onsdag, oktober 08, 2008

Broderskapsrörelsen ger svar på tal

Idag bemöter Broderskapsrörelsen Claphaminstitutets billiga påhopp i Svenska Dagbladet härförleden. Broderskaparna använde i ett kristet vänstermanifest den vanskliga klyschan "All kärlek är bra kärlek", vilket Claphaminstitutets debattörer inte var sena att hugga på. Och vips handlade debatten om något annat. Och det kommer den förmodligen fortsätta att göra. I nästa svar kommer Claphaminsitutet åter att protestera mot etiketten "kristen höger", och inte bemöta några av de sakfrågor som Broderskapsrörelsen tar upp.

35 Comments:

Anonymous Anonym said...

Claphaminstitutet kan inte ha alltför mycket emot att kallas för kristen höger, deras google-rubrik lyder så här:

"Claphaminstitutet
I Sverige står den kristna högern – med fäste såväl inom kristdemokratin som i den nyskapade tankesmedjan Claphaminstitutet – ensamma mot en könsneutral ...
claphaminstitutet.se/"

Lena

onsdag, oktober 08, 2008 9:37:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Lena

Texten du hänvsiar till är ett citat ur broderskapsrörelsens artikel.

onsdag, oktober 08, 2008 9:46:00 fm  
Anonymous Anonym said...

@ Tor
Ah, jag ser det nu! Borde kollat upp bättre. Texten lät som som något de skulle kunnat skriva om sig själva :)

Lena

onsdag, oktober 08, 2008 10:06:00 fm  
Blogger Michael G. Helders said...

Skrattar lite...Det finns ingen kristen höger i Sverige, och om den skulle finnas- hur stor är den? 10 pers?

Jag själv är "vänster kristen", fasineras av exempel befrielse teologi. Men broderskapsrörelsen handlar ju inte om teologi utan om att vara politisk korrekt i dagens läge.

Citerar Stefan Swärd:
Kristen höger är enbart ett skällsord i Sverige. Broderskaparna vill gärna klistra på detta skällsord på dem man ogillar. Broderskaparna kopplar kristen höger bl.a. till tilltagande militarisering. Som Claphamordförande är jag pascifist så jag har svårt att känna igen mig i denna definition av kristen höger. Jag har dessutom ungefär samma uppfattning i miljöfrågor som den välkände broderskaparen Stefan Edman, och sympatiserar med djurrättsrörelsen. Jag har skrivit två av (de hittills publicerade) Claphamartiklarna, den ena ihop med Sturmark om religionsfriheten, den andra häromdagen, Dagenartikeln om girigheten som uppstår med vildvuxen kapitalism. Det skulle vara intressant att veta vad detta har med kristen höger att göra. Mycket av det jag har skrivit på denna blogg handlar om att vara en socialt engagerad kyrka - är det kristen höger?

Förmodligen är det så att det man menar med kristen höger är att man är skeptisk till aborter, vill problematisera den liberala abortsynen, och att man vill värna om stabila och heterosexuella äktenskap. Men då är väl Katolska Kyrkan den verkliga kristna högern, de värnar väl mer om äktenskap och är emot aborter, mer än vad de flesta protestanter är. Varför säger man då inte att Katolska kyrkan är den kristna högern? Vad är Claphaminstitutet i jämförelse med den gigantiska katolska kyrkan med 1,1 miljarder medlemmar. Clapham har 85 medlemmar. Eller företräder Clapham någon annan hållning i dessa moralfrågor än vad Katolska Kyrkan gör? Kan jag få en förklaring?

onsdag, oktober 08, 2008 10:37:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Lenas "felläsning" var ju riktigt rolig, och talande.
Det blir ju en väldigt låg nivå på en debatt när alla som inte tycker som jag i trosfrågor- i detta fall Broderskaparna, buntas ihop till en "Kristen höger". Därmed behöver man inte ens bemöta det som sägs. Rekommenderar alla att läsa det Tuve Skånberg skriver i sitt svar på Broderskaparnas artikel. Mycket bra och sakligt - var hittade du "billiga påhopp" ?

