onsdag, december 24, 2008

Påven behöver inte vantolkas för att framstå som hjärtlös

Påvens tal den 22 december misstolkades uppenbarligen av nyhetsbyråer. Han sa aldrig att ”människan måste skyddas mot homosexualitet”, som Dagen skrev i sin artikel, eller att ”homosexuella handlingar var förödande för människans fortlevnad”, som Ekot hävdade. Jag har nu läst de aktuella paragraferna i den tyska översättningen av talet, och där nämns inte homo- eller transsexualitet. Det som utmålades som hot i talet var ifrågasättande av könsroller, självförverkligande och självständighet.

Kontentan av de omstridda citaten är att människan inte vet sitt eget bästa. Hon är fjättrad när hon tror sig vara fri, och hon är fri när hon binder sig vid gudomliga diktat. Naturligtvis förtjänar sånt här kollektivistiskt och despotiskt nyspråk kritik; naturligtvis är homosexualitet en av många yttringar av den självständighet och det fria förhållande till könsroller som Påven varnar för; naturligtvis skulle Påven skriva under på de tolkningar som gjorts av hans tal. (För ett år sedan kopplade han samman alternativa familjebildningar med krig; som kardinal slog han fast att homosexuella relationer är omänskliga; han förespråkar lagstiftning som diskriminerar homosexuella och nyligen motsatte sig Vatikanen ett resolutionsförslag som syftade till att avkriminalisera homosexualitet runt om i världen. Påven vill helt enkelt inte de homosexuella väl.) Men självfallet är det fel att fabulera fram citat som saknar täckning. Framför allt för att det inte behövs. Man behöver inte vantolka Påven för att hitta homofientliga uttalanden. Men behöver inte ljuga för att få honom att framstå som hjärtlös mot homosexuella. Tvärtom, det är bara att lyssna på vad han säger och studera hans politik.

Något som är mycket intressant att notera är de kristna bloggare som helhjärtat höll med den felciterade Påven. Här är några exempel:
Påven Benedikt sa i ett tal på måndagen att det är lika viktigt att rädda mänskligheten från homosexuellt eller transsexuellt beteende som att rädda regnskogarna från förstörelse. Påven kallar beteenden utöver de traditionella heterosexuella som liktydiga med "förstörelse av Guds arbete." Katolska Kyrkan menar att homosexualitet i sig inte är synd, men att homosexuella handlingar är det.

Påven säger det självklara men trots det kan hans ställningstagande - givet den mycket oroväckande normupplösningen i den västerländska kulturen - beskrivas som utomordentligt viktigt samtidigt som det visar att han är rätt man för jobbet i denna tid. (Från Bloggen Kommentar.)

Rädda Världen från Homosexuell levnad. (Från bloggen Katolska tankar.)

16 Comments:

Anonymous Anonym said...

Bra Tor att du medger att påven felciterats.

Sedan skriver du: "Kontentan av de omstridda citaten är att människan inte vet sitt eget bästa. Hon är fjättrad när hon tror sig vara fri, och hon är fri när hon binder sig vid gudomliga diktat. Naturligtvis förtjänar sånt här kollektivistiskt och despotiskt nyspråk kritik"

Jag tror du missförstår hela den kristna människosynen. Jag gör i alla fall en helt annan tolkning utifrån min egen erfarenhet på den kristna trons väg.

- Att människan ofta inte vet sitt eget bästa, och tror sig vara fri trots att hon är bunden - Ja! Varför skulle annars så mycket dumheter och brott begås av människor trots att vi säger oss vara fria. Varför håller vi på att förstöra jorden och ta kål på varandra? Vi vill det goda men gör det onda därför att vi drivs av våra avgudar makt, pengar och sex. Den kristna grundtanken är att vi alla har syndat och behöver omvända oss (gäller även mig, gäller även påven). Detta är i grunden en mycket positiv människosyn som gör att människan kan höja sig över denna bundenhet och komma ur ekorr-hjulet.

Fri när hon binder sig vid gudomliga diktat. - Nej! Vem har sagt det, det är inte den kristna grundtanken, det är inte vad Jesus lär oss, inte det jag hör påven säga heller. Friheten kan vi endast finna inom oss själva, när vi bejakar vår ofullkomlighet och behovet av omvändelse, och samtidigt bejakar vår längtan efter kärlek och sanning i våra liv.

Min erfarenhet är att Jesus möter mig just i detta, ger mig tro, hopp och kärlek.

onsdag, december 24, 2008 9:10:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det vore en intressant och värdig åtgärd av dig Tor att helt enkelt ta bort din post "Påvens eländiga dumheter". Undrar just om du har kurage att göra det?

onsdag, december 24, 2008 10:30:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

För mig är det kurage att låta den stå kvar.

