onsdag, december 03, 2008

Vatikanen motsätter sig avkriminalisering av homosexualitet

Homosexualitet är straffbart i 85 länder. I Etiopien, vars system stöds engagerat av pastor Åke Green, straffas homosexuella handlingar med minst ett års fängelse, och i en handfull islamistiska teokratier som Iran och Sudan är straffet döden.

Senare i december kommer Frankrike i egenskap av ordförandeland för EU att presentera ett resulotionsförslag i FN, som syftar till en världsvid avkriminalisering av homosexualitet. Men förslaget möter redan nu stort motstånd - från såväl muslimskt som katolskt håll. Ärkebiskop Celestino Migliore, som är Vatikanens observatör i FN, avvisar förslaget med motiveringen att det skulle kunna leda till antidiskrimineringslagar för homosexuella och tvinga medlemsstater till samkönade äktenskap. Detta trots att resolutionsförslaget inte innehåller några skrivningar om äktenskap.

Vatikanen har fått mycket kritik för sitt motstånd resolutionen, men håller fast vid sin linje. Homosexuella skall diskrimineras. Talesmannen Federico Lombardi försvarar politiken med det kollektivistiska feghetens mest tragiska mantra: Det är inte bara vi...

- It's not for nothing that fewer than 50 member states of the United Nations have adhered to the proposal in question while more than 150 have not adhered. The Holy See is not alone.

Det är djupt tragiskt att läsa en av kristenhetens främsta företrädare uttala sig på det sättet i en fråga som rör grundläggande mänskliga rättigheter. Vatikanen har åter demonstrerat det orimliga i de priviligierats med observatörsstatus i FN.

Länkar:

(Tips från Bengt Held och Box Turtle Bulletin.)


Uppdatering den 4 december

Idag skriver Dagen om saken.

30 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det som är intressant är också att katolska kyrkan visar hur extrem den är officiellt (jag vet att det sedan är en del liberala och homovänliga katoliker som inte gillar den policyn).

Inte nog med att Vatikanen felaktigt försöker blanda in äktenskapet i resolutionsdebatten. Det gör de sannolikt för att de vet att de skulle få svårare få stöd bland folk om de ärligt sa att de är EMOT att jobba för internationell respekt för homosexuellas rättigheter. Tex rätten att inte bli fängslad för privata relationer i sina lägenheter, rätten till gayparader, rätten till HBT-föreningar etc. Istället försöker de flytta fokus till den reform som de vet är mest kontroversiell, en könsneutral äktenskapslag, trots att den inte har med resolutionsuttalandet att göra.

Men det skulle ju kunna vara så att Frankrike och EU har en DOLD agenda. Att man talar om rätten att slippa bli förföljd när man egentligen menar rätten till homoäktenskap. Låt oss, hur osannolikt det än vore, gissa att det är en sådan dold agenda.

Då kan man ju enkelt konstatera att det är en gåta att Frankrikes högerregering som själv är emot en könsneutral äktenskapslag i sitt eget land skulle lobba i FN för en dold sammansvärjning för att påtvinga alla länder homoäktenskap. Att regeringarna i Tyskland och Storbritannien som inte heller de är för en könsneutral äktenskapslag skulle vara del av den där sammansvärjningen.

Eller kanske att Reinfeldt i Sverige och Zapatero fått hela EU att lobba för homoäktenskap utan att övriga vet om det.

Alright, då kan alltså vi avfärda det. Men om nu Vatikanen kanske trots det har en befogad oro. Kanske Frankrikes regering är något naiv och att det här kan leda till homoäktenskap i alla länder trots att det inte är Frankrikes intention. Då kan vi ju konstatera att EU som har det juridiskt tydligaste skyddet mot diskriminering av homosexuella (det är tom möjligt få rätt i domstol) ännu inte har tvingat något land att införa en könsneutral äktenskapslag. Det har inte ens varit någon debatt om att tvinga något landet till det.

