tisdag, december 30, 2008

Äktenskapsfrågan i USA handlar om grundläggande rättigheter

Peter Labarbera, USA:s mest infernaliske (men kanske också mest inflytelserika) antigayaktivist, tycker att Barack Obama är alltför homovänlig. I ett inlägg på bloggen Americans for Truth about Homosexuality radar han upp en mängd Obamakritiska punkter, och han gör mycket tydligt vad den konservativt kristna kampen går ut på: Att homosexuella skall diskrimineras.

Han kritiserar bland annat den blivande presidenten för att han
- är för att partnerskap och äktenskap ska ha samma juridiska status och rättigheter,
- är för att homosexuella som lever i partnerskap ska kunna invandra till USA på samma villkor som gifta heterosexuella.

När berättar de kristna medierna i Sverige någonsin om detta när de rapporterar om äktenskapsfrågan i USA? När berättar de att äktenskapsfrågan där inte är en fråga om ord och semantik, utan en fråga om grundläggande juridiska och ekonomiska rättigheter och trygghet?

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

Förstår inte varför just kristna medier ska rapportera om det. Finns väl ingen rapporteringsskyldighet. Är det hela verkligen så intressant?

tisdag, december 30, 2008 11:11:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Nää det som är intressant är att kristna medier aldrig tar upp rättighetsperspektivet i äktenskapsfrågan, eller nån annan fråga som berör lika rättigheter mellan HBT-personer och heterosexuella.

Demokratiska och mänskliga rättigheter är som ett enda stort vakuum för högerkristen media vad det gäller HBT-frågor.

Det är intressant.

"Call me Ishmael"

tisdag, december 30, 2008 11:24:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Nää det som är intressant är att kristna medier aldrig tar upp rättighetsperspektivet i äktenskapsfrågan"

Det är sant. Viktigt också att säga att även om vi inte har motsvarande "muslimska medier" (som de kristna tidningarna Dagen och Världen idag etc) så bör vi ställa exakt samma krav på muslimska samfund i Sverige som allihop kategoriskt är emot äktenskap som en rättigheter för samkönade par. Sverige är idag ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle och muslimska samfund slipper ofta alltför lätt undan pga någon felaktig oro bland vissa att det vore främlingfientlighet att ställa krav på dem. Tvärtom, det som verkligern är främlingsfientligt är att ha attiyden att muslimer och muslimska samfund generellt är så efterblivna att vi inte kan kräva något av dem utan bara rikta krav mot kristna samfund eftersom präster och kristna tydligen är människor man kan resonera med och framför krav på vilket man då inte kan mot imamer och muslimska samfund.

När har någon här noterat att muslimska samfund engegerat sig, gjort offentliga uttalanden emot förföljelsen av homosexuella och bisexuella i nästan alla muslimska länder, en förföljelse som ofta är långt värre än diskrimineringen i USA även om den senare är illa nog givetvis.

En positiv nyhet förresten. Danmarks parlament säger i februari 2009 med all sannolikhet ja till att helt likställa adoptionsreglerna för samkönade och olikkönade par, alltså även ja till internationella adoptioner för homopar. Alla oppositionspartier, de liberala partierna Liberal alliance och Radikale venstre, socialdemokratena, socialistisk folkeparti och röd-gröna enhedslistan är för medan konservativa folkeparti och dansk folkeparti är emot. Högerliberala venstre är oenigt, en minoritet i partiet är för och eftersom partiet sagt att det blir fri omröstning så blir det majoritet för reformen. Om parlamentet i Danmark säger ja så får fyra länder i Norden helt likställda lagar när det gäller föräldraskap, adoptioner och inseminationer. Det är då bara Finland som inte har helt jämlika lagar även om regeringen där planerar att införa närståendeadoptioner för samkönade par och inseminaitoner för lesbiska är redan möjligt där.

När Sverige sa ja till reformen 2002 var det extremt kontroversiellt och de som var emot kallade det ett experiment. Inom något år så blir det istället Finland som blir udda i Norden som inte tillåter internationella homoadoptioner. Attityder förändras ibland snabbt.

Bengt Held

tisdag, december 30, 2008 12:47:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Förstår inte varför just kristna medier ska rapportera om det.

Därför att ett av de vanligaste argumenten mot homoäktenskap är att partnerskap och äktenskap är juridiskt likställda. Därför att protesterna mot Proposition 8 i USA måste ses ur relevant perspektiv.

tisdag, december 30, 2008 1:58:00 em  
Blogger Sus--IE said...

Jag undrar vilka medier du menar när du hänvisar till kristna medier.
Jag ser att du ofta länkar till Dagen och Världen idag. Är det dessa tidningar som representerar kristna medier?
Kyrkans Tidning har ett betydligt mer nyanserat förhållningssätt och en bättre nyhetsbevakning - anser jag.

onsdag, december 31, 2008 10:14:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Sus-IE

Du har en viktig poäng. Det är lätt att när man snackar om "kristna tidningar" fokusera på de som har de mest homofientliga åsikterna.

Faktum är att både Kyrkans tidning (som är Svenska kyrkans tidning) och Sändaren (som är Missionskyrkans tidning) på ledarplats sagt JA till en könsneutral äktenskapslag. Missionskyrkan är ett av de två största frikyrkosamfunden i Sverige, det andra är Pingsrörelsen medan övriga frikyrkosamfund är ganska långt efter när det gäller antalet medlemmar.

