måndag, januari 26, 2009

Desinformation i kd:s motion om giftermålsbalk

Förra veckan lade Kristdemokraterna fram sitt alternativa förslag till resten av Riksdags- och regeringspartiernas motioner om könsneutral äktenskapslagstiftning: "Civilrättslig registrering, förslagsvis kallad Giftermålsbalk". I samband med detta hölls en hearing i Riksdagen, där bland annat DN:s Barbro Hedvall, den katolske biskopen Anders Arborelius, pingstföreträdaren Sten-Gunnar Hedin och Humanisternas ordförande Christer Sturmark medverkade.

I såväl motionen, som kristna tidningars rapportering om hearingen, förekommer dock vilseledande information. Kristdemokraterna säger sig ha stöd för sin lösning hos bland annat Hovrätten över Skåne och Blekinge, Humanisterna och HomO - trots att dessa tydligt i sina remissvar skriver att de förordar civiläktenskap. Själva poängen med Kristdemokraternas förslag är att de INTE vill ha ett civiläktenskap, utan ett civilt giftermål och att äktenskapet sedan konfirmeras inom den religiösa sfären.

Thomas Österberg i Dagen ger också sken av att det skulle råda en samsyn i frågan, liksom Siewert Öholm i Världen Idag.


****
Uppdatering:

Länk till Dagenartikel den 3 feb.

30 Comments:

Anonymous Anonym said...

När jag träffar kristna i skolan är de ofta arroganta och sätter sig på höga hästar, kanske utan att veta om det... men, det är lite känslan som jag får också ibland när jag läser om saker kristna gjort, här och på andra ställen. Är det ett hjärnfel som både gör en person kristen OCH arrogant kanske? Naturligt lobotomerade?

måndag, januari 26, 2009 5:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Alla människor som anser att deras moral är högre än någon annans tenderar att visa arrogans mot de vars moral anses vara lägre, det är inte unikt för kristna, det gäller alla, även sekulära humanister som buddister.

Arrogans är en allmänt mänsklig egenskap och vi alla har en tendens att vara arroganta i mer eller mindre utsträckning nån gång i våra liv, ingen undantagen.

Ödmjukhet är att kunna erkänna sin egen arrogans och acceptera andras åsikter utan att alltid tillskriva dem ignorans.

Sen att vissa faktiskt kan vara så ignoranta att de öht inte ens lyssnar på andra argument, är en annan sak, men inte heller det är nåt unikt för kristna. ;)

måndag, januari 26, 2009 5:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Anonym

Byt ut ordet kristen mot muslim i det du skrev. Då blir det så här.

"När jag träffar muslimer i skolan är de ofta arroganta och sätter sig på höga hästar, kanske utan att veta om det... men, det är lite känslan som jag får också ibland när jag läser om saker muslimer gjort, här och på andra ställen. Är det ett hjärnfel som både gör en person muslimer OCH arrogant kanske? Naturligt lobotomerade?"

Trevligt? Tolerant?

Det vore bra om vi alla undvek att bunta ihop alla människor inom en grupp och tillskriva dem negativa egenskaper allihop. Sedan kvittar det om det är homosexuella, kristna, svarta, muslimer, grönhåriga, hårdrockare, transsexuella eller Brad Pitt-wannabes.

Bengt Held

måndag, januari 26, 2009 5:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ja, absolut kan man sätta ordet muslimer där - eller JUDAR! - men då blir det inte vad jag skrev eller menade. Det kan vara så också, även om det ligger mer subtilt med muslimer - de flesta brukar faktiskt aldrig ens ta upp sin religion.

Nu handlade ju texten Tor skrev om kristna.
Och jag träffar främst kristna i min vardag.

Jag vet många "kristna" som är mycket trevliga. Däremot brukar de knappast i någon seriös mening vara "kristna", enligt mig. Men det är ju min uppfattning om världen, precis lika helig som kristnas vanföreställningar. :)

Enligt mig är också ord som hjärnskada/störning väldigt subjektivt. För MIG är det är hjärnskada att vara religiös i den meningen som visar sig i Tors text. Eller mental rubbning/svaghet. Vad man vill. Idioti kanske?

måndag, januari 26, 2009 8:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tillägg:
Det kanske är kränkande mot hjärnskadade att säga så?

måndag, januari 26, 2009 8:19:00 em  
Anonymous Anonym said...

