onsdag, maj 27, 2009

Eva Brunne ny stockholmsbiskop

av TOR BILLGREN

Ja, och som de flesta säkert redan noterat, blev Eva Brunne igår vald till ny biskop i Stockholms Stift efter Caroline Krook. Brunne är 55 år och lever i registrerat partnerskap, och har en treårig son. En del källor talar om att hon därigenom blir världens första lesbiska biskop. Det ska bli spännande att följa reaktionerna.

Prästen Karin Långström Vinge är glad över utnämningen och beskriver Brunne som en "tydlig lutheran och prestigebefriad i sin framtoning", medan Ulf Ekman förutspår "ett motdrag från himlen", "en reningseld över oss alla". Inte bokstavligen, han talar om väckelse i sammanhanget. Men det råder inga tvivel om att hans val av terminologi syftar till att framkalla katastrofassociationer och rädsla. Skrämsel och fruktan har alltid varit den desperates sista, sorgliga hamstrå.

8 Comments:

Anonymous Clapham said...

Kommentarerna på Ekmans blog är fantastiska och får honom själv att nästan verka lugn och sansad:

"Ingela skriver:
Gud förlåt vårt land… förlåt vårt folk….
Tänd en stark böneeld i våra hjärtan… Rädda vårt land"

"Thommy Bergenwall säger:
Ett litet tipps,bön och fasta förändrar den mest hopplösa situation."


Be och fasta bort lesbiskheten, landet är i fara!!

onsdag, maj 27, 2009 10:21:00 fm  
Anonymous Lars Flemström said...

Hur hon lever är hennes ensak, men om det inte spelar någon roll kunde jag själv ha varit biskop. Det är väl ändå "livsstilen" och inte antalet som har betydelse? Jag har ändå aldrig haft mer än en kvinna åt gången. Men det var inte inom äktenskapet, och äktenskapet är för man och kvinna, enligt den kristna tron. Att icke-troende kan ha en annan syn på äktenskapet, hör inte hit. Om utomäktenskapligt nu är okej, borde alla vi som tagit konsekvenserna av vår "livsstil", och avstått från att bli präster, få en andra chans. Hoppas att biskop Brunne fixar det. Hon kan ju börja med att avskaffa åldersstrecket för prästvigningar!

onsdag, maj 27, 2009 12:36:00 em  
Anonymous Björn said...

OMG, kommentarerna på hans site som han ju också själv godkänt först eftersom han tar sig rätten att censurera bland inläggen till skillnad från på denna blogg.

Är det några man ska be för så är det Ulf Ekmans anhängare och deras uppenbara brist på sans, förnuft och intelligens....stackarna. För att inte tala om deras uppenbara kärleksbrist.

Kolla citatet nedan från kommentaren av signaturen Inga-Lill Hörnqvist;

"Tack Pastor Ulf…..din lön blir stor"

Vilken härlig självironi denna människa måste besitta, jag menar Ulf Ekman erhåller ju redan en näringslivsmannamässig lön som härskare för sekten Livets Ord så hur skulle nu Gud Fader kunna ge honom en högre lön :-)


Han har ju en villa som skulle få en vanlig Livets Ordare att dräggla av avund. En skapad mångmiljonär till följd av de fromma församlingmedlemmarnas almosor...

Uppenbart är anhängarna av den självutnämnde profeten Ulf Ekman helt borta.....

onsdag, maj 27, 2009 5:49:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Man kanske kan säga att Ulf Ekman inte har en bögkyrklig läggning?
Högkyrkliga präster jagas ju av den del av kyrkoledningen som bestämmer.
Kontinuiteten i Stockholms Stift

onsdag, maj 27, 2009 7:14:00 em  
Anonymous R said...

Fast riktigt den första är hon nog inte. Jag hittade åtminstone Tonyia Rawls, biskop i den afroamerikanska kyrkan United Fellowship Church, och öppet lesbisk. Det vid en snabb och inte särskilt systematisk sökning.

