måndag, oktober 13, 2008

Hot där argumenten tar slut

Om Sverige inför könsneutral lagstiftning kommer landet att drabbas av allvarliga konsekvenser och olyckor. Det är kontentan av Ruben Agnarssons ledare i dagens Världen Idag. Vi har sett resonemanget tidigare. Det är till exempel inte ovanligt inom pingstkretsar att koppla samman Estoniakatstrofen med genomröstandet av partnerskapslagen 1994. Åke Green varnade för monsuner och andra katastrofer för Sveriges tillåtande hållning mot homosexualitet. Och strax efter tsunamin, drog Världen Idag på ledarsidan paralleller mellan den och homosexualitet.

Agnarsson menar att en könsneutral äktenskapslag skulle leda till att Sverige "frånsäger sig Guds beskydd och välsignelse, som varit grunden för Sveriges välgång i århundraden, och som har befriat och beskyddat vårt land och vårt folk från krig, olycka och svårigheter."

Men varför skulle det just vara en könsneutral äktenskapslag som skulle leda till detta? Om Gud tar sin hand från syndande folk, borde han väl ha straffat världens kyrkor för längesen för att ha upprätthållit lögner och förföljelser mot t.ex. homosexuella? Ruben Angarsson är själv en av de främsta källorna för sådana lögner och demoniserande framställningar i Sverige.

Vidare menar han att en könsneutral äktenskapslagstiftning signalerar att ingenting är rätt eller fel, och att det därigenom skapas förutsättningar för ett laglöst samhälle.

Om det uppväxande släktet får lära sig att Guds lagar inte behöver följas, blir frågan hur våra politiker skall motivera sina medborgare att följa den lagstiftning de själva stiftar?

I en demokrati är Guds lagar irrelevanta. Lagarna som ska följas stiftas av den folkvalda församlingen. Religiösa företrädare tror ofta att de har monopol på etik och moral, och att ickereligiösa människor svävar i ett moraliskt vacuum (öööh, får jag stjäla eller inte, öööh...?). Varför skulle det vara så? Det är en synnerligen falsk och vilseledande premiss.

En annan konsekvens av homoäktenskapet är enligt Agnarsson att högerextrema partier kommer att få ökat stöd.

Bristen på tydlighet kommer att öppna upp för en utveckling – när socialismen faller samman och pendelns svänger tillbaka – där hårdföra och hycklande högerkrafter, som saknar de kristna barmhärtighets- och jämlikhetsidealen och inte omfattar kristendomens kärleksbudskap, ges politisk legitimitet och parlamentariskt utrymme.

Agnarsson är rädd att de politiska partier som Världen Idag indirekt gynnar och ger legitimitet genom att använda identisk retorik, ska få ökad makt. Ja, det är ett stort problem. Här borde Värden Idag ta sitt ansvar. Att strö kring sig floskler om "kristna barmhärtighetsideal" med högerhanden är inte mycket värt, när man med vänsterhanden sprider demoniserande propaganda och stödjer en världsbild som är själva fundamentet för den högerextrema verklighetsuppfattningen.