Varför skulle det då bli en sådan konsekvens om FN ska göra ett uttalande som inte är möjligt att juridiskt hänvisa till i något land. Men som ger en tydlig hänvisning till att man ska visa respekt för HBT-personer.

Vatikanen talar mot bättre vetande. Det är det riktigt otrevliga här.

Deras hat mot homosexuellas relationer är viktigare för dem än att tala sanning och att värna allas rätt till värdighet, att inte bli fängslad för att man bor ihop med någon annan vuxen och har en relation med vederbörande.

Bengt Held

onsdag, december 03, 2008 10:06:00 fm  
Blogger Jay said...

... och så snackas det vitt och brett om hur illa det blir om islamister tar över.

För min del drar jag de flesta religionernas fanatiker över samma kam. De kränker sin egen religions grundtanke, och kärleksbudskapet går förlorat i människans trångsynthet.

onsdag, december 03, 2008 1:26:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Bengt.
Varför ställer Du inte upp på civiläktenskapet. Det är väl en rak signal att staten anser att alla bör ha en identisk äktenskapslag som stadfäster att HBT och Hetero par är lika inför lagen

Blanda inte in kyrkan i den debatten!
Sedan är det upp till de olika samfunden att besluta sig för hur de genomför välsignelseakter.
Är detta genomförbart? Är detta acceptabelt?

onsdag, december 03, 2008 5:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Leif

Jag har redan flera gånger förklarat för dig hur jag resonerar om civiläktenskapet. Det vore det ideala förslaget i sig men civiläktenskap har inte folkligt stöd idag. Enligt äktenskapsutredningen är det bara 14 % som är för att bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga. Men den siffran kan givetvis blir högre senare.

Dessutom skulle införandet av en civiläktenskapslag fördröja införandet av en könsneutral äktenskapslag eftersom man skulle vara tvungen att göra en utredning av hur det ska genomföras praktiskt.

Till sist så är civiläktenskap en helt annan debatt än om vilka par som ska få ingå äktenskap.

Ett tips till dig Leif, som vad jag vet är medlem i moderaterna, är att lämna en motion till moderaternas partistämma (kongress) hösten 2009. Sista motionsdag till stämman är nog april-maj nästa år.

Bengt Held

onsdag, december 03, 2008 10:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

Och så tycker de att man är egoistisk och lite väl skränig när man kräver lika rättigheter. När var din förmåga till kärlek och attraktion belagd med dödsstraff senast?

torsdag, december 04, 2008 12:40:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

För många år sedan när frågan dök upp började jag lobba för att man i vårt land skulle dra in vigselrätten till staten.
Anledning - var då frågan om hur det kommer sig att kyrkan viger en ateist och en kvinna inför altaret.
Beslutsfattare var i många fall konventionen inte Guds ord. Eller rättare sagt man gjorde som svärmor bestämde.

Sedan kom frågan om samkönade par upp. Min tanke var civiläktenskapet gör det minst problematiskt för Svenska Kyrkan
om de som fri kyrka själva får besluta om sin väg.
Staten har ju redan fullgjort beslutet om juridiskt likalydande
avtal för alla parförhållanden.

Men det sprack då vad jag förstår Svenska Kyrkan inte uppfattar en välsignelse av parförhållande är lika bra som att få vigselrätten i sitt förvar.

Motionerat till stämmor har jag gjort några gånger. En aktuell fråga nu är varför mitt parti tillsammans med flertalet sitter och häckar i Kyrkomötet.
Kyrkomötet gör av med 150 miljoner
( 2001) för att direktval av politiska politrucker skulle komma till stånd. Till en fri Svensk Kyrka.

torsdag, december 04, 2008 10:11:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Vatikanen är förskräcklig. Tur att Jesus inte kan se vad hans efterföljare ställer till med. Han skulle bli ledsen - för att uttrycka det milt. Troligen skulle han bli förbannad och köra månglarna och hatprofeterna och fariseerna ur templet.

torsdag, december 04, 2008 10:17:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Du skriver först muslimskt och katolskt håll, men sedan ondgör du dig bara över Vatikanen. Hur var det med muslimerna? Hur kommer deras homofobi till uttryck, menar du?

torsdag, december 04, 2008 5:24:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Den nyheten handlade specifikt om att vatikanen motsatt sig en resolution om avkriminalisering av homosexualtiet. Islamsk homofobi har många uttryck, om du söker på "islam", "islamska" eller "muslimska" på bloggen, så kan du hitta en del.

torsdag, december 04, 2008 5:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

USA:s katoliker struntar i Vatikanens policy....

