söndag, april 05, 2009

Problem för kd att de är så fixerade vid att stoppa homoreformer.

av BENGT HELD

Den liberala tidningen Sydsvenska dagbladet kommenterar idag på ledarplats att den borgerliga alliansen för första gången sedan valet 2006 nu är större i opinionsmätningarna än den röd-gröna oppositionen. Men de konstaterar också att ett av de borgerliga partierna, kristdemokraterna, har allvarliga problem att hitta sympatisörer.

Så här skriver tidningen.

Det är uppenbart svårt för partiet att hantera sitt värdekonservativa arv i en ny tid och profilen ”trygghetspartiet” kan tolkas som alltför inåtvänt – och uteslutande. I lördagsintervjun konfronterades Hägglund med en jämförelse mellan Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas partiprogram. Han slog fast att människosynen är den fundamentala skillnaden mellan främlingsfientliga SD och KD. Helt riktigt. Men Kristdemokraternas tolkning av ”alla människors lika värde” verkar inte fullt ut inkludera homosexuella. Ett misstag som kan kosta. Inte bara för KD, utan för hela den borgerliga alliansen.


Sydsvenska dagbladet har rätt. Att kristdemokraterna hamnat fel igen och igen i debatter och omröstningar om homoreformer är ett problem för partiet. Och det gör att de förlorar trovärdighet när de ska kritisera sverigedemokraternas intolerans.

Här är några exempel på hur kristdemokraterna uttalat sig de senaste decennierna om reformer för homosexuella och bisexuella.

1987 Nej till en sambolag för samkönade par

1987 Nej till att homosexuella ska få skydd av lagen mot olaga diskriminering precis som etniska och religiösa minoriteter

1994 Nej till partnerskapslagen

2002 Nej till homoadoptioner (även nej till närståendeadoptioner som ger ökad trygghet för barn som redan finns i homofamiljer)

2002 Nej till att ge homosexuella och bisexuella samma skydd i hetslagen som etniska och religiösa minoriteter (kd hade ett något förvirrat resonemang om att det kunde hota religionsfriheten, däremot har partiet aldrig bekymrat sig för att hetslagen kan hota religionsfriheten för kristna och muslimska samfund som vill uttala sig mycket negativt om judar)

2005 Nej till att lesbiska kvinnor ska få möjlighet att bli inseminerade vid kliniker

2006 Nej till att borgerliga vigselförrättare även ska vara skyldiga att viga samkönade par som ingår partnerskap.

Inte alltid men ofta har kd varit ensamma att rösta nej till de här reformerna.

Sedan har partiet iofs röstat ja till några HBT-reformer de senaste åren tex den nya lagen mot diskriminering som även skyddar HBT-personer. Men partiet har sagt nej till så många reformer de senaste 25 åren att det blir närmast löjligt av dem att hänvisa till att deras nej till homoäktenskap bara handlar om semantik, om att värna ordet äktenskap. De har problem med att respektera samkönade relationer som ett likvärdigt alternativ till olikkönade relationer. Så är det.

Nu är det dessutom vissa debattörer som vill att kd bör lämna regeringen p.g.a. att övriga borgerliga partier röstat ja till en könsneutral äktenskapslag.

Lars Ewald Lenka (flitig debattör här) skriver på sin blogg


I tidningen Dagen går att läsa hur besvikna Kristdemokraterna är på Moderaterna som hellre följde partipiskan än röstade med KD. Jag skulle istället vilja säga att många av KD:s väljare är ännu mer besvikna på att KD fortfarande sitter i regeringen efter detta svek från övriga allianspartier.



En annan bloggare är Martin Beckman som skriver

Jag har frågat mig gång på gång varför KD inte bröt regeringssammarbetet pga denna fråga.


Kristdemokraterna gör nog klokt i att inte lyssna på de här råden. För hade partiet lämnat regeringen med hänvisning till äktenskapsomröstningen så hade det blivit ännu tydligare hur fixerade de är vid att jobba emot reformer för samkönade par.

Att vara emot en könsneutral äktenskapslag är en sak. Men att vilja att kd lämnar regeringen därför att övriga partier röstat ja till reformen är faktiskt en extrem åsikt.

Vi kan ju granska några andra "kd-svek".

Kd lovade sänka bensinskatten men efter valet så höjde de istället skatten.
Kd lovade avskaffa fastighetsskatten, men efter valet så blev det en fastighetsavgift som är lika hög, ibland högre, för vissa villaägare.
Kd lovade betydligt högre pensioner för de som har dålig pension, det blev en synnerligen begränsad höjning med 200 kronor i månaden.

