lördag, januari 03, 2009

Agnarsson tar fakta om fängelsestraff "med en nypa salt"

Som svar på mitt mail i föregående inlägg fick jag idag klockan 15:56 följande mail av Ruben Agnarsson:

Oj, det var ett långt mail. Du kanske också vet att RFSL blandat ihop begreppen i exempelvis Iran - de kunde inte skilja på homosexualitet och pedofili. Tar därför även dina uppgifter med en nypa salt. Har självklart utgått från att det inte är dödsstraff estersom islam inte är så starkt i Etiopien. Men du kanske har andra uppgifter.Mvh Ruben


Jag svarar:

Hej

Nej, som jag skrev i mitt första mail är det inte dödsstraff för homosexuella handlingar i Etiopien, utan fängelse i minst ett år. Du kan läsa lagtexten nedan. Ta den med en nypa salt om du vill. Jag tycker att den är glasklar, men markerar de aktuella styckena med fetstil för säkerhets skull:

Section II.- SEXUAL DEVIATIONS

Article 629.- Homosexual and other Indecent Acts.

"Whoever performs with another person of the same sex a homosexual act, or any other indecent act, is punishable with simple imprisonment.”

Article 630.- General Aggravation to the Crime.

“(1) The punishment shall be simple imprisonment for not less than one year, or, in grave cases, rigorous imprisonment not exceeding ten years, where the criminal:
a) takes unfair advantage of the material or mental distress of another or of the authority he exercises over another by virtue of his position, office or capacity as guardian, tutor, protector, teacher, master or employer, or by virtue of any other like relationship, to cause such other person to perform or to submit to such an act; [...]"

(Ur "The Criminal Code of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Proclamation No. 414/200429" Källa:
State Homophobia - A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults, PDF)


Ett av syftena med symposiet i Addis Abeba var att visa etiopiska regeringsföreträdare att kyrkorna står eniga i homofrågan, så att de inte kan "ignorera den [religiösa världen] när de senare ska fatta sina beslut."

Anser Världen Idag att det är moraliskt att försvara en lagstiftning som denna? (Det vill säga Artikel 629. Artikel 630a och b handlar om olika typer av övergrepp, som ju är något helt annat.) Hur ska villkoren för homosexuella i Etiopien kunna bli bättre, när kyrkorna under inspiration och skrämselpropaganda av Åke Green går samman för att motarbeta en homorörelse som om den över huvud taget existerar för det första är illegal, och för det andra mycket liten och svag? Varifrån ska ett initiativ till förbättring komma? Från kyrkorna???

Vidare lämnade du mina frågor om hur Världen Idag ställer sig till lagen om hets mot folkgrupp obesvarade. De kom upp som följdfrågor när jag besvarade dina frågor om hur jag ställer mig till Åke Green och yttrandefriheten, så de kanske inte helt irrelevanta i sammanhanget?

Trevlig helg

Tor Billgren

13 Comments:

Anonymous Anonym said...

Ruben Agnarsson skriver till Tor

"Du kanske också vet att RFSL blandat ihop begreppen i exempelvis Iran - de kunde inte skilja på homosexualitet och pedofili. Tar därför även dina uppgifter med en nypa salt."

Han är helt sanslös. För det första vet alla seriösa bedömare, inklusive RFSL, att Iran BÅDE bestraffar pedofili (som ska straffas givetvis men inte med avrättning) och homorelationer där båda är vuxna.

För det andra så kopplar han försåtligt ihop Tor med RFSL trots att Tor vad jag vet inte har och aldrig haft någon förtroendepost inom RFSL. Orsaken är att Tor är homosexuell. Och eftersom RFSL enligt Ragnarsson är okunnig om en sak måste enligt hans logik alla homosexuella vara det.

Med samma logik skulle man kunna avfärda allt som folk med judiskt ursprung har med hänvisning till att Judiska centralrådet uttalat sig och man tyckt det varit något sakfel i det uttalandet.

Tor var så vänlig att han inte kraftigt bemötte de här oförskämdheterna. Det kan Ruben vara tacksam för.

Bengt Held

lördag, januari 03, 2009 7:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men Tor har ju hämtat sina uppgifter från RFSL.Han skriver själv att uppgifterna är från http://app.rfsl.se/apa/19/public_files/State_homophobia_ILGA_2007.pdf

söndag, januari 04, 2009 11:49:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ruben så väl som många andra i gänget tycker inte att frågan "Hur ska villkoren för homosexuella i Etiopien kunna bli bättre" är har med saken att göra. Etiopien har inga lagar mot homosexuella utan bara mot homosexuella handlingar. Villkoren för homosexuella i Etiopien är således lika bra som för heterosexuella.

söndag, januari 04, 2009 11:50:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Daniel

Den rapport Tor hänvisar till är inte från RFSL. Den är gjord av Daniel Ottosson åt ILGA (den internationella motsvarigheten åt RFSL)

Jag är inte 100 % säker men jag har för mig att Daniel Ottosson inte har några förtroendeuppdrag åt RFSL idag.