Bengt, Jag tycker att det är underbart om du är nöjd och lycklig. Jag förstår att du är ivrig att berätta om det. Jag förstår att du vill att andra ska få uppleva samma sak. Men det som är dina drömmar och preferenser behöver inte nödvändigtvis inte vara mina. Det som är dina behov och mål behöver inte vara mina.

Föreställningen att människan är syndig av naturen kommer jag aldrig att köpa. Den är misantropisk och ett fruktansvärt hån - både mot människan och naturen. Du får förstås gärna leva utifrån den. Men det är rätt oförskämt att applicera synder, brottslighet och allmän svaghet och omoral på en hel mänsklighet :-)

onsdag, december 24, 2008 11:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är inte kurage att låta en artikel som bygger sin argumentation på ett (som det verkar) felaktigt citat stå kvar. Det är helt enkelt dålig smak och ett sätt att leda debatten i den riktning man själv vill...eller vad tycker du Tor?

Du utgick ju från Påvens uttalande i vad du debatterade...Så lågt kan jag inte tänka mig att du går så att du låter ett sånt tillfälle introducera ett antal argument emot det Påven sa och bara tar det som självklart att de finns där. Jag har inte ens sett att dina meningsmotståndare tillåter sig en så grumlig argumentationsteknik.

onsdag, december 24, 2008 11:52:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Vad är det för fel med en hänvisning till en rättelse? Dagen har inte raderat sin artikel, utan publicerat en ny artikel med den nya informationen. Det är det gängse förfarandet.

För övrigt är det bara själva citaten som inte är korrekta i inlägget. Argumentationen i texten råkar bygga på citaten, men är tämligen allmängiltig när det gäller kritik av Vatikanen. Jag har skrivit det mesta av inlägget i tidigare texter i andra sammanhang.

Själva syftet med den här bloggen är att leda debatten i den riktning jag vill. Vad trodde du egentligen, charlie?

torsdag, december 25, 2008 12:20:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Haha! Detta är nästan för bra för att vara sant. Småpåvarna rycker ut och försvarar något som påven inte sagt :) Komik i det tjugoförsta århundrandet!

God Jul!

torsdag, december 25, 2008 9:49:00 fm  
Blogger Jay said...

Felciterad eller inte... som Tor säger, argumentationen bygger på det som rapporterades av media.

Sen kan man fundera hur mycket av det som sägs efteråt blir till konstruktioner för att "skydda" påven.

Dessutom har jag svårt för att förstå människor som talar om för någon annan att de borde ta bort si eller så från sin blogg, istället för att göra ansträngningen att argumentera emot. Det länder Bengt Malmgren ovan till heders, även om jag inte håller med honom i hans åsikter.

torsdag, december 25, 2008 10:27:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det intressanta är ju att en del bloggar som gillar påven utan problem gissade att de felaktiga citaten faktiskt var sanna. Det kan ju möjligen säga något om påven och en del av hans vänner.


Bloggen "Kommentar" är vad jag vet skriven av en katolik som gillar påven.

http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.6300544

"Rädda mänskligheten från homosexualitet

Påven Benedikt sa i ett tal på måndagen att det är lika viktigt att rädda mänskligheten från homosexuellt eller transsexuellt beteende som att rädda regnskogarna från förstörelse. Påven kallar beteenden utöver de traditionella heterosexuella som liktydiga med "förstörelse av Guds arbete." Katolska Kyrkan menar att homosexualitet i sig inte är synd, men att homosexuella handlingar är det.

Påven säger det självklara men trots det kan hans ställningstagande - givet den mycket oroväckande normupplösningen i den västerländska kulturen - beskrivas som utomordentligt viktigt samtidigt som det visar att han är rätt man för jobbet i denna tid. Tänk om Påven vore kulturrelativist! Det vore slutet för Katolska Kyrkan och därmed civilisationen som vi känner den."

Från bloggen Katolsk värld.

http://katolikkille.blogspot.com/2008/12/rdda-vrlden-frn-homosexuell-levnad.html

"Rädda mänskligheten från homosexuell levnad.

