fredag, mars 25, 2011

"Certain kinds of sexual behaviors must be forbidden by law"

av TOR BILLGREN

I tisdags diskuterades frågan om sexuell läggning av FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter (UNHRC) i Genève. Rekordmånga medlemsländer (85 st) i det annat dysfunktoionella rådet ställde sig bakom en resolution som uppmanar världens stater att upphöra med våld och människorättskränkningar mot människor på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet.

I Europa var det bara fem länder som inte valde att skriva under resolutionen: Azerbaijan, Vitryssland, Moldavien, Ryssland och Turkiet. Plus Vatikanen. Och jag tänkte att vi skulle studera det uttalande som Vatikanens sändebud i Genève, ärkebiskop Silvano M. Tomasi, framförde under tisdagen:

1.
Ärkebiskopen understryker att Vatikanen fördömer våld som riktas mot människor på grund av deras “sexuella känslor och tankar, eller sexuella beteenden”. Jag hoppas att folk inser hur oerhört banalt ett fördömande av våld är. Det är att sparka in den öppnaste dörren som finns – och detta väljer Vatikanen att göra en poäng av.

2.
Vatikanen fördömer lagstiftning mot homosexuella tankar och känslor, men godkänner och ställer sig bakom lagar som beivrar homosexuellt beteende:

A state should never punish a person, or deprive a person of the enjoyment of any human right, based just on the person's feelings and thoughts, including sexual thoughts and feelings. But states can, and must, regulate behaviors, including various sexual behaviors. Throughout the world, there is a consensus between societies that certain kinds of sexual behaviors must be forbidden by law. Pedophilia and incest are two examples.

”Vissa sexuella beteenden måste vara förbjudna i lag”, slår ärkebiskop Tomasi fast, och exemplifierar med pedofili och incest – trots att han i sammanhanget avser homosexualitet. I den katolska förståelsen av ”sexuellt beteende” görs ingen skillnad mellan handlingar mellan samtyckande vuxna (homosexualitet), och handlingar som präglas av tvång och våld (pedofili). Måhända finns en av orsakerna till kyrkans astronomiska problem med det senare, i just denna förvirrade hållning...?

3.
Tomasis formuleringar betyder att Vatikanen ställer sig bakom all form av lagstadgad repression, förföljelse och diskriminering av ”utlevande” homosexuella – även brott mot mänskliga rättigheter – så länge de inte innebär våld. Det är – för att uttrycka sig drastiskt och utan att göra några vidare jämförelser – som att fördöma Förintelsen [våld], samtidigt som man accepterar och till och med uppmuntrar förekomsten av Nürnberglagarna [förföljelsen].

4.
Vatikanen stöder alltså inte resolutionen, och motiverar bland annat med att Kyrkan inte kan erkänna begreppet ”sexuell läggning”, såsom det förstås av vetenskapen och stora delar av den demokratiska världen. Istället teoretiserar Tomasi kring sexualitet, beteenden och identitet utifrån ett väldigt specifikt trossystem. Han argumenterar således för att individers lagstadgade rättigheter och villkor i ett samhälle skall avgöras av religiösa dogmer och andlig spekulation. Detta är en teokratisk hållning.

5.
Och så har vi den formidabla slutklämmen:

People are being attacked for taking positions that do not support sexual behavior between people of the same sex. When they express their moral beliefs or beliefs about human nature, which may also be expressions of religious convictions, or state opinions about scientific claims, they are stigmatized, and worse -- they are vilified, and prosecuted.

I en diskussion som handlar om hbt-personers akuta utsatthet runt om i världen, väljer Tomasi att göra sig själv och sina trosfränder till offer för de får motta kritik när de upprätthåller och försvarar förutsättningarna för denna utsatthet. Vatikanen visar åter att de inte begriper ett dugg om homosexualitet och hbt-personers villkor. Uttalandet genomsyras av skandalöst dåligt omdöme och bristande sinne för proportioner.

8 Comments:

Blogger Bengt Held said...