Intressant nog så har HBT-föreningen GLAAD i USA 3 december publicerat en opinionsmätning som ett företag gjort åt föreningen.

http://www.glaad.org/media/release_detail.php?id=4842

Den visar att de flesta katoliker i USA helt struntar i Vatikanens homofientliga budskap.

Så här tycker katolikerna i USA om olika aktuella reformer.

Äktenskap, partnerskap eller inget juridiskt erkännande. Siffror inom parantes anger andelen bland befolkningen i sin helhet som är för alternativen.

Äktenskap 36 % (38 % bland befolkningen i sin helhet)
Partnerskap 42 % (38%
Inget juridiskt erkännande 20 % (22 %)

Bland katolikerna i USA är det alltså bara var femte, 20 %, som är för Vatikanens policy, att inte ge något juridiskt erkännande åt samkönade relationer. Det är dessutom något färre än bland befolkningen i sin helhet som har den åsikten, 22 %.

Ännu tydligare att många katoliker i USA är homovänliga blir det när partnerskap inte är med bland svaralterantiven.

Äktenskap, för eller emot.

Andel för 46 % (47 %)
Andel emot 49 % (49 %)

Både bland katoliker, 46 %, och bland befolkningen i sin helhet, 47 %, är nästan hälften för homoäktenskap enligt opinionsmätningen. 47 % för en könsneutral äktenskapslag är den högsta siffran hittills i någon opinionsmätning i USA. Den kan möjligen vara för hög, man ska tolka opinionsmätningar med försiktighet men trenden är positiv. De flesta opinionsmätningar brukar visa att ca 40 % i USA är för en könsneutral äktenskapslag.

Lagar som skulle förbjuda kvalificerade homopar att adoptera barn.

För förbud mot homoadoptioner 28 % (27 %)

Jag ska ju säga att frågan är ledande, att ha med ordet "kvalificerad" gör ju att det blir svårarare för folk att säga ja till ett sådant förbud även om de egentligen menar det. Sedan håller jag med i sak att det handlar om att ge möjlighet åt "kvalficierade" att adoptera men det är problematiskt att ha med sådana värdeord när man ska göra en opinionsmätning och vill veta vad folk egentligen menar. Det intressanta annars är att det är så få som 27 % bland hela befolkningen som säger sig vara för ett sådant förbud när man har med ordet kvalificerad.

De flesta opinionsmätningar visar att ca 50 % i USA är för homoadoptioner och ca 40 % är emot.

Några andra reformer. Andel katoliker som är för reformerna. Siffran för hela befolkningen i USA inom parantes.

Tillåt öppet homosexuella att jobba inom försvaret

67 % (64 %)

De federala hatbrottslagarna ska skydda även HBT-personer

61 % (63 %)

De federala lagarna mot diskriminering ska även skydda HBT-personer

51 % (51 %)

Homosexuella i USA ska ha möjlighet att få en partner från ett annat land att bli medborgare i USA.

48 % (47 %)

Det är alltså enkelt för en del att bunta ihop katoliker och mena att de är homofientliga när man granskar Vatikanens budskap. Men opinionsmätningen visar att det är en fördom.

Ett annat bevis för det är ju att ca 70 % i det katolska Spanien är för homoäktenskap enligt olika opinionsmätningar.

De flesta katoliker är tolerantare än Vatikanen. Dessbättre.