Det är nästan komiskt att läsa alla bloggar som tycker att Påven är en galen gammal gubbe som bara hatar homosexuella. Jag blir dessvärre inte förvånad därför i Sverige är det inte ok att tycka att homosexualitet inte är normalt. Har man någon annan uppfattning så är man högerkisten eller allmänt galen. Det intressanta är att många fler än man tror faktiskt tycker att homosexualitet är onormalt. Skillnaden är faktiskt att det beror hela tiden på hur man ställer frågor. Frågar man allmänheten om man ska döda eller hota homosexuella så säger då merparten av befolkningen nej, vilket är tur. Därför inga människor ska dödas eller hotas.
Påven har INTE sagt att man ska döda homosexuella Men det är klart att man kan tolka det så om man hatar katolska Kyrkan och Katoliker. Jag kan ju säga att jag både känner mig hotad och hånad för att jag är katolik. Men det är ju klart att det är kanske hur jag tolkar omvärlden. jag tycker däremot att Påvens Uttalande är ett bevis på Katolska kyrkans Vitalitet och förmåga att ånyo stå upp för den¨sanna kristna läran."

Bloggen "Från kulturvänster till pophöger" är väl mer främlingsfientlig än traditionellt katolsk men även den berömmer de felaktiga citaten av påven.

http://canuteocean.blogspot.com/2008/12/lite-vl-snarstuckna.html

"Att påven så här i juletider fördömer homosexuellt beteende är väl inget att förfasa sig över. Julen handlar om ett litet barns födelse, och två bögar eller två lesbiska kan som bekant aldrig få barn med varandra. Konstigare än så ska man nog inte tolka hans tal."

Bengt Held

torsdag, december 25, 2008 12:04:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ser nu att Tor redan tipsat om de två första kommentarerna. Sorry för att det blev dubbelt. Men det är intressant beröm.

Bengt Held

torsdag, december 25, 2008 12:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ja man kan ju undra hur många av de som nu spottat på denna påve som nu är lika snabba att förlåta.Verkar som om Påven har lättare för detta än de homosexuella.Egendomligt hur detta blev i slutet när den anklagade ska straffas oavsett skuld eller ej.SMILE. :)

Pelle

torsdag, december 25, 2008 3:29:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vänner,

Katolsk Observatör har låtit göra en fullständig översättning till engelska av påvens nu beryktade tal till kardinalerna. Det kompletta talet finns på hemsidan http://katobs.se/pope_curia2008.html

Jag citerar här det det avsnitt som väckt sådan uppståndelse:

“Since faith in the Creator is an essential part of the Christian Creed, the Church cannot and should not limit itself to transmitting to its faithful only the message of salvation. She has a responsibility for Creation, and it should validate this responsibility in public.
In so doing, it should defend not just the earth, water and air as gifts of Creation that belong to everyone. She should also protect man from destroying himself.
It is necessary to have something like an ecology of man, understood in the right sense. It is not outdated metaphysics when the Church speaks of the nature of the human being as man and woman, and asks that this natural order be respected.
This has to do with faith in the Creator and listening to the language of creation, which, if disregarded, would be man’s self-destruction and therefore a destruction of God’s work itself.
That which has come to be expressed and understood with the term ‘gender’ effectively results in man’s self-emancipation from Creation (nature) and from the Creator. Man wants to do everything by himself and to decide always and exclusively about anything that concerns him personally. But this is to live against truth, to live against the Spirit Creator.
The tropical rain forests deserve our protection, yes, but man does not deserve it less as a Creature of the Spirit himself, in whom is inscribed a message that does not mean a contradiction of human freedom but its condition.
The great theologians of Scholasticism described matrimony - which is the lifelong bond between a man and a woman - as a sacrament of Creation, that the Creator himself instituted, and that Christ, without changing the message of Creation, welcomed in the story of his alliance with men.
Part of the announcement that the Church should bring to men is a testimonial for the Spirit Creator present in all of nature, but specially in the nature of man, who was created in the image of God.”

Eftersom påven inte använder orden homosexuell, eller homosexualitet anklagas nu hans kritiker för att sprida falska rykten. Det är naturligtvis struntprat. Dock hade det varit bra om fler hade hållit isär citat från referat och slutsatser.
Citatet ovan kan rimligen inte förstås på något annat vis än att påven anser att homosexualitet, och annat som överskrider det han uppfattar som av Gud givna könsroller, är ett hot mot mänskigheten. Samt att dessa könsroller behöver skyddas analogt med hur regnskogarna behöver skyddas för att vi inte skall förstöra jorden.

Att påven uttrycker sig akademiskt gör inte saken bättre. Hans tal inspirerar och uppmanar implicit till fortsatt diskriminering av homosexuella. Brytala typer som knackar bögar i parken kommer kanske inte att läsa det, men väl politiker som söker skäl för fortsatt exkludering av homosexuella ur samhällets normalitet. Och via den sortens lagstiftning kan nog till sist även mer handfasta personer finna inspiration.