De röd-gröna partierna hade sannolikt fört ungefär samma politik när det gäller de här tre sakerna, det är alltså inte någon diskussion om vilket block som har den bästa politiken. Men kd talade mycket om de där löftena i valrörelsen 2006, däremot sa Göran Hägglund inte något som helst om nej till en könsneutral äktenskapslag i sina valtal då förutom vid partiets riksting (kongress) i juni 2006.

Men många konservativa tycks enkelt kunna acceptera löftessvek från kd när det gäller reformer som direkt berör och drabbar människor, de får högre bensinskatt, de får lika hög fastighetsavgift som den gamla fastighetsskatten, de får nästan lika dålig pension som förr. Då är det inte några krav på att kd ska lämna regeringen. Men när det gäller en könsneutral äktenskapslag som faktiskt inte försämrar för några olikkönade par men förbättrar för många samkönade par då blir det krav på att kd bör lämna regeringen.

Det är besynnerliga prioriteringar där vissa tycks ha svårt att unna samkönade par glädjen att kunna gifta sig.


30 Comments:

Blogger Tor Billgren said...

KD borde förstå att de saknar trovärdighet i frågor som rör hbt-personer så länge de inte gör upp med sitt förflutna och förklarar varför de under alla decennier motsatt sig hbt-reformer. Och varför de nu ändrat sig i vissa frågor. En vitbok, helt enkelt.

Det är märkligt att KD inte begriper att man närmast blir full i skratt när de talar om lagförslag som syftar till hbt-personers bästa, när de i alla år kämpat för motsatsen.

söndag, april 05, 2009 12:07:00 em  
Anonymous Mattias said...

...Det finns en väsentlig skillnad och det är att i de andra fallen så har kompromisser gjorts I regeringen.

Äktenskapsfrågan är den enda frågan där regeringen inte lagt en gemensam prop.

... och civilrättslig äktenskapslagstiftning kommer, var så säker...

Mattias

Ps Jag tycker inte att KD skall lämna regeringen Ds

söndag, april 05, 2009 7:31:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Mattias

"Det finns en väsentlig skillnad och det är att i de andra fallen så har kompromisser gjorts I regeringen."

Visst är det så. Men nog är det besynneerligt att kristdemokraterna kunna kompromissa bort de vallöften som de talade mest om i valrörelsen och som de vet direkt drabbar olika individer, medan de inte kan kompromissa om en könsneutral äktenskapslag som var en marginell del av kd:s budskap i valrörelsen 2006 och som inte heller direkt försämrar för någon individ.

Bengt Held

söndag, april 05, 2009 7:55:00 em  
Anonymous Mattias said...

Nu är ju iof ett partis budskap mer än de frågor man driver i en enskild valrörelse.

Bensinskattefrågan är och var en flopp från början till slut. När det gäller vårdnadsbidrag och fastighetsskatter blev det dessvärre urvattnade varianter men det blev ju faktiskt något.

... och kompromisserna var ju i princip faktiskt offentliga redan innan valet i båda fallen. Även om fastighetsskatten klupades till av moderaterna i skatteutskottet.

Mattias

söndag, april 05, 2009 9:56:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Mattias

Nej, när det gäller bensinskatten och pensionerna var det inga kompromisser presenterade före valrörelsen. Och även fastighetsskattekompromissen blev ändrad något efter valet av alliansregeringen.

Och man får ju gissa att kd främst talar om de reformer partiet tycker är viktigast när man har valrörelse. Och Hägglund var nästan helt tyst om äktenskapslagen.

Bengt

söndag, april 05, 2009 10:11:00 em  
Anonymous Mattias said...

Riktigt.

Felsyftning av mig. Jag syftade på vårdnadsbidraget och fastighetsskatten.

Bensinskatten var en flopp och att pensionerna inte höjts mer är ett problem.

Mattias

måndag, april 06, 2009 1:51:00 fm  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Intressant inlägg, Bengt.
Nu är det så att olika partier har olika hjärtefrågor. Du gör tolkningen att det handlar om att motarbeta homosexuella. Den tolkningen gör inte jag men respekterar till fullo din åsikt beträffande detta. Centern har ju lämnat regeringen flera gånger (kärnkraftsfrågan på 70-talet och Öresundsbron på 90-talet). Inget konstigt alls. Särskilt extremt är väl ändå inte detta. I ett morgonsoffe-inslag från i höstas satt Ursula Berge och Birger Schlaug bl.a. och diskuterade just detta och att KD nu hade hamnat i en liknande situation. De verkade tycka att det var märkligt att KD inte gjorde samma sak som Centern på 90-talet.