Sedan är ju Broderskaparna inte särskilt representativa för kristna i Sverige. De mesta de skriver verkar vara väl filtrerat och avstämt mot partiprogram och idelogiska honnörsord. Var finns Gud, Jesus och Bibelns ord i deras tro, undrar man ofta. Hoppade själv av Broderskaparna för många år sedan - just på grund av att det var mycket av (s)-politik, och lite av "tro" i deras verksamhet.

onsdag, oktober 08, 2008 11:03:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tack wadis! I'm here all week folks!

Ja, den kristna vänstern verkar helt ha glömt bort Bibelns ord, och istället inriktat sig på att hjälpa de som har det svårt i världen och kämpa för homosexuellas rättigheter :(

Lena

onsdag, oktober 08, 2008 11:21:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Lena:

Kristendom handlar inte om gärningar.

""If the devil were wise enough and would stand by in silence and let the Gospel be preached, he would suffer less harm. For when there is no battle for the Gospel it rusts and it finds no cause and no occasion to show its vigor and power. Therefore, nothing better can befall the Gospel than that the world should fight it with force and cunning."
"For God does not want to save us by our own but by an extraneous righteousness, one that does not originate in ourselves but comes to us from beyond ourselves, which does not arise on earth but comes from heaven."
Martin Luther

onsdag, oktober 08, 2008 11:29:00 fm  
Anonymous Anonym said...

@ Vita Luna Records

Det var det jag menade. Brödraskapsrörelsen försöker hjälpa fattiga och utstötta med världsliga medel istället för att predika Bibelns ord. De förlitar sig på "goda gärningar" och "tolerans" istället för Gud.

Lena

onsdag, oktober 08, 2008 11:55:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Claphaminstitutet frågar sig:
Men kan och bör verkligen den kristna tron smältas samman med en politisk ideologi som socialismen?

Men då är frågan hur ska undvika att smälta samman med nån politisk ideologi i nåt form och i avseende om man argumenterar i sakfrågor som berör samhälleliga lagar och förordningar?

Samhälleliga lagar och förordningar är ju samhällspolitiska sakfrågor.

Claphaminstitutet har tagit ställning i sina artiklar, bevara äktenskapet som det är, och det drivs främst av konservativa kristna, eller om man så vill kristna som främst finns inom den samhällspolitiska högerskalan.

Så jag har inga problem med att etikettera Claphaminstitutet som högerkristen.

onsdag, oktober 08, 2008 12:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Wadis

"Var finns Gud, Jesus och Bibelns ord i deras tro, undrar man ofta"

Jag håller med. Trots att hela Gamla testamentet utan problem accepterar slaveri och trots att Jesus visserligen säger åt slavägare att frige sina slavar så säger han ju samtidigt åt slavarna att acceptera sin situation. Ingenstans säger Bibeln att slaveri ska vara förbjudet.

Trots denna Bibliska visdom så envisas de där marxistiska sossarna att jobba för att avskaffa slaveri i alla länder. Hädelse är vad det är.

Bibeln anger ju tydligt att vi ska ha en hiearki, mannen ska bestämma över kvinnor, fria medborgare över slavar. Rubbar man det på kan det sluta med katastrofer.

Jag tycker att vi utifrån Bibelns ord skulle kunna hitta en bra kompromiss om det aktuella problemet med trafficing. Ett förslag som alla skulle kunna enas om. Bibeln accepterar slaveri men inte att ha sex utanför äktenskapet. Alltså måste vi fokusera på att få bort det verkliga problemet, det där snusket.

Vad vore då naturligare än att Sveriges regering säger så här "Vi inför en lag som accepterar trafficking om de där killarna, tjejerna och barnen behåller sin kläder på. Ingen ska tvinga dem till sex, men vanligt slavarbete tillåter vi typ städning, trädgårdsarbete etc.

Jag bjuder på förslaget.