Att ge sken av att det skulle råda samförstånd, "men jag trodde det var det här du ville", är säkert listat som en härskarteknik någonstans. Nästa steg är: "herregud, du blir aldrig nöjd. Alltid gör man fel. Kom inte och säg sen att vi inte försökte!"

måndag, januari 26, 2009 8:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Är det ett hjärnfel som både gör en person kristen OCH arrogant kanske? Naturligt lobotomerade?"

Kom bara att tänka på det här citatet när det talades om arrogans, jag vet inte riktigt varför...

Mattias

måndag, januari 26, 2009 11:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

Humanisterna och RFSU kommenterar kristdemokraterna försök att sprida myter om att kd och de två föreningarna är eniga.

Så här säger Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, i en debattartikel på debattsiten Newsmill.

http://www.newsmill.se/artikel/2008/11/16/mats-odell-vill-skicka-ateister-till-kyrkan

"Rent osant och vilseledande blir det när Odell (min kommentar, Mats Odell, kd-minister) hävdar att Humanisterna anslutit sig till kristdemokraternas förslag. Samma sak har också hävdats av andra ledande kristdemokrater, men det blir inte mer sant hur många gånger det än upprepas.

Förbundet Humanisterna föreslog redan i januari i sitt remissvar på äktenskapsutredningen, att civila äktenskap ska vara den enda giltiga juridiska formen i Sverige (se http://www.humanisterna.se/images/PDF/remiss.pdf). Sådan är ordningen i en lång rad andra europeiska länder. Vårt system med kyrkor som juridiska vigselförrättare är en kvarleva från statskyrkotiden. Allt fler organisationer och samfund har hakat på vårt förslag, men somliga har försökt passa på att kidnappa begreppet ”äktenskap” i den processen.

Beklagar, det gick vi inte på. Något monopol på äktenskapsbegreppet blir det inte tal om för kyrkorna."

Så här säger Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU i ett pressmeddelande.

http://www.rfsu.se/090121__ratt_att_diskriminera_fel_vag_att_ga.asp

"Även kristdemokraterna har i dag lämnat in en motion om könsneutral äktenskapslagstiftning.
Kd:s motion påminner om RFSU:s förslag om civilrättslig registrering. RFSU vänder sig dock starkt emot kd:s intentioner att stryka ordet "äktenskap" ur lagstiftningen i syfte att beröva ordet dess juridiska betydelse så att bara en religiös innebörd kvarstår, och att därmed göra gällande att det är förbehållet heterosexuella par.

– RFSU är emot att införa en lagstiftning som skrivits med det uttalade syftet att möjliggöra för kyrkor och andra samfund att fortsätta diskriminera människor. Äktenskap är den juridiska term som i Sverige och internationellt används för att beskriva förhållandet mellan två gifta människor. Rätten att ingå äktenskap är en mänsklig rättighet och inte enbart en angelägenhet för religiösa samfund, säger Åsa Regnér."

Bengt Held

tisdag, januari 27, 2009 1:34:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Snacka om att kasta sten i glashus!

Citat Siewert Öholm: "Men inte en rad, eller bild i de stora medierna. Tystnadens journalistik når nu nästan sovjetisk höjd."

Jag tycker Siewert Öholms lögnaktiga och desinformativa artikel når helt klart sovjetiska höjder.

tisdag, januari 27, 2009 7:31:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Nu är det förresten avgjort vilken dag som riksdagen ska debattera och säga ja till en könsneutral äktenskapslag. Det blir.... 1 april. Men att riksdagen verkligen avgör det då är inget skämt. :-)

Exakt en månad senare, 1 maj, planerar man att den nya lagen ska börja gälla. Dags att börja planera för giftaslystna homos.

Vi kan väl alla antingen fira eller sörja 1 april beroende på vad vi tycker om reformen. Det lär inte bli någon spännande omröstning som det var 1994 när riksdagen sa ja till partnerskapsreformen. Sannolikt röstar ca 90 % av riksdagsledamöterna ja till en könsneutral äktenskapslag 1 april.

Bengt Held

tisdag, januari 27, 2009 7:34:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Nivån på första kommentaren är - som tidigare påpekats - under all kritik.

tisdag, januari 27, 2009 8:13:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Denna avsiktliga sammanblanding av begreppen var vanlig redan i 1900-talets början, då företrädarna för en anti-Modern syn gärna och ofta talade om "civiläktenskap" och då menade ett äktenskap ingånget inför en magistratsperson.