Fastighetsskattefrågan, exempelvis, innebar att KD fick kompromissa med övriga i alliansen. Samtliga allianspartier har fått kompromissa i olika frågor. Men inte i frågan om könsneutrala äktenskap. KD blev fullständigt överkörd av övriga allianskamrater och bara detta fenomen borde ha varit ett skäl att lämna regeringen. Det är svårt att hitta liknande exempel i den politiska historien. De finns men är inte särskilt vanligt förekommande.

tisdag, april 07, 2009 9:51:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Skillnaden, Lars, är att det när det handlat om Centerpartiet har rört sig om broar och energipolitik. Men KD:s motstånd handlar om att hindra förbättrade villkor för människor. DET är den osmakliga kärnan i KD:s hållning i frågan. Och det är den självklara anledningen till att KD:s stöd rasar.

tisdag, april 07, 2009 10:01:00 fm  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Tor,
Den självklara anledningen till att KD:s stöd rasar är att de inte har levererat i enlighet med utställda vallöften.

Deras nuvarande inställning i äktenskapsfrågan kom ju knappast som en blixt från en klar himmel. Vid sekelskiftet var KD om möjligt ännu tydligare med sitt budskap. Då hade de stöd av mellan 10-15 % enligt opinionsinstituten. Med ditt resonemang kan man också dra slutsatsen att Centerpartiet hamnar utanför riksdagen på grund av deras inställning i äktenskapsfrågan. Väljarna kan inte ha varit ovetandes om KD:s inställning i just den här frågan. Däremot hade de nog högre förväntningar i en mängd andra politiska frågor där de menar att KD inte har levererat. Inte heller i den här frågan har KD levererat.

tisdag, april 07, 2009 5:26:00 em  
Blogger Johan said...

Men Lars, om nu äktenskapsfrågan är/var KD´s hjärtefråga, så är det ju väsentligt att svara på den undran som Bengt hade i ett inlägg ovan, nämligen:
"Men nog är det besynneerligt att kristdemokraterna kunna kompromissa bort de vallöften som de talade mest om i valrörelsen och som de vet direkt drabbar olika individer, medan de inte kan kompromissa om en könsneutral äktenskapslag som var en marginell del av kd:s budskap i valrörelsen 2006 och som inte heller direkt försämrar för någon individ".

tisdag, april 07, 2009 10:28:00 em  
Blogger Johan said...

Ok, jag ser nu att du menar att KD har försökt kompromissa angående äktenskapsfrågan, men att det är de andra allianspartierna som du anser inte har gjort det.
Men då blir min fråga istället: om det nu är en hjärtefråga för KD, varför var detta då en så liten del av deras budskap i valrörelsen 2006? Vågar de inte stå för vad de tycker? Enligt dig hade ju detta gett fler röster.

tisdag, april 07, 2009 10:32:00 em  
Anonymous Mattias said...

Äktenskapsfrågan hade litet utrymme överhuvudtaget i valrörelsen och nog torde ansvaret att lyfta frågan främst ligga på dem som vill förändring och inte på dem som vill bevara rådande läge.

tisdag, april 07, 2009 11:22:00 em  
Anonymous Mattias said...

T.ex. så svängde M under mandatperioden, dessutom till den milda grad att man var beredd att frångå principen att regeringen skall vara eniga. Det är väl än mer anmärkningsvärt.

tisdag, april 07, 2009 11:26:00 em  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Vill även kommentera Tors beskrivning "Men KD:s motstånd handlar om att hindra förbättrade villkor för människor".

Tor, det är din tolkning. Om man tittar på syftet med KD:s inställning så handlar det inte om att hindra förbättrade villkor för människor. Du kan tycka att det är hur fel som helst men KD är och har hela tiden varit konsekventa i sin syn på barnen och att främja barns rätt till båda föräldrarna. Det är detta som är utgångspunkten, inte att försämra för någon annan. Bloggen Antigayretorik är oerhört informativ och lärorik men ni skjuter er själva i foten med denna typ av retorik och resonemang.

onsdag, april 08, 2009 10:33:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Lars, vilka av de reformer som KD har motsatt sig har haft med barn att göra, förutom lagarna om assisterad befrukting och adoptionsprövning?

onsdag, april 08, 2009 10:38:00 fm  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Tor,
I princip samtliga (av ovan nämnda).

