måndag, juni 16, 2008

Sexuell läggning beror på biologiska faktorer

Forskare vid Karoliska Institutet i Stockholm har studerat homo- och heterosexuella personers hjärnor, och presenterar idag de mest övertygande bevisen hittills för att sexuell läggning är en biologiskt bestämd egenskap, skriver New Scientist.

Med hjälp av magnetresonanskamera har forskarna bland annat undersökt hjärnornas form, och funnit att homosexuellas hjärnor skiljer sig rent fysiskt från heterosexuellas. Studien visar också att bögars hjärnor på avgörande sätt har mer gemensamt med heteroseuxella kvinnors...

– Olikheterna har troligen uppstått i livmodern eller i spädbarnsåldern, säger Ivanka Savic, som står bakom studien.

25 Comments:

Anonymous Anonym said...

Och bisexuella...? Vi kan som vanligt bara inte bestämma oss, eller?

måndag, juni 16, 2008 3:22:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ni bisexuella är det biologiska undantaget från varje regel, ni passar helt enkelt inte in i några som helst förklaringmodeller, jäkla avvikare ;-)

måndag, juni 16, 2008 3:48:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Vetenskapen är ingen Bibel som gör anspråk på en fullständig förståelse av verkligheten. Denna undersökning har fokuserat på homosexuellas hjärnor och kastar alltså ljus över verkligheten ur ett perspektiv. Det finns många andra perspektiv och möjligheter också, men de belyses inte just i denna studie.

Det finns ingen anledning att känna sig förbisedd eller försummad bara för att en vetenskaplig studie inte gör anspråk på att ge en fullständig bild av verkligheten.

måndag, juni 16, 2008 3:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag trodde i min enfald att vi var förbi det här stadiet, men biologismen fortsätter uppenbarligen att vara den starkaste av alla diskurser i vår samtid.

Gener, gener, gener ...

måndag, juni 16, 2008 4:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det var ju bra. Kanske kan vi en dag hitta ett sätt att bestämma vilken sexualitet våra barn kommer att vara biologiskt viktade mot (även om det ju självklart finns en massa socialt blaj som spelar in på den totala sexualiteten) redan innan de är födda om den här typen av undersökningar och resultat fortsätter komma.

Frågan är dock om det kommer ta så lång tid att gaylib då nått så långt att det då ses som ett grovt ingrepp i integriteten att bestämma sexualiteten i förväg. Eller om genterapi ses som sunt och bra.

Jag undrar om inte det bästa vore att alla var bisexuella, det känns iaf som att det skulle maximera friheten för alla. Fast det kanske faller bort pga integritetsskäl det med.

zem: Förbi det här stadiet? Menar du att man är gen-fixerad bara för att man uppmärksammar resultat som visar på biologiska faktorer? Dessutom verkar det ju inte vara gener helt och hållet då skillnaderna verkar uppkomma först efter några månader av liv.

måndag, juni 16, 2008 4:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Undersökningen ger vid handen två saker:

1) Den visar att personer som säger sig vara attraherade av män reagerar på manliga feromoner och att personer som säger sig vara attraherade av kvinnor reagerar på kvinnligt feromon. Jaha? Och på vilket sätt skulle det förvåna någon?

2) Läst utifrån ett könsdikotom modell, vilket forskarna här gör, så säger undersökningen att bögar egentligen är en sorts kvinnor. Det har vi ju jävligt stor nytta av för hbt-kampen, right? (Obs! Jag är ironisk!)

Nä, förpassa den här forskningsrapporten till 1880-talet där den hör hemma och kom med nåt nytt istället!

måndag, juni 16, 2008 4:51:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag trodde vi var förbi det stadiet då biologismen var bannlyst i det offentliga samtalet. Queerteorin är en ung, politiskt rotad modell som ger intressanta perspektiv på vissa frågor - men den ger tyvärr inga heltäckande svar. Den är en teori, ett synsätt. Precis som biologismen. Man måste inte bestämma sig för vilken "sida" man vill hålla på. Det går alldeles utmärkt att hitta relevanta synsätt i båda.

Zem, du tolkar rapportern alldeles för kategoriskt. Den säger inte att homosexuella män är en sorts kvinnor, utan att deras hjärnor (i de undersökta fallen) har yttre drag som mer påminner om heterosexuella kvinnors, än heterosexuella mäns. Hos en del människor kanske dessa drag utvecklar sig till homosexualitet, hos andra till bisexualitet. En del blir säkert heterosexuella. Undersökningen ger igen helhetsbild, men ger stöd för teorin att homosexualitet är något man föds med, eller utvecklar mycket tidigt, och alltså inte är något man väljer eller drabbas av för att man blir våldtagen som barn. Det är till jävligt stor nytta för hbt-kampen.

måndag, juni 16, 2008 6:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor

Jag tycker absolut inte det ska vara tabu med sådan här forskning som vissa i gayrörelsen tycker, ibland är det tom intressant.