De som bidrar med intellektuella argument för diskriminering och förtryck samt de som väljer att tiga och se på vidgar utrymmet för våld mot minoriteter.

Gert Gelotte

torsdag, december 25, 2008 3:49:00 em  
Anonymous Anonym said...

Pelle

"Ja man kan ju undra hur många av de som nu spottat på denna påve som nu är lika snabba att förlåta.Verkar som om Påven har lättare för detta än de homosexuella."

Så du menar homosexuella är ett kollektiv som beter sig likadant? Jag ska berätta en nyhet för dig. Homosexuella är precis som heterosexuella, en del förlåtar snabbt, andra inte. Vissa är hur trevliga som helst, andra är riktiga kriminella typer. Homosexuella är INTE en enhetlig grupp med likadana egenskaper. Det är inte judar heller. Inte heller svarta.

Att däremot tillskriva en grupp att kollektivt ha likadana (ofta negativa) egenskaper är vanlig bland de som vill sprida fördomar.

Byt ut ord ordet homosexuella i exemplet mot ordet judar.

Då blir det så här. Observera det här är påhittat för att visa hur det skulle vara om det varit judar som påvens kritik riktat sig emot.

Påven och judarna.

Påven har enligt media (de flesta dagstidningar) sagt att judendomen är ungefär som miljöförstöring mot regnskogarna. Sedan avslöjas det att han är felciterad men att han ännu har kvar samma åsikter som han brukar framföra ofta, att alla judar borde omvända sig till kristna och helt lämna den judiska kulturen.

Då skriver signaturen Pelle von Jöns.

"Ja man kan ju undra hur många av de som nu spottat på denna påve som nu är lika snabba att förlåta.Verkar som om Påven har lättare för detta än judarna."

Bengt Held

torsdag, december 25, 2008 4:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Notera dessutom att majoriteten av de bloggar som fördömt påven för det där felciterade uttalandet var heterosexuella. Kritiken har varit kompakt bland bloggarna som hade länkat till artikeln i Dagens nyheter. Jag hittade inte någon där som försvarade hans uttalande. Däremot några som länkat till tidningen Dagens artikel.

Har de där heterosexuella bloggarna förlåtit påven? Det är kanske inte så intressant att diskutera? Hellre då sprida budskapet att HBT-engagerade är rabiata exremister som attackerar en stackars oskyldig påve som egentligen vill välsigna homorelationer men blivit felciterad av radikaltidningarna. Stackaren, han som är så progressiv och homovänliga ska få så mycket kritik.
:-)

Bengt Held

torsdag, december 25, 2008 4:51:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Gert, tack för detta klarsynta inlägg. Jag tog mig friheten att publicera det i sin helhet.

torsdag, december 25, 2008 4:53:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ja du Bengt, ironi i text är svårt men i det här fallet gick den fram klockrent:) Tack!

"Stackaren, han som är så progressiv och homovänliga ska få så mycket kritik."

Den s.k. famösa felciteringen av påven nu är väl egenligen bara ett kondensat och tydliggörande av vad påvestolen påstått i decenier - dock då inlindat i diffust religiöst svammel och underförstått.

Noterar att påven hållit ett tal till -om överrepp på barn- med sedvanligt slirande om frånskillda föräldrar - hot mot kärnfamiljen etc.

De barn som blivit utsatta för övergrepp i skydd av K.K. och dess personal omnäms dock icke. Föga förvånande av en mäktig organisation som gett det religiösa sexuella hyckleriet ett tydligt ansikte.

Kortfrågor:

1. Hur många utsatta flyktingar tog Vatikanen mot ifjol?

2. Hur många barn blev gjorda där bland ensamma karlar som går klädda i klänningar varav högste chefen bär en juvelbeströdd "outfit" värdig drottning Kristina i offentliga sammanhang i en lokal värdig en romersk kejsare? (peterskyrkan)

Vad hände med bibelns "du skall inga gudar hava jämte mig"?

Detta ang. K.K-s ständiga kritik mot homosexuella för att vara onaturliga och inproduktiva (barnmässigt) och därmed hota världens framtid.

fredag, december 26, 2008 12:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Julen handlar om ett litet barns födelse,"

Det finna inga belägg i bibeln, och ännu mindre i nån av de dryga trettio evangelierna att julfirandet skulle handla om ett barns födelse, ännu en kultursrevision av andras kulturella högtider av de kristna kulturs och historierevisionisterna, var till och med tvungna att hitta på en födelsedatum för deras gud, ja vad ska dom hitta på härnäst, fira mordet på sin gud med äggmålning och flygfärd Blåkulla?

"Call me Ishmael"

fredag, december 26, 2008 3:45:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home