Tor

"Vatikanen fördömer lagstiftning mot homosexuella tankar och känslor, men godkänner och ställer sig bakom lagar som beivrar homosexuellt beteende:"

Jag kollade Vatikanens kommentar igår. Utan att på något vis försvara deras absurda kommentarer i FN är det tolkningsbart om de är för förbud mot homosexuella relationer eller inte.

De säger att ingen ska straffas pga sina känslor och tankar (om det inte leder till handlingar) Fattas bara annat. Vad jag vet är det bara ett land som i lag gjort det straffbart (sic!) med homosexuella tankar, och det är det nazistiska Tyskland i en lag från 1936 (då förföljelsen av homosexuella startade på allvar i landet).

De låtsas också som att sexuell orientering i dagligt tal skulle handla om känslor och inte handlingar. Men i alla länders lagar där ordet används handlar det även om folk som ägnar sig åt samkönad sex. Vatikanen försöker blanda bort korten med semantik.

Då återstår det om Vatikanen är FÖR totalförbud för homorelationer. Vad jag vet har de tidigare kommenterat att de är emot den typen av förbud. (någon som noga följer Katolska kyrkan kanske kan länka till kommentaren).

I sin kommentar i FN för några dagar sedan framförde inte Vatikanen explicit att homosexuella relationer BÖR förbjudas. Däremot att stater både har rätt och måste förbjuda vissa sexuella handlingar. (trots att det inte är förbjudet att ha pedofila tankar).

Men i sitt sammanhang ( i en resolution om HBT-rättigheter) är det lätt att tolka att Vatikanen därmed stödjer även förbud mot samkönade relationer.

Jag bedömer Vatikanens kommentar som följande. De menar att det INTE är någon mänsklig rättighet att få ägna sig åt homosexuella handlingar. Det är givetvis groteskt. Människorättsföreningar som Amnesty och Human Rights Watch har tvärtom sagt att HBT-rättigheter (inklusive rätten att ha frivillig sex mellan vuxna i privata hem) är mänskliga rättigheter. Och dessbättre röstade en tydlig majoritet av de katolska länderna i FN FÖR den HBT-vänliga resolutionen.

Om det inte är någon mänsklig rättighet anser då Vatikanen att stater av andra skäl bör avskaffa förbud mot samkönade relationer? Typ av "barmhärtighet" med homosexuella och bisexuella? Tidigare tycks svaret vara ja. Jag kan inte tolka Vatikanens senaste kommentar som annat än att de nu gått i en ännu mer homofientlig riktning. Om det är orsakat av den nye påven eller att de känner de håller på att förlora värdedebatten i både Europa och Amerika vet jag inte. Men det vore intressant få reda på om Vatikanen verkligen menar att totalförbud mot samkönade relationer är LÄMPLIGT och något de REKOMMENDERAR stater att göra (att de tycker stater har moralisk rätt att införa sådana förbud har de förtydligat redan).

Det kan tyckas vara hårklyverier men jag hävdar att det är en viss nyansskillnad.

Bengt

fredag, mars 25, 2011 1:03:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tack för din kommentar, Bengt.

Som jag läser uttalandet framhåller Vatikanen att vissa sexuella praktiker måste vara förbjudna. Och det är naturligtvis riktigt, när det t.ex. gäller praktiker som förutsätter tvång. Men som vi vet sorterar Vatikanen även homosexualitet under paraplyet av förbjudna sexuella beteenden. Och dessa beteenden är inte rangordnade på någon skala av mer och mindre förbjudna. De är förbjudna. Punkt.

Kontentan av uttalandet är att Vatikanen inte har några synpunkter på lagar mot sexuella beteenden, inklusive homosexuella sådana - tvärtom. Stater som finner det nödvändigt att i lag förbjuda homosexuella handlingar, har Vatikanens välsignelse - så länge det inte övergår i våld. Sambandet mellan samhälleliga attityder, repressiv lagstiftning och våldsandvändande, väljer man att blunda för

fredag, mars 25, 2011 1:36:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Ska förtydliga att inget katolskt land (stat där majoriteten av befolkningen är katoliker) i Europa och Asien har totalförbud mot samkönade relationer. I Amerika är det bara Guyana (granne till Brasilien) och några ö-länder i Västindien.