(Dock finns Magistraten inte kvar som myndighet i Sverige... men i Finland).

Poängen är dock att detta var vilseledande redan då. Äktenskap ingångna inför Magistratsperson var till 1908 ett s o c i a l t straff för (främst Baptister) och andra som inte var medlemmar av Statskyrkan, på samma sätt som den som inte var konfirmerad i Statskyrkan inte hade kunnat få Statliga tjänster!

Kyrkbröllop med s.k. "vigsel" (ett 1600-talsfenomen innebärande en nedvärdering [teologiskt och juridiskt] av Mässan) var o v a n l i g a för 100 år sedan!

Forntidens regler: Sammaboende + Faderns närvaro vid dopet, gällde för tillträde till Lagen till 17/6 1917, då de s.k. Barnlagarna förvandlade Äktenskap utan vigsel till O-Sedlighet!

Om vigsel överhuvudtaget användes före 1915/1920, ingicks de flesta äktenskapen i Brudens hem eller på Pastorsexpeditionen alternativt i Prästgården (som ibland - även i dag - har ett särskilt "vigselrum" inrett just vid denna tid).

Att avsikten bakom 1911 års Lagberednings oerhörda förändringar av årtusendens familjerätt bl.a. var att Äktenskapens ingående skulle in i Statskyrkans kyrkor kan man läsa mellan raderna i dåtidens kyrklige auktoritet Dr. Rohde (sedemera Biskop).

tisdag, januari 27, 2009 10:14:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Vi kan väl alla antingen fira eller sörja 1 april beroende på vad vi tycker om reformen. "

Jag tänker fira, dessutom har vi pratat om att upplösa vårt partnerskap och viga oss som äkta makar istället. ;)

tisdag, januari 27, 2009 10:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Hasse Boström på Dagen vidhåller dock att det råder en samsyn i sak, och tycks mena att de förespråkare för civiläktenskap som avvisar kd:s förslag, utan att överge civiläktenskap som slutmål (han talar i sin post främst om Federley), är ohederliga. Hans bloggpost i ämnet finns här:
http://www.dagen.se/blogg/politikblogg/2009/01/federley-steg-for-steg

Det är märkligt hur man kan bygga ett helt förslag på vikten av att inte använda begreppet äktenskap - och sedan ändå inte se skillnaden mellan det förslaget och förslag som använder just ordet äktenskap... (denna sista kommentar riktad mer till kd än till Boström, är medveten om att Boström inte varit med och tagit fram kd-förslaget).

MVH

tisdag, januari 27, 2009 10:54:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag tänker gifta mig med en get och tre systrar för att visa att de hade rätt trots allt. Vi ska ha många barn.

tisdag, januari 27, 2009 10:56:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Hoppas ni blir mycket lyckliga. Namnförslag på den förstfödde sonen: Bä-ä-ä-rtil.

tisdag, januari 27, 2009 11:03:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Sekulär åtgärd civiläktenskap.
Sedan skall kyrkorna ta ställning till om de vill välsigna det ingångna avtalet om samlevnad.

Men hur stor andel av de homosexuella är intresserade av den lösningen?

Är det enbart kyrkans vigselrätt
de kämpar för?
Eller kämpar de mot civilrätslig registrering i statens regi.

tisdag, januari 27, 2009 11:06:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Principiellt har jag inget emot ett civiläktenskap, som definieras ovan av Bengt, men visst måste jag erkänna att som kristen vill jag gärna ha valmöjligheten att vigas av en präst med vigselrätt, och ärligt talat ser jag ingen samhällsjuridiskt skillnad på om det är en präst, fartygskapten eller en kommunanställd i statshuset som är av staten delegerad viga ett par.

Jag menar om Mona Sahlin har vigselrätt, varför inte då min själavårdare?

Vad är det för principiell skillnad egentligen?

tisdag, januari 27, 2009 12:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Jag menar om Mona Sahlin har vigselrätt, varför inte då min själavårdare?

Vad är det för principiell skillnad egentligen?"

Det är olika därför att Sahlin i den situationen representerar det offentliga, istället för en domare eller kommunanställd gör det så tillåter Sverige tex politiker att vara vigselförrättare, men de är nominerade och utsedda av kommunen.

