fredag, mars 13, 2009

Allt fler storföretag i USA förbjuder diskriminering

Jag publicerar här i en serie inlägg innehållet i Bengt Helds senaste hbt-nyhetsbrev.

= = =

Andelen storföretag i USA som förbjuder diskriminering av HBT-personer har ökat dramatiskt de senaste åren. Konservativa politiker är ansvariga för att situationen inom den offentliga sektorn ofta är betydligt sämre.

Ny statistik från USA visar att det nu är hela 85 % av de 500 största företagen i USA som i sina interna policys har förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Motsvarande andel som har förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet är 35 %. Utvecklingen har varit närmast explosionsartad när det gäller intresset för transpersoners rättigheter bland storföretagen i USA. För 9 år sedan, år 2000, var det nämligen bara 0,5 % av de 500 största USA-företagen som hade diskrimineringsförbud när det gäller könsidentitet, motsvarande siffra för sexuell läggning var då 51 %.

Det här betyder inte att de flesta storföretag har antidiskrimineringspolicys främst för att vara vänliga mot HBT-personer även om det nog är viktigt för många av dem. Orsaken är istället ofta att man kunnat konstatera att mångfald helt enkelt är lönsamt. De företag som förlorar duktiga medarbetare för att de inte blir respekterade som de är, de företagen förlorar ofta också pengar. Inget fel i det resonemanget. Kan man kombinera arbete för lika rättigheter med att jobba för lönsamhet så är det ju bara bra.

Men vi kan konstatera att bland USA:s delstater så är det ännu bara ca 40 % som har förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och ca 24 % p.g.a. könsidentitet. Storföretagen i USA har alltså ofta en mer progressiv policy än den politiskt styrda offentliga sektorn. Det här visar att de konservativa republikaner som är emot den typen av lagar inte bara är ointresserade av att jobba för den mänskliga rättigheten att inte bli diskriminerad utan även riskerar att göra en dålig affär för skattebetalarna när de riskerar förlora duktiga medarbetare.

Man kan ju konstatera att svenska företag sällan är lika tydliga som de i USA emot diskriminering av HBT-personer. Visserligen så är företagens sociala roll större i USA eftersom t.ex. sjukförsäkringar ofta betalas av dem men det hade ju varit bra om fler svenska företag hade tydliggjort sitt intresse för att jobba emot diskriminering av HBT-peresoner. Och kanske även svensk HBT-rörelse borde intressera sig mer för det. Politik och det riksdagen avgör är viktigt, men det är det också vilken policy olika större företag i Sverige har.

Länk till artikel på brittiska gaysiten Pinknews om att många storföretag i USA har förbud mot diskriminering av HBT-personer.
Bengt Held

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det kommer att bli ett jobbigt år för AFA's action alert team ;)

Eller har dom gett upp inför mastodont uppgiften att stoppa kampen för allas likvärde?

fredag, mars 13, 2009 9:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

They have not given up Sanna. I just heard from one of my Mormon friends in the US they are indeed campaigning like never before.

Förvänta er ett krig av hat från de enögda fundokristna emot oss homosexuella (kristna eller ateister) starkare än vi sett tidigare och med sätt som inte skyr några medel...."lying for Jesus" är allt man pratar om nu för att stoppa det man ser som just det största hotet mot Jesus återkomst på jorden nämligen: Vi homosexuella.

Så sorgligt att vi blivit deras hjärnspöken och att deras enda medel att bekämpa vår kärlek är deras stinkande lögner :-(

fredag, mars 20, 2009 10:41:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home