Bengt Held
Liberal som även kan försvara sossar ibland. Men i det här meddelandet så fördömde jag deras marxistiska Obiblighet givetvis. :-)

onsdag, oktober 08, 2008 12:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Väntade bara på att denna bloggsidas egen Don Quijote skulle dyka upp. Tycker pratet om slaveri etc är bara tramsigt. Finns det någon kristen, någonstans, som tycker slaveri är bra. Hellre då tala om 2000-talet, tycker jag. Du tycks dessutom inte riktigt förstått bibelns språk och vad Jesus står för. Hade han bara sagt att homosex är bra, hade du dyrkat honom. Liksom du gillar Broderskaparna. Och det är väl bra, de behöver säkert stöd.

Kvarstår frågan om vad som är höger och vänster i trosfrågor. Är alla vi som står på Jesus sida "höger" - Jesus som själv ansågs vara revolutionär, de fattigas försvarare och som dessutom gjorde uppror mot imperiet.Jesu liv var präglat av kamp. Genom sin rakryggade hållning till människor kom han i ständigt i konflikt med rådande ordning och särskilt med de som tjänande på systemet. Han umgicks med de utanförställda och kallade maktmänniskorna för "rävar".

Vår Jesus var alltså betydligt mer modig, radikal och socialt medveten än någon Broderskapare - att vilja gå i Jesus fotspår är väl knappast att gå till höger, om vi med höger menar något som liknar den gamla politiska högern, fast det är kanske inte det ni menar med kristen höger ?

onsdag, oktober 08, 2008 2:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

Lena, vore intressant att få exempel på den kristna vänster "som istället inriktat sig på att hjälpa de som har det svårt i världen". Vad menar du mer exakt ?

Vill du hitta kristna organisationer som verkligen hjälper utsatta över hela världen, så kan jag ge dig en hel sida på direkten. T ex Erikshjälpen som över hela världen hjälper utsatta kvinnor, förtyckta barn, blödarsjuka barn etc. Eller LP-verksamheten som arbetar inom Sverige med att hjälpa missbrukare med bl a tillgång till stödboende, studieverksamhet, sysselsättning, eftervård, lokala nätverk, fältarbete och andra stödjande insatser. Eller ta Hoppets Stjärna - som på kristen grund hjälper dagligen nästan 30.000 barn att få grundläggande skolgång, näringsrik mat, omsorg och hälsovård. Och som ger stöd till närmare 200 projekt i fyra världsdelar och stödjer byutveckling som förbättrat levnadsförhållanden för tusentals barn och vuxna i tredje världen.
Hoppets Stjärnas arbete har verkligen förändrat livsvillkoren för tiotusentals barn på institutioner i bl a Östeuropa.

Så nog står de kristna på de svagas sida. Och troligtvis mer stadigt än "den kristna vänstern", vad det nu är, eller för den delen Humanisterna, RFSL m fl som mest anklagar oss kristna.

onsdag, oktober 08, 2008 2:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

@ wadis
Som Vita Luna Records sa: Kristendom handlar inte om gärningar. Du gav själv flera exempel på organisationer som säger sig vara kristna men istället för att missionera Bibelns ord försöker påverka värdsliga saker.

Endast den som tror på Jesus får evigt liv, då är det meningslöst att jobba med saker som "stödboende".

Lena

onsdag, oktober 08, 2008 2:48:00 em  
Anonymous Anonym said...

Wadis

"Väntade bara på att denna bloggsidas egen Don Quijote skulle dyka upp"

Oj, min kommentar träffade dig verkligen hårt eftersom du är så vettlös i ditt svar. Jag kan kalla dig konservativt kristen Don Quijote (som bekämpar "homolobbyn" som styr allt i samhället) men vad tillför den typen av tillmälen?

"Tycker pratet om slaveri etc är bara tramsigt. Finns det någon kristen, någonstans, som tycker slaveri är bra."

Jadå, massor av kristna i Europa stödde alternativt accepterade slaveri fram till 1700-talet. Varför tror du annars att det var först då de flesta länder införde förbud mot slavhandel? Trots att de flesta länder i Europa då varit kristna i drygt 1000 år och en kompakt majoritet både av styrande och bland befolkningen varit kristna i drygt 1000 år. Sverige blev som bekant något senare kristnat ände flesta andra länder i Europa.