Utifrån ett ideologiskt perspektiv (som du uppenbarligen finner osmakligt och hemskt) så är det synen på barnen och familjen och dess roll i samhället som präglar de ställningstaganden som KD gör i olika frågor, t.ex. i synen på könsneutrala äktenskap. Det handlar om synen på familjen och förutsättningarna för familjen. Personligen tycker jag att det är ganska extremt att kritisera ett förhållningssätt som förespråkar barns rätt till båda sina föräldrar. För det är ju sådan kritik som framförs i olika sammanhang och många gånger med KD som mottagare av kritiken.

Men Tor, jag är optimistisk. Jag tror och hoppas att vi kan komma närmare varandra i dialogen och också få förståelse för varandras olika ståndpunkter.

onsdag, april 08, 2009 11:06:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

"i princip samtliga" ???

Det där får du vara vänlig att förklara närmare. Gärna på ett konkret sätt, där det tydligt framgår hur den enskilda reformen går ut över barnen.

onsdag, april 08, 2009 11:14:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Lars

"Nu är det så att olika partier har olika hjärtefrågor."

Det är ju helt sant. Och det som Hägglund talade mest om i valrörelsen 2006 var sänkt bensinskatt, avskaffad fastighetsskatt och höjda pensioner förutom vårdnadsbidrag.

Men efter valet tycks kd utan problem kunna kompromissa bort sitt budskap i flera av de där hjärtefrågoran. När det gäller bensinskatten blev det inte ens någon kompromiss. Den borgerliga regeringen höjde bensinskatten redan hösten 2006 och har gjort det senare också trots att kd lovat sänka samma skatt före valet 2006. Då var det inte tal om att lämna någon regering.

"Du gör tolkningen att det handlar om att motarbeta homosexuella. Den tolkningen gör inte jag men respekterar till fullo din åsikt beträffande detta."

Men att säga nej till en könsneutral äktenskapslag betyder ju att man hindrar homosexuella att få rätt att kunna ingå äktenskap. Varför tror du RFSL och nästan alla homosexuella debattörer är för en könsneutral äktenskapslag?

"Centern har ju lämnat regeringen flera gånger (kärnkraftsfrågan på 70-talet och Öresundsbron på 90-talet). Inget konstigt alls. Särskilt extremt är väl ändå inte detta."

Jo, det är konstigt och extremt. Det har verkligen varit ett problem för borgerligheten att partier lämnat regeringar så fort det blivit allvarliga problem. Jämför med att par ibland skiljer sig så fort det blir svåra problem i äktenskapet. Men du kanske tycker generellt att det är så man främst ska lösa konflikter. Inga jämförelser i övrigt mellan äktenskap och regeringar.

Nu har ju tack och lov alliansen konstaterat att man inte bygger förtroende så.

Därför är det intressant att centern tidigare i år kunde acceptera nya kärnkraftverk trots att partiet tidigare jobbat för att avveckla nuvarande kärnkraftverk. För centern har kärnkraften varit lika symbolisk och viktig som äktenskapet är för kd. Hade centern betett sig lika barnsligt som kd hade centern sagt att det blir inte någon regeringsproposition om energipolitiken utan bara i de delar där de fyra partierna är eniga. Sedan får de andra borgerliga partierna försöka enas med sossarna i riksdagen om resten. Nu gjorde inte centern så utan visade att man kan hantera en svår situation. Det kunde däremot inte kd om äktenskapet. Kd borde accepterat att regeringen lämnat ett förslag om en könsneutral äktenskapslag och att de tre kd-ministrarna då reserverat sig.

"ett morgonsoffe-inslag från i höstas satt Ursula Berge och Birger Schlaug bl.a. och diskuterade just detta och att KD nu hade hamnat i en liknande situation. De verkade tycka att det var märkligt att KD inte gjorde samma sak som Centern på 90-talet."

Intressant. För centern lämnade inte regeringen då, de reserverade sig precis som det jag föreslår att kd borde gjort. Du säger alltså emot dig själv här.

"Vid sekelskiftet var KD om möjligt ännu tydligare med sitt budskap. Då hade de stöd av mellan 10-15 % enligt opinionsinstituten."

