fredag, maj 15, 2009

Kd byter till homovänligare familjepolitik?

av BENGT HELD

I en debattartikel med rubriken "Därför stödjer vi nu homoföräldrar" på debattsiten Newsmill berättar kd-riksdagsledamoten Emma Henricsson att partiet ska försöka hitta en mer inkluderande familjepolitik.

Från artikeln.

Kristdemokraterna har alltid satt familjepolitiken högst på dagordningen. Tyvärr har vår familjepolitik ibland uppfattats som exkluderande. Att vi envist försvarar barns rätt till sina föräldrar, kämpar för en politik som stärker äktenskapet och är benhårda i vår kamp för att föräldrarna själva ska kunna fatta beslut om sin och sina barns vardag, har gjort att vissa uppfattar oss som kärnfamiljsfundamentalister.

Men vi har tydliga ställningstaganden i såväl principprogrammet som i raden av familjepolitiska rapporter som markerar att vår familjepolitik är till för alla. Trots det har vi misslyckats med att vinna förtroende för att vår familjepolitik är den bästa, inte bara för kärnfamiljer utan för alla familjer - oavsett hur den ser ut...

Vi kommer inte ge upp vår strävan efter att skapa förutsättningar för långa stabila relationer, för vi vet att det är bra för barnen. Men vår strävan får inte bli så nitisk att den uppfattas som styrande....

Självklart är ingen familj perfekt, den består ju trots allt av oss människor. Men ingen annan sammanslutning kan vara en bättre grund att utgå ifrån. Det gäller oavsett om familjen består av en eller två föräldrar, oavsett föräldrarnas sexuella läggning....

Många här är kanske förvånade av den här nyheten men för mig är det väntat att kd skulle göra en viss förändring av sin familjpolitik. Däremot var det inte tydligt när.

I mitt HBT-nyhetsbrev för augusti 2008 kommenterade jag att en jämställdhetsgrupp inom kd i en rapport kritiserat heteronormativitet. För övrigt var Ella Bohlin ordförande för den gruppen, hon är idag förstanamn på kd:s EU-vallista och har tidigare varit ordförande i kristdemokratiska ungdomsförbundet.
Så här skrev jag i mitt nyhetsbrev för augusti 2008.

Oväntat men positivt att kristdemokratisk jämställdhetsgrupp fördömer heteronormativitet.

Verkligen oväntat men positivt är att kristdemokraternas jämställhetsgrupp i sin rapport inför kristdemokraternas riksting (kongress) i juni fördömde heteronormativitet. Vad jag vet är det första gången någon kd-grupp gör det. På rikstinget hade det tydligen inte heller blivit någon debatt om just de formuleringarna vilket visar att det möjligen håller på att bli en viss svängning i partiet. Även om det är viktigt att säga att kd:s partistyrelse och rikstinget formellt varken sa ja eller nej till just de formuleringarna.

Några citat från kristdemokraterna jämställdhetsrapport sid 12-13

"Det finns en bild av att både partiets familjepolitik och jämställdhetspolitik är kärnfamiljfundamentalistisk"

"Men samtidigt måste det också finnas en insikt om att långt ifrån alla lever i mamma-pappa-barn-relationer. En modern kristdemokratisk jämställdhetspolitik måste reagera på alla strukturer och förmållanden som motverkar jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att vår politik även måste innefatta och bemöta jämställdhetsproblem som specifikt drabbar ensamstående och HBT-personer och deras barn"

"Hur många barn till föräldrar som är homosexuella saknas det exakt uppgift om, men man uppskattar att ca 40 000 barn idag lever i så kallade regnbågsfamiljer"

"Utöver detta utsätts många även för diskriminering på grund av sin sexuell läggning. Man utgår ifrån att alla är heterosexuella och HBT-personer blir antingen osynliggjorda eller reducerade till sin sexualitet eller könsidentitet."


Emma Henricsson är för övrigt en av de HBT-vänligaste politikerna inom kristdemokraterna. Hon är positiv till helt jämställda lagar för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer. Hon är även ensam att vara yngre än 40 år bland kd-riksdagsledamöterna. Inte för att ålder måste vara avgörannade för politiska värderingar. Men av någon orsak är det ofta äldre kristdemokrater som uttalar sig vad som är bäst för barnfamiljer i dagens samhälle.
Vad kd till sist säger ja till avgörs ju först senare men det här ett tecken på att delar av partiet vill ha en mer inkluderande och HBT-vänlig politik.
Tack till Tamara för tipset.