Och i princip alla länder i Europa förutom Sverige (där nuvarande Finland var en del) och Norge (som då tillhörde Danmark) hade fram till 1700-talet ett system med livegenskap dvs att bönder inte fick lämna sitt jobb utan var tvungna vara kvar där hela livet. Även de accepterades i århundranden av kyrkorna. Ryssland hade systemet fram till mitten av 1800-talet.

I södra USA var de flesta vita kristna för slaveriet fram till det blev avskaffat 1865. Många av dem hänvisade till Bibelcitaten om slaveri tex att slavar enligt Jesus bör acceptera sin situation och att slavägarna själva bör avgöra om de ska frige slavar eller inte.

"Hellre då tala om 2000-talet, tycker jag."

Trevligt att du vill vi ska tala om nutid. Så brukar folk som dig inte resonera om äktenskapslagen. Då hänvisas det till "så har det varit".

"Du tycks dessutom inte riktigt förstått bibelns språk och vad Jesus står för."

Jaha, du menar man inte ska läsa bokstavligt vad han faktiskt säger i Bibeln, utan man ska omtolka det? Intressant, annars brukar ju ni konservativt kristna tycka tvärtom.

"Liksom du gillar Broderskaparna."

Jag gillar att de är homovänliga. Däremot är det en del annat hos dem jag ogillar tex deras ensidigt Israelnegativa åsikter i Mellanösterndebatten. Men det är en annan debatt.

Bengt Held

onsdag, oktober 08, 2008 3:53:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Det är svårt att ta till sig sammanblandning mellan sekulär politik och religiös övertygelse.
Slagträt är religionen. Se på Islam
där politiken leder religionen så är det ett påtryckningsmedel. Ändamålet helgar inte medlen.
Som kristen anser jag att vissa argumenterar i politiska frågor - "så står det i Bibeln!"
Argumentera i sakfrågan och skippa bibeltolkningen. Islam/Iran gör ju jämförelser på samma sätt och det ger enligt min mening farliga resultat. Men vissa rigda kristna trossamfund står inte långt efter.

onsdag, oktober 08, 2008 5:38:00 em  
Anonymous Anonym said...

Lena, visst handlar kristendom om gärningar - Jesu liv var fyllt av gärningar. Det är väl allas plikt, inklusive kristnas, att hälpa de som har det svårt oavsett allt annat. Tror du förväxlat kristendomen med buddhismen - där hjälper man inte en lidande medbroder/syster, man ska inte ingripa i andras karma.

Och Bengt, tror väl inte att svenskarna som du säger stödde slaveriet, gjorde det pga att de var kristna. Eller menar du att Karl II's härjningar och illdåd, eller Gustav II Adolfs, också var kristendomens fel. Vissa anser ju att Sverige idag är kristet - även om det vore så skulle det väl inte betyda att alla hemskheter som dagligen sker här i landet, har med kristendomen att göra, eller ?

Slutligen, vet inte vad som var vettlöst i mitt förra svar, men jag ber isåfall om ursäkt, det var inte min mening.

onsdag, oktober 08, 2008 6:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

Wadis

"Och Bengt, tror väl inte att svenskarna som du säger stödde slaveriet, gjorde det pga att de var kristna. Eller menar du att Karl II's härjningar och illdåd, eller Gustav II Adolfs, också var kristendomens fel. Vissa anser ju att Sverige idag är kristet - även om det vore så skulle det väl inte betyda att alla hemskheter som dagligen sker här i landet, har med kristendomen att göra, eller ?"

Min poäng är att hur man tolkar Bibeln inte är entydigt och att det ofta förändrats hisoriskt. När du anklagar Broderskaparna för att vara obibliska så är det din subjektiva tolkning av Bibeln. De tycker sannolikt att det är du som är obiblisk i din tolkning.

