onsdag, december 06, 2006

Antigayretoriskt haveri från Family Research Council

Box Turtle Bulletin fortsätter sitt viktiga arbete med att genomskåda antigaydebattörernas ohederliga hantering av statistik och vetenskapliga studier. I texten The FRC’s Briefs Are Showing kommenterar Jim Burroway ett så kallat Amicus Curiae-brev från den konservativt kristna lobbyorganisationen Family Resarch Council (FRC) till en rättegång om homoäktenskap i Maryland. FRC anser sig genom att hänvisa till vetenskapliga studier visa att homosexuella helt enkelt inte kan eller vill leva i äktenskapsliknande relationer.

Här är ett urval av påståendena och Burroways kommentarer:

I.
66% av bögarna som lever i förhållanden hade sex med någon annan än sin partner inom det första året, och 90 % hade sex utanför förhållandet om det varade fem år.


FRC baserar påståendet på Joseph Harrys bok Gay Couples, där underlaget för statistiken är undermåligt. Svarsfrekvensen på undersökningen som låg bakom var under 10 procent.
No reasonable public opinion pollster would rely in a survey with such a low response rate. Response rates below 50% raise eyebrows; 10% is pathetic.

II.
Otrohetsratio för "gifta" homosexuella män ligger i närheten av 100 procent.


Det är ett humoristiskt uttalande från författarna av boken After The Ball: How American Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90s (Marshall Kirk & Hunter Madsen).
it’s not based on a single shred of evidence — no surveys, no samples, no studies. It’s just the authors’ own opinions offered more for amusement than enlightenment. This is hyperbole, not science.

III.
Män med fasta partners hade i genomsnitt sex med åtta andra partners per år. Fasta förhållanden – som inte ens var monogama – varade i genomsnitt i 1,5 år.


Detta är uppgifter från "The Dutch Study" och handlar om män under 30 år med HIV som lever i öppna och ickemonogama relationer. Hur FRC inbillar sig kunna dra slutsatser om monogama förhållanden genom att studera ickemonogama förhållanden är förvisso ett mysterium. Här ligger en utförligare genomgång av "The Dutch Study".

IV.
Endast 15% av bögarna och 17,3% av de lesbiska har någonsin haft ett förhållande som har varat i mer än tre år.


Studien som åberopas är från 1973 och baserar sig på svar från 89 män och 57 kvinnor i San Francisco och Chicago.

It would be laughable to think that this is even representative of those two cities in 1973, let alone gay men and women today.

V.
Bland homosexuella män är långvariga monogama förhållanden nästan helt okänt.


Påståendet baseras på Dennis Altmans bok The Homosexualization of America (1982), som i sin tur hämtar sitt stoff från The Gay Report – en studie från 1979 där författarna tydligt understryker att studien inte är vetenskap, bland annat eftersom svarsfrekvensen ligger kring försumbara 1 procent. De som svarade kom dessutom till stor del från prenumeranterna av gayporrtidningen Blue Boy. Inte särskilt representativt. Här ligger en utförlig text om The Gay Reports brister och otillförlitlighet.

Och fortsätter det. FRC hänvisar till studier som baserar sig på undermåligt och obefintligt statistiskt underlag, daterade och inaktuella undersökningar och lösryckta och ofta missförstådda uttalanden från homosexuella. Så funkar den, antigayretoriken.

The idea that any given couple should be denied the right to marry because others may behave according to norms that we do not find acceptable is an illegitimate standard. Otherwise, there would be a number of racial, ethnic and economically disadvantaged groups who would find their rights imperiled. The FRC’s brief is un-American in that regard. And as for the fraudulent claims that they made to the court, the FRC’s brief represents an example of false witness. That is not only un-American; it is un-Christian.

Den stora frågan är om Family Research Council (och alla andra som tillämpar den här retoriken) verkligen tror att de använder studierna på ett hederligt och vederhäftigt sätt, eller om de avskitligen förleder och förvränger.

2 Comments:

Blogger Christoffer Smitz said...

Gissningsvis har de sina förutfattade meningar, och när de blir bekräftade - oavsett hur dåligt underbyggda studier eller texter det handlar om - sväljs nog detta med hull och hår utan någon större kritisk granskning. Om ens någon.

onsdag, december 06, 2006 2:00:00 em  
Anonymous C. L. K. Aqurette said...

I sammanhanget skulle jag vilja varna för den heterosexuella livsstilen.* "Trots att alla tycker att otrohet är helt oacceptabelt är en fjärdedel av alla gifta män otrogna och nästan lika många kvinnor", skrev psykologen Alf B Svensson i Dagen den 1 juli 2003. Där har ni det svart på vitt. Heterosexuella äktenskap är en bluff. Sexuell utsvävning är vad det handlar om. Låt er inte luras av heterolobbyn!

* Som vi lärt oss av Paul Cameron så är det helt OK att använda lösryckta citat och tidningsartiklar i skandalpressen som vetenskapligt underlag.

;-)

onsdag, december 06, 2006 7:25:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home