Summa summarum till bloggbesökare. Ha inte fördomar mot katoliker. De flesta katoliker är tolerantare än Vatikanen. Dessbättre.


Bengt Held

torsdag, december 04, 2008 5:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag ska förtydliga att det här senaste meddelandet inte var riktat mot Tor men en del bloggbesökare som kanske buntar ihop katoliker.

Det här är för övrigt samma debatt som om muslimer. Man måste kunna skriva om intolerans bland katolska och muslimska samfund men också kunna konstatera att många katoliker och muslimer inte tycker som sina respektive samfund.

Bengt Held

torsdag, december 04, 2008 5:59:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är solklart att Katolska kyrkan försvarar varje persons fundamentala mänskliga rättigheter, vilket innebär att man är emot varje form av diskriminering, vilket inte bara utesluter dödsstraff utan alla former av legala straff som kränker eller diskriminerar homosexuella personer. Detta sägs också tydligt i Katolska kyrkans katekes (2358).
Vatikanen sällar sig till de övriga 150 stater som valt att inte stödja det franska förslaget, men av andra skäl än att man skulle förorda legal diskriminering av homosexuella.

Att påstå att Katolska kyrkan vill diskriminera är orättvist förtal.
Katolska kyrkan försvarar homosexuella personers mänskliga rättigheter, men anser också att äktenskapet är mellan man och kvinna. Detta anser också en hel del homosexuella personer.

mvh

torsdag, december 04, 2008 10:00:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt Malmgren

"Vatikanen sällar sig till de övriga 150 stater som valt att inte stödja det franska förslaget, men av andra skäl än att man skulle förorda legal diskriminering av homosexuella."

Och vad är det för sällskap som Vatikanen hamnar i? Jo, givetvis röstar de ca 85 länder som idag har förbud mot samkönade relationer nej. De övriga ca 65 länderna som är emot är främst diktaturer eller halvdemokratier som har svårt även i övrigt att respektera mänskliga rättigheter tex Nordkorea, Kina, Vitryssland, Ryssland, Jordanien, Kazachstan, Vietnam, Centralafrikanska republiken, Rwanda, Burundi (som planerar ett förbud), Indonesien etc.

De ca 50 länder som är för resolutionen är generellt de som är de mest stabila demokratierna och som bäst respekterar mänskliga rättigheter. Inte felfria länder givetvis men betydligt friare än de flesta av de länder som är emot resolutionen. Det gäller för övrigt även respekten för religionsfrihet. I många länder som är negativa till resolutionen blir både homosexuella och religiösa minoriteter (ofta kristna) förföljda.

Dessutom är det ett fegt och oetiskt argument att säga "det är minsann andra också som gör så".

Det är ungefär som om en chef vid Systembolaget i någon av muträttegångarna för några år sedan skulle säga "Det var minsann inte bara jag som accepterade att bli mutad, av mina chefskolleger var det 150 som blev mutade medan bara 50 sa nej." Inget fint argument eller hur?

"Att påstå att Katolska kyrkan vill diskriminera är orättvist förtal."

Jaså? Katolska kyrkan vill inte ge samkönade par några som helst legala rättigheter, inte ens någon sambolag, inte partnerskapslag och givetvis inte en könsneutral äktenskapslag. Katolska kyrkan vill också att Sverige avskaffar nuvarande partnerskapslag och sambolag.

Inte heller vill katolska kyrkan ge homosexuella skydd mot diskriminering inom arbetsmarknaden, bostadsmarknaden etc. Eller har du läst något sådant uttalande från katolska kyrkan någonstans? Jag vet vilket bråk det blev i Storbritannien när de tidigare i år förbjöd diskrimienring pga sexuell läggning när det gäller försäljning av varor och tjänster, inom bostadsmarknaden etc Katolska kyrkan där bedrev en kampanj för att försöka stoppa lagen men de förlorade tack och lov och landet har nu en bra lag mot diskriminering som även skyddar homosexuella och bisexuella.

