tisdag, maj 19, 2009

Partierna om fyra HBT-reformer i EU.

av BENGT HELD

Jag har skickat en enkät till de olika partierna om deras åsikter om fyra HBT-reformer i EU-parlamentet. Här är de fyra frågorna och partiernas svar när det gäller alternativen "ja", "möjligen" och "nej". Partiernas fullständiga svar har jag med i bilaga 1 till rapporten.

S = Socialdemokraterna
M = Moderaterna
C = Centerpartiet
Fp = Folkpartiet
Kd = Kristdemokraterna
V = Vänsterpartiet
Mp = Miljöpartiet
Jl = Junilistan
Sd = Sverigedemokraterna
Pp = Piratpartiet
Fi = Feministiskt initiativ

1. Är ditt parti för att den fria rörligheten även ska gälla i praktiken för samkönade par likaväl som olikkönade par? D.v.s. att jobba för att homoäktenskap, partnerskap och liknande lagar i vissa länder erkänns när ett samkönat par flyttar till ett annat land.

Ja, möjligen eller nej?

Ja: S, m, c, fp, kd, v, mp, jl, pp, fi
Möjligen:
Nej: Sd

2. Är ditt parti för EU-kommissionens förslag om att alla länder i unionen ska ha lagar som förbjuder diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom alla samhällsområden? D.v.s. förutom inom arbetsmarknaden även vid försäljning av varor och tjänster, bostadsmarknaden, socialtjänsten etc. Idag är länder inom EU skyldiga att ha lagar mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet inom alla samhällsområden medan de bara måste ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom arbetsmarknaden.

Ja, möjligen eller nej?

Ja: S, m, c, fp, kd, v, mp, jl, pp, fi
Möjligen:
Nej: Sd

3. Är ditt parti för att EU ska föreslå att alla länder inom unionen ska ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet (alltså skydd för transpersoner)? Idag gäller EU:s diskrimineringsförbud bara för transsexuella (människor som planerar eller har juridiskt bytt kön) och då främst inom arbetsmarknaden. Däremot inget lagligt skydd för övriga transpersoner t.ex. transvestiter. Sverige är ett av få EU-länder som idag har förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Ja, möjligen eller nej?

Ja: S, m, c, fp, kd, v, mp, jl, pp, fi
Möjligen:
Nej: Sd

4. De senaste åren har EU-parlamentet och Europadomstolen för mänskliga rättigheter krävt att alla länder respekterar vissa centrala mänskliga rättigheter för HBT-personer t.ex. rätten att anordna gayparader, rätten för transsexuella som biologiskt bytt kön att även få juridiskt byta kön, att åldersgränsen för homorelationer och heterorelationer ska vara lika etc. Menar ditt parti att det är viktigt att EU-parlamentet offentligt och tydligt kritiserar de medlemsländer som inte respekterar sådana rättigheter och att EU-parlamentet jobbar för att alla medlemsländer som har den typen av diskriminerande lagar ändrar dem?

Ja, möjligen eller nej?

Ja: S, m, c, fp, kd, v, mp, jl, pp, fi
Möjligen:
Nej: Sd

Vi kan alltså konstatera att 10 av 11 partier besvarat alla fyra frågorna med ja vilket givetvis är mycket positivt. Tre partier, kristdemokraterna, junilistan och moderaterna, har dock vissa reservationer i sina svar.

Kristdemokraterna menar att det bara bör bli en samordning inom EU av de länder som redan har partnerskapslagar. Kd är emot att försöka få länder utan homoäktenskaps- och partnerskapslagar att ge juridiska rättigheter åt samkönade par som ingått äktenskap eller partnerskap i ett annat land. Junilistan skriver i sitt svar att det är rätt att "argumentera" för en samordning av EU-länders accepterande av homoäktenskap och partnerskap från andra länder, men de vill vara försiktiga med en mer juridisk samordning på EU-nivå.

Moderaterna tydliggör i sitt svar att EU visserligen bör ha direktiv om att alla medlemsländer ska vara skyldiga att ha lagar mot diskriminering av HBT-personer men partiet menar att direktiven inte ska vara "för detaljerade". Men i allt väsentligt är de 10 partierna eniga om att EU-parlamentet bör jobba med de fyra HBT-reformerna för att förenkla för individer som är homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Det som är mest förvånande är att kristdemokraterna säger ja till alla fyra reformerna i enkäten. Partiet har ju ofta varit emot förbättringar för homosexuella inrikespolitiskt i Sverige, senast när Sveriges riksdag blev för en könsneutral äktenskapslag. En orsak till att kd som parti är mer positiva till reformer på EU-nivå kan vara att det är fokus på mer centrala mänskliga rättigheter för HBT-personer t.ex. rätten till gayparader eller lagar mot diskriminering inom arbetsmarknaden. Rättigheter som idag inte är politiskt kontroversiella i den svenska riksdagen.

Sverigedemokraterna är ensamt om att säga nej till några av de fyra HBT-reformerna. Inte nog med det, de säger nej till alla fyra reformerna. Betyder det att man av den orsaken kan döma ut sd som ett HBT-fientligt parti? Nej, så enkelt måste det inte vara. Sverigedemokraterna är ju inrikespolitiskt för partnerskapslagen och säger ja till antidiskrimineringslagar som bl.a. skyddar HBT-personer.
Partiet själv hänvisar till nationell själbestämmanderätt. Sd skriver i sitt svar "Svaret på samtliga frågor är att detta inte är en fråga för EU, utan en fråga för de nationella parlamenten. Vi anser inte att EU skall ha någon som helst bestämmanderätt i frågor som tex kan röra nationella äktenskapslagstiftningar, religiösa och kulturella traditioner, diskrimineringslagstiftning osv."

Till viss del ska man givetvis respektera det, man måste inte vilja att EU ska jobba för allt som man i sak är för. Det som är ganska extremt är annars att sd tydligen menar att förbud mot gayparader eller förbud mot att den som biologiskt bytt kön även ska få juridiskt byta kön är "religiösa och kulturella traditioner" (som tydligen bör respekteras enligt partiet) istället för kränkningar av centrala mänskliga rättigheter. Sd:s svar tydliggör att partiet inte vill jobba för mänskliga rättigheter för HBT-personer om partiet blir representerat i EU-parlamentet. Här avviker de helt från de övriga 10 partierna.

2 Comments:

Anonymous Tor said...

Bra svar. Gör mig stolt över att vara svensk när vi har så kloka politiker.

Bra också att det blir tydligt att Sd inte stödjer mänskliga rättigheter. Även en inskränkt sverigedemokrat borde ju inse att man inte kan förbjuda människor från att demonstrera och anordna parader.

tisdag, maj 19, 2009 8:13:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Tor

Tack för kommentaren.

Det som intressant är att sd, med rätta, har kritiserat etablerade partier i riksdagen för att inte tillräckligt tydligt fördömt när sd:s möten blivit attackerade. Men själv visar de ointresse när andra länder i Europa kränker demonstrationsfriheten genom förbud mot gayparader.

Hur genuint är egentligen sd: eget intresse för demonstrations- och mötesfriheten. De verkar i alla fall inte vara bättre där än riksdagspartierna, trots att de ibland låtsas det. Kanske tvärtom istället. Att kämpa för sin egen demonstrationsfrihet är ju enkelt, men att visa solidaritet med andra grupp kräver mer. Och här visar sd att de som ensamt parti inte vill visa sådan solidaritet med diskriminerade minoriteter i Östeuropa.

Bengt

tisdag, maj 19, 2009 9:14:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home