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Alla föräldrar med barn är inte homosexuella. De är bisexuella. Som tex vår miljöminister A Carlgren. Men nu är bisexuella
tillhörande HBT-rörelsens lägsta nivå och man nämner inte ens att dom finns. De är ju inga riktiga homosexuella. Den interna mobbningen finns inom HBT-röelsen. Men utåt är man Happy Family!

fredag, maj 15, 2009 7:30:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Hej John!

Tack för kommentaren. Vad Carlgren definierar sig som idag vet jag inte men det är inte säkert att det är bisexuell. Att han varit det är inte detsamma som att han är det idag.

Själv har jag som ambition att vara så inkluderande som möjligt både när det gäller bisexuella och transpersoner. Men av språkliga orsaker så skriver jag inte alltid homo- och bisexuell utan homosexuell ibland, annars både bi och homo. Min ambition har aldrig varit att utestänga någon det kan jag lova. Jag beklagar om jag inte alltid kunnat hålla min ambition.

När det gäller RFSL och HBT-rörelsen har du helt rätt i att den varit homonormativ fram till mitten av 1990-talet. Då många på allvar fått för sig att de som kallade sig bi allihop var såna som gjorde det för att det var enklare än att kalla sig homo. Vilket givetvis var en föraktfull och arrogant attityd även om det nog var någon enstaka homosexuella som kallade sig bi för att det var lättare då. Delar av HBT-rörelsen är ännu idag homonormativ och det är jag kritiskt emot. Men idag menar jag att de flesta i HBT-rörelsen konstaterar att man inte måste vara antingen eller.

Jag brukar säga att få är helt homo eller hetero. Själv brukar jag skriva att jag är 98 % homo. :-)

Bengt

fredag, maj 15, 2009 7:41:00 em  
Anonymous Sanna said...

Hur välvilligt, och autentisk, omvändningen i politiken än må vara, så är det alldeles för sent, KD har, under alla dessa år med sin konsekventa politik att vara emot de allra flesta förslag till juridiska och samhälleliga rättigheter för HBT-gruppen, förbrukat sitt eventuella förtroendekaptital de må haft vad det gäller hbt-frågor.....
iaf hos mig.

Vad det gäller "hbt-vänliga" KD:are så kommer jag, så länge konservativa KD:sare är i majoritet i partiet, köra med "guilt by association" mot alla KD:sare, utan undantag..... och jag kan vara jäkligt långsint när jag sätter den sidan till.

lördag, maj 16, 2009 7:15:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Jag kanske ska förtydliga att orsaken till att jag berättar om nyheten inte är för att berätta för HBT-personer att de tryggt kan rösta på kristdemokraterna i olika val. Partiet har ännu allvarliga problem med heteronormativitet och inskränkhhet och några av partiets politiker är HBT-fientliga (Lennart Sacredeus m.fl.).

Men för mig är det viktigt att här på bloggen även rapportera om när kd (eller t.ex. sd) gör något HBT-positivt. Det är ju först då det blir en hyfsat allsidig rapportering. Dessutom så gissar jag att bloggen då får större trovärdighet när vi kritiserar kd:s (och sd:s) HBT-politik vilket vi som bekant ganska ofta gör.

Jag har nu läst hela rapporten från kd som Emma Henricsson berättar om i sin Newsmillartikel.

Länk till rapporten.

http://www.kristdemokraterna.se/Rapporter/~/media/7FB8DA3E73F14BBCB0F65D3A47820D9D.ashx

Rapporten är med på kd:s ordinarie hemsida (om du hamnar på deras EU-valsida så klickar du på att du vill till deras vanliga hemsida)

Det som jag är kritisk emot är att den, trots att det är en lång och detaljerad rapport, inte innehåller några som helst konkreta förslag till förbättringar när det gäller HBT-familjer.

Har kd nu bytt åsikt och vill inte längre avskaffa närståendeadoptionsmöjlighet för samkönade par?

Hur vill kd förbättra informationen bland förskolepersonal för att de ska kunna bemöta barn i homofamiljer med respekt?

Är kd emot heteronormativiteten i samhället när det gäller familjpolitiken där det ofta förväntas att ett barn ska bo med ett olikkönat par, och där barn som bor med samkönade par ibland tvingas "förklara sig"?

Om den typen av viktiga aspekter säger kd-rapporten inte något. Det är givetvis trots det positivt att det äntligen blir ett officiellt erkännande att även homofamiljer är familjer. Även om det egentligen är självklart att det är så har kd ofta envist i förnekat det i sin retorik och konkreta politik hitills.

Men ska kd få verklig cred för sin förnyelse måste de ändra även sin sakpolitik. Ett byte av åsikt när det gäller närståendeadoptionsmöjlighet för samkönade par vore en bra början.

Bengt

lördag, maj 16, 2009 7:59:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home