söndag, april 26, 2009

Antigaylobbyns nya fynd

av TOR BILLGREN

Den antihomosexuella kristenheten har fått en ny ikon, Carrie Prejean, som representerade Kalifornien i förra söndagens Miss USA-tävling i Las Vegas. Skvallerbloggaren Perez Hilton, som var en av tävlingens domare, frågade henne om hon anser att resten av USA:s delstater ska legalisera homoäktenskap, och hon svarade så här (Youtube-klipp):


– I think it’s great that Americans are able to choose one or another. We live in a land were you can choose same-sex marriage or opposite marriage, and, do you know what, in my country, in my family... I believe that a marriage should be between a man and a woman. No offense to anybody out there, but that’s how I was raised and that’s how I think it should be – between a man and a woman."Vi lever i ett land där du kan välja samkönat eller olikkönat äktenskap". Ja, hon sa faktiskt så! När Prejean sedan inte vann Miss USA-tävlingen, påstod hon att det berodde på det här svaret – för att hon hade sagt sanningen, och vips, en martyr var född. Är verkligen antigaylobbyns resurser och fantasi så uttömda att de måste lyfta upp uttalanden av den här kalibern på kryptopornografiska evenemang som föredöme och sanning?

Nu är det inte alls orimligt att Prejean faktiskt gick miste om Miss USA-titeln på grund av det här svaret. Men det beror INTE på att hon vågade säga "den förbjudna sanningen", utan snarare en kombination av följande:

1. Svaret fullt av nonsensfloskler och otroligt dåligt genomtänkt. Hon påstår att man kan välja mellan samkönat och olikkönat äktenskap. Hur då? Vem är det som kan välja? Och vad? Svaret är på samma bottennivå som Arnold Schwarzeneggers legendariska "I think that gay marriage should be between a man and a woman".

2. Att vara emot homoäktenskap i USA innebär att man är emot att homosexuella par och deras barn ska rätt till samma juridiska, ekonomiska och sociala trygghet som heterosexuella par och deras barn. Och det är en hjärtlös ståndpunkt.

Begriper inte den antihomosexuella lobbyn vilka egenskaper de upphöjer till dygder när de utropar Carrie Prejean till martyr på den politiska korrekthetens altare?

Även svenska bloggare har uppmärksammat fallet. Se t.ex. signaturen Fredriks konspirationsmättade och raljanta text på bloggen Aletheia. Lägg märke till den tarvliga ironiska tonen och de låga insinuationerna. Och framförallt: notera nivån bland kommentarerna...


Miss California under Miss USA-tävlingen den 19 april 2009.

5 Comments:

Anonymous TP said...

Jag vet inte om det är typiskt amerikanskt (och något som importerats till grupper i t.ex. Sverige), men man hör ofta argument, speciellt från amerikaner, av typen ovan: "No offense to anybody out there, but that’s how I was raised and that’s how I think it should be"

Man ursäktar sitt beteende med att det är hugget i sten för att man kommer från en viss inlärningsbakgrund. Det är tecken på både hisnande självinsikt och hisnande oförmåga. "Sanningen är relativ, men jag vägrar ifrågasätta den."

måndag, april 27, 2009 9:45:00 fm  
Anonymous Anders said...

Läste precis igenom kommentarerna på Aletheia. Suck, jag blir så oerhört nedstämd av denna fruktansvärda nedvärderande och hånfulla stämning. Homolobbyn?? Ska jag betrakta mig som en del av en illasinnad och konspiratorisk lobbyverksamhet för att jag vill leva i kärlek och öppenhet med en annan man.

Sedan tänkte jag lite mer självkritiskt. Är "vi" som följer och deltar i debatten från ett HBT-vänligt håll - t.ex. en del som kommenterar på den här bloggen - lika intoleranta mot exempelvis den kristna högerns intressen, är vi lika konspiratoriska vad gäller de strukturerna bakom antygay-propagandan?