Europas kyrkor har i mer än tusen år fram till 1700-talet försvarat alternativt accepterat slaveriet. I södra USA och Ryssland fram till mitten av 1800-talet. Jag menar att livegenskap är en typ av slaveri light.

Det här visar att kristenheten kan omvärdera sin tolkning av Bibeln. Som du säger är det nästan ingen idag som försvarar slaveri med hänvisning till Bibeln. Men det är historiskt något nytt. Sedan Jesus spred sitt budskap har kristenheten bara varit emot slaveriet ca 200 år (10 %) av ca 2000 år.

Det här gäller givetvis allt som är med i Bibeln. Till sist blir det något man tolkar.

"Slutligen, vet inte vad som var vettlöst i mitt förra svar, men jag ber isåfall om ursäkt, det var inte min mening."

Vem gillar att bli kallad för Don Quijote. tycker du det är ett sakargument om någon skulle använda det mot dig?

Jag jobbar seriöst för HBT-rättigheter. Jag jobbar mot verkliga problem tex när jag gjorde en Europarapport i somras (Dagens nyheter hade en artikel om det) om att flera länder förbjuder gayparader, förbjuder homosexuella att jobba i försvaret etc.

Du måste inte dela alla mina åsikter men du borde respektera att jag har ett seriöst engagemang.

Bengt Held

onsdag, oktober 08, 2008 9:33:00 em  
Anonymous Anonym said...

Herr Clap och herr Ham, dvs Herr Skånberg och Herr Svärd har synts och hörts alltmer i spalterna de senaste månaderna.

Är det ett sätt för de -slarvigt uttryckt- "konservatva kristna"att kompensera för Carin Stenströms bortovaro.

Nån som vet vad som hände med henne förresten....är hon allvarligt (fysiskt) sjuk, drabbad av personliga omständigheter som förhindrar henne att arbeta, har hon ångrat sig och ägnar resten av livet åt botgöring i tysthet.....eler....har hon bara blitt osams med Pastor Ulf, och fått sparken...
Nån som vet ? Jag brukade läsa hennes ledare i ViD som en sorts makaber underhållning -ni vet, förr i tiden gick man till ortens mentalsjukhus för att stå utanför staketet och "titta på dårarna"- nu för tiden läser man ViD:s ledare, och jag tycker nog att CS var strået vassare än Ruben A på tokskalan.

Jaja man får väl trösta sig med Herr Clap och Herr Ham i fortsättningen. CS:s frånvaro stämmer väl åxå med "konservativa kristnas" uppfattning kvinnors plats i samhället. Hon blev väl för stor i deras ögon......

onsdag, oktober 08, 2008 9:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt, jag respekterar absolut det du säger - där finns mycket kloka ord. Men vi tycker olika och ser olika på homosexualitet. Däremot är jag helt överens med dig om att diskriminering och våld mot homosexuella är fullständigt oacceptabelt. Liksom att våld och diskriminering av kristna eller muslimer borde vara det. Inte bara i Sverige utan över hela världen.

Markus, nej, jag vet inte hur det var att gå till ortens mentalsjukhus förr i tiden. Men tiden verkar iallafall ha stått still för dig

onsdag, oktober 08, 2008 10:23:00 em  
Anonymous Anonym said...

@ wadis
Jag ville bara kolla dina åsikter. Bra att du vill hjälpa dem som har det svårt istället för att missionera.

Lena

torsdag, oktober 09, 2008 10:07:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Jag använder inte begreppet högerkristen som självändamål, och avstår gärna till förmån för ett som är tydligare, och som inte grumlar debatten. Jag noterar att de som kallas högerkristna lägger mycket krut på att motbevisa själva begreppet, och struntar i sakfrågorna. Den typen av dimridåer ska man inte bjuda debattmotståndaren på.

torsdag, oktober 09, 2008 10:25:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det som blir problematiskt är ju om vänsterkristna låtsas som att alternativet till dem är antihomosexuella högerkristna och inget annat.

