onsdag, december 10, 2008

Kardinal erkänner att homosexuella diskrimineras

I våras beslutade Kaliforniens högsta domstol att homosexuella par enligt den amerikanska konstitutionen har rätt att ingå äktenskap. I samband med presidentvalet röstades dock den så kallade Proposition 8 igenom, som innebär att homosexuella förlorade rätten att ingå äktenskap, och att konstitutionen därigenom kördes över. Detta har självklart lett till sorg, upprördhet och ilska - inte bara bland landets homosexuella, utan även bland dom som värnar konstitutionen.

För att möta dessa upprörda känslor har den amerikanske kardinalen Roger Mahony och hans biskopar publicerat ett brev där de bedyrar att de homosexuella katolikerna är "värdefulla medlemmar av den katolska kyrkan" och att det katolska stödet för Proposition 8 på inget sätt ska tolkas som att kyrkan är fientlig mot dem. Jag saxar fortsättningen ur Dagen:

Biskoparna förklarar också att anledningen till att de motarbetat samkönade äktenskap varit att de velat upprätthålla den traditionella uppfattningen av äktenskapet. Dessutom skriver de i brevet att de hoppas kunna finna sätt att "utplåna diskriminering mot homosexuella och att hjälpa till att garantera dem de grundläggande rättigheter som vi alla har".

Notera att kardinalen och biskoparna här erkänner att det nuvarande systemet diskriminerar homosexuella, och att det inte garanterar dem deras grundläggande rättigheter. Denna vilja att utplåna diskrimineringen mot homosexuella gör att de katolska företrädarna på ett markant sätt skiljer sig från sina evangelikala trosbröder, som bland annat representeras av American Family Association och Focus on the Family. Dessas organisationer lägger miljon efter miljon på opinions- och lobbyarbete som går ut på att den diskriminerande ordningen ska upprätthållas. Nu återstår bara att se om det finns substans i de katolska företrädarnas utfästelser. Hur vill de utplåna diskrimineringen? Hur vill de att homosexeullas grundläggande rättigheter ska garanteras?

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det här är ett viktigt steg på vägen, det håller jag med om. Om man erkänner att det är diskriminering så måste man snart erkänna att man måste ta sitt ansvar i att den ska försvinna.

onsdag, december 10, 2008 7:41:00 em  
Blogger Jay said...

Tjaa... en biskop gör ingen kyrka.
Det finns många biskopar som säkert är positivt inställda till oss homosexuella. Men kyrkans inställning är fortfarande avog. De diskriminerar fortfarande, och önskar att homosexuella ska diskrimineras. Precis som de flesta andra religioner.

Men till skillnad från dem, så anser jag inte att religioner bör utplånas. Bara deras inverkan på vissa samhälleliga funktioner.

För mig får kristna eller religiösa leva precis som de vill.
Men den åsikten tycks de inte vilja anamma alls.

torsdag, december 11, 2008 12:19:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Den som vill läsa hela deklarationen om mänskliga rättigheter för HBT-personer som Frankrike (med stöd av EU) presenterar inför FN den här månaden kan göra det på brittiska gaysiten Pinknews hemsida.

http://www.pinknews.co.uk/news/articles/2005-9809.html

Det är verkligen inte några extrema krav där och det är en gåta att någon som kallar sig demokrat kan vara emot dekklarationen.

De sista dagarna har några länder till sagt ja till deklarationen och det är nu 54 länder som stödjer den.

I Europa så har hitills i princip alla länder sagt ja, förutom Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien och Azerbaijan.

I Amerika har Kanada, Mexico, Venezuela, Brasilion, Argentina, Uruguay och Chile sagt ja till deklarationen. Förvånande är att Ecuador som nyligen sa ja till en partnerskapslag för homopar ännu inte officiellt stött konstitutionen. Något mer väntat tyvärr är det att Bush-regeringen inte gjort det.

Den roligaste kommentaren om det är följande från en artikel på Pinknews hemsida.

"We all know the Bush administration is no more likely to support it than a pig is to celebrate Christmas," said GCN journalist Doug Ireland."

Oväntat men positivt är att några länder i Afrika, Gabon, Kap Verde och Centralafrikanska republiken gett sitt stöd åt deklarationen. Tyvärr har inte Sydafrika gjort det ännu trots att landet generellt har HBT-vänliga lagar.

Israel och Japan från Asien har däremot sagt ja till deklarationen liksom Australien och Nya Zeeland.

Men det kan bli några länder till. Främst USA är nu pressat att göra det, landet röstade faktiskt ja till en liknande deklaration häromåret.

Om det är någon som frågar sig varför EU inte väntar tills Obama officiellt blir president (och därmed USA garanterat gett sitt stöd) så är orsaken att det bara är i december varje år det är möjligt göra såna deklarationer. Man hade alltså fått vänta tills december 2009 annars om man inte gjort det nu.

Bengt Held

torsdag, december 11, 2008 1:20:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"utplåna diskriminering mot homosexuella och att hjälpa till att garantera dem de grundläggande rättigheter som vi alla har".

Utom samma grundläggande äktenskapliga rättigheter förstås, homos och heteros ska särskiljas om och när de väljer att ingå i ett parförhållande, äktenskapet ska vara en hetero-rättighet.

Endast homosexuella som utövar celibatet ska vara jämlika med heteros, då ska de inte flasha med sin homosexualitet på offentliga platser, det är en hetero-privilegium.

Av alla monetära religioner är evangelism och katolism det mest hycklande, tacka vet jag islamister, dom hycklar åtminstone inte i sitt fördömande.


"Call me Ishmael"

torsdag, december 11, 2008 7:11:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Globetrotter:
"Men till skillnad från dem, så anser jag inte att religioner bör utplånas. Bara deras inverkan på vissa samhälleliga funktioner.

För mig får kristna eller religiösa leva precis som de vill.
Men den åsikten tycks de inte vilja anamma alls."

Varje människa påverkar genom sitt sätt att leva, direkt eller indirekt, vissa samhälleliga funktioner. Jag får inte ihop det att dels låta någon leva som de vill, men samtidigt att förhindra dem från att påverka samhället.
Ska kristna leva i ett separat kristet samhälle? I så fall var?

Jag kan anamma din åsikt, men då kommer genast någon annan och säger att jag måste ta mitt ansvar och sprida det jag anser vara rätt. Och vips är jag ute på den offentliga arenan (om än i liten utsträckning).

Och varför ska inte en kristen få ha samma åsikt som du angående exempelvis moderater?

Visst, moderater får leva som de vill, men de ska inte inverka på vissa samhälleliga funktioner.

torsdag, december 11, 2008 8:50:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Anonym

Visst ska kristna precis som andra kunna påverka samhället. Och det är i sig inget fel att Bibeln kan inspirera en individs engagemang för något. Tex har Bibeln inspirerat en del kristna att jobba socialpolitiskt mot fattigdom. Men då har ju de kristna även kunnat argumentera från humanistiska principer.

Det som många här vänder sig emot är att Bibelcitat i sig skulle vara några argument för hur en viss lag ska se ut.

Det blir ju lika fånigt som om moderaterna skulle hänvisa till att "det där är med i vårt partiprogram" som sitt främsta argument. När moderater ska påverka icke-moderater att säga ja till någon politisk reform så är det ju ointressant om det är med i m:s partiprogram eller inte. Det är inget sakargument eller argument för den delen annat än internt inom moderaterna.

Likadant är Bibelcitat inte något relevant argument annat inom de kristna samfunden.

Inte heller kan vänsterpartister använda som sakargument för något i den offentliga debatten att det är med i boken Kapitalet av Karl Marx. Däremot givetvis internt inom vänsterpartiet.

Och föreningen Humanisterna kan inte hänvisa till att eftersom det är med i deras föreningsprogram så måste det vara bra för alla människor som om det i sig skulle räcka som argument.

Religiösa böcker och partiprogram kan alltså inspirera folk men aldrig vara argument i sig i samhällsdebatten.

Bengt Held

torsdag, december 11, 2008 9:37:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Intressant. Första gången jag ser texten till förslaget som ska diskuteras i FN på papper. Stort tack!

torsdag, december 11, 2008 5:20:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home