måndag, juni 30, 2008

Sodomianklagelser efter känd Heliga Birgitta-modell?

Dagen rapporterar om att Malaysias oppositionsledare Anwar Ibrahim har sökt skydd på turkiska ambassaden i Kuala Lumpur. Han anklagas för homosexualitet, något som är kriminellt i det strikt islamska Malaysia. 1998 fick han sparken från posten som Malaysias vice premiärminister, sedan han åtalats för homosexualitet och fick sitta i fängelse i sex år. Och nu är han alltså efterlyst igen.

Jag har ingen aning om Anwar Ibrahims sexuella läggning. Men att anklaga politiska motståndare för homosexualitet är ett väl beprövat sätt att vinna billiga och populistiska poänger. En ledare som ägnar sig åt homosexuella handlingar drar Guds vrede över landet och är ingen riktig man. Kort sagt: han är ett hot mot riket.

I boken Undantagsmänniskor - en svensk HBT-historia (s.55ff) skildras ett liknande exempel ur vår egen historia, nämligen Den Heliga Birgittas (1303-1373) sodomianklagelser mot kung Magnus Eriksson (1316-1374). Birgitta Birgersdotter ingick i en av landets mäktigaste stormannasläkter, som ständigt intrigerade om makten. Under 1300-talet drabbades landet av stora motgångar; digerdöden, ett misslyckat fälttåg österut och ett krig mot Danmark. Detta gav stormännen ett gyllene tillfälle att propagera mot kungen, som de även tyckte hade alltför stor makt. Här blev anklagelserna om sodomi blev ett viktigt argument. Kungens syndiga leverne var orsaken till att Gud straffade landet, förklarade Birgitta och det var ingen mindre än Jungfru Maria som avslöjade hur det förhöll sig med "Magnus Smek" och hans älskare. Propagandan fungerade, och kungen avsattes 1364. Självklart inte bara på grund av sodomianklagelserna, men de utgjorde en viktig komponent i hetsen mot kungen. Undantagsmänniskor sammanfattar:

Det har diskuterats om ryktena om Magnus Eriksson var sanna eller inte, men oberoende av det kan man konstatera att de fick långtgående konsekvenser för honom, hans närmaste omgivning och för den politiska utvecklingen i landet. Det visar vilken kraft religionen och kyrkan hade och hur viktiga argument med religiös grund kunde vara.


I Undantagsmänniskor beskrivs även ett parallellfall i England några decennier tidigare, där kung Edvard II avsattes efter just sodomianklagelser år 1307. Bokens författare utesluter inte att Birgitta Birgersson och stormännen låtit sig inspireras av utvecklingen i England, och helt enkelt överfört det framgångsrika konceptet (Edvard blev till och med mördad senare) till svenska förhållanden för att bli av med kungen. Och man kan inte utesluta att det är samma medeltida sexualsyn, makthunger och vidskeplighet som ligger bakom anklagelserna mot Anwar Ibrahim i Malaysia. Oavsett hans sexuella läggning, är det skrämmande att en anklagelse om homosexualitet kan försätta en person i livsfara och användas som ett argument i politiska strider.

22 Comments:

Anonymous Anonym said...

Tor:
Jag förstår att du är helt fri från den medeltida sexualsynen, men har du lämnat den medeltida makthungern bakom dig lika fullständigt?

Hoell

måndag, juni 30, 2008 3:49:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Det där får du gärna utveckla, Hoell. Konkretisera frågan, så att jag förstår den bättre.

måndag, juni 30, 2008 3:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag undrade bara om den medeltida sexualsynen hade något direkt samband med den medeltida makthungern.

måndag, juni 30, 2008 3:59:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ingen aning. Men det är uppenbart och belagt att sodomianklagelser användes för att röja folk ur vägen. På så vis kan sexualsynen sägas ha använts som redskap för makthungern.

måndag, juni 30, 2008 4:05:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sexualsynen i sig är inget redskap för makthungern. Den makthungrige anpassar sig efter rådande förhållanden för att bli mäktigare, hellre än att den, exempelvis, håller en konsekvent sexualsyn.
Jag borde läsa på mer, men tills jag gjort det frågar jag dig om det finns något som antyder att den Heliga Birgitta skulle anpassa sig för att vinna makt och ära.

måndag, juni 30, 2008 4:21:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Det är rimligt att anta att Birgitta använde sodomianklagelsen mot kung Magnus för att hitta något att skylla landets motgångar på, och därigenom undergräva hans auktoritet. Runt om i Europa fick "sodomiter" (och andra bespottade grupper) skulden för digerdöden, så Birgittas kampanj kan väl bara sägas vara en del i ett större drev och ett utslag av tidsandan. Frågan är hur en person som betraktas vara helig och som stod i kontakt med Gud och Maria skulle kunna vara ett "offer" för tidsandan. Om hennes tilltag och värderingar är sanna, borde de väl ha mer eviga kvaliteter, och inte vara ren och skär opportunism?

måndag, juni 30, 2008 4:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

Min poäng var inte att visa att den heliga Birgitta var ett offer för tidsandan, utan att ifrågasätta om hon var det. Var det makthunger eller en uppriktig tro som drev henne? Detta just för att du kopplar samman medeltida sexualsyn och medeltida makthunger och tycker dig se deras återverkningar i samtiden. Att en kristen, eller en muslim, vill framföra sin tro på att det onda i världen beror på bortvändhet från Gud, kan vara ett utslag av makthunger (frågan är om personen då har förstått den tro som de bibliska författarna skriver om) men behöver inte vara det.

Hoell

måndag, juni 30, 2008 4:55:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hur ska man ställa sig till denna "uppriktiga tro" om den leder till att man genom ryktesspridning utsätter människor för livsfara? I jakten på syndabockar under digerdöden ägde veritabla pogromer på minoriteter rum. Och kyrkan har förmodligen aldrig varit så stark och mäktig som då.

måndag, juni 30, 2008 5:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

Om en människa genom att sprida falska rykten försämrar någon annans situation, eller utsätter någon för livsfara, för att vinna fördelar är det givetvis fel.
Makthungern är ful.
Men frågan är om det är det den heliga Birgitta gjorde.

Är du upriktig när du menar att hon var ett makthungrigt offer för tidsandan?

måndag, juni 30, 2008 5:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Men det är uppenbart och belagt att sodomianklagelser användes för att röja folk ur vägen."

Som HBT-rörelsen idag anklagar vissa för att vara homofober...

Historien går igen!

måndag, juni 30, 2008 5:53:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hoell
Jag menar att det är en fullt rimlig tolkning, ja. Fast jag skulle inte kalla henne "offer". Snarare förövare.

Fredrik
Homofobi finns, men det är inget brott och det är ingen anklagelse som försätter någon i livsfara. När det förekommer måste det få påtalas, eftersom det är ett stort problem.

måndag, juni 30, 2008 5:55:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor:
Är tidsandan fel?
Är man makthungrig när man lyfter fram något som man tror är fel för att undergräva någons auktoritet?

Hoell

måndag, juni 30, 2008 6:02:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hoell

Att vara påverkad av tidsandan är pinsamt för en person som anser sig handla under gudomligt mandat. För andra människor - som INTE gör anspråk på detta - är det fullt naturligt. Den gudomliga auktoriteten ska enligt alla utsagor stå över tidsandan, men vi får gång på gång tydliga exempel på att så inte är fallet.

måndag, juni 30, 2008 6:12:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men det är ett väl använt sätt att detronisera sin motdebattör i vissa fall.

Homofobi KAN vara ett problem som t.o.m kan vara av brottslig art. Men när man inte alls får ha en synpunkt på homosexuellas rättigheter eller livsstil utan att få ordet homofob stämplat i pannan så...

Kan vi vara överens om att det finns HBT personer som använder det felaktigt?

måndag, juni 30, 2008 6:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor:
Vem/vad är din gud/universumscenter?

måndag, juni 30, 2008 6:23:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Självklart finns det HBT-personer som använder sig av ordet homofob felaktigt. Varför skulle det inte finnas människor inom HBT-rörelsen som argumenterar på ett slött och obildat sätt, när det finns inom alla andra rörelser?

Den allra vanligaste användningen av ordet homofob är dock i det sammanhang du visar upp, dvs själva påståendet att man får ordet stämplat i pannan om man har "synpunkter" på homosexuellas rättigheter och "livsstil". Det finns en viss typ av debattörer som stämplar ordet i huvudet på sig själv, och utropar sig med gråten i halsen till "homofober" utan att någon sådan anklagelse har kommit.

Den som har synpunkter på homosexuellas rättigheter och livsstil är varmt välkommen att ge uttryck för dem här. På denna blogg har ingen någonsin anklagats för homofobi.

måndag, juni 30, 2008 6:29:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hoell

Jag har inget behov av att definiera det, men efter en kort reflektion över din fråga svarar jag kärleken.

måndag, juni 30, 2008 6:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor:
När får vi exempel på att den gudomliga auktoriteten inte står över tidsandan?

Hoell

måndag, juni 30, 2008 7:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Fredrik

Du skrev:

"Men när man inte alls får ha en synpunkt på homosexuellas rättigheter eller livsstil"

Därför vore det bra om du förklarade några saker.

1.Vad är den homosexuella livsstilen?
2. Hur skiljer den sig från den heterosexuella livsstilen?
3. Vad är din definition av vad en livsstil är?
4. Vilka rättigheter är det du menar homosexuella inte ska ha som andra människor ska ha enligt dig?

Tack på förhand för ditt svar.

Bengt Held

måndag, juni 30, 2008 8:52:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Dessa fyra frågor är jag också mycket nyfiken på att få läsa svaret på. Hoppas Fredrik är är seriös.

måndag, juni 30, 2008 8:58:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hoell

Häxprocesserna, domen mot Galieio, läran om limbo, förföljelse av judar, de nuvarande påvliga föreställningarna om homosexualitet där homosexuella relationer inte betraktas vara mänskliga, frågan om kvinnopräster, med mera, med mera.

måndag, juni 30, 2008 9:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nu vet jag inte hur ofta Fredrik besöker den här bloggen men hittills har han inte svarat. Kanske han gör det senare.

Men det är ju många andra som ofta (av slentrian?) använder ord som "den homosexuella livsstilen". Och resonerar som om de flesta homosexuella vill ha "fler rättigheteter" än andra människor. Har ni aldrig funderat på vad ni säger? Kan ni motivera hur ni resonerar? Om ni inte kan motiverad det, varför skriver ni det då?

Därför riktar jag istället de fyra frågorna till vem som helst som besöker Tors blogg.

1.Vad är den homosexuella livsstilen?
2. Hur skiljer den sig från den heterosexuella livsstilen?
3. Vad är din definition av vad en livsstil är?
4. Vilka rättigheter är det du menar homosexuella inte ska ha som andra människor ska ha enligt dig?

Bengt Held

tisdag, juli 01, 2008 9:51:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home