måndag, januari 05, 2009

Nytt svar i skriftväxlingen om Green och Etiopien

Som svar på mitt förra inlägg, fick jag igår klockan 13:30 följande mail av Ruben Agnarsson:

Jag svarade som hastigast från min mobiltelefon, därför blev mitt förra svar kort.
Vad jag förstår så menar du att vår artikel om Åke Greens besök i Etiopien var ett försvar för landets lagstiftning och praxis angående en homosexuell livsstil. Det är en mycket långsökt och helt felaktig tanke.

Artikeln handlade inte om lagstiftningsfrågor, utan om att en av landets största kyrkorörelser som har en stark koppling till Sverige, välkomnade Green - men inte ärkebiskopen. Det är självklart en stor nyhet som vi kan redovisa utan att för den skull gå igenom alla lagar på detta område i landet.

Den lagtext du redovisar är ganska kort och bör ses i sitt sammanhang innan den kommenteras, samtidigt som landets praxis också i så fall behöver redovisas. Finns exempelvis övergreppsaspekten med?

Som jag nämnde så har rfsl och andra av dina vänner fullständigt förvrängt viktiga fakta angående situationen på detta område i olika länder tidigare, så jag avstår därför att kommentera din fråga tills vidare.

Min grundinställning (utan att kommentera Etiopien) är att det gagnar både samhället och enskilda när samhället skyddar och värnar livslånga samlevnadsrelationer mellan man och kvinna - inte minst för den den svagaste parten: barnet. Av detta följer också inställningen att sexualiteten hör hemma i just dessa relationer. Jag är medveten om att detta är en kontroversiell tanke i vårt genomsexualiserade svenska samhälle (vilket rfsl varit pådrivande för).

Detta löser man självklart inte i enbart med lagstiftning, utan också med opinionsbildning, information, undervisning m.m. Och då tycker inte jag att kritik mot en homosexuell livsstil skall kriminaliseras. Fallet Åke Green visar ju att hans uttalanden först förvrängs för att sedan bedömas och förkastas. Det är inte ett ärligt - men alltför ofta vanligt - sätt att hantera yttrandefriheten.

Har inga förväntningar om att du skall vara nöjd med mitt svar, eftersom vi tycker olika och du enbart vill framställa Världen idag i en negativ dager. Föreslår därför att vi avslutar detta meningsutbyte, som inte leder något framåt.Mitt svar:

Hej

1. Ponera att en svensk imam reser till Kabul och talar till imamer från olika församlingar om farorna med kristendomen. Han berättar om sina erfarenheter från Sverige och målar upp horribla bilder av hur kristendomen genomsyrar tänkandet, litteraturen, och ja – till och med de oskyldiga barnens skolavslutningar. ”Kristendomen är ett gift i samhällets vattenbägare”, säger han. Imamerna ryser och kommer överens om att dels upprätthålla förföljelserna av kristna i landet, dels intensifiera kampen mot aktivister och politiker som på olika sätt försöker få landet att respektera religionsfriheten och påverka det i liberal riktning. ”Så kallade kristna skall under inga omständigheter få utöva sin tro i Afghanistan”, blir slutmeningen i det dokument alla skriver under. Hade det varit rimligt att skriva okritiskt om en sådan överenskommelse – ÄVEN om Abdl Haqq Kielan tidigare varit inbjuden, men fått inbjudan indragen efter att ha befunnits vara alltför liberal?

2. Övergreppsaspekten behandlas i Artikel 639 a och b.

3. Jag vet inget om lagens tillämpning och den juridiska praxisen på området. Men lagen är från 2004. Den är alltså tämligen uppdaterad. Man kan ignorera en gammal och mossig lag, men knappast en nyligen antagen.

4. Du skriver att RFSL har förvrängt fakta på området tidigare. Jag antar att du menar rapporteringen om avrättningarna av två unga män i Iran 2005 och RFSL:s kraftfulla fördömande av detta. När avrättningarna ägt rum kom det olika uppgifter från olika håll. Från en medborgarrätssorganisation hette det att männen avrättats på grund av att de haft en relation med varandra. Från officiellt håll hette det att de hade knivhotat och våldtagit en 13-åring. RFSL ifrågasatte på goda grunder de officiella och av prästerskapet godkända uppgifterna, och valde att agera utifrån medborgarrättsrörelsens information. Detta visade sig vara förhastat. Homorörelsen försökte dock inte förtiga detta faktum. Tidningen QX skrev utförligt om misstaget.