Faktum är att kd då dämpade sin homofientlighet när de började få bättre opinionssiffror sommaren 1998. De konstaterade att om de skulle försöka bli ett brett folkligt parti kunde de inte vara ett homofientligt extremt parti.

Johan ställde en bra fråga.

"Men då blir min fråga istället: om det nu är en hjärtefråga för KD, varför var detta då en så liten del av deras budskap i valrörelsen 2006? Vågar de inte stå för vad de tycker? Enligt dig hade ju detta gett fler röster."

Det har du ännu inte kunnat besvara.

"Du kan tycka att det är hur fel som helst men KD är och har hela tiden varit konsekventa i sin syn på barnen och att främja barns rätt till båda föräldrarna. Det är detta som är utgångspunkten, inte att försämra för någon annan."

Jag har redogjort att de allra flesta reformer som kd röstat emot de senaste 25 åren INTE haft något som helst med familjerätten att göra. Det är bara två omröstningar som haft det, dels om adoptioner 2002, dels om inseminationer 2005. De alla andra reformerna har handlat om andra saker, skydd mot diskriminering och hets, att förbättra den juridiska tryggheten för homopar etc.

Mattias

"Äktenskapsfrågan hade litet utrymme överhuvudtaget i valrörelsen och nog torde ansvaret att lyfta frågan främst ligga på dem som vill förändring och inte på dem som vill bevara rådande läge."

Inte när fem partier redan sagt ja till en könsneutral äktenskapslag och att det redan då var majoritet för reformen i riksdagen. Dessutom var det redan då mycket som tydde på att även m skulle säga ja, Reinfeldt sa redan före valet att han personligen var för reformen.

Bengt

onsdag, april 08, 2009 11:15:00 fm  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Bengt,
Sorry, jag menade som "Centern gjorde på 70-talet".
(tiden går fort :))

I förhandlingar måste man visa att man menar allvar. Det handlar naturligvis inte om att "bråka" för minsta lilla men det handlar om trovärdighet inför sina väljare. I det här fallet blev ju KD så totalt utmanövrerad av övriga i alliansen att man kan fundera över varför partiet ändå väljer att sitta kvar i en regering efter en sådan behandling. Men partiet har onekligen "tuffat till sig" på sistone.

Kristdemokraterna som parti har ju en tydlig profil som värdekonservativt parti. Varken bensinskattefrågor eller fastighetsskattefrågor är ju något som genom historien har förknippats med KD. Vårdnadsbidraget som du exemplifierar är däremot ett sådant. Var partiet har stått i familjepolitiken, som ju verkligen är fanbäraren och grunden (ja, kanske till och med existensberättigandet???) för partiet är det väl ingen som kan ha missat.

Återigen Tor,
Jag har inte sagt något om "gå ut över barnen".
Grunden i KD:s ideologi är ju, som jag nämnt, ett antal gånger familjen och synen på familjen. Här behöver jag väl inte förtydliga vad KD anser.

onsdag, april 08, 2009 2:55:00 em  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Bengt, en sak till.

Apropå Centerpartiets agerande i kärnkraftsfrågan senast; varför tror du att centern ramlar ur riksdagen enligt de senaste opinionsmätningarna?

onsdag, april 08, 2009 2:59:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jamen varför skulle värnandet om familjen betyda att man motsätter sig homovänliga reformer? Homosexuella bildar ju också familjer. Eller räknas inte dessa?

onsdag, april 08, 2009 3:02:00 em  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Ytterligare förtydligande.
Kristdemokraterna var väldigt tydliga i sitt valmanifest med att
"Äktenskapet, som är den stabilaste samlevnadsformen,
ska bevaras i nuvarande form".

Ett solklart löfte från partiet och en tydlig fråga man gick till val på. Därmed också ett förtydligande svar på Tors fråga.

onsdag, april 08, 2009 3:09:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Leif

"I det här fallet blev ju KD så totalt utmanövrerad av övriga i alliansen att man kan fundera över varför partiet ändå väljer att sitta kvar i en regering efter en sådan behandling."

Jag håller inte med. M, c och fp visade mycket tålamod med kd, man hade rekordlång remisstid och Reinfeldts utlovade proposition dröjde månad efter månad. Trots det kunde inte kd acceptera att en kompakt majoritet i riksdagen var och är för en könsneutral äktenskapslag. Kd utmanövrerade alltså sig själv egentligen.

"Varken bensinskattefrågor eller fastighetsskattefrågor är ju något som genom historien har förknippats med KD."

