fredag, maj 15, 2009

Högerkristen bluff om "homo-gen"

av TOR BILLGREN

Genom den högerkristna bloggosfären och de otaliga antihomosexuella instituten i USA har det under veckan blåst en scoopets och triumfens vind. Det har slagits på trummor och gong-gongar, samt stötts i trumpeter och basuner. För nu har det nämligen avslöjats: Det finns ingen homogen! Och det är dessutom en homovänlig organisation som medger det!!! Dubbel triumf... World Net Daily skriver: "A publication from the American Psychological Association includes an admission that there is no “gay” gene."

Den som är det minsta insatt i genetik och forskning om homosexualitet, ser sig förmodligen lite generat omkring efter "avslöjandet" och frågar: Och? För vem har påstått att det skulle finnas en enskild gen som styr sexualiteten? Människans egenskaper styrs helt enkelt inte på det sättet, utan genom ett komplext samspel mellan DNA och organismens inre och yttre miljö. Högerkristenhetens jublande grundar sig alltså (som så ofta) på ett gigantiskt strawmanargument. Ett argument som de själva har uppfunnit, och som de roar sig med att bekämpa för att de låtsar att det är homorörelsens argument. Ganska barnsligt.

Bakom "nyheten" ligger en ny broschyr om homosexualitet från American Psychlogical Association (APA): Answers to Your Questions For a Better Understanding of Sexual Orientation & Homosexuality. Högerkristenheten menar att APA genom broschyren har reviderat sin syn på homosexualitetens ursprung, jämfört med en tidigare broschyr från 1998. I den står det så här:

There is considerable recent evidence to suggest that biology, including genetic or inborn hormonal factors, play a significant role in a person's sexuality.


Och i den nya så här:

There is no consensus among scientists about the exact reasons that an individual develops a heterosexual, bisexual, gay or lesbian orientation. Although much research has examined the possible genetic, hormonal, developmental, social, and cultural influences on sexual orientation, no findings have emerged that permit scientists to conclude that sexual orientation is determined by any particular factor or factors. Many think that nature and nurture both play complex roles; most people experience little or no sense of choise about their sexual orientation.

Skillnaden mellan de båda formuleringarna är att den senare är skriven utifrån de senaste tio årens molekylärbiologiska forskning, som har tonat ner DNA-molekylens och de enskilda genernas roll när det gäller utformandet av en organisms egenskaper. Visst är de fortfarande centrala komponenter, men inte på ett så deterministiskt sätt som populärvetenskapen ofta ger vid handen. Skillnaderna mellan de båda broschyrerna har alltså inget med forskning om eller synen på homosexualitet att göra, utan speglar snarare dagens generella uppfattning om DNA och gener.

Notera förresten sista meningen i citatet ur broschyren (markerad med fetstil). Den har samtliga högerkristna publikationer som skrivit om saken strukit... Någon som är förvånad? (Se själv: One News Now, NARTH, Americans for Truth...) De läser alltså APA:s broschyr på precis samma sätt som de läser Bibeln. Selektivt och utan hänsyn till kontext.

Vad har de mer exkluderat från broschyren? Några exempel:

The prejudice and discrimination that people who identify as lesbian, gay, or bisexual regularly experience have been shown to have negative psychological effects.

...sexual orientation is closely tied to the intimate personal relationships that meet deeply felt needs for love, attachment, and intimacy. In addition to sexual behaviors, these bonds include nonsexual physical affection between partners, shared goals and values, mutual support, and ongoing commitment.

...discrimination against lesbian, gay, and bisexual people in employment and housing appears to remain widespread.

For example, limitations on job opportunities, parenting, and relationship recognition are often justified by stereotypic assumptions about lesbian, gay, and bisexual people.

The widespread prejudice, discrimination, and violence to which lesbians and gay men are often subjected are significant mental health concerns. Sexual prejudice, sexual orientation discrimination, and antigay violence are major sources of stress for lesbian, gay, and bisexual people.

...lesbian, gay, and bisexual orientations are not disorders. Research has found no inherent association between any of these sexual orientations and psychopathology.

All major national mental health organizations have officially expressed concerns about therapies promoted to modify sexual orientation. To date, there has been no scientifically adequate research to show that therapy aimed at changing sexual orientation (sometimes called reparative or conversion therapy) is safe or effective. Furthermore, it seems likely that the promotion of change therapies reinforces stereotypes and contributes to a negative climate for lesbian, gay, and bisexual persons.

...studies have found same-sex and heterosexual couples to be equivalent to each other on measures of relationship satisfaction and commitment.

Och så vidare...

12 Comments:

Blogger Johan said...

Jag håller helt med dig Tor i det du skriver. Det finns oftast inte en gen för ditten och datten när det gäller vad som styr och påverkar människans egenskaper. Det är, som jag sagt tidigare, interaktionerna mellan arv och miljö (all inre och yttre miljö) som påverkar ens egenskaper, dvs olika gener kan i specifika kontexter trigga eller utveckla en egenskap eller karaktär. Detta innebär att homosexualitet troligen både har en genetisk komponent och miljökomponent. De flesta människor som har en vag uppfattning om vetenskap och biologi (även många forskare tyvärr) har uppfattningen att det uteslutande är antingen det ena eller det andra, dvs gener eller miljö som påverkar egenskaperna. Och har dessa människor dessutom en agenda (förutom otillräcklig kunskap), såsom konservativa kristna, så är det klart att deras propaganda blir skev och farlig pga deras dogmatiska budskap.

fredag, maj 15, 2009 10:16:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Hur kan man se i gener och DNA att någon är homosexuell? Att homosexuella män är som kvinnor eller att lesbiska är som män? Den har man ju till exempel hört men jag tycker inte den stämmer speciellt bra in på homovärlden i stort.

fredag, maj 15, 2009 10:44:00 fm  
Blogger kazarnowicz said...