Faktum är att såväl den moderata, folkpartistiska och centerpartistiska gruppen i Svenska kyrkans styrelse sagt ja till att Svenska kyrkan ska förrätta partnerskap av samkönade par. I ett internationellt perspektiv är det en extremt radikal och homovänlig åsikt bland kristna samfund.

Ps. I den moderata gruppen var det en av de tre som reserverade sig och var emot att kyrkan skulle förrätta partnerskap, han vill bara välsigna samkönade par som idag. övriga två moderater var för att förrätta partnerskap av samkönade par.

Den kristdemokratiska gruppen var ensamma i kyrkostyrelsen om att vara negativa till att förrätta partnerskap av samkönade par. De var också ganska negativa till att välsigna samkönade relationer i kyrkan.

Bengt Held

torsdag, oktober 09, 2008 10:49:00 fm  
Anonymous Anonym said...

@ Bengt
Så här är det. De moderata, folkpartistiska och centerpartistiska grupperna i Svenska kyrkans styrelse är vänsterkristna, men högerpolitiska.
Blott den kristdemokratiska är genomgående höger.

;)
Lena

torsdag, oktober 09, 2008 2:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bibeln är en antologi som är skriven och redigerad av ett stort antal kända och okända "författare" under många århundraden. Därmed är det fullkomligt orimligt att "tro på Bibeln" i bokstavlig mening, dvs. använda den som en konkret regelbok för olika företeelser och situationer. Redan i inledningen av GT framträder en motsägelsefull bild av Gud. Läs Jack Miles "Gud - en biografi". Du kommer aldrig att se på Bibeln på samma sätt efter det. Den blir om möjligt ännu mer intressant att läsa.

torsdag, oktober 09, 2008 2:55:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

On debatten handlar om rätten att leva i ett "livslångt" förhållande med identisk skrivning för alla par.
Vem skulle ha någo emot det.

Kyrkan får väl liksom alla andra föreningar och samfund besluta hur de vill manifestera det nya parförhållandet.

Men räcker det inte att samhället står för tanken att alla par skall lika rättigheter?

Svenska Kyrkan tvekar om att "ge bort" vigselrätten. Många präster tycker att det vore förfärligt om inte prästen förenar paren. Det är så trevligt att få vara med om ringväxling och se part kyssas.

Välsignelseakten kan väl om kyrkan anstränger sig bli precis lika bindande trots det fräffade avtalet.

Glöm inte bort att TV-programmet i höstas diskuterade (könsneutrala Äktenskap- fult ord enlig somliga) så var det en ateist som ställde kraven att kyrkan skulle tvingas.

Humanisterna har det något att anföra mot borgerlig vigsel?
Svenska Kyrkan kommer säkert att´genomföra projektet - snart kommer någon Biskop påtala några bibelverser och då är den saken klar. Homosexuella skall ha samma rättigheter i ett sekulärt samhälle!

torsdag, oktober 09, 2008 2:56:00 em  
Anonymous Anonym said...

Svenska Kyrkan tvekar om att "ge bort" vigselrätten

Det är inte upp till Svenska Kyrkan, eller annan samfund, att ge bort vigselrätten, det eftersom Svenska Kyrkan, och andra samfund, har fått ett förordande av Svenska staten att förrätta juridiskt bindande vigslar.
Det är alltså upp till den statliga myndigheten som delegerar vigselrätten om att fortsätta att göra det till samfund som inte följer de praxis och bestämmelser som står i svenska lagen.

De olika samfundens rätt att förrätta juridiskt bindande vigslar är inte hugget i sten, oavsett vad som står i bibeln ;)

torsdag, oktober 09, 2008 4:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag kan berätta att jag skriver om de kristna socialdemokraternas uttalanden om en könsneutral äktenskapslag i mitt senaste nyhetsbrev. Jag hoppas Tor accepterar jag gör reklam för det här. Tor har ju varit våänlig nog att själv att här berätta om mitt nyhetsbrev.

Det är inte något partipolitiskt nyhetsbrev utan främsta syftet är att lämna info och argument.

