måndag, juni 01, 2009

Skånberg igen...

av TOR BILLGREN

I dagens Världen Idag förklarar Tuve Skånberg varför man inte ska rösta på honom i valet till EU-parlamentet om man är för lika rättigheter för alla inom EU: [Uppdatering, noterar sent omsider att Lennart Sacredeus också har står bakom artikeln]

Att vilja exportera svensk lag om samkönade äktenskap till EU är dubbelfel, både sakligt och principiellt. Under femtusen år av skriven historia finns ingen kultur, folk, regim eller religion som praktiserat homoäktenskap. Bland världens 192 nationer accepteras det bara av så få länder att de kan räknas på ena handens fingrar. Med vilken rätt skulle Sverige tvinga på andra länder en lagstiftning som är ett fullskaligt socialt experiment, med barnens bästa som insats?


Well, den här typen av argument har bemötts tusen gånger på bloggen, men here we go again:

1. Skånberg åberopar det historiska argumentet utan att fråga sig hur villkoren för homosexuella har varit under dessa 5000 år. Vad är det som har fungerat och för vem?

2. Skånberg vill inte att samkönade äktenskap som ingåtts i Sverige ska gälla i övriga EU. Det betyder att han inte vill att homosexuella par ska kunna bosätta sig och arbeta i EU länder på samma villkor som heterosexuella. Konsekvensen av denna ståndpunkt blir
a.) att homosexuella inte får samma möjligheter på den europeiska arbetsmarknaden
b.) att homosexuella tvingas till familjesplittring om ena parten måste ta ett jobb som erbjuds utomlands.

3. Skånberg talar om att den samkönade äktenskapslagstiftningen stiftats med ”barnens bästa som insats”. Knappast. Den har snarare stiftats just med barnens bästa i åtanke, eftersom barn mår bäst av stabila relationer.

4. Jag antar att Skånberg tycker att det är lika principiellt fel att ”exportera” demonstrationsrätt, religions- och yttrandefrihet till länder där dessa fri- och rättigheter inte fungerar.

13 Comments:

Anonymous Fredrik said...

Hur är det med "ena handens fingrar", då? Är vi inte inne på andra handen nu? Sydafrika, Spanien, Kanada, Holland, Belgien, Sverige... Vilka länder har jag glömt?

måndag, juni 01, 2009 11:30:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Kan vi skilja på samfund och stat?
Jag är för ,att samkönade- och heterosexuella par skall behandlas på samma sätt när det bildar familj.Detta har staten sett till i och med den nya äktenskapsbalken.
Fråga två är vad kyrkorna och samfunden skall göra?
Kyrkorna har ingen talan vad gäller sekulära beslut som antagits i parlamenten.
Men Svenska Kyrkan som har ett politiskt sammansatt beslutsorgan
Kyrkomötet kan ju genomföra sin uppfattning om religiös välsignelseakt för alla.
Skånberg är mig veterligt inte medlem i SvK - varför han får uttala sig om vad hans kristna uppfattning är utan att det påverkar Sv.K.
Föreningsfriheten är viktig och skall hållas högt.

Homosexuella vill naturligtvis lägga band på hans svada något som jag har full förståelse för.
Går han över lagens gränser skall
det åtgärdas.

måndag, juni 01, 2009 11:58:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Fredrik: Plus en massa delstater i USA. Har tappat räkningen.

Leif: Jag vill inte lägga band på Skånbergs svada. Jag vill bemöta den.

måndag, juni 01, 2009 3:47:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

Nja, artkeln handlar ju inte bara om homoäktenskap utan även om aborter. Artikelförfattarna Skånberg / Sacredéus har ju rätt i att svensk abortlag inget är att skryta med.

Jag håller med artikelförfattarna om att vi inte ska använda överstatliga organ för att påtvinga andra länder svensk nationell lagstiftning. Och även ur "homorörelsens" egen synvinkel måste det väl vara att föredra att segra i land efter land, även om det kräver mer tid och arbete. För då vet man ju att lagstifningen har stöd i opinionen i respektive land.

Återstår då frågan om samkönade äktenskaps giltighet i andra länder. Skulle man då inte kunna göra en överenskommelse inom EU att varje i ett EU-land lagligen ingånget äktenskap är giltigt i andra EU-länder (även i länder där paret inte hade fått gifta sig), detta i kombination med strikta krav på varaktig bosättning i det land där vigseln sker.

Sedan tycker jag att artikelförfattarna använder oproportionerligt mycket kraft på att hindra homosexuella att få som de vill i det profana samhället, inför statens lagar och för lite kraft på att försvara religionsfriheten. När ska Skånberg förstå att kyrka och stat inte behöver tycka lika?