För en präst är det istället en teologisk ritual där det lika mycket handlar om relation Gud-paret som den juridiska delen.

I ett samhälle som är sekulariserat kan det principiellt vara problematiskt att delegera myndighetsutövningen till samfund.

Nu kan givetvis en präst försöka bli borgerlig vigselförrättare, det är inget som hindrar en präst att bli det formellt, men då får ju prästen också acceptera att viga alla par och strunta i sina egna teologiska tolkningar när han säger ja eller nej till ett par som vill bli vigda av den prästen.

Bengt Held

tisdag, januari 27, 2009 5:06:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Enligt Biskopsmötet får inte präster vara varken "borgerliga" vigselförrättare eller partnerskapsförrättare, dvs konkurrera med Statskyrkans egen "produkt" från Hovets (calvinistiska) HB 1608.

tisdag, januari 27, 2009 5:26:00 em  
Blogger Johan said...

"Jag tänker gifta mig med en get och tre systrar för att visa att de hade rätt trots allt. Vi ska ha många barn."

"Hoppas ni blir mycket lyckliga. Namnförslag på den förstfödde sonen: Bä-ä-ä-rtil."

Dessa inlägg var bland de roligaste jag har läst på länge. Jag skrattade nästan så att jag kiknade. Tack.
Jag har inget förslag på namn vad gäller de övriga barnen.

tisdag, januari 27, 2009 9:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Göran

Intressant att biskopsmötet beslutat det. Det visste jag inte. Men det är väl egentligen ganska givet att präster inte konkurrerar med sig själva vilket de ju gjort som borgerliga vigselförrättare.

Ännu en homoreform blir verklighet i vår med all sannolikhet. Eller man kanske ska säga en reform för män som har sex med män.

Socialstyrelsen har 23 januari skickat ut ett förslag på remiss om att avskaffa nuvarande totalförbud för män som har sex med män att bli blodgivare. Även om en man bara haft sex med en man, det var för 20 år sedan, de hade säkrare sex och han visat sig frisk vid hiv-test så blir han trots det portad resten av livet från att bli blodgivare. Det är givetvis helt absurt. Socialstyrelsen vill istället att män som inte haft sex med någon annan man de senaste sex månaderna ska få ge blod. Planen är att de nya blodgivningsreglerna ska börja gälla 17 mars 2009.

Det är viktigt att notera att även om det inte är politiker som avgör det här (eftersom det ska vara en medicinsk bedömning) så är det brett politiskt stöd för att avskaffa totalförbudet för män som har sex med män att bli blodgivare. Bland riksdagspartierna så är socialdemokraterna, moderaterna, centern, folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet för socialstyrelsens nya förslag att tillåta en del män som har sex med män att bli blodgivare. Kristdemokraterna hänvisar till att det är socialstyrelsen som avgör och har inte någon egen åsikt, men att kd säger så är nog delvis för att det är det partiet som har ansvar för socialdepartementet och det kan vara känsligt om de uttalar sig om något som socialdepartementet officiellt inte ska blanda sig i. Bland riksdagspartiernas ungdomsförbund är alla för reformen, alltså även kristdemokraternas ungdomsförbund. Sverigedemokraterna hänvisar precis som kd till att det är socialstyrelsen som avgör det och inte heller sd har alltså någon egen åsikt om man ska avskaffa totalförbudet för män som har sex med män att bli blodgivare..

Från socialstyrelsens hemsida

"Förslag till nya föreskrifter om blodverksamhet och om transfusion av blodkomponenter går ut på remiss."
http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/FirstPage/2009/Q1/nyhet090124.htm

"Förslag till reviderade föreskrifter har gått ut på remiss den 23 januari 2009. Den mest uppmärksammade förändringen är att personer som haft ett sexuellt riskbeteende tillåts lämna blod om minst 6 månader gått sedan senaste risktillfälle. Tidigare var män som haft sex med män (MSM) och kvinnor som haft sex med en man som har eller har haft sexuellt umgänge med en man permanent avstängda liksom personer som haft sex i utbyte mot pengar, droger eller annan ersättning. Socialstyrelsen anser att en permanent avstängning inte går att motivera. Allt blod testas. Om minst 6 månader gått sedan senaste risktillfälle upptäcks eventuella smittämnen som kan överföras via blod med mycket god marginal. Efterlevnaden till nuvarande regelverk är långt ifrån hundraprocentig. Om förståelsen för och följsamheten till de ändrade reglerna ökar förbättras också patientsäkerheten."

