fredag, november 03, 2006

Ny bok av Enbert

Världen Idag publicerar idag en intervju med förkunnaren Pierre Enbert som har kommit med en ny bok, Vägen Ut, som handlar om att Sverige är hotat, ty "ett folks förhållande till Gud avgör ett lands stabilitet, gränser och även dess existens".

I sin bok pekar Pierre Enbert på fem ”profetvarningar” uppräknade i [...] Uppenbarelseboken [...]. Varningen riktar sig mot ockultism, mord och dödande, drogmissbruk, sexuell omoral samt stölder och mygel. Kort sagt, företeelser som blivit allt vanligare i det svenska samhället.

Pierre Enbert menar att detta kan få negativa följder för landet och pekar på den bibliska principen om sådd och skörd. Som exempel nämner han hur Israel under kung David drabbades av svält på grund av synd som begåtts under företrädaren, kung Sauls, regeringstid.

Gamla Testamentets straffdomar alltså. Gud kommer att straffa hela landet och alla dess invånare för en liten grupps – till exempel de homosexuellas – synder.

Pierre Enbert har tidigare bland annat också skrivit boken Det är nära nu!? där han metodiskt går igenom de många tecken och uppfyllelser av Uppenbarelsebokens profetior som förebådar den nära förestående undergången. EU är den Babylonska skökan, ickekontant betalning är odjurets märke och återföreningen av Tyskland liknas vid ett vilddjur. Självfallet är de förbättrade villkoren för homosexuella också en del av apokalypsen. I boken citerar han friskt ur boken Pink Swastika, en bok som handlar om att nazismen egentligen är en homosexuell ideologi, och att nazism och homosexualitet går hand i hand. Det är ett resonemang som även pastor Maria Hallman tog upp i sin bok Homosexualitet är synd, där hon beklagar att homosexuella överhuvudtaget nämns som offer i samband med förföljelserna under nazitiden.

Tyvärr ligger Det är nära nu?! på mitt kontor (och nu är jag annorstädes), så jag kan tyvärr inte komma med fler intressanata exempel.

Etiketter: ,

8 Comments:

Blogger Noa Resare said...

Pierre är kul. Jag var på en konferenshelg med honom en gång för några år sedan i ladan i Markaryd då han (bland annat) talade om den profetiska innebörden i Europeiska Unionen. Han är tyvärr ganska svår att bemöta eftersom han uttalar sig speciellt specifikt utan snarare antyder och insinuerar saker och låter åhöraren själv fylla i mellanrumen.

fredag, november 03, 2006 3:49:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ja, den mest återkommande frasen i Det är nära nu!? är "JAG säger inte hur det är. Det får du som läsare bedöma själv." Ett klassiskt sätt att skriva folk på näsan.

Det är för övrigt intressant att konstatera att Enbert framhåller EU som Skökan, medan Maranatafolket är helt förvissade om att det är Vatikanen. Påven som antikrist - sug på den du...

fredag, november 03, 2006 3:54:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

1900-talets apokalyptik är sekt-läror från Amerika utan trovärdighet eller ställning utanför sekterna (med vissa undantag för Svenska statskyrkan mellan, säg 1910 och 1950).

Som vanligt när det gäller sektläror, jfr 1970-talsvänsterns förökning genom delning, finns det en mängd rivaliserande "sanningar" - som dock alla ser mer eller mindre likadana ut från utsidan ;=)

söndag, november 05, 2006 8:37:00 fm  
Anonymous Bengt said...

Tor, Skökan och Antikrist är inte samma sak. Inte i Bibeln i alla fall. :-)

Men nazikopplingarna är skrämmande...men det brukar brukas åt andra hållet med. Lika förkastligt.

måndag, november 06, 2006 7:52:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Nej, Vatikanen är Skökan. Och Påven Antikrist. Tycker Maranata, alltså. Enbert tycker inte heller om Påven, men han är lite lindrigare i sin dom, vill jag minnas.

Nazist förtjänar den att kallas som [medvetet eller omedvetet] använder sig av nazistisk retorik/argumentation.

måndag, november 06, 2006 7:59:00 em  
Anonymous Bengt said...

Jo så man kan säga att hela media borde kallas nazister efter deras israelrapportering.

måndag, november 06, 2006 8:10:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Mådä

måndag, november 06, 2006 9:31:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Pre-trib, post-trib, osv... allt hjälpt av ohederliga översättare.

tisdag, november 07, 2006 8:20:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home