Jag har funderingar om man inte borde bilda en förening för att försvara präster och pastorer, som vägrar viga homopar, mot trakasserier. Bengt Held är däremot rädd för trakasserier mot homopar i kyrkor och samfund. De har ju också rätt att utöva sin religion enligt sin tro.

Skulle vi inte kunna försvara varandras religionsfrihet? Ingen ska trakasseras. Och då är Skånbergs taktik att fiska röster genom att rida spärr mot homorörelsen i tid och otid ett problem.

måndag, juni 01, 2009 4:07:00 em  
Anonymous Micke said...

Leif

"Kan vi skilja på samfund och stat?"

Ja, det hoppas jag verkligen att vi kan och ska fortsätta göra. Nu handlar ju Skånbergs artikel och blogginlägget om vad han vill (och inte vill) göra om han blir invald i EU-parlamentet, så det är väl närmast Skånbetg som har svårt för den skillnaden.

"Jag är för ,att samkönade- och heterosexuella par skall behandlas på samma sätt när det bildar familj."

Det är ju jättebra .. men som sagt, inlägget handlar om Skånbergs åsikter och han är ju tvärtom EMOT att samkönade- och heterosexuella par skall behandlas på samma sätt när det bildar familj.

måndag, juni 01, 2009 6:44:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Det är motiverat att varna för Tuve Skånberg, han är del av samma homofientliga falang i partiet som riksdagsledamoten Lennart Sacredeus. Orsaken till att han får vara med på partiets EU-lista är nog att han är mer "lojal" mot kd offentligt än Sacredeus. Skulle Alf Svensson kryssa sig förbi Ella Bohlin och kd får ett mandat så kan även han engagera sig emot vissa HBT-vänliga resolutioner trots att kd som parti är för dem. Alf Svensson är mer konservativ än partiet i sin helhet idag.

Jag vill passa på att berätta att jag från och med nu ska börja skriva nya artiklar på min blogg efter några dagars "ledighet", vilket jag unnade mig efter allt arbete jag hade med EU-rapporten.

Två helt nya bloggmeddelanden kan ni hitta om ni besöker min blogg

www.bengtheld.blogspot.com

Rubrikerna är följande.

"Därför är jag inte HBT-vänlig enligt RFSL:s enkät"

"5 % i HBT-enkät planerar rösta på sd".

Kul om ni lämnar kommentarer givetvis.

Jag lovar att jag inte ska göra mer reklam för min blogg här de närmaste två månaderna. När jag skickar min årliga rapport om partiernas åsikter om inrikespolitiska HBT-reformer i samband med Stockholm Pride i början av augusti kanske jag skriver några meningar om det här.

Ha en riktigt trevlig sommar. I Malmö har det blivit varmt och jag hoppas det är det även där du bor.

Bengt

måndag, juni 01, 2009 7:48:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Det historiska argumentet är lite kul eftersom ett vanligt argument för kristen homofobi lyder att Moses och senare Paulus markerade mot gannfolkens liberala och ibland religiösa syn på homosexuella relationer. Med andra ord ska Bibelns fördömanden ha sin grund i avståndstagandet från andra folks religiösa och kulturella praktik. Hur går detta ihop med påståendet att det under "femtusen år av skriven historia finns ingen kultur, folk, regim eller religion som praktiserat homoäktenskap"?

Dessutom är det så lätt att bevisa osanningen i detta påstående. Läs Quintus Curtius Rufus biografi över Alexander den Store och Gaius Suetonius Tranquillus biografi över kejsare Nero. Såväl dessa romerska historiker som de män de skriver om representerar erkänt stora civilisationer, vilka alltså inte såg några större problem med homoäktenskap. (Även om Neros försök att med primitiv kirurgi göra om sin första make till kvinna kanske kan tolkas som en strävan efter heterosexualitet.)

Tuve Skånberg är hursomhelst en obildad fjant. Det finns massor av exempel på historiska homoäktenskap. Även den tidiga kristendomen hade ju myten om helgonen Sergius och Bacchus som älskade varandra så mycket att Jesus bevittnade deras äktenskap.

måndag, juni 01, 2009 8:57:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Lars

Du föreslår "en överenskommelse inom EU att varje i ett EU-land lagligen ingånget äktenskap är giltigt i andra EU-länder". Det låter utmärkt och är förmodligen den enda rimliga lösningen. Men det är precis vad Lennart Sacredeus röstade emot under sin tid som parlamentariker.

tisdag, juni 02, 2009 9:07:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Bengt

Det är inte varmt. Tyvärr. Det regnar och är höst. Dubbeltäcke på natten och kofta på dagen. Men i solen är det varmt ibland.

tisdag, juni 02, 2009 9:09:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Aqurette

Skånberg har vid tidigare tillfällen använt just Neroaffären som ett hånfullt exempel på just historiska homoäktenskap.