Tyvärr så är Svensk förening för transfusionsmedicin (en läkarförening) osannolikt negativa till att tillåta män som har sex med män att ge blod. De har sagt att istället för sex månader bör det vara 5 år år eller kanske 10 år. Alltså att en man som haft sex med en annan man de senaste 10 åren inte ska få bli blodgivare. Det vore ju helt absurt och skulle nästan inte betyda något för att fler ska få ge blod än idag.

Det är en gåta att de tycker så när vi vet att man ofta har allvarlig blodbrist vid blodcentralerna och att blodet testas vilket gjort att vi sannolikt inte haft någon som smittats via blodtransfusioner sedan mitten av 1980-talet i Sverige.

Flera andra länder i Europa tillåter idag män som har sex med män att bli blodgivare bl.a. Spanien, Italien, Polen och Ryssland.

Bengt Held

tisdag, januari 27, 2009 10:34:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Det nuvarande förbudet för män som har sex med män att bli blodgivare är ju ett tydligt utslag av vidskepelse, eller politikers vanliga försök att s y n a s göra något...

Att det inte har med verkligheten att göra, utan är en rest av det tidiga 1980-talets hysteri, visas ju bl.a. de pågående processerna i Frankrike, om alla som smittats av Creutzfeld-Jacobs syndrom, alltså Galnáko-sjukan.

Men när jag extra-knäckte på sjukhus 1975 (mitt i hepatit-tiden) köpte man blod från de fattiga och svältande på Haiti, och trodde på fullt allvar att immunförsvaret var konstant - över Tiden och över individerna...

HUR man nu kunde tro det - för något sådant finns ju inte ;=)

onsdag, januari 28, 2009 10:05:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Biskopsmötets tankar om att vi inte "får" vara vigselförrättare utanför en gudstjänst är ologisk.

För vad är skillnaden mellan att vara Statens (och Absolutismens) Förrättare, och att vara det ;=)

Nej, detta går nog tillbaka på kontinental förvirring om "kyrkligt" contra "världsligt" i 1800- och 1900-talet.

T.ex. i Tyskland efter den (Preussiska Absolutismens "vigsel" från 1795), som infördes av Bissmarck i det Tyska Riket efter 1870.

I Tyskland har man alltså, fram till 1970 ungefär, kört dubbla "vigslar" - den ena civil/legal och den andra föregivet "kyrklig"...

Nå, även i Sverige har vi ju en d u b b e l konsensus-akt i Absolutismens "vigsel"... först Samtycket och sedan Frågorna (förändrade efter mönster av Amerikansk och Engelsk film 1986 - i Sverige har vi alltid frågat efter "i Nöd och Lust", inte "till Döden skiljer oss åt") - och sedan Förklaringen, som ju är det lagligt gällande...

Samtycket i sig är ju inte ens lagligt nödvändigt i Sverige - bara en "förutsättning" - bland andra...

;=)

onsdag, januari 28, 2009 10:16:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Göran

Jag talade häromdagen med en präst i Svenska kyrkan som jobbat i London för Svenska kyrkan där. Han berättade att Storbritannien precis som tex Tyskland och Frankrike har ett system med civiläktenskap (bara borgerliga vigslar är juridiskt giltiga) men där samfunden tydligen kan fungera som "borgerliga" vigselförrättare.

De gör så att prästen har en helt icke-religiös ceremoni, i princip bara att prästen frågar paret om de vill gifta sig med varann och därefter skriver paret på ett papper och det gör man tex i församlingshuset eller i ett annat rum, men inte i själva kyrkolokalen. Därefter så får paret sin religiösa välsignelse i kyrkan samma dag eller annan dag.

Skulle man kunna ha det så i Sverige? Ja, kanske, men då vill jag att de präster som fungerar som "borgerliga" vigselförrättare också viger alla par som har rätt att gifta sig. Då blir själva vigseln inte någon religiös ritual och det är inte någon orsak att ge präster, imamer och andra någon rätt att vägra viga ett par, dessutom är det ju myndighetsutövning. Sedan kan däremot prästerna själva avgöra vilka de vill välsigna. Sannolikt så är det nog inte så många par som inte av prästen får lov att bli välsignade som hade velat ha själva den juridiska ritualen i prästgården så det hade kanske löst sig av sig självt.