Men i ett fritt demokratiskt samhället så kvittar det egentligen varför folk blivit homo eller hetero. Är det biologi eller miljö i barndomen som avgör sexuell läggning? Vad spelar det för roll egentligen för hur man ska respektera varandra?

Precis som man kan forska om varför vissa har vit hudfärg och andra svart, varför vissa vita blir förälskade i svarta (istället för i andra vita vilket är absolut vanligast annars) etc. Men det avgör inte hur vi bedömer människor eller vilka rättigheter de ska ha.

Även om det varit så att alla homosexuella hade "valt själv att bli homosexuella" så hade det varit något som alla människor borde respekterat. I ett fritt och demokratiskt samhälle behövs aldrig biologism som något försvar för rätten att vara annorlunda än majoriteten.

Det är inte främst i polemik mot dig Tor jag skriver det här utan mot den där attityden hos vissa "ja om de inte själv valt det så får vi väl acceptera dem".

Bengt Held

måndag, juni 16, 2008 7:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Behovet av att tysta eller trivialisera all naturvetenskap visar på hur svaga alla socialkonstruktivistiskt egentligen är.

I USa har man redan börjat diskutera hur man ska förhålla sig till framtida möjligheter att välja barns sexuella läggning. Många drar paralleller till det som hänt efter att man med ny teknik kunnat identifiera foster med Downs syndrom. Personlig är jag inte särskilt rädd för en sådan utveckling. Det man bör koncentrera sig på är att göra livet så bra som möjligt för de människor som lever, inte oroa sig över människor som aldrig kommer att finnas.

En intressant sak i sammanhanget är att ny forskning pekar mot att även andra mänskliga egenskaper kan ha biologisk grund. En sådan är stark religiös tro. Det är inte alls otänkbart att man om några decennier kan sortera bort foster som bör på anlag att bli fanatiker.

En människa är hennes hjärna. Ju mer vi lär oss om vår egen "programvara", desto mer kan vi manipulera densamma. Även om många homofober säkert välkomnar möjligheten att abortera alla homosexuella foster så skulle jag gissa att många samhällen kommer att anse det viktigare att göra något åt det fanatiska hatet som orsakar denna inställning.

Jag kan också tänka mig att framtida möjligheter att välja barns egenskaper kommer att gynna homosexuella på det sätt att vi aktivt kan välja barn som liknar oss själv. Det förutsätter naturligtvis att vi skaffar barn i samma omfattning som heterosexuella. Tokigt tycker säkert en del, men religiösa minoriteter har gjort liknande urval i tusentals år för att värna gruppens överlevnad.

måndag, juni 16, 2008 7:38:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Bengt, självfallet är det ur ett socialt och juridiskt perspektiv fullständigt irrelevant varför man blir homosexuell. Vetenskapen bedrivs inte heller för att vi ska lära oss att respektera varandra i högre grad, utan för att kartlägga världen. Homosexualitet är ett laddat och intressant ur många perspektiv, och därför är det fullkomligt naturligt att bedriva forskning på ämnet.

måndag, juni 16, 2008 7:39:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Dessutom behövs det seriös forskning på området, för att väga upp all den smörja som fabriceras av den kristna högern i USA.

måndag, juni 16, 2008 7:40:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Aqurette, det låter som du har läst "Babies by design"? Den verkar intressant. Har inte läst den själv, men min pojkvän har skrivit en essä om den.

måndag, juni 16, 2008 7:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

1. Man behöver en hjärna för att vara sexuell.

2. Hjärnor är alltid biologiska.

3. Hjärnor är olika.

4. Sexualitet är olika.

Samvarierande olikheter i hjärnor och sexualitet säger ingenting om den relativa inverkan av gener och miljöfaktorer (båda är ALLTID involverade). Det bara bekräftar att sexualitet är beroende av hjärnor, vilket knappast överraskar.

Nu ska jag läsa själva artikeln.

måndag, juni 16, 2008 8:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

Aqurette: Varför skulle man välja att barnet ska bli homo när man kan välja bi? Liksom, varför byta ifrån att vara inmålad i ett hörn till att vara det i ett annat.

Fast jag kanske missförstod dig.

måndag, juni 16, 2008 10:56:00 em  
Anonymous Anonym said...

