måndag, november 03, 2008

Spam spam spam

Spammande är senaste verkyget i äktenskapsdebatten. Sedan i fredags har varje riksdagsledamot har fått cirka 300 mail var "med uppmaning om att inte köra över kristdemokraterna i frågan", skriver Dagen. Bakom den koordinerade spamattacken ligger Svenska Evangeliska Alliansen (SEA).

SEA tillgriper alltså den minst förtroendeingivande och mest avskydda formen av kommunikation för att nå ut med sitt budskap. Junk-mail. Skräppost. En metod som annars är intimt förknippad med nigeriabrev, viagaraförsäljning och virusspridning.

Det är uppenbart att SEA räknar med att det finns många som är motstådare till homoäktenskap, men som inte riktigt kan eller vill argumentera eller förklara varför.

- Det finns många som gärna vill uppvakta sin riksdagsledamot men de upplever att de har svårt att formulera sig [säger Tuve Skånberg till Dagen, medlem i Svenska Evangeliska Alliansen och direktor för Claphaminstitutet]. Vi har hjälpt dessa med förslag på texter. Många har uppskattat detta, men många väljer också att skriva egenhändigt formulerade texter.

Här ligger SEA:s kampanjsida, som bland annat innehåller riksdagsledamöternas mailadresser och olika spam-mallar:

Hej,

Jag undrar om du vill bevara äktenskapet eller inte? Jag har utifrån utredningen förstått att det inte är en mänsklig rättighet för homosexuella par att ingå äktenskap och att lösningen med äktenskap för heterosexuella par och partnerskap för homosexuella inte är diskriminerande.

Jag antar att du satt dig in i denna viktiga fråga och undrar därför vilka argument du anser talar för att enkönade par ska kunna ingå äktenskap - om det är din åsikt?

Med vänlig hälsning
Namn, OrtHej,

Den senaste tiden har det florerat uppgifter i media som tyder på att Folkpartiet inte kan tänka sig att kompromissa över huvud taget i äktenskapsfrågan. Det är med stor sorg jag konstaterar detta. Själv tror jag att det absolut bästa vore att äktenskapet förblev en förordning mellan man och kvinna, eftersom det är en grundbult i vårt samhälle.

Jag vill därför vädja till Er att lämna tillbaka detta begrepp till kyrkan och låta teologer fylla det med ett innehåll. Även om Ni vill låta både heterosexuella och homosexuella reglera sin samlevnad på samma sätt, så låt detta avtal få en annan benämning. Allt annat leder bara till att motsättningarna mellan olika grupper ökar i Sverige. Många av våra invandrare, samtliga trossamfund och över en tredjedel av befolkningen står ju som bekant för en traditionell syn på äktenskapet. Kanske är en civilrättslig lag det Alexanderhugg som löser den gordiska knuten. Vi är många som vill bevara äktenskapet – kör inte över oss och en av era allierade i regeringen!

Med vänlig hälsning
Namn, Ort


Hej,

Under de två år som Alliansen nu har styrt Sverige så har Ni fattat beslut i gott samförstånd. Det är självklart en mängd svåra frågor som har funnits på Ert bord, men allt har funnit sin lösning tack vare den s k Högforsandan. Nu verkar det som om regeringen vill överge principen ”alla skall vinna på samarbetet, alla skall bidra till samarbetet” genom att köra över Kristdemokraterna i förhandlingarna om könsneutrala äktenskap. Detta skulle vara mycket olyckligt, eftersom det är denna anda som är grunden för regeringsssamarbetet.

Jag skulle vilja vädja till Er inom de regeringsbärande partierna att hitta en hållbar lösning som kan delas av många människor. Även om Kristdemokraterna är ensamma om sin åsikt i Riksdagen, så är vi många som delar deras uppfattning. Kanske det skulle vara möjligt att ordna en civilrättslig lösning, där alla behandlas lika – hetero som homo – men där kyrkor, moskéer och synagogor får gestalta begreppet äktenskap efter sin övertygelse? En sådan lösning skulle med stor sannolikhet vinna gehör bland svenska folket.

Ge en sådan lösning en chans – den skulle stödjas av många och dessutom hålla ihop regeringen!

Med vänliga hälsningar
Namn, Ort


Hej,

Frågan om könsneutrala äktenskap är aktuell och det är en fråga som engagerar mig starkt. År 2006 gick Alliansen till val utifrån Ert gemensamma valmanifest. I det stod det inget om att Ni tänkte införa könsneutrala äktenskap. Därför ter det sig märkligt om Ni ändå tänker föreslå en sådan lagstiftning. Speciellt med tanke på att det finns ett parti som inte står för detta. I andra frågor som det inte finns en gemensam allianspolitik har Ni ju sagt att Ni inväntar nästa val, så att väljarna får säga sitt först.

I äktenskapsfrågan är svenska folket delat och många av era väljare har en traditionell syn på äktenskapet. Även om Kristdemokraterna är ensamma om den uppfattningen i regering och riksdag, så är svenska folket inte lika eniga. 34 % av befolkningen stöder nuvarande äktenskapslagstiftning enligt senaste SIFO. Säkert skulle ännu fler och kanske t o m en majoritet ställa upp på en civilrättslig lagstiftning om en sådan skulle presenteras.

Genom att hårdfört driva igenom en fråga där det inte finns en gemensam allianspolitik och där många av Era väljare inte håller med äventyrar Ni den fortsatta regeringsmakten. För många väljare är detta en oerhört viktig fråga som är avgörande för var man lägger sin röst. Jag vädjar därför till Er att låta oss väljare säga vårt genom att invänta ett val innan beslut fattas, eller i annat fall söka en kompromiss i form av en civilrättslig lagstiftning.

Ni kan inte köra över en så stor del av befolkningen och dessutom en alliansbroder!

Med vänliga hälsningar
Namn, ort

19 Comments:

Anonymous Anonym said...

Naturligtvis nämns inte Bibeln eller jordens undergång i ett enda av breven. Fegt.

/Witingly

måndag, november 03, 2008 10:17:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

När beslutet, om den som jag tror , sekulära äktenskapslagen går igenom behöver man väl inte ha bekymmer med bränslet som laddas i Världen i Dag.
Denna tidning har fått fler läsare än den förtjänar inte minst genom Ditt trägna studier av densamma.
Nu bör alla glada kunna se fram emot en lugn seglats. Till och med Gårdfeldt blir glad?

måndag, november 03, 2008 10:33:00 fm  
Blogger Noa Resare said...

Intressant att notera att brev tre skulle kunna tolka som ett stöd för ett rent civilrättsligt äktenskap, där kyrkorna inte har vigselrätt. Detta är vad RFSL och andra argumenterat för, men som KD så vitt jag förstått motsätter sig.

Jag håller med Mark Klamberg. Det förslag som utredningen kom med, att präster och samfund skall ges möjlighet att vägra homosexuella, är en kompromiss. Att ytterligare gå den konservativa minoriteten till mötes är inte rimligt utifrån det parlamentariska läget.

måndag, november 03, 2008 10:56:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Förstår inte riktigt kopplingen till Nigeriabrev. Och när du kallar kommunikation mellan riksdagsledamöter och väljare för junkmail, så kan man ifrågasätta din demokratisyn.

måndag, november 03, 2008 11:13:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Kommunikation mellan riksdagsledamöter och väljare är utmärkt och nödvändigt. Men blanda inte ihop detta med koordinerade spam-attacker. Det är helt enkelt inte samma sak.

måndag, november 03, 2008 11:18:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det är ganska talande, att man säger att det finns väljare som är emot en ändring av lagen, men som inte kan formulera varför, utan behöver "hjälp" med detta...

De har alltså enbart en allmän känsla av att det är fel att homosexuella ska få gifta sig, men saknar reella sakskäl. Därmed blir det svårt att formulera sig i skrift.

/Emma

måndag, november 03, 2008 2:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

Emma

Haha Bra analys. :-)

Bengt Held

måndag, november 03, 2008 2:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Förfarandet påminner väl snarast om Amnestys brevkampanjer - tycker du att de är förkastliga också?

måndag, november 03, 2008 6:37:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tämligen meningslösa ja. De är mest ett sätt meningslöst att döva sitt västerländskt dåliga samvete.

måndag, november 03, 2008 6:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor

Här vill jag dementera det du skriver. Tror du Amnesty hade accepterat att folk ägnat tid åt att skicka brev med liknande innehåll för olika fångar om det varit resultatlöst. Givetvis följer man noga vad det ger för resultat och man vet att masskampanjer påverkar i många fall. Det är ju svårt att bedöma vad som avgör ett frisläppande men Amnesty beräknar att man via olika metoder kunna påskynda ett frisläppande i majoriteten av alla fall man engagerat sig för. I andra fall har uppmärksamheten lett till en mildare behandling av fången. Just att många människor skickar liknande brev från många olika länder gör att många ljusskygga militärer och poliser blir besvärade.

Däremot kan man inte jämföra med riksdagsledamöter som ärligt har ett engagemang för något man tror är bra.

Din kommentar är nog en gissning utifrån utan kunskap om Amenstys arbetsmetoder och resultat.

Bengt Held
Engagerad i Amnesty

måndag, november 03, 2008 9:32:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hade jag varit militärdiktator hade jag inte brytt mig ett spår om det kom tio, tiotusen eller hundratusen förtryckta vykort med texten "FREE N.N." på. Men militärdiktatorer kanske inte tänker som jag.

måndag, november 03, 2008 9:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor

Spontant kan man kan tycka så. Men Amnesty gör utvärderingar bl.a med fångar som blivit frisläppta. Ofta är det militärer och poliser på lokal nivå som blir mer restriktiva med att fängsla människor.

Givetvis ska man vara realistisk men Amnesty hade givetvis inte använt människors dyrbara tid och haft massbrevkampanjer år efter år utan att utvärdera arbetsmetoden.

Sedan beror det ju vilken typ av diktatur det handlar om. De diktaturer där förtrycket är värst är tyvärr ofta svårast att påverka.

Men många andra diktatorer bryr sig om vad omvärlden tycker om dem och kan vara känsliga för påtryckningar.

Bengt held

måndag, november 03, 2008 10:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

För övrigt ska nog Världen idag-medarbetarna vara glada du inte är diktator utan bloggar istället. :-)

Bengt Held

måndag, november 03, 2008 10:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag misstänker skarpt att det är Bengan H som författat samtliga brev. Han syfte står för mig dock oklart i nuläget.

JK

tisdag, november 04, 2008 1:48:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ja, det är jag som gjort det.

Bengt Held

tisdag, november 04, 2008 2:04:00 fm  
Blogger Fredrik Rosvall said...

Vi kan undersöka begreppet "spam" och tydligt se att den likriktning i dagstidningar och andra medier, framförallt i kultursektionerna, som i stort sett enbart släpper fram artiklar och röster som förespråkar samkönade äktenskap faktiskt också faller under denna benämning.
Det finns flera anledningar till att använda sig av fördigskrivna brev i en kampanj av det här slaget. Tidsbrist är nog en av de främsta. Dessutom har inte alla samma förmåga att träffande formulera sina ändock egna uppfattningar. Slutligen finns det en poäng i att skicka samma frågor då de på så sätt framgår desto tydligare.

fredag, november 07, 2008 11:55:00 fm  
Blogger Fredrik Rosvall said...

Någon i slingan undrar varför inget av breven tar upp Bibeln och världens undergång. En bra fråga. Jag undrar varför ingen av förespråkarna för samkönade äktenskap nämner Satan i diskussionerna. Han är ju helt uppenbart er homeboy.

fredag, november 07, 2008 11:59:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Välkommen hit, Fredrik.

På vilket sätt är frågorna om jordens undergång och Satan relevant just i diskussionen om samkönade äktenskap? Varför inte redan vid utlevd homosexualitet?

fredag, november 07, 2008 1:24:00 em  
Blogger Fredrik Rosvall said...

Tack.

Du har rätt. Det är de.
I min kommentar sträckte jag mig dock bara så långt som att konstatera att båda polerna och inte bara den ena är närvarande i frågan om samkönade äktenskap.

fredag, november 07, 2008 1:47:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home