Men varför fokuserade då kd på de sakerna i valrörelsen medan de i princip inte sa något som helst om äktenskapslagen. Det blir ju då en gåta om du menar det är så centralt för kd. Även kd visste ju att det pågick en utredning om en könsneutral äktenskapslag och att fem partier i riksdagen redan var för reformen.

"Apropå Centerpartiets agerande i kärnkraftsfrågan senast; varför tror du att centern ramlar ur riksdagen enligt de senaste opinionsmätningarna?"

Ja, inte har det främst med kärnkraften att göra. Opinionsmätningar visar tvärtom att en majoritet av c-sympatisörerna idag är för nya kärnkraftverk. Och även befolkningen som helhet är för det.

Istället har bonusdebatten varit besvärande för Maud Olofsson som först jobbade för generösare regler för statliga bolag när det gäller bonusar och sedan tvingas göra en helomvändning medan moderaterna får cred för förändringen då.

Till sist ska jag kommentera ditt svar på en fråga från Tor om vilka reformer som har koppling till barn och att de är orsaken till kd sagt nej till de reformer som jag listade i min artikel här.

Ditt svar Leif blev

"I princip samtliga (av ovan nämnda)"

Förutom att det är helt absurt att du säger att det faktum att kd jobbat emot att lagar mot diskriminering och hets varit för barnets bästa så kanske du bör fråga dig hur man då ska tolka det faktum att kd faktiskt gjort helomvändningar när det gäller 5 av de 7 reformerna som jag listade.

Om det enligt dig var för barnens bästa att kd sa NEJ till följande fem reformer.

"1987 Nej till en sambolag för samkönade par

1987 Nej till att homosexuella ska få skydd av lagen mot olaga diskriminering precis som etniska och religiösa minoriteter

1994 Nej till partnerskapslagen

2002 Nej till att ge homosexuella och bisexuella samma skydd i hetslagen som etniska och religiösa minoriteter (kd hade ett något förvirrat resonemang om att det kunde hota religionsfriheten, däremot har partiet aldrig bekymrat sig för att hetslagen kan hota religionsfriheten för kristna och muslimska samfund som vill uttala sig mycket negativt om judar)

2006 Nej till att borgerliga vigselförrättare även ska vara skyldiga att viga samkönade par som ingår partnerskap."

Hur ska man då tolka att kd idag säger JA till de fem reformerna? Att kd idag struntar i barnens bästa?

Bengt

onsdag, april 08, 2009 3:11:00 em  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Kent,

I KD:s Garantibevis inför valet 2006 hamnade äktenskapsfrågan högt upp (tror att det var nummer 4 i ordningen).

När det gäller diskrimineringslagstiftningen och hetslagstiftningen så har det inte något med barnen att göra, där ger jag dig rätt (men jag skrev också "i princip").

Jag vill inte försvara den tidigare ståndpunkten i dessa frågor. Däremot så kan skälen till att KD har svängt i ett antal frågor vara flera. Jag tror att man sade nej till en del av reformerna ovan för att man inte ville riskera kommande krav t.ex. könsneutrala äktenskap. Det kan man naturligtvis ha synpunkter på. En annan förklaring till svängningen kan vara att man har "vant sig vid" reformerna.

onsdag, april 08, 2009 5:29:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

onsdag, april 08, 2009 9:57:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Lars

"Kent"

Bengt heter jag, annars var det rätt. :-)

"I KD:s Garantibevis inför valet 2006 hamnade äktenskapsfrågan högt upp (tror att det var nummer 4 i ordningen)."

Vad jag vet så var det ingen rangordning av de där löftena, och är det trots det nr 4 så blir det än mer absurt att kd inte sa något som helst om det i valrörelsen.

"Däremot så kan skälen till att KD har svängt i ett antal frågor vara flera. Jag tror att man sade nej till en del av reformerna ovan för att man inte ville riskera kommande krav t.ex. könsneutrala äktenskap."

Det där blir ju bara dina spekulationer. Notera dessutom att debatten om en könsneutral äktenskapslag inte startade på allvar i Sverige föränn 2003. Besynnerligt att den debatten då skulle påverkat kd:s uttalanden på 1980-talet.

Bengt

onsdag, april 08, 2009 9:59:00 em  
Blogger Johan said...

Lars Ewald Lenka (eller är det Leif du egentligen heter?)

Du skrev:
"I KD:s Garantibevis inför valet 2006 hamnade äktenskapsfrågan högt upp (tror att det var nummer 4 i ordningen".

