söndag, juni 29, 2008

Världen Idag polariserar i det tysta

I veckan kom ytterligare ett exempel på Världen Idags ständiga polariseringsarbete och utmålande av homorörelsen som ett hot. Tidningen rapporterade om att Sveriges Kristna Råd avstått från att ge skriftliga synpunker i ett nyligen inledd "dialog om framtidens samarbete mellan staten och den ideella sektorn". Mot detta ställdes det faktum att RFSL var en av de 33 organisationer som på ett tidigt stadium valt att delta i dialogen. Med små steg och antydningar bygger Världen Idag upp en bild av att rättigheter för homosexuella står i kontrast mot det goda samhället.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Denna ständiga vilja från folket bakom tidning att polarisera, bryta, dela in och splittra....

Sanna Kristna värderingar, Right :-)

Don't think so. Tror ärligt inte personerna bakom tidningen kan stava till vad en kristen värdering skulle kunna vara...

tisdag, juli 01, 2008 11:32:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home