Katolska kyrkan har också varit negativ till att tillåta gayparader i olika länder trots att det är en del av en central rättigheter, demonstrationsfriheten.

"Katolska kyrkan försvarar homosexuella personers mänskliga rättigheter, men anser också att äktenskapet är mellan man och kvinna. Detta anser också en hel del homosexuella personer."

Förutom att de där homosexuella som är emot homoäktenskap är mycket få (det är även en del invandrare med i sd gör det förresten sd till att invandrarvänligt parti?) så är det irrelevant att blanda in äktenskap i debatten om resolutionen. Katolska kyrkan är som sagt dessutom emot VARJE typ av juridiskt erkännande av samkönade relationer.

Och viktigast, resolutionen fördömer fängslande och avrättningar av folk för att de har en homosexuell relation. Inget annat. Trots det säger Vatikanen nej.

Skam åt katolska kyrkan.

Bengt Held

torsdag, december 04, 2008 10:37:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Bengt.
Om staten Sverige säger att de är för att alla par skall ha samma juridiska rättigheter vid parbildning i vårt land så är väl det en framgång jmf tidigare lgstiftning.
Jag får den uppfattningen att många - inte alla homosexuella också ställer krav på staten att se till att kyrkorna skall viga alla par som HBT-rörelsen anser skall vigas i kyrkan.

I det fallet får väl HBT rörelsen
förhandla inte med staten utan med samfunden om den saken.

Skulle Du inte kunna ta fram exempel på sådant som varit bra och blivit ännu bättre för HBT-gruppen?

Metoden att hoppa på Katolska Kyrkan tror jag är kontraproduktiv.

Som varande för den gemensamma
uppgiften att göra alla parförhållanden juridiskt likställda anser jag att det är ett
stort framsteg.
Det räcker ända från Uddevalla till
Skanör d.v.s tvärs över vårt land.

torsdag, december 04, 2008 10:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Leif

Du får givetvis tro vad du vill. Katolska kyrkan förtjänar kritik. Jag tror det är bra och viktigt att synliggöra det.

Till sist vill jag berätta om några argument som framförts på en annan blogg efter att Dagens skrivit artikeln om Vatikanen. Eftersom vederbörande kanske inte läser det här och kan försvara sig så får han eller hon vara anonym. Men jag vill ge tips om hur ni bloggbesökare kan bemöta de här sk argumenten.

Från bloggen

"Är det verkligen helt otänkbart att den homosexuelle helt avstår från sex, eller, vilket kanske är ett bättre förslag, att han via kognitiv terapi byter sexuell inrikting? Såvitt jag förstår ger den kognitiva terapin oanade möjligheter."

När jag hör sådana argument brukar jag fråga vederbörande. Hade det varit möjligt att förvandla dig till homosexuell efter att du haft kontakt med någon psykolog, här kognitiv beteendeterapi? Om svaret är nej (vilket det oftast blir, de gissar att de själv inte kan förvandlas till att bli homosexuell) hur kan du då gissa att någon annan ska kunna bli heterosexuell? Om man nu verkligen kan byta sexuell läggning genom terapi borde det ju vara möjligt åt båda hållen.

Sedan ett annat argument från bloggen (jag är som sagt så sjysst så jag avslöjar inte vilken)

"Det dör 40 000 barn om dagen i svält och sjukdomar vilket låter fullständigt ofattbart men det är FN-siffror och antalet ökar. Kanske ska vi i det perspektivet inte göra denna ändå i grunden rätt så ointressanta homosexfrågan till världens viktigaste."

Det här är riktigt intressant. Först så försöker de argumenterar emot olika HBT-reformer. Men när vi talar om så centrala saker som rätten att inte bli avrättad eller fängslad för att man är homo då blir det ju svårt att argumentera emot i sak. Då byter vissa konservativt kristna strategi. Då blir det barnargumentet. Men de fattiga barnen då som svälter?