Mer än 90 % av de katolska länder som har förbud mot homorelationer är i mellersta och södra Afrika. Vilken signal ger påven till makthavare där?

Bengt

fredag, mars 25, 2011 1:38:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Tor

"Men som vi vet sorterar Vatikanen även homosexualitet under paraplyet av förbjudna sexuella beteenden"

Poängen är att ett samfund kan vara emot samkönade relationer som icke-förenliga med att vara kristen men trots det vara emot totalförbud mot samkönade relationer i lag. Ungefär som att man är emot föräktenskapligt sex utan att i lag vilja förbjuda det. Jag trodde att Vatikanen de senaste åren skaffat denna attityd. För att citera Bibeln "ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör". (kanske inte exakt citat men det är budskapet).

Eller att muslimska samfund kan vara emot att muslimer dricker alkohol utan att vilja förbjuda alkohol i ett land.

Men Vatikanen försvarar nu även att stater har rätt att förbjuda samkönade relationer (som även drabbar ateister, liberalt kristna m.fl.) Jag kan inte tolka deras kommentar på något annat vis. Om de även rekommenderar det vet jag inte. Å andra sidan är det inte avgörande.

Jag hade väntat mig att Vatikanen skulle framföra att de är emot diskriminering av homosexuella och emot förbud mot homorelationer men emot att kalla det här mänskliga rättigheter eftersom det då kan leda till bl.a. rätt till homoäktenskap. Det var Vatikanens budskap för några år sedan. Det här en olycklig förändring åt det repressiva hållet från Vatikanen.

fredag, mars 25, 2011 1:45:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Vi får trösta oss med att Vatikanens inflytande minskar, och att de katolska länderna i regel ignorerar dess bullor.

fredag, mars 25, 2011 1:49:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Definitivit.

Det kan man lugnt säga att fler och fler katoliker struntar i Vatikanens extremism.

Från brittiska HBT-siten Pinknews.

http://www.pinknews.co.uk/2011/03/24/survey-most-us-catholics-support-gay-rights/

"A study of US Catholics says they are more supportive of gay rights than the general public and other Christians.

The Public Religion Research Institute study found that almost half (43 per cent) of Catholics support gay marriage and 56 per cent say gay relationships are not sinful.

This compares to 37 per cent of the general public who support gay marriage and 46 per cent who say gay relationships are not sinful.

When Catholics were asked if they agreed with ‘civil marriage’ for gay couples, support levels rose to 71 per cent.

Seven in ten said that religious messages contribute a lot (33 per cent) or a little (37 per cent) to suicides among LGBT young people.

Seventy-three per cent said they supported protection against employment discrimination, 63 per cent said gays and lesbians should be able to serve in the military and 60 per cent said they should be allowed to adopt children. The general public were less likely to support each of these rights issues.

Only 23 per cent of Catholics said sexual orientation could be changed and they were significantly more likely to give their church poor marks for its handling of gay issues compared to other faiths."

I USA är katoliker alltså MER HBT-vänliga än befolkningen generellt. En orsak till det här, för en del förvånande resultat, är att katoliker generellt har sina politiska attityder mer till vänster, vilket i USA betyder att de är liberaler. De flesta katoliker i USA prioriterar bekämpande av fattigdom och miljöförstöring före antihomopolitik. Ännu mer liberala är judar i USA (för att generalisera, givetvis är det individuella variationer)

Den kristna högerns sympatisörer består främst avv folk från evangeliska protestantiska samfund.

Bengt

fredag, mars 25, 2011 2:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

dödsfiender

onsdag, mars 30, 2011 8:02:00 fm  
Blogger saffronewagler said...

The King Casino - Hotel Review - TeeKnoweek
The King Casino is a new and exciting casino to me, so my next 온라인 슬롯 trip 힘 숨찐 챌린지 to Vegas teknoweek.com is to visit. This new casino has a lot 돌겠네 진짜 to 바카라 게임 사이트 offer including slot

måndag, februari 28, 2022 10:36:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home