måndag, juni 15, 2009

Lars Gårdfeldt: "Hatar Gud Bögar?"

av TOR BILLGRENPå sin blogg aktualiserar Bengt Held idag Lars Gårdfeldts tänkvärda doktorsavhandling Hatar Gud bögar? (2005). Boken ges ut av krisdrabbade hbt-förlaget Normal och är väldigt användbar som referens i hbt-biblioteket. Stöd Normal genom att köpa den!

Här ligger min recension av boken (Sydsvenskan 17 mars 2006). Utdrag:

Lars Gårdfeldt vill med sin doktorsavhandling formulera en identifikationsskapande teologi för homo- och bisexuella, samt transpersoner, genom att lyfta upp helgonlegender och bibelberättelser som är analoga med dagens situation för dessa grupper. Han visar att kyrkans gängse uppfattningar om homosexuella baserar sig på en människosyn som förklarades kättersk redan på 400-talet (så kallad pelagianism). Han pekar på det orimliga i att bedöma människor utifrån deras förmåga och benägenhet att reproducera sig, och hur detta synsätt har ogiltigförklarats av historien flera gånger om. Men inte av kyrkan.

4 Comments:

Anonymous Lars Flemström said...

Det finns inget självklart samband mellan pelagianismen och kyrkans syn på sexualitet. Att på ett överdrivet sätt vilja "göra något för andra" kan kallas semipelagianism. Exempelvis om den egna självbilden är det egentliga, kanske omedvetna syftet, med de goda gärningarna.

Pelagianism är detsamma som människans självfrälsning genom goda gärningar.

måndag, juni 15, 2009 9:24:00 em  
Blogger Michael G. Helders said...

"människosyn som förklarades kättersk redan på 400-talet (så kallad pelagianism). Han pekar på det orimliga i att bedöma människor utifrån deras förmåga och benägenhet att reproducera sig, och hur detta synsätt har ogiltigförklarats av historien flera gånger om."

Det var ett intressant perspektiv.
Men om han ska vara ärlig och dra resonemanget helt ut, så måste man få med sig att Augustinus- eller fornkyrkans människobild var antingen att människan var helt fördärvad eller delvis fördärvat (att saker som moral och etik levde kvar efter syndafallet).
Människobilden är intressang, utifrån att peligianer anser då ex att du kan välja att vara homosexuell eller inte, du står alltså fri att göra dina egna val, medan sådana som mig själv anser människan är fördärvad efter syndafallet och behöver därmed få upprättelse (i Kristus).

Bemöter faktiskt denna människosyn på min blogg nu, kommer ett inlägg senare i kväll som rör den "fria viljan" som har med pelagianism att göra.

Viktigt att se att dagens moderna pingstvänner, katoliker, och andra är alla ihopa semi-pelagianer, och står faktiskt inte på samma grund som forn kyrkan.

tisdag, juni 16, 2009 7:13:00 em  
Blogger Linda said...

Jag rekommenderar Lars Gårdfeldts bok, läs den!

onsdag, juni 17, 2009 12:22:00 em  
Anonymous Micke said...

Michael

"peligianer anser då ex att du kan välja att vara homosexuell eller inte, du står alltså fri att göra dina egna val, medan sådana som mig själv anser människan är fördärvad efter syndafallet och behöver därmed få upprättelse"

Många saker i livet kan man välja,dock ej sin sexuella läggning. Det enda man i det fallet kan välja är att förtrycka den,och därigenom sig själv .. och tyvärr är det ju allt för många som tvingar sig själva till det eftersom de ständigt får höra hur fördärvade de är som är homosexuella.

onsdag, juni 17, 2009 6:34:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home