MCC - Metropolitan Community Churches - som är ett samfund skapat av och för de hbt personer som stötts ut från traditionella kyrkor, men som givetvis är öppet också för heterosexuella – har möjligen också någon lesbisk biskop. Men det kan man ju tillåta sig att bortse ifrån, kanske, så jag har inte researchat det.

onsdag, maj 27, 2009 8:27:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

R
Ja, det är just detta som är problemet. En särskild "homokyrka" som inte är öppen även för heterosexuella (och omvänt) kan inte vara en riktig kyrka. Man kan däremot bilda en INOMKYRKLIG rörelse, som inte antar vem som helst som medlem. Men det ska i så fall vara klart utsagt i rörelsens stadgar eller "ordensregel".

Enligt den lagstadgade religionsfriheten har alla rätt både att gå ur sin kyrka och att starta nya fristående samfund. Det ska man dock inte göra bara för att man inte får som man vill. Å ena sidan får inte kyrkan ge efter för hot av typ "Om jag inte får som jag vill går jag ur."
Å andra sidan får inte kyrkan säga till minoriteten: "Om det som vi bestämt inte passar, kan du går ur och bilda eget. Detta oavsett om det är homosexuella, eller några andra, som utgör minoriteten.

Därmed sagt att vi ska inte ha särskilda homokyrkor i Sverige. Vi måste motarbeta det, även om det kostar på. Rätten att bilda särskilda homokyrkor får visserligen inte ifrågasättas (religionsfriheten!), men något behov av särskilda homokyrkor får inte uppstå. Så det där med hbt-personer som stöts ut ur traditionella kyrkor... Inte bra. Att å ena sidan hålla på den traditionella kristna läran, men å andra sidan få alla att känna sig önskvärda som medlemmar. Även samfund som tror att utlevd homosexualitet är svår synd, måste hantera detta så att ingen stöts ut.

För det står ju i trosbekännelsen: "Jag tror på en enda helig, apostolisk och allmännelig kyrka." Och då ska man inte bidra till en ännu värre kyrkosplittring än den som vi redan har.

Vi får nu en helt ny situation med gifta homopar (även om de har gift sig borgerligt) som har fått barn genom adoption eller insemination. Att acceptera dessa personer som medlemmar i kyrkan tycker jag inte är att kyrkan medverkar i någon synd. Kyrkan ska inte viga homopar, enligt min mening, men inte heller lägga sig i om andra gör det.

Se det som ett fullbordat faktum. Det är ju samma sak med barn som föds till följd av vänsterprassel e dyl. Kyrkan medverkar ju inte till den synd, varigenom barnet avlades, genom att låta barn och förälder vara medlemmar i kyrkan.

Det kan alltså vara värt ett pris att inte splittra kyrkan i onödan.

torsdag, maj 28, 2009 8:52:00 em  
Anonymous R said...

Lars: Läs en gång till: "ett samfund skapat av och för de hbt personer som stötts ut från traditionella kyrkor, MEN SOM GIVETVIS ÄR ÖPPET OCKSÅ FÖR HETEROSEXUELLA" (sista biten med stora bokstäver denna gång, för tydlighets skull).

Unikt med MCC är inte att den är en isolerad homokyrka utan att den är en unikt inklusiv kyrka, inte bara vad gäller homo-hetero-bi-trans, utan också vad gäller hudfärg och etnicitet. Det är få andra kyrkor i ett amnerikanskt sammanhang som har svarta, vita, asiater och latinamerikaner huller om buller, både bland medlemmar och ledare, på det sätt MCC har.

fredag, maj 29, 2009 7:38:00 fm  
Anonymous Clapham said...

@ Lars Flemström

"En person som vet med sig att han / hon har ett alltför avancerat sexliv, ska avstå från kyrkliga anställningar."

Vad menas med alltför avancerat sexliv mellan gifta heterosexuella par?

fredag, maj 29, 2009 9:03:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home