En invändning jag har emot den här forskningen "varför blir vissa homo" är att man tar för givet att det "naturliga" och ursprungliga måste vara heterosexualitet. Mycket av queerteoretiker ifrågasätter det där och det tycker jag är sunt även om jag inte delar alla åsikter inom olika queerteorier.

Nu kanske någon invänder att fortplantningen är orsak nog till att heterosexualitet är det ursprungligt vanligaste och att homosexualitet och bisexualitet därmed blir en avvikelse som man iofs sedan bör acceptera.

Men hur beter vi oss när vi har relationer med vänner, arbetskamrater, föreningskamrater etc. Jo, de flesta av oss kan utan problem gilla folk av båda könen. Men just när det gäller sex så säger sig en stor majoritet bara vilja ha sex med ett av könen. Jämför med att de flesta, men inte alla, kan bli attraherade av folk från människor av olika "raser" även om man kanske ofta främst blir förälskad och attraherad av personer av en viss "ras".

Det som är "naturligt" från början kan mycket väl vara sexuellt intresse för båda könen. Heterosexualiteten kunde garantera nya barn medan homosexualiteten kunde ge ökad samhörighet när männen var ute och jagade och borta från hembyn och likadant bland kvinnorna som var kvar i byn. Homosexualitet kan också minskat risken för inbördes rivalitet mellan männen i en stam. Tyckte mannen i en stam att hans jägarpolare var ganska vacker och mysig var risken mindre att de skulle döda varann för att de blivit oense om något.

Därför kanske man seriöst borde forska om varför vissa blir heterosexuella? Är det genetiskt? Är det ett socialt tabu? Miljöpåverkan i barndomen? Eller något annat?

Varför är inte alla bisexuella? Att inte det blivit frågan visar ju bara hur heteronormativt samhället i sin helhet varit och är inklusive forskningsmänniskor generellt.

Själv brukar jag säga att jag är 98 % homosexuell. För det är ju inte så enkelt att vi har en grupp som är helt homo, en som är helt hetero och så en tredje grupp som är exakt lika mycket intresserad känslomässigt och sexuellt av båda könen.

Vissa kan tända sexuellt på båda könen men blir bara förälskade i ett av könen. Och tvärtom en del bisexuella kan bli förälskade i både män och kvinnor men vill bara ha sex med ett av könen.

Sexualitet är betydligt mer komplicerat än att man enkelt kan dela in människor i kategorier även om det kan förenkla för oss ibland att ha tydliga kategorier.

Bengt Held

tisdag, juni 17, 2008 12:50:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Johan L:
Min poäng var att bögar och lesbiska (och bin!) ofta utgår ifrån att den heterosexuella majoriteten styr samhällsutvecklingen själva. Den tiden är förbi. Vi är inte passiva offer längre. I synnerhet inte den generation som nu växer upp utan de grövsta formerna av homofobi.

Om det skulle bli möjligt att sortera bort foster med "fel" sexuell läggning så är det inte självklart att det alltid missgynnar bi- och homosexuella. Jag kan tänka mig bi- och homosexuella par för vilka det tvärtom är ganska festande att se till att barnet liknar dem själva.

Men om jag ska vara ärlig så tror jag att sexuell läggning kommer att hamna långt ner på listan över egenskaper som blivande föräldrar vill fixa med sina kommande barn. I USA finns det redan kliniker som påstår sig kunna ordna så att det blivande barnet får maximala förutsättningar för sådant som forskarstudier, elitidrottande och vackert utseende.

Framtiden kommer att se många bisexuella som förstår matematiken som Albert Einstein, skriver prosa som J M Coetzee, spelar fotboll som Zlatan och ser ut som Ryan Philippe. I can't wait!
:-)

tisdag, juni 17, 2008 12:54:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag kan inte förstå delar av den svenska organiserade gayrörelsen (RFSL) och deras ständiga motvilja att se homosexualitet som något medfött, biologiskt.

Det ter sig något komiskt med tanke på att de som vill förtrycka oss och begränsa våra fri och rättigheter alla gör det med det bakomliggande argumentet att "varför ska någon som väljer att vara homo bli skyddad av lagen?" Då kan lika gärna den som väljer alla andra möjliga alternativa livsinriktningar också kräva särkilda lagskydd och kräva särskilda rättigheter...

Vi borde istället jubla över Ivanka Savic's undersökning eftersom den är en dolkstöt i den kristna högers retorik om att "älska syndaren, hata synden" vad gäller oss homos eftersom vi nu en gång för alla är skapta så som vi är.

