torsdag, maj 07, 2009

58 % bland unga människor i USA är för homoäktenskap.

av BENGT HELD

Den senaste opinionsmätningen i USA visar att det nu är nästan hälften som är för en könsneutral äktenskapslag. 44 % är för reformen medan 54 % är emot enligt The CNN/Opinion Research Corporation. Det berättar den brittiska gaysiten Pinknews.

2004 när George W Bush blev omvald som president (enligt politiska experter delvis tack vare mobilisering bland högerkristna) och när många delstater efter folkomröstningar sa nej till homoäktenskap så var det ca 25 % i USA som var för en könsneutral äktenskapslag. Det är alltså en betydande förändring av attityder i landet sedan dess.

Opinionsmätningen visar också att åldern är en avgörande faktor för hur många som är för homoäktenskap. Bland unga människor, 18-34 år, så är en majoritet, 58 %, för en könsneutral äktenskapslag medan motsvarande siffra bland äldre än 64 år bara är 24 %. Det är majoritet för reformen i nordöstra USA medan de flesta är negativa i sydstaterna, mellanvästern och västra USA.

Men det mest intressanta är kanske följande. Från Pinknewsartikeln.

Forty-nine per cent of respondents said they had a gay friend or family member, up 17 points from 1992.

According to Holland, support for gay marriage rose among those who said they knew a gay person.

"People who say they have a gay friend or relative support same-sex marriage," he said. "Most of those who say they don't know anyone who is gay, oppose gay marriage."


Människor som har någon homosexuell människa i sin närhet är ofta positiva till homoäktenskap. Det är lättare att säga nej till att förbättra situationen för en grupp människor om det är några "där borta". Det är också lättare att ha fördomar då givetvis.

Det här kan vara en orsak till att många religiösa samfund även i Sverige är så negativa till att öppet homosexuella och bisexuella ska få vara med i deras gemenskap. För då kan ju fler inom samfundet bli positiva till att förbättra homosexuellas situation i samhället eftersom de konstaterar att de flesta bögar och lesbiska är som folk är mest. Det blir inte "vi" och "dem" utan istället "vi" och inget annat.

1 Comments:

Blogger Tor Billgren said...

American Family Association uppmärksammar samma undersökning på sin Facebooksida, och kommenterar den så här:

"A CNN poll shows that support for same-sex marriage is highest among young people (58%) and that there is a "vast generaltional divide," with only 24% of persons age 65+ supporting gay marriage. I say the difference results from a public educational system that has indoctrinated children (beginning as early as kindergarten) into believing homosexuality is an acceptable "alternative" lifestyle. What do you say?"

Inte ett ord om homosexuella i bekantskapskretsen eller i familjen... Det handlar om indoktrinering förstår ni. Just nu har 256 personer kommenterat inlägget på Facebook. Medhållande och raljerande...

torsdag, maj 07, 2009 5:54:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home