Nja, faktiskt tycker jag att vi beter oss lite bättre. Mer saklighet, bättre argumentation, mer diskussion, mer tolerans - men tydlighet vad gäller de politiskt grundade åsikterna, deras grund och konsekvenser, deras motståndare och förespråkare.

Plus att som homosexuell är kärleken - på nåt sätt - min drivkraft i debatten. Inte hatet!

måndag, april 27, 2009 6:08:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Anders

Jag reagerade också precis som dig. Alldeles oavsett vad man tycker om en könsneutral äktenskapslag eller som kristen om samkönade relationer så kan man ju försöka föra en värdig debatt.

Flera av de som lämnat de hånande och ganska elaka kommentarerna på den där bloggen kallar sig själva kristna. Men att vara kristen och säga sig älska sina medmänniskor har det inte betydelse för hur man ska bete sig mot de som har helt olika åsikter än en själv?

Är det så för vissa konservativt kristna att ett enligt dem själva viktigt mål, "spridande av kristna principer", legitimerar att man precis som den där bloggaren och vissa av kommantatorerna sprider elaka kommentarer om folk i USA de aldrig träffat?

Det är ungefär som de oförsonliga konflikterna idag inom kristdemokratiska ungdomsförbundet. Inte för att jag tror kdu är värre än ssu, muf etc, ungdomsförbund är ofta intressanta politiskt men tyvärr också mycket fokuserade på inre konlikter mellan falanger och olika geografiskt distrikt.

Men ska inte kdu, som snackar så ofta om etik och har så många kristet engagerade i sin ledning, försöka vara bättre än de andra ungdomsförbunden. Eller är det återigen så att man menar att man kämpar för ett så "fint" mål att är man en del av en falang inom kdu kan vara hur elak man vill mot de som är bland "den andra falangen"? Är inte det ganska hycklande attityd?

Bengt

måndag, april 27, 2009 7:11:00 em  
Anonymous Anders said...

Ja, tänk så många kärleksbudskap i bibeln som gått dessa människor förbi i jakten på fördömande versrader. Ibland sägs det från sagda kretsar att alla människor är lika värda och alla är värda att älskas, det är bara den homosexuella handlingen som är fel. Så länge man är bög och lever i celibat så är det ok. Det är ju naturligtvis en befängd idé också som likväl nedvärderar det homosexuella existensberättigandet även om det för stunden draperas i ett kärleksbudskap.

Det utanförskap som jag har levt i som bög har åtminstone hos mig tror jag skapat ett sorts empatiskt och tolerant förhållningssätt. Det är lättare att förstå andra utsatta grupper (immigranter, föräldralösa, arbetslösa, förståndshandikappade) med den egna erfarenheten som grund. Kanske är receptet för (kd) med flera att för en stund besöka utanförskapets land och ta del av den känsla som växer av att t.ex. inte fritt få utöva sin tro eller sprida sitt sätt att leva annat än i mörklagda kyrkolokaler, gömda under marknivån i skumma stadsdelar.

Kanske kan man då lättare se att kampen för de egna rättigheterna till och med är viktigare än att få hela befolkningen att leva efter samma principer som man själv valt för sitt liv.

måndag, april 27, 2009 8:08:00 em  
Anonymous Björn said...

Miss North Carolina, Kristen Dalton, som sedemera vann tävligen gjorde det för att hon kom på första plats i både baddräkts momentet samt aftonklänning. Det handlade inte om att Miss California disskvalificerade sig genom sitt idiotiska svar.

Ja, jag är en sucker för skönhets tävlingar och sörjer att vi inte längre har dem i Sverige :-)

Hursom, Miss North Carolina numera Miss America har också en mera öppen och mänsklig syn på sina homosexuella systrar och bröder som kommer till uttryck i en intervju hon gav på CNN. Check it out:

http://perezhilton.com/2009-04-22-the-newly-crowned-miss-usa-also-speaks-out-on-gay-marriage

onsdag, april 29, 2009 8:47:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home