Det är idag drygt 300 individer inom HBT-media, dags- och kvällstidningar, RFSL, RFSU, Amnesty, en del riksdagsledamöter, HBT-bloggare etc som får mitt nyhetsbrev. Önskar även du få mitt nyhetsbrev varje månad så kan du maila mig.

heldbengt@hotmail.com

Bengt Held

Innehållet i mitt HBT-nyhetsbrev för oktober 2008

1. Bra att både folkpartiet och centern säger nej till den absurda "kompromissen" könsneutral "giftermålslag.

2. Socialdemokraterna säger nu ja till att hetslagen ska skydda transpersoner och att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

3. Socialdemokratisk grupp lovar inför kyrkovalet 2009 att jobba för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par.

4. Hur HBT-vänlig är egentligen socialdemokraternas nye "tillfällige" partisekreterare Håkan Juholt? Han har tidigare bagatelliserat homofientliga uttalanden från socialdemokratisk riksdagsledamot.

5. Sista konservativa bastionen i Västeuropa har fallit. Kristdemokraterna i minoritet i Bayern, efter att i 46 år haft egen majoritet i den tyska regionen.

6. Högerpopulistiskt HBT-fientligt parti vinnare i valet i Österrike. Kan stoppa planerna för en partnerskapslag.

7. Efter ja i folkomröstning. Ecuador först i Latinamerika att införa en partnerskapslag som ger samma juridiska rättigheter som äktenskapet.

8. Ja till sambolag vid omröstning i Australiens parlament. Men både socialdemokraterna och högern har röstat för att i konstitutionen förbjuda homoäktenskap.

torsdag, oktober 09, 2008 11:17:00 em  
Blogger Johan K said...

Ett test!

fredag, oktober 10, 2008 3:03:00 fm  
Blogger Johan K said...

OK! Jag har börjat blogga, därför var jag tvungen att hitta en blogg av denna frihetliga karaktär! Testa brädan så att säga.

fredag, oktober 10, 2008 3:05:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Förresten ni som ogillar homosexuellas livsstil.

Vad tycker ni om rödhårigas livsstil? Bra eller dålig?

Innan diskussionen startar så vill jag ju framhålla att vi alla säkert respekterar rödhåriga som människor. Det är inte det vi diskuterar.

Bengt Held

fredag, oktober 10, 2008 10:48:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag respekterar rödhårigas val av hårfärg, men måste de verkligen visa upp sina starkt saturerade och provocerande kalufser där barn kan se dem? (och hjärntvättas till att välja en rödhårig livsstil)
Idag har alla tillgång till hårfärgningsmedel i normala toner, och rödhåriga kan med små medel smälta in i det svensk samhället. Könshåret är dock svårare att färga och därför bör rödhåriga inte ha sex.

Lena

fredag, oktober 10, 2008 11:55:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Som sagt kristdemokraterna är ensamma idag i kyrkostyrelsen för Svenska kyrkan att helt vara emot samkönade relationer.

http://www.svenskakyrkan.kristdemokrat.se/argument.htm

Jag kan tipsa om att hemsidan för "Kristdemokrater i Svenska kyrkan" har en sida med artikeln "20 argument för att inte inför en välsignelseritual". Det är Nils O Andersson, adjungerad sekreterare åt riksstyrelsen för Kristdemokrater i Svenska kyrkan som skrivit det.

Några av "argumenten".

"Gaylobbyns företrädare i RFSL arbetar inte för att etablera en ny teologiskt grundad förståelse av Bibeln eller kyrkans bekännelse. De är endast ute efter legitimitet. För dem är det viktigt att alla centrala normsändare i samhället, däribland kyrkan, bejakar det dom står för. Om kyrkan bidrar till legitimeringen av en homosexuell livsstil genom att introducera en välsignelseakt för homosexuella så är det tyvärr ingen lösning på RFSL´s behov av legitimitet. Deras krav handlar inte bara om homosexuella utan även om bisexuella och ”transpersoner”. Om kyrkan säger ja till en samlevnadsform som inte ges explicit stöd i Bibeln kommer det inte finnas något teologiskt hållbart skäl kvar för att säga nej till någon av alla andra förekommande sexuella preferenser. Den logiska och teologiskt grundade spärren mot att bejaka månggifte och äktenskap mellan syskon och på sikt även pedofili och andra perversioner kommer att vara borta om Kyrkomötet säger ja till välsignelse av homosexuella....