För det första så är de inte någon konflikt mellan att jobba emot fattigdom och svält å ena sidan och mänskliga rättigheter (inklusive HBT-rättigheter) å andra sidan. Tvärtom så gynnar de varann. All erfarenhet visar att de länder som respekterar mänskliga rättigheter (inklusive HBT-rättigheter) generellt också har en bättre ekonomisk utveckling och effektivare bekämpar svält (en viktig orsak är att länder med fri press snabbare offentligt kan börja diskutera om en svältkatastrof är nära jämfört med de länder som har censurerad media)

Den andra saken att säga är att det där "svältande barn-argumentet" om det ska tillämpas främst kan användas emot de konservativt kristna som prioriterar att jobba emot en könsneutral äktenskapslag i Sverige istället för att bekämpa fattigdom och svält i en del andra länder.

Ursäkta Tor om jag tar in material från annnan blogg men jag tyckte det var viktigt att redovisa motargumenten mot sånt här.

Bengt Held

torsdag, december 04, 2008 11:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag hade tänkt fira midnattsmässa i den vackra katolska katedralen i den amerikanska stad där jag befinner mig över jul men no more, not in my name. Vatikanens ställningstagande är motbjudande och föraktfullt.

Jag söker efter en av de många öppna och kärleksfulla kristna gayvänliga församlingarna istället där jag får vara en del och känna mig välkommen i allt jag är, min homosexualitet inkluderad.

fredag, december 05, 2008 6:29:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Nej det var bra att du citerade bloggen, Bengt. Som ledtråd för er andra kan jag säga att den finns med i länklistan under rubriken "Granska själv!"

fredag, december 05, 2008 8:48:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Bengt Malmgren

Redovisa gärna hur Vatikanen arbetar mot diskriminering av homosexuella.

fredag, december 05, 2008 8:51:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det är länder, inte kyrkor, som är representerade i FN. Och den där resolutionen har ingen chans på grund av att det finns ett starkt motstånd bland främst muslimska länder. I många katolska länder, som exempelvis Spanien, har ju däremot homosexuella i princip samma rättigheter som heterosexuella. Det gäller främst katolska länder i Europa, men finns även exempel i Latinamerika. Så om det är några du borde granska är det nog inte katolikerna utan muslimerna.

fredag, december 05, 2008 10:31:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Anonym

"Det är länder, inte kyrkor, som är representerade i FN."

Vad jag vet har Vatikanen observatörsstatus i FN. Och även om de inte haft det har de tragiskt nog påverkan på många människor när det gäller den här typen av uttalanden.

"Och den där resolutionen har ingen chans på grund av att det finns ett starkt motstånd bland främst muslimska länder."

Både jag och Tor har ofta och skarpt kritiserat både muslimska länder och samfund. Bekymra dig inte för det. De länder som har den värsta förföljelsen med dödsstraff är muslimska länder.

Men nu är det ju så att av de ca 150 länderna som är emot resolutionen (eller i varje fall inte för) så är det ca 40 som är muslimska. Att skylla allt på muslimer och försöka frikänna kristna är ju en iofs en vanlig strategi bland vissa grupper, den strategin kan göra att Sverige får ett nytt riksdagsparti 2010, men det är till att förenkla en komplicerad verklighet där extremister är ett problem inon alla religioner.

"I många katolska länder, som exempelvis Spanien, har ju däremot homosexuella i princip samma rättigheter som heterosexuella."

Det är ju sant, och det är bra men det är ju tack vare den den socialistiska regeringen där (jag är själv liberal men ger dem en eloge trots det). Däremot så har ju både högern och katolska kyrkan i Spanien gjort allt de kunnat för att stoppa den där lagen. De hade demonstrationer som samlade 100 000-tals människor i Madrid. Dessbättre hade ju lagen annars ett folkligt stöd, ca 70 %.

"Det gäller främst katolska länder i Europa, men finns även exempel i Latinamerika."

