måndag, november 28, 2005

"Domen mot Åke Green blir avgörande"

Äntligen fattar media att Åke Green-fallet inte bara handlar om homosexuella, utan om hela lagen om hets mot folkgrupp, till exmepel vad som får yttras i moskéer. Överklagaren Sven-Erik Alhem intervjuas i Ekot:

– Uttalanden i moskéer och i predikstolar har ju ibland ansetts av åklagare falla in under det straffbara området. Högsta domstolens dom i målet med Åke Green som kommer på tisdag blir väldigt avgörande för var gränsdragningen går när det gäller yttrandefrihet, religionsfrihet kontra de särskilda grupper som lagstiftaren har velat skydda i hets mot folkgrupp-paragrafen, säger Sven-Erik Alhem, ansvarig för hatbrott på åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö.

I fredags sände Ekot inspelningar från en predikan i en moské i Sverige som uppmanade muslimer att bekämpa judar. På söndagen sände Ekot utdrag ur en kassett som säljs i bokhandeln vid moskén i Stockholm.

Uppmanar till heligt krig
”O Gud, utrota judarna”, upprepas flera gånger som en besvärjelse och rösten på kassetten uppmanar till heligt krig mot judendomen.

Hos riksåklagaren fattade man redan i fredags beslut att undersöka om uppropet att bekämpa judar skulle kunna vara ett fall av hets mot folkgrupp.

Den här prövningen sammanfaller med att Högsta domstolen avkunnar sin dom i fallet med pingstpastorn Åke Green, som åtalats för just hets mot folkgrupp för sina uttalanden om homosexuella.

Yttrandefriheten stark i predikstolen
I rättstillämpningen hittills har just den som står i en predikstol haft en särskilt stark yttrandefrihet.

– Väldigt många har ju hävdat detta att yttrandefriheten i kombination med religionsfriheten får en extra tyngd när det är i sammanhang som i Åke Green-fallet som uttalandena har gjorts, jämfört med att det skulle vara ett rent utfall utan något sådant samband. Även här blir det väldigt intressant att ta del av och analysera de domskäl som Högsta domstolen kommer med på tisdag, säger chefsåklagare Sven-Erik Alhem.

3 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Lagen om hets mot grupp kom till 1947 efter europeiskt mönster. Den är europeisk rätt (det är inte alltid på det viset i Enväldets och rättspositivismens Sverige).

Utvidgningen 2003 (sexuell läggning) kom till som en följd av Sveriges anslutning till Maastrichtavtalet 10 år tidigare.

Den är alltså oxå europeisk rätt.

Lagen om hets mot grupp ÄR europeisk rätt och HD konstaterar att den är helt i enlighet med religionsfrihet och yttrandefrihet i både Regeringsform (2 olika kapitel) och i Europakonvention.

Och ledamöterna i Europadomstolen är mycket piggare än gubbarna i HD ;=)

Så jag tror inte för ett ögonblick att de hade upphävt en fällande dom - om de fått chansen ;=)

Men nu är det alltså fritt fram att säga vad som helst om vem som helst!

Bara att sätta igång! Det finns ingenting som kan fällas efter detta.

Och som präst anser jag alltså att "prediksituationen" är försvårande, gör Pastor Greens utallanden grövre än de annars skulle ha varit.

Och en gudstjänst är alltid offentlig - aldrig privat.

tisdag, november 29, 2005 4:35:00 em  
Anonymous Björn said...

Det är med stor sorg och förtvivlan jag konstaterar att HD tog den "enkla vägen" ut och valde gå på de högljudda högerkristnas spel och retorik som varandes "comme il faut" och låter oss homosexuella bli legitima måltavlor för mer hat och hets i framtiden.

Ska bli spännande att se om rättsväsendet i Sverige nu är konsekvent och väljer att fria muslimska predikningar om Judar som cancersvullstar på samhällskroppen med samma argument.

Ser med förväntan fram emot den dagen vårt rättsväsende behöver fria en sådan predikan med hänvisning till Europadomstolen.

Jag menar, vi är ju konsekventa i Sverige, eller hur :-)

Det hela är ett stort hyckleri som bottnar i folks vilja att se oss homosexuella som varandes en samling människor med ett val. Valet att leva ut våra "syndfulla lustar" :-) eller att vara någontyp av kvasihetros som i ångest förtränger det djupaset i våra själar, vår identitet.

För dom som inte förstår vill jag tillägga att jag har all respekt för Judar och vill inte på något sätt visa missakning för det folket. Jag väljer att visa det påtagligt sjuka i hur HD har dömt idag.

Sverige har blivit kallare.

tisdag, november 29, 2005 9:31:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Ja, intressant är ju i högsta grad att HD, som ogillar Regering och Rixdag, väljer just hets mot homosexuella som tillhygge, för att underkänna lagstiftningen i allmänhet.

HD har alltså om igen gjort en Svensson.

Satt sig över Lagstiftarens vilja, med hänvisning till att domare X i utriket tycker att den svenska lagen är löjlig...

I våras var det Sexköpslagen, som Justitierådet Thorsson hade brutit mot avsiktligt och medvetet - och dessutom hade mage att motivera brottet med sin sociala och ekonomiska övermakt; han tyckte ju så s y n d om den stackars ynglingen som behövde pengarna...

Nu är det lagen om Hets mot folkgrupp.

Vad blir det härnäst?

tisdag, november 29, 2005 10:06:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home