torsdag, juni 12, 2008

Världen Idags bild av RFSU

RFSU i Västervik (alltså inte RFSL) har haft stora motgångar. Deras arbete har misstänkliggjorts i en insändarstorm i den lokala pressen och i april utsattes deras lokaler för vandalisering.

Låt oss undersöka vad en person som endast har Världen Idag som nyhetskälla har fått för bild av organisationen under det senaste året:

1. Abortlagen "beställdes" av RFSU.

2. RFSU förhöll sig passivt när en sajt som förespråkade pedofili uppmärksammades förra sommaren.

3. När RFSU lyfter fram frågor om barns sexualitet handlar det egentligen om att vilja avdramatisera pedofili.

4. RFSU ligger även bakom en samlad medieaktion för att avdramatisera pedofili. (Se även texten Ruben Agnarsson ljög. Igen.)

5. RFSU propagerar till och med för pedofili.

6. Tidningen har också uppmärksammat Biker Church, som i ett manifest från i höstas hävdade att RFSU (och RFSL) lobbar för sex med minderåriga.

Jag påstår inte att vandaliseringen skulle ha med det här att göra. Men jag är väldigt nyfiken på gränslandet mellan demoniserande propaganda och handling. Vad vore rimliga åtgärder, om det tidningen skriver om RFSU är sant?

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Nu vet jag inte om det är någon koppling mellan Världen idag och vandalisering av RFSU-lokaler.

Men att Världen idag sprider en helt absurd tolkning av RFSU:s åsikter är tydligt. Det har även den moderata tidningen Smålandsposten tydligen gjort på ledarsidan.

Jag är själv engagerad i RFSU och dessutom i en av de avdelningar, Malmö, som räknas till de sexliberalaste inom organisationen. Tex så hade vi ett möte i våras där en majoritet var för att avskaffa förbudet mot våldsporr som Sverige införde i slutet på 1980-talet. Inom parantes så betyder inte legalisering av våldsporr någon som helst rätt att skada porrskådisar. Precis som actionfilmer visar våldsfiction visar våldsporr våldsporrfiction.

Men oavsett vad man tycker om det så har jag inte träffat någon i RFSU som tycker att vuxna har rätt att ha sex med barn yngre än 15 år. Det RFSU vill lyfta fram är att även barn kan ha en sexualitet, visserligen annorlunda än vuxnas men att barn inte måste vara asexuella. Däremot är RFSU entydigt emot vuxnas sexuella övergrepp på barn. Så här skrive RFSU i det idéprogram som föreningen antog i maj i år.

"Barn behöver inte skyddas mot sin egen sexualitet utan mot vuxna och ungdomar som inte
respekterar gränserna. För att barn ska utvecklas i sin sexualitet krävs att deras sexuella gränser
inte kränks. Ingen vuxen har rätt att trakassera, utnyttja eller på något sätt använda sig av barn på
sexuellt sätt. Även om ett barn gentemot en vuxen skulle uppträda på ett sätt som kan tolkas som
sexuellt är det alltid den vuxnas ansvar att sätta gränser. Fortfarande är mörkertalet stort vad gäller
sexuella övergrepp mot barn och unga. RFSU anser att staten, landstingen och kommunerna ska
avsätta ekonomiskt stöd till offer och deras anhöriga liksom till behandling av förövare.
Förskolan, skolan och fritidsverksamheter har stor betydelse för att skapa självkänsla och kunskaper
i sexuella frågor.

Föräldrar, förskolepersonal och skolpersonal måste få tillgång till metodisk
kunskap i att samtala med barnen om sex och samlevnad på barns villkor. Fler kvinnor än
män arbetar inom förskolan. RFSU efterlyser insatser för att främja en balanserad könssammansättning
bland förskolans personal."

Bengt Held

torsdag, juni 12, 2008 9:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag förstår inte varför konservativa kristna fortsätter försöka klistra pedofilstämpeln på sexualpolitiska organisationer när alla större skandaler de senaste åren handlat om hur kristna pedofiler utnyttjat kyrkans förtroende i syfte att våldta barn. Men det handlar naturligtvis om retorik. Tidningar som Världen Idag vill att folk ska tänka på våldtagna barn när de hör ordet "homosexuell".

För övrigt är jag övertygad om att vulgärdebatten om pedofiler och pedofili skadar samhället eftersom de som faktiskt är sexuellt attraherade av barn inte vågar söka hjälp med att hantera sin problematik. Jag börjar tycka att det känns olustigt att hela tiden behöva ta avstånd från människor som faktiskt lever med ett allvarligt dilemma. I ett bättre debattklimat hade man kunnat diskutera hur man bäst ser till att barn inte blir offer för sexuella övergrepp. Men vulgariseringen gör all sådan diskussion omöjlig. Istället får RFSU och RFSL och andra lägga energi på att dementera tramsiga anklagelser från en tokig kristenhet.

torsdag, juni 12, 2008 10:06:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home