Situationen har svängt i Latinamerika när det gäller attityder. Det är positivt. Men vi kan ju konstatera att än så länge är det bara TVÅ länder i Latinamerika som har något juridiskt erkännande av homorelationer på nationell nivå, Equador och Uruguay och även där så kampanjade katolska kyrkan EMOT de nya lagarna, Equador har en partnerskapslag som ger samma juridiska rättigheter som äktenskapslagen och Uruguay har en sambolag som ger begränsade rättigheter för både samkönade och olikkönade olikkönade par.

Sedán har också några städer och delstater i Argentina, Brasilien och Mexico partnerskapslagar eller sambolagar för samkönade par. Kuba planerar att införa en partnerskapslag.

Men aldrig har katolska kyrkan gett något som helst stöd till den typen av lagar, inte ens till lagar som ger begränsade rättigheter för samkönade par.

Det som du inte berättar är att homosexuella blir förföljda i många länder i Afrika. Alla länder i Afrika är homofientliga förutom Sydafrika. Och de flesta länder i Afrika som förföljer homosexuella är kristna och de har "kristna" argument för förföljelsen. Att homosexualitet är emot Bibeln och att det därför är rätt med diskrimineringen och förföljelsen av gruppen.

Men det är ju enklare att reducera ett problem till att det är "någon annan" typ muslimerna som har ansvaret. Då slipper ju vissa kristna vara självkritiska och konstatera att de har ett eget ansvar.

Bengt Held

fredag, december 05, 2008 4:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nu blandar du nog medvetet ihop två saker. Vatikanen i form av Vatikanstaten är just en stat och medlem i FN. Vatikanen i form av Heliga stolen är inte en stat.

"The Vatican City is a city-state that came into existence in 1929 and is thus clearly distinct from the central authority of the Roman Catholic Church, known as the Holy See, which existed long before 1929"

fredag, december 05, 2008 4:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Fel av mig. Vatikanstaten är inte medlem i FN. Däremot är den Heliga stolen observatör. Men jag tror att även RFSL har observatörsstatus eller något sådant:

http://www.un.org/members/nonmembers.shtml

fredag, december 05, 2008 4:12:00 em  
Anonymous Anonym said...

Se här till exempel:

http://www.rfsl.se/?p=3815&aid=10462

fredag, december 05, 2008 4:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

PS. Bengt Held kanske tror att det inte finns några muslimska länder eller några muslimer i Afrika :)

fredag, december 05, 2008 4:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Anonym

"PS. Bengt Held kanske tror att det inte finns några muslimska länder eller några muslimer i Afrika"

Jag har viss koll på det. Men det jag skrev var att de FLESTA länder som förföljer homosexuella i Afrika, är kristna. Några av dem är Zimbamwe, Kenya, Uganda etc. Visste du inte det?

Och att även vissa muslimska länder i Afrika förföljer homosexuella, är det någon som helst ursäkt för att kristna också ska göra det?

Två fel gör inte ett rätt.

Bengt Held

fredag, december 05, 2008 4:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

Kanske 1,2 miljoner muslimer i Zimbabwe :)

http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Zimbabwe

fredag, december 05, 2008 5:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Och kanske 3,4 miljoner i Kenya :=)
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Kenya

fredag, december 05, 2008 5:56:00 em  
Anonymous Anonym said...

o 12 procent i Uganda:)=

http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Uganda

fredag, december 05, 2008 5:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

Och?

Menar du att det faktum att det bor kristna minoriteter i Iran, Saudiarabien och Pakistan gör att de muslimska regimerna där inte har något ansvar?

De som försvarat förföljelsen av homosexuella i Zimbabwe, Kenya och Uganda har hänvisat till Bibeln.

Bengt Held

fredag, december 05, 2008 7:58:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det bor förresten en grönhårig miljöpartistisk buddist i Kenya. (Nej, du hittar inte infon i Wikipedia)

Om det är han som är ansvarig för varje problem i Afrika så vore det ju bra för de kristna. Teorin har ännu inte kunnat bli verifierad.

Bengt Held

fredag, december 05, 2008 8:33:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home