Vet alltså inte riktigt vad jag ska tycka om det alternativet men tyckte det var intressant när han berättade om det.

"utan är en rest av det tidiga 1980-talets hysteri"

Att helt förbjuda män som har sex med män att ge blod kunde vara motiverat i mitten på 1980-talet. RFSL själv rekommenderade homosexuella och bisexuella män att inte ge blod och RFSL stödde också förbudet då. De första åren av hiv (1981 till 1985)var det i Sverige till 80 % män som har sex med män som fick hiv. För övrigt var det också till 80 % människor i Stockholmsregionen då som fick hiv. Smittspridningen var alltså mycket fokuserad till män som hade sex med män i Stockholmsområdet.

Nu är majoriteten som får hiv i Sverige heterosexuella och det är också en tydligare geografisk spridning. Testerna av blod har också blivit betydligt säkrare. Det är inte någon som helst orsak att behålla ett totalörbud för män som har sex med män att bli blodgivare idag. Sedan får ju socialstyrelsen utifrån sin medisinska kunskap avgöra exakt vilka regler det ska vara.

Bengt Held

onsdag, januari 28, 2009 12:22:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Den engelska modellen är helt ok.
Alltså prästen på statens uppdrag ser till att civiläktenskapet konfirmeras. Därefter samma kan samma präst välsigna paren i kyrkans cermoni!
I praktiken innebär det att enbart präster som i dagsläget vill viga
alla par kan få vigselrätt.
Eller hur?

onsdag, januari 28, 2009 3:46:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Det där stämmer inte Bengt. Någon måste ha rört ihop det hela.

Kontinenten har ett sådant system (dvs. en kyrklig ceremoni ger i n t e tillträde till lagarnas skydd alls!), men England är just ett av de länder som har lustiga blandningar av Forntidens och Absolutismens rättssystem.

T.ex. måste "vigsel" ha inträffat före avlandet - annars är (och förblir) barnet "o-äkta" - och kan till skilnad från i kontinentens rättssystem (och Skottlands) inte göras "äkta" i efterhand...

Dessutom kom kravet på "jungfrulighet" i England först 1754... man har dessutom o l i k a och oförenliga rättssystem: Roms kyrkorätt, Kunglig rätt (t.ex. sjörätt), civilrätt osv.

Så allt är väldigt rörigt.

onsdag, januari 28, 2009 6:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

Göran

Jag har som sagt inget annat att referera till än prästen jag talade med. Om det sedan är sant eller delvis falskt vet jag inte.

Bengt Held

onsdag, januari 28, 2009 9:36:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

En liten varning utfärdas dock...

torsdag, januari 29, 2009 8:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag tror också att den där prästen har missförstått det engelska systemet. För att en vigsel skall bli juridiskt giltig måste vigselförrättaren fråga båda parter om de vill gifta sig med varandra den ena med den andra och vice versa, varefter vigselförrättaren ska förklara att de är gifta. Hur detta utformas i detalj kan bero på respektive lands avtalslag. Man bör då minnas att den svenska avtalslagen skiljer sig något från andra länders.

Det är väl inte så att en vigsel med nödvändighet måste överensstämma med avtalsklagens kriterier för partsbindning, men det är en fördel om den gör det, och det gör den i Sverige. Vill minnas att partsbindningen kan ske i friare former enligt den svenska avtalslagen, såsom ökat utrymme för muntlig partsbindning

Personligen tycker jag att vigsel av homopar i kyrkan är fel (och kommer att kämpa emot), men hellre det än att vi får det vedervärdiga franska systemet. Om homopar (mot förmodan) inte skulle få möjlighet att vigas i Svenska kyrkan, finns ju inget som hindrar homosexuella att bilda egna samfund, med vigselrätt.

Nej, vi bör nog kämpa för att behålla religionsfriheten och de religiösa samfundens vigselrätt, även om det kräver lite kompromissvilja från båda sidor. Jag kan inte förstå att man är beredd att offra så mycket för att hindra homosexuella att få som de vill. Det är som att hugga "organet" av sig själv för att hindra homosexuella att ha sex.

onsdag, februari 04, 2009 10:14:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home