Samtidigt förstår jag varför RFSL valde att agera kraftfullt och förhastat. När det handlar om människors liv är det bättre att agera snabbt än att vänta och se. RFSL gjorde helt rätt i att ifrågasätta de islamistiska myndigheternas uppgifter.

Slutligen är det alltid korrekt att protestera mot avrättningar – oavsett vilket brottet som ledde till straffet var.

5. Jag håller fullständigt med dig att ”det gagnar både samhället och enskilda när samhället skyddar och värnar livslånga samlevnadsrelationer mellan man och kvinna”. Jag kan dock inte på något sätt se hur detta skulle äventyras av att man även skyddar och värnar homosexuella relationer? Varför skulle värnandet av heterosexuella relationer stå i motsats till värnandet av homosexuella?

6. Har RFSL varit pådrivande för genomsexualiserandet av det svenska samhället? Det kan jag inte se. Däremot skulle jag tro att Höga Visan och klassiska målningar av bibliska motiv som ”Susanna i badet” bidragit till sexualiseringen på ett oerhört mycket djupare och långtgående sätt.

7. Kritik mot ”homosexuell livsstil” (vad det nu är för något) är inte kriminaliserat.

8. Åke Greens predikan har förvrängts i det att en del människor har hävdat att han sagt att "homosexuella är en cancersvulst" istället för sexuella abnormiteter (där han inkluderade homosexualitet). Skillnaden är hårfin. Det är som att säga "kristendomen är en cancersvulst" och samtidigt hävda att man inte har för avsikt att uttala sig om de kristna individerna.

9. Jag ser att du inte har svarat på den mycket enkla frågan om hur Världen Idag ställer sig till lagen om hets mot folkgrupp, men jag har fått en mängd andra svar och således ändå haft utbyte av vår skriftväxling. Tack för att du tog dig tid.

Med vänliga hälsningar

Tor Billgren

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

"[...] det gagnar både samhället och enskilda när samhället skyddar och värnar livslånga samlevnadsrelationer mellan man och kvinna - inte minst för den den svagaste parten: barnet. Av detta följer också inställningen att sexualiteten hör hemma i just dessa relationer."

Sexualitetens syfte är alltså att gagna ett samhälle. Går KD till val på detta månne?
Vad är ett gagnat samhälle enligt Världen Idag? Glada barn tycks vara en del av definitionen. Jag kan för mitt liv inte se hur den antihomosexuella agendan skapar glada barn. (Speciellt inte om dessa växer upp som homosexuella...)

måndag, januari 05, 2009 2:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

(Speciellt inte om dessa växer upp som homosexuella..)

Eller med föräldrar som är homosexuella.

En antigayagenda skadar barn i det långa loppet, precis som vilken agenda som helst som eftersträvar inskränkningar i demokratiska fri och rättigheter.

måndag, januari 05, 2009 3:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

...eller fastrar, morbröder, syskon, vänner, bekanta, bagare, frisörer, syslöjdslärare, politiker, brandmän, upptäcktsresande, biskopar...

måndag, januari 05, 2009 7:00:00 em  
Anonymous Anonym said...

Reuben visar återigen att han är paranoid när han hänvisar till följande: "Tor och dina vänner i RFSL"

Bara för att man är homosexuell så har man per automatik ingen koppling till RFSL Reuben. Man föds som homosexuell (eller skapas om du så vill) men man skapas inte som medlem i intresseorganisationen RFSL.

Tor har ingen koppling till RFSL vad jag kunnat se under de 5 år jag följt hans blogg.

Reubens paranoia är snart av den dignitet att han borde uppsöka en riktigt duktig schrink för att komma till rätta med den alternativt en excorsist om han nu skulle föredra den behandlingsformen som verkar vara mer i linje med Reubens världbild.

tisdag, januari 06, 2009 10:36:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag tycker inte skillnaden är hårfin, speciellt inte som citatet användes: Man hävdade att Green sagt att homosexuella är en cancersvulst på samhällskroppen och att den bör operaras bort; att han alltså förespråkade utrensning eller våld. Vilket var långt ifrån schysst.

och fortfarande anser jag att det var en fruktansvärt dålig predikan.

fredag, januari 30, 2009 9:58:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home