Om det nu är en hjärtefråga så tycker jag inte att det är så högt upp. En hjärtefråga borde väl hamna på plats 1 eller 2. Vilka frågor fanns på plats 1-3 då?

Sedan är det intressant att du hävdar att KD's åsikter om könsneutrala äktenskap har haft med familjepolitik och barnens bästa att göra. Som Tor frågade men ännu inte fått svar på: Räknas inte barnen i homosexuella familjer? Om du nu är emot att homosexuella har barn (vilket enligt ditt resonemang verkar vara där skon klämmer) då är det ju dessa lagar du och KD ska arbeta för att riva upp. Lagen om könsneutrala äktenskap har ju egentligen bara med homosexuellas lika rätt i samhället att göra, och det gör ju egentligen att situationen blir lika bra för alla barn, även barn i homosexuella familjer. Skulle det inte egentligen vara något positivt då om man nu, som du, säger sig vilja barnens bästa?

På din egen bloggsida, och i en av våra senaste diskussioner där framhåller du ju att du egentligen är för en ömsesidig förståelse mellan hbt-personers argument och argumenten från kristna som är emot könsneutrala äktenskap, vilket ju generellt är positivt. Men enligt min analys (grundad på din ensidighet) så är du egentligen bara för att den ena sidan (hbt-personer och de som är för könsneutrala äktenskap) ska visa förståelse för att kristna kan tycka att könsneutrala äktenskap devalverar begreppet äktenskap, och att det gör att dessa kristna "tar illa vid sig" och att "det går emot deras vilja", dvs kort sagt att de blir kränkta. Som jag sa då, visst kan man teoretiskt ha viss förståelse för att dessa människor mår dåligt, men försöker du egentligen förstå hur situationen har varit för hbt-personer i detta samhället? Det är det jag undrar egentligen. Jag vill fortfarande anse att du på din bloggsida använder osmakligt populistiska retoriska knep i din argumentation, speciellt skillnaderna i sättet du svarar de som håller med dig respektive de som inte håller med dig. Ni lägger bl a ut sarkastiska skämt, t.ex. att efter ett av dina inlägg så sa en av dina beundrare (HH) och du att kommentarsboxen nu antagligen skulle bli överöst av kommentarer från kränkta homosexuella människor, som för att liksom understryka att homosexuella är så lättkränkta (snacka om fördomar!). Homosexuella är en minoritet, och en utsatt sådan, som har haft färre rättigheter än de flesta i samhället, t.ex. än heterosexuella. Kristna däremot har inte varit motarbetade i det svenska samhället (snarare oftast privilegierade men detta kan kanske debatteras i det oändliga), och ändå fortsätter ni att göra er själva till offer, som om ni är de som kränks i denna fråga, dvs pga att det införs könsneutrala äktenskap. Skamligt är vad det är, att ha ett sådant synsätt, enligt mitt sätt att se det ska jag tillägga. För jag vill egentligen också arbeta för att man ömsesidigt ska kunna ha förståelse för varandra och för olika åsikter, på alla sidor av en fråga eller konflikt.

onsdag, april 08, 2009 11:52:00 em  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Bengt,
Sorry,det blev visst fel där :)

Du skriver att jag spekulerar men det är jag uppenbarligen inte ensam om.

Du har ju också skrivit att hbt-rörelsen kämpat för könsneutrala äktenskap under lång, lång tid. När det gäller vad som sägs och uppmärksammas i valrörelsen så är det ju oftast mediabilden som framförs. Den kan varken KD eller andra partier fullt ut styra. Som jag ser det framgick det med all tydlighet att detta var ett vallöfte.

Johan,
Vi har ju debatterat en del av detta på min blogg. Jag är medveten om att jag påvisar ytterligheter åt andra hållet men försöker ändå vara tydlig med vad jag menar. Jag gör ju detta för att påvisa skevheten i debatten som jag uppfattar den och naturligtvis för att få igång en debatt om detta. Och det har det ju blivit, vilket jag välkomnar.

Det du skriver om HH förstår jag inte riktigt. Om jag inte delar din uppfattning skulle det väl sett konstigt ut om jag hade skrivit "Johan, du har så rätt, så rätt". Sedan har du visserligen rätt i mycket av det du skriver men jag håller inte med dig i allt.

Jag motsätter mig inte att homosexuella ska få lov att ha barn. Var har du fått det ifrån?