Denna motvilja av homorörelsen att acceptera biologiska anledningar till homosexualitet är väldigt isolerat svensk och mycket svår att förstå.

tisdag, juni 17, 2008 7:04:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det är inte så svårt att förstå egentligen, för det handlar inte om motvilja mot biologiska förklaringmodeller, det handlar sunt ifrågasättande av att biologin skulle vara den enda faktorn, vilket jag tycker framgår relativt tydligt i argumentationerna.

Dessutom är det, som andra redan skrivit, irrelevant i fråga om kampen för lika rättigheter, likhet inför lagen och respekt för ens individuella val på ens egna villkor.

Det verkar på många som den biologiska förklaringmodellen skulle vara en användbar argument i kampen för hbt-rättigheter, men samma argumentation har varit irrelevant i fråga om andra minoriteters rättigheter, varför skulle det vara relevant i hbt-frågor.

Visst jag kan hålla med om att det är ett bra argument att täppä till truten på tok-kristna och deras retoriska lögn, "den homosexuella livsstilen", men tok-kristna håller på att marginaliseras i Sverige, de kommer inom överskådlig framtid att bli sett lika excentriska som rojalister som vill att kungen ska få tillbaka samma makt som i fornstora dar.

Men som sagt, till sist och syvende handlar det om att respektera indivdens egna val på ens egna villkor, och att samhällslagar ska inte vara särhållande, och då är biologiska förklaringsmodeller inte relevanta.

tisdag, juni 17, 2008 8:16:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Bengt, ditt jägarinlägg är mycket bra och tänkvärt.

*

Frågan om homosexualitetens uppkomst är alltid laddad och känslig (se t.ex. diskussionen på Qruiser). Det är ett område där personliga erfarenheter, ideologi, önsketänkande och vetenskap kolliderar på ett särskilt påtagligt sätt. De flesta har en egen sanning. De största konflikterna och missförstånden uppstår när man anlägger ett alltför polariserat synsätt på frågan, och drar förhastade och för långtgående slutsatser av studier som den som presenterades av KI-forskarna igår. Den ska tas för vad den är: en pusselbit. I väntan på andra pusselbitar.

tisdag, juni 17, 2008 8:44:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Om man nu kommer fram till att det är genetiskt så kan det vara en förklaring som kan omsättas i positiva tankar.
1. Genetiskt - OK då bör staten acceptera samkönade äktenskap.
2. Förklaringen till att vissa inte tänder sexuellt på sitt eget kön utan kanske ogillar det.
3. Människor är olika ras,sexuell läggning m.m. skall likabehandlas.

tisdag, juni 17, 2008 9:01:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Om man nu kommer fram till att det är genetiskt så kan det vara en förklaring som kan omsättas i positiva tankar.

Historiskt sett så har biologiska förklaringar oftast använts till särskiljning, och i förekommande fall, till att rensa ut oönskade främmande element och sterilisering för att förhindra sprindning av icke-önskvärda gener från den egna populationen inom en specifierad nationell gräns.

Så man kan faktiskt se ifrågasättandet av biologiska förklaringsmodeller om människans "sanna" natur som en ren överlevnadsstrategi, i samma mån som man bör ifrågasätta religiösa förklaringmodeller.

Lika lite som jag vill leva i en teokratiskt statsskick vill jag leva i en teknokratisk statsskick.

tisdag, juni 17, 2008 10:20:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Björn

"Jag kan inte förstå delar av den svenska organiserade gayrörelsen (RFSL) och deras ständiga motvilja att se homosexualitet som något medfött, biologiskt."

Historiskt har RFSL vad jag vet inte var emot idén om att homosexualitet är något biologiskt. Däremot har RFSL och vad jag vet även en del gayföreningar i andra länder varit mycket kritiska till forskningen i sig. Och man har förr haft skäl för den skepsisen.

Historiskt har forkningen nämligen ofta haft som hypotes att homosexualitet är ett problem i sig. Det är inte omgivningens fördomar som får homosexuella att generellt må sämre än heterosesuella utan att man är homosexuell. Allatså har forskningen startat för att hitta orsaker till "problemet" homosexualitet. Om man vetenskapligt kunde hitta att barn i enkönade miljöer oftare blev homosexuella kunde man ge råd till skola och föräldrar att undvika att placera barn i enkönade miljöer för att barnet inte skulle bli "homosexuellt och därmed olyckligt".

Vissa tycker att om man hittar någon "homogen" ger det möjlighet att göra abort.

Det är orsakerna till många inom gayrörelsen varit och är skeptisk.