Mycket intressant iakttagelse om grannfolken i första stycket.

tisdag, juni 02, 2009 9:20:00 fm  
Anonymous Lars Flemström said...

Tor

Till och med Kalifornien, som nu har avskaffat möljligheten för homopar att ingå äktenskap, erkänner redan ingångna homoäktenskap. Om det bara gäller homoäktenskap som ingicks i Kalifornien medan det var lasgligt där, eller även homoäktenskap som har ingåtts i andra (del-) stater känner jag inte till.

Men som du skriver är det enda lösningen. Tills alla länder med stöd av den inhemska opinionen och egna nationella beslut fått samma lagstiftning.

Man må tycka vad man vill om Lennart Sascrédeus, men han stod upp för kristna värderingar på flera sätt under sin tid som EU-parlamentariker, och har blivit utmobbad på ett oschysst sätt.

På den tiden tyckte nog jag också som han i homoäktenskapsfrågan, men det var inte därför jag ville att han skulle väljas om. (Kände inte till just detta. Han stödde flera förslag från de kontinentaleuropeiska kristdemokratiska partierna, vilket den andra kd-EU-parlementsledamoten inte gjorde. Det är ju att lura de egna väljarna.)

Se http://www.stefansward.se/2009/05/27/summering-av-eu-diskussion/#comments, kommentar 15! Den Hans-Gunnar som nämns i kommentaren är make till den nuvarande landshövdingen i Örebro län. Jag tror inte det i grunden är hbt-frågorna som är orsak till att det skurit sig mellan Sacrédeus och kd-partiledningen, utan ren avundsjuka. Sacredéus är mer populär bland kd:s kärnväljare.)

Kd hade chansen att få två mandat i EU även 2005, men fick bara ett till följd av partiets eget agerande mot en av sina egna officiella kandidater - vilket gynnade Junilistan. Ur demokratisk synpunkt är nog dina metoder att få "rätt" person till Bryssel att föredra!

tisdag, juni 02, 2009 2:19:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

Man kan möjligen ifrågasätta om de varaktiga homorelationer, som förekom under antiken, stämmer med rättsinstitutet äktenskap. Men att de förekom, och kunde vara kärleksfulla, råder det intet tvivel om. Detta är ju själva poängen i C C Caragounis bok Homoerotik.

En del kristna homosexuella har menat att Paulus' mening att all utlevd homosexualitet är synd, inte kan gälla alla former av utlevd homosexualitet, eftersom alla nuvarande former inte förekom under antiken och därför inte var kända av Paulus. Nämligen de former som bygger på verklig kärlek och inte bara på homosexuell åtrå.

Detta är i sig ett märkligt påstående, eftersom man då gör homosexualiteten i alltför hög grad till en tidsbunden kulturföreteelse. Det är också ett märkligt påstående därför att även Pauli brev enligt kristen tro är Guds icke tidsbundna ord.

Syftet med boken Homoerotik vara att visa att alla former sv homosexuell utlevelse, som är kända idag, var kända även under antiken, och säkert även av människan Paulus. Oavsett om det, som han skrev var Guds ord eller bara hans egna ord.

Har Skånberg inte läst Caragounis? Även om vi har olika åsikter, även om vad som är vetenskapligt bevisat, kan det ju vara bra att vara överens om vissa grundfakta.

Och faktum är att det heterosexuella äktenskapet som rättsinstitut är mycket gammalt, äldre än all skriven lag. Medan förekomsten av regelrätta homoäktenskap är mer osäker. Vi har dock säker kunskap om att det fanns varaktiga och kärleksfulla homorelationer under antiken, och vad Paulus ansåg om det.

Enbart förekomsten av en kärleksfull relation mellan två personer av samma kön, är dock inget bevis för homosexualitet - men förekommer givetvis även mellan homosexuella.

tisdag, juni 02, 2009 7:16:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Lars:
Egentligen är det mer relevant att fråga sig om det fanns kärleksfulla heterosexuella äktenskap. Det som förenar många religioner och kulturer under antiken och framåt är att heterosexualiteten är en plikt. Det är ofta denna plikt som är äktenskapet i äldre tider.

tisdag, juni 02, 2009 11:05:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home