Sedan tror jag knappast att jag har svårare att sätta mig in i hur homosexuella har det än vad andra icke-homosexuella har. Sedan är det ju alltid så att man aldrig kan sätta sig in i andra människors situation eller problem om man själv inte varit med om det. Men jag anser ändå att jag kan förstå och tänka mig in i hur homosexuella haft det genom tiderna.

Jag skrev även en kommentar på min egen blogg att htb-rörelsen inte har lyckats övertyga KD i denna fråga. Vad detta beror på finns all anledning att fundera över. Jag tror knappast att det handlar om att KD vill vara elaka utan det handlar om helt andra dimensioner i debatten. Men självklart är ju frågans koppling till kyrkan och kyrkoväsendet en rätt så avgörande förklaring till det ibland högljudda tonläget i debatten.

Från båda håll, får jag väl tillägga.

Trevlig helg!
/ Lars

torsdag, april 09, 2009 9:31:00 fm  
Blogger Johan said...

Lars

"Vi har ju debatterat en del av detta på min blogg. Jag är medveten om att jag påvisar ytterligheter åt andra hållet men försöker ändå vara tydlig med vad jag menar. Jag gör ju detta för att påvisa skevheten i debatten som jag uppfattar den och naturligtvis för att få igång en debatt om detta. Och det har det ju blivit, vilket jag välkomnar."

Visst, vi har debatterat. Och jag har fått svar. Men är det att vara tydlig i sina svar att överdriva sina argument åt andra hållet så att det inte blir logiskt? Är det att vara för en ömsesidig förståelse mellan två parter om man överdriver den ena partens synsätt genom att hänvisa till människor inom den som är extrema i sin argumentation och göra dem till talesmän för den? När du säger att hbt-sidan ofta överdriver i debatten (vilket du då menar att du också måste göra, eller?) så antar jag att du menar queer-teoretiker, men de allra flesta hbt-personer är ju inte queer-teoretiker (utan de har säkerligen mycket olika uppfattningar om dessa teorier). De allra flesta hbt-personer vill egentligen bara ha samma rättigheter som heterosexuella i samhället. Varför kallar du det överdrivet?

"Det du skriver om HH förstår jag inte riktigt. Om jag inte delar din uppfattning skulle det väl sett konstigt ut om jag hade skrivit "Johan, du har så rätt, så rätt". Sedan har du visserligen rätt i mycket av det du skriver men jag håller inte med dig i allt."

Jag har väl aldrig sagt att man ska sitta och hålla med varandra. Vad jag menar är vad jag skrev, nämligen att ni lägger ut sarkastiska skämt, t.ex. om att ni nu antagligen skulle bli överösta med kommentarer från lättkränkta homosexuella människor. Det är väl inte nån speciell hög nivå (i alla fall rimmar det dåligt med nån som talar sig varm för ömsesidig förståelse) på den argumentationen och dessa inlägg, om man betänker att du i samma andetag säger till denne HH att han har så kloka tankar så han borde starta en egen blogg, eller vad tycker du? Vill du bli tagen på allvar eller ej? Det är också intressant att du påstår att homosexuella skulle vara så lättkränkta när det enda de vill är att ha samma rättigheter som andra i samhället. Det är som att säga att kvinnor är så lättkränkta för att de vill ha samma löner som män för samma jobb. För mig framstår, (som jag redogjort för), dina kristna bröder med dessa uppfattningarna som de mest lättkränkta, dvs om man (som du har djup förståelse för) blir kränkt av en lag som endast går emot deras vilja och devalverar ett begrepp som de håller kärt. Det är som om små barn i en specifik sandlåda skulle bli sura (och ta illa vid sig) för att andra barn i en annan sandlåda använder en annan typ av hink och spade än de som de första barnen hade bestämt att man skulle använda ursprungligen. Det skulle ju devalvera betydelsen av den ursprungliga hinken och spaden.

"Jag motsätter mig inte att homosexuella ska få lov att ha barn. Var har du fått det ifrån?"

Ja, var har jag fått det ifrån? Läs dina egna tidigare inlägg i denna tråd så kanske det klarnar varför man drar den slutsatsen. Svara åtminstone på Tors frågor i sitt inlägg på denna tråd.

"Men jag anser ändå att jag kan förstå och tänka mig in i hur homosexuella haft det genom tiderna."

Sure thing. Självklart kan du säkert det, med tanke på hur insiktsfullt och med sådan oerhörd förståelse för de homosexuellas situation som du fört dina resonemang.

På ytan låter