Dessutom är ju biologismen ointressant precis som den rasbiologiska forskningen när det gäller vilka rättigheter folk ska ha. Och båda typerna av forskning kan användas fel. Men det bedrivs ju viss medicinsk forskning som visat att vissa mediciner inte fungerar på alla "raser" så även rasbiologiskt forskning är inte helt tabu även om man idag inte använder den beteckningen.

Samtidigt kan ju även forskning faktiskt om den har humanistiska hypoteser och inte är homofientlig öka acceptansen för att det existerar en mångfald av sexualitet precis som en mångfald när det gäller etnicitet. Att det faktiskt är "naturligt" med variation även inom sexualiteten. Att både heterosexuaitet och homosexualitet existerar inom djurriket är ju en indikation på det.

Vetenskapen anses ibland "fin" eftersom den varken är god eller ond utan ger "rätt" svar. Men just att många forskare helt struntar i, eller kan strunta i om de vill, rätt och fel, vad som är etiskt rätt, gör också att den kan utnyttjas av "onda" människor likaväl som "goda". Många läkare samarbetade utan problem med nazistiska konctraionslägeransvariga i nazismens Tyskland och genomförde experiment på fångar.

Acceptera alltså forskning inom nästan alla områden men var alltid något kritisk till varför man gör den.

Bengt Held

tisdag, juni 17, 2008 2:03:00 em  
Blogger Niklas Kolhammar said...

“En invändning jag har emot den här forskningen "varför blir vissa homo" är att man tar för givet att det "naturliga" och ursprungliga måste vara heterosexualitet”

Fast nu skulle du ha otroligt svårt att hitta en forskare som använder ord som “naturligt”. Inom vetenskapen utgår man snarare från vad som är normalt. Men det är i reell mening ingen kvalitetsmärkning. Nej det utgår från vad som är inom en normalfördelning. I och med det skulle tex vad vi idag kalla för normalbegåvning vara synnerligen onormalt om majoriteten av befolkningen var korkad.

” Det verkar på många som den biologiska förklaringmodellen skulle vara en användbar argument i kampen för hbt-rättigheter, men samma argumentation har varit irrelevant i fråga om andra minoriteters rättigheter, varför skulle det vara relevant i hbt-frågor.”

Fast är det verkligen så? Går du tillbaks ca 150 år så ansåg bla ledande svenska forskare att samer var efterblivna och att det var ett rent slöseri att skola kvinnor då de inte skulle kunna tillgodo se sig komplex information i sina små skallar. Om inte det hade motbevisats gång på gång på gång, och placerats på historiens sophög så kan man ju undra hur Sverige hade sett ut idag.

” Historiskt sett så har biologiska förklaringar oftast använts till särskiljning..”
Snarare är det ju så att när vi väl vetenskapligt bevisade att logiken med denna särskiljning var absurd så kunde vi även motverka den. Historiskt har det aldrig behövts någon biologisk förklaringsmodell för att ursäkta slaveri, rasism, och förtryck. Däremot har vetenskap kunnat användas för försvar av universala friheter.
Själv tror jag att queerröreslen skjuter sig själv i foten med sin skräck över ord som ”naturligt”, och rädsla för biologiska förklaringsmodeller. Det vore troligtvis bättre att hänga med övriga samhället med in i 2000-talet där biologi på intet sätt motsäger sig individualism, och överlämnar det vetenskapsfientliga åt trångsynta homofober.

tisdag, juni 17, 2008 3:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag, och många med mig, undviker ordet "normal" när det gäller kategorier av människor, man säger "typisk", just för att normal har betydelser man inte avser. En person som har en medelhjärna är t.ex. neurotypisk. Men det är sällan det typiska är intressant om man inte kan förklara variationen.

Ingen som gjort sin läxa använder heller ordet "naturlig" i samma andetag som evolution, då där inte finns avsikter i framväxten av t.ex. en mänsklig natur, bara konsekvenser. "Naturlig" implicerar att var sak har sin plats, men DET är en social konstruktion.

Här är två lästips:

David S. Moore - The Dependent Gene: The Fallacy of "Nature vs. Nurture"

N. J. Peters - Conundrum: The Evolution of Homosexuality

tisdag, juni 17, 2008 7:16:00 em  
Blogger Niklas Kolhammar said...

Igen, "normal" i användning som "normalfördelning" är inget konstigt ord inom vetenskap. Det är ingen kvalitetsmärkning utan beskriver vad som är vanligt eller vad som är ovanligt. Det skall inte sammanblandas med det synnerligen subjektiva användandet av ordet "normal" som något "naturligt" vilket vissa virrpannor använder i dagligt tal.

onsdag, juni 18, 2008 1:53:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home