Spännande. "Homogen" handlar lite grann om biologiskt kontra socialt betingat. Jag skulle vilja påstå att det är många homosexuella, framför allt i USA men även i Sverige, har sett det som ett hot när man sagt att homosexualitet kanske inte ens är biologiskt betingat. Det handlar om att det skulle vara mer försvarbart om det var biologiskt betingat ("naturligt") jämfört med socialt betingat.

Jag tänker att det är en viktig orsak till att även många homosexuella omfamnat hela homogen-grejen.

fredag, maj 15, 2009 10:48:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Själv är jag inte "besviken" att man inte hittar någon "homogen".

Varför?

1. För det första har det ingen betydelse varför människor är homosexuella eller heterosexuella, alla förtjänar respekt.

2. Det vore egentligen förfäligt om en gen helt skulle avgöra något så komplicerat som sexualitet.

3. En homogen blir ju inte trovärdig som entydig förklaring, för varför skulle då många vara bisexuella? Och varför är vissa 90 % hetero medan andra är 90 % homo.

Men en del människor vill ofta ha enkla svar även för komplicerade saker.

Bengt

fredag, maj 15, 2009 10:50:00 fm  
Anonymous Clapham said...

Klassisk högerkristen quote mining.
En teknik som tyvärr fungerar då få kommer att kolla upp källan så som Bengt gör.

För lite quote mining humor, tryck på mitt namn.

fredag, maj 15, 2009 11:01:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Clapham

Gulligt av dig att berömma mig men här är det Tor som ska ha äran. Men du hittar nog något annat att berömma mig för. :-)

Kram på dig

Bengt

fredag, maj 15, 2009 11:07:00 fm  
Anonymous Clapham said...

Tor är ju redan gift så jag får försöka med dig istället ;)

fredag, maj 15, 2009 11:23:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Haha

Eller så får du hoppas RFSU Ungdom får igenom sitt förslag om antalsneutral samlevnadslag och boka in en föreläsning för Tor och hans man om fördelarna med "månggifte".

Men bli inte besviken om Tor och hans man säger nej till din invit. Vissa av oss homosar är så konservativa att vi gillar tvåsamhetsnormen. :-)

Bengt

fredag, maj 15, 2009 11:27:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Stopp och belägg, är mitt svar :-)

fredag, maj 15, 2009 11:29:00 fm  
Anonymous TP said...

Jag har alltid funderat på om folk trott att det skulle vara enklare att hitta homogener än heterogener av någon anledning. Mig veterligen har man inte hittat de specifika gener*) som möjliggör heterosexuell attraktion, förmodligen för att de är ganska många.

Och det kanske är det som är problemet, tanken på homosexualitet som en trasig heterosexualitet. Då är det mycket enklare att tänka sig att det är en enstaka gen, eller få gener, som gör hela skillnaden.

Men bara för att det finns en behändig språklig dikotomi och en gammal sjukdomstanke betyder inte att det finns en behändig genetisk strömbrytare som bara är att knäppa till eller från när det gäller en viss sexualitet. (Fast jag är öppen för möjligheten.)

*) Tips: Man kan läsa på om termen "gene" på wikipedia.

fredag, maj 15, 2009 11:50:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Tor

Du kan vara lugn. Jag är entydigt emot tvångsgifte. Och eftersom jag inte är kulturrelativist bör ett förbud mot tvångsgifte gälla både i Sverige och Sydafrika.

:-)

Bengt

fredag, maj 15, 2009 12:17:00 em  
Blogger Johan said...

Jag håller helt med TP i senaste inlägget. Antagligen är det samma typ av gener som styr hetero- som homosexualitet, dvs som styr sexualiteten i stort hos människor. Och det absolut mest troliga är som du säger att det är många olika gener som samverkar och interagerar så att en viss typ av sexualitet uppkommer. Detta innebär att Bengt antagligen är rätt ute när han talar om att olika människor kan ha olika grad av homo-, bi- och heterosexualitet, dvs någon kanske är 75% hetero, 18% bi och 7% homo, eller 20% hetero, 15% bi och 65% homo etc. Är det så (vilket jag tycker låter rimligt) så faller hela korthuset samman som de konservativa kristna har byggt upp. Givetvis kan det väl finnas många som är så gott som 100% av än det ena eller andra också, men jag tror inte att det hela är så svart eller vitt som vissa vill göra gällande. I allmänhet så interagerar många olika gener för att påverka eller utveckla en mänsklig egenskap, där denna egenskap i sin tur styrs av vilken miljö eller kontext som människan lever i och som avgör om dessa gener kan trigga en specifik egenskap (alltså interaktioner mellan olika gener, och mellan dessa gener och miljön).

fredag, maj 15, 2009 12:20:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home