Däremot så publicerar RFSL materialet men det betyder ju inte att de är avsändare precis som att de inte är ansvariga för äktenskapsutredningen om de hade haft en länk till den.

Bengt Held

söndag, januari 04, 2009 2:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Alexander Resare,
Att göra skillnad på synd och syndare, eller brott och brottsling, är gammalt retoriskt nonsens - Ett försök att ge sken av att hysa människokärlek trots allt. Sexualitet ÄR beteende, brottslighet ÄR beteende.

söndag, januari 04, 2009 3:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

TP skriver:
"Att göra skillnad på synd och syndare, eller brott och brottsling, är gammalt retoriskt nonsens..."

Retoriskt nonsens - ett tämligen svepenade och nonchalant ( eller kanske bara okunnigt)sätt att avfärda en av de grundläggande tankegångarna inom kristendomen.

... och tro det eller ej, det är inte för att klanka ner på hs man resonerat så. ...istället handlar det om synen på nåden. Att vi trots alla våra fel och brister är värda att älska och kan finna nåd inför den allsmäktige.

Mattias

söndag, januari 04, 2009 8:11:00 em  
Anonymous Anonym said...

Något off-topic iofs men i dessa dagar då Göran Hägglund (kd) och andra är förtvivlade att svenska samkönade par snart kan ingå äktenskap så kan man ju konstatera att sedan 1 januari i år så har lagarna i Nederländerna helt likställts när det gäller adoptioiner och inseminationer för samkönade och olikkönade par.

Hade väl inte varit något dramatisk nyhet i sig eftersom Nederländerna är ett liberalt land om det inte vore att det största partiet i den holländska regeringen är kristdemokratiska CDA som var med och stödde regeringsförslaget. De holländska kristdemokraterna i CDA sa i parlamentsdebatten om lagförslaget att det avgörande för barnets bästa inte är föräldrarnas sexuella läggning utan förmågan att ge barnet kärlek och trygghet. "Listen and learn" vill man nästan säga till Hägglund och hans kamrater i kd.

Det kristdemokratiska partiet CDA är för övrigt det parti i Nederländerna som har flest öppet homo- och bisexuella politiker.

Bengt Held

söndag, januari 04, 2009 9:02:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Kristemokratiska CDA var med och stödde regeringsförslaget. Fråga: Handlade förslaget om äktenskap i religiös mening eller som i sekulär?
Har Nederländernas parlament möjligen sett det som en civilrättslig lagstiftning?

söndag, januari 04, 2009 10:40:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mattias,

Du sätter fingret på problemet, även om du syftade till något annat. Att överföra den religiösa idén om synden och syndaren på vad det är att vara människa oberoende av denna idé, är minst sagt problematiskt, för att inte tala om skadligt. Man riskerar att belägga folk med skuld och skam helt utan fog.
Som ickedualist betackar jag mig sådan behandling. Acceptera mig genom att acceptera vem jag knullar!

söndag, januari 04, 2009 11:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Leif

Nederländerna har redan en könsneutral äktenskapslag där bara borgerliga vigslar är juridiskt giltiga.

Det nya lagförslaget påverkade inte det utan förändra vissa lagar inom familjerätten.

Bengt Held

måndag, januari 05, 2009 12:00:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Bengt.
Vore det inte att föredra civilrättslig hantering av äktenskapet?
Alltså borgerlig vigsel ( inte religiös) med åtföljande kyrklig välsignelse.

Det skulle innebära en neutral inställning till människovärdet.

Kyrkorna kommer att i sinom tid arrangera välsignelseakter för sina medlemmar.
Svenska Kyrkan kommer med säkerhet att göra det samtidigt som de utfärdar miljöintyg från ärkebiskopsämbetet.

måndag, januari 05, 2009 3:55:00 em  
Anonymous Anonym said...

TP

Jag bryr mig inte om vem du knullar.

Däremot vidhåller jag vikten av att göra en distinktion mellan mig som person och mig som aktör, (om vi nu skall ha ett mer filosofiskt språkbruk.)

Ett samhälle där mitt människovärde avgörs av min begåvning, mina handlingar osv är ett samhälle jag inte vill ha, det är ett kallt och hårt samhälle... och om du tänker efter tror jag att du håller med mig.

Mattias

Ps Lyckönskningar till dig och din man Ds

onsdag, januari 07, 2009 1:00:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ja, lyckönskningen var framförallt riktad till TB ;-)

Mattias

onsdag, januari 07, 2009 1:16:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home