Homosexuella relationer kan endast bli jämställda med heterosexuella i en kultur där den långsiktiga överlevnaden betraktas som likgiltig....

Det är grymt att göra barn till brickor i ett spel som handlar om vuxnas behov av att legitimera sina perversioner....

Frågan om homosexualitetens plats i kyrkan handlar inte om kärlek utan om sexualitet....

Det finns viktiga men dåligt belysta hälsoaspekter som talar emot att Svenska kyrkan skall uppmuntra långvariga och trofasta homosexuella relationer. Att välsigna innebär att Svenska kyrkan ikläder sig ett ansvar för de hälsorisker som finns inbyggda i det man välsignar...."

Det är inte tydligt på hemsidan om den kristdemokratiska gruppen som helhet sagt ja till alla de här formuleringarna men även om det här skulle vara ett uttalanden från en individ så tycker övriga i gruppen att det är så bra skrivet att de vill publicera det på den kristdemokratiska kyrkogruppen hemsida.

Det vore givetvis fel att klandra kd som parti i sin helhet för det här. Göran Hägglund och de övriga i den "pragmatiska" delen av partiet lär inte ha de här intoleranta och extrema åsikterna. Men vi vet att det är en tydligt homofientlig minoritet i partiet, några av dem är riksdagsledamöter, Lennart Sacredeus, Yvonne Andersson, Mikael Oscarsson, Anneli Enochsson.

Kanske det som John O Andersson skriver är vad de egentligen tycker men inte säger som riksdagsledamöter.

Obehagligt är det vad det är att Kristdemokrater i Svenska kyrkan sprider samma typ av hatpropaganda som vissa främlingsfientliga grupper gör mot invandrare.

Bengt Held

lördag, oktober 11, 2008 4:26:00 em  
Anonymous Anonym said...

Stefan Swärd, en av personerna i Claphaminstitutet, skriver idag12/10 om sina personliga tankar om äktenskapslagstiftningen på sin blogg "Allt mellan himmel och jord".

De argument han har är inte logiska, han skriver att gifta par bör hålla ihop för sina tonårsbarns skull därför att många tonåringar lever destruktivt och hamnar i missbruk, försöker begå självmord mm... Det gamla argumenten om att äktenskapen är till för barnens skull och att äktenskapslagstiftning inte ska handla om vad som är bäst för vuxna utan för barnen. Vad destruktiva tonåringar har med en förändrad äktenskapslagstiftning att göra framgår inte...

Han för inte ett logiskt resonemang, utan blandar ihop helt olika saker vilket några kommentatorer också påpekar.
/Emma

söndag, oktober 12, 2008 3:14:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ojojoj, tack för att du nosade upp Anderssons dynga, Bengt.

måndag, oktober 13, 2008 9:57:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tor

Hehe ja annars är det du ju som brukar nosa upp den typen av dyngor.

Jag är själv något förvånad att de publicerar sådant där extremt material på sin hemsida. Men kanske deras sympatisörer inom Svenska kyrkan gillar sånt.

En annan viktig aspekt är ju att sd nu försöker bli ett viktigt parti inom Svenska kyrkan. Officiellt så är de flesta andra kyrkogrupper emot sd. Men när kd sprider sådan här hatpropaganda mot homosexuella legitimerar det även sd:s hatpropaganda mot invandrare och muslimer.

Jag är också kritisk mot dubbelmoralen från ärkebiskopen och många inom Svenska kyrkan. Man fördömer, med rätta, sd, men är tyst om kd:s homofientliga budskap inom Svenska kyrkan.

Kristdemokraternas budskap i Svenska kyrkan är ju mycket mer extremt än partiets politik i riksdagen.

Bengt Held

måndag, oktober 13, 2008 10:38:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home