torsdag, oktober 23, 2008

Klarspråk från Maranata

Maranataförsamligenssta stadigaste grundpelare är inte förvissningen om Jesu snara återkomst, utan den monomana fixeringen vid homosexualitet. Grundaren Arne Imsen lade grunden i sina ändlösa predikningar och skrifter i ämnet, och hans efterträdare, äldstebrodern Berno Vidén för striden vidare i tidningen Midnattsropet och på sin blogg. Man blir aldrig besviken:

Kan ett sådant samhälle bestå?

Vilken etikett man sätter på ett förhållande ändrar inget i sak. Om man kallar exempelvis en missbrukare för brukare istället så har det väldigt liten betydelse. Sverige har redan genom införandet av partnerskapslagen valt att legalisera homoförhållanden. Sen vilken titel man sätter på det; partnerskap, äktenskap, giftermål eller något annat har ingen som helst betydelse. Kd's så kallade motstånd blir bara ett spel för gallerierna.

Så här skarpt men sanningsenligt varnade Arne Imsen för utvecklingen:

"Då ett land anammar och sanktionerar homosexualiteten frigöres avgrundens mörka krafter som har som mål att torpedera de av Gud bestämda och välsignade levnadsformer som i sig är helt nödvändiga för ett samhälles bestånd."

Synd är synd oavsett vilken etikett vi sätter eller vilken legitimitet vi ger.

1 Comments:

Blogger Michael G. Helders said...

Få kristna samfund har haft så stora problem med incest, makt misbruk, och pedofili som Maranata- (vilket kanske beror på deras extrema lagiskhet- genom lagen för synden liv)...Men de är ju nästan utdödd- så tycker inte du ska lägga så mycket tid på dem...Poänget med detta inlägget är att Maranata kanska ska plokka ut bjälken i sitt eget öga innan de ser flisen i andras.

söndag, oktober 26, 2008 2:18:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home