fredag, december 12, 2008

Den fria rörligheten i EU gäller inte homosexuella par

Ett av de vanligaste argumenten från motståndarna till homoäktenskapet, är att det är onödigt - att partnerskapslagen redan ger precis samma möjligheter och juridiska skydd som äktenskapet. Men det är inte sant. En av EU:s mest grundläggande princip är att medborgarna i medlemsländerna ska kunna röra sig fritt över gränserna och bosätta sig i vilket land de vill. I hela fjorton av EU:s 27 medlemsländer gäller dock inte denna fria rörlighet fullt ut för homosexeulla par. De räknas som ensamstående, och kan alltså inte uppehålla sig i länderna på samma villkor som heterosexeullt gifta par. De aktuella länderna är Lettland, Slovenien, Estland, Malta, Cypern, Irland, Tyskland, Österrike, Frankrike, Grekland, Ungern, Polen, Rumänien och Slovakien. (Källa: Pink News)

Vilket heterosexeullt par hade accepterat att betraktas som ensamstående när de passerar gränsen?

1 Comments:

Blogger Jay said...

Jag håller i och för sig med.

Å andra sidan, är båda EU-medborgare så är frågan irrelevant.
Samma sak om det gäller flytt mellan Schengen-länder.

Så det gäller alltså gifta homosexuella där den ena inte är EU-medborgare bosatt i Schengen-länder.

Frågan är viktig, även om den påverkar ett litet antal människor.

lördag, december 13, 2008 7:31:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home