Länkar till de två homovänliga kristna tidningarna för de som är intresserade att kolla dem.

www.kyrkanstidning.se

www.sandaren.se

Bengt Held

onsdag, december 31, 2008 7:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ah, nu är ju iof missionskyrkan INTE FÖR homosexuella äktenskap... VISSA enskilda kyrkor är det dock. Sedan ses Sändaren som ganska extremliberal av måååånga missionsförbundare och kan inte ses som representativ för den rörelsen på sama sätt som Dagen kan för pingstr.

Svenska kyrkans tidning är ju lite samma sak... De verkligt engagerade i kyrkan är ju i regel mer konservativa än vad den tidningen och för all del ärebiskopen är...

Problemet är ju att den VIKTIGASTE skriften för kristna, bibeln, inte är för homoäktenskap.

Detta är naturligtvis INTE ett hinder för att hs äktenskap ska finnas/införas. ALLA äktenskap borde regleras av staten, dvs staten "viger" sköter det juridiska och sedan kan kyrkorna/mosklerena/templen själva välja vad de vill. naturligtvis skulle en del kyrkor viga hs, andra inte.

MEN! Redan idag kan ju te x en pingstpastor vägra viga en person som är frånskild, icketroende, eller anses på något sätt leva på ett sätt som skulle gå emot bibeln eller äventyra äktenskapet. De blir ju diskriminerade också, men naturligtvis är det en lite mindre fråga, dock kan det vara viktigt att känna till detta.

Men en fråga Bengt Held och Tor Billgren: skulle ni vilja bli vigda i te x en pingstkyrka? Tror ni att någon homosexuell skulle vilja bli det? Vore jag homosexuell skulle jag aldrig vilja det. Då skulle jag välja ett sammanhang där man inte bara "tolererade" mig utan välkommnade och älskade mig. Allt annat är sadomasicism.(felstavat?)

/Bilbo in China

fredag, januari 02, 2009 3:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bilbo

"Ah, nu är ju iof missionskyrkan INTE FÖR homosexuella äktenskap... VISSA enskilda kyrkor är det dock. Sedan ses Sändaren som ganska extremliberal av måååånga missionsförbundare och kan inte ses som representativ för den rörelsen på sama sätt som Dagen kan för pingstr."

Det är sant. Men jag skrev heller aldrig att Missionskyrkan i sin helhet är för en könsneutral äktenskapslag. Missionskyrkan och Svenska kyrkan lämnade 2007 tillsammans ett remissytrande till äktenskapsutredningen där de sa sig vara för lika juridiska rättigheter för samkönade och olikkönade par (idag är de juridiskt rättigheterna NÄSTAN lika) men att man ska använda orden äktenskap för olikkönade vigslar och partnerskap för samkönade vigslar. Kyrkorna är dock som bekant oeniga internt om det där. En betydande minoritet (kanske majoritet nu?) är för en könsneutral äktenskapslag.

Jag talade i höstas med en präst i Missionskyrkan. Han sa att opinionen där är ungefär som i Svenska kyrkan alltså att det både är många som är för och som är emot en könsneutral äktenskapslag. Han var själv för en könsneutral äktenskapslag.

Min poäng annars är att visa ett DELAR av svensk kristen media faktiskt är homovänlig. Alla kristna tidningar är inte så konservativa som Dagens och, ännu värre, Världen idag.

"Redan idag kan ju te x en pingstpastor vägra viga en person som är frånskild, icketroende, eller anses på något sätt leva på ett sätt som skulle gå emot bibeln eller äventyra äktenskapet. De blir ju diskriminerade också, men naturligtvis är det en lite mindre fråga, dock kan det vara viktigt att känna till detta."

Ja, det är något som jag själv brukar framför i diskussioner om äktenskapslagen. Jag är INTE för vigseltvång för samfunden eftersom det för dem är en religiös ritual och jag menar att riksdagen inte har kompetens att avgöra samfundens religiösa ritualer.

"Men en fråga Bengt Held och Tor Billgren: skulle ni vilja bli vigda i te x en pingstkyrka?"

Nej. Dels därför att jag inte skulle vilja bli vigd av någon som inte är för homoäktenskap och dessutom är pingströrelsen i sig främmande för mig och skulle inte kännas rätt att ha som vigselplats..

"Tror ni att någon homosexuell skulle vilja bli det?"

Några få kanske skulle vilja det som en ideologisk markering men det är väl tveksamt. En vigsel är ju så viktig att man väl inte gifter sig i en homofientlig miljö bara för att markera. Men folk som är homo här kanske kan förklara hur de skulle göra. Kanske något homopar som själv är med i Pingströrelsen, det är väl några få homosar där vad jag vet?

"Allt annat är sadomasicism.(felstavat?)"

Sadomasochism. Nja, nu är det ju en del både heterosar och homosar som gillar SM men det är väl inte det du syftar på. :-)

Det blir väl ungefär som att något homofientligt konservativt heteropar ska försöka få någon Jonas Gardell att viga dem eller välsigna dem. Det är också SM det. :-)

Bengt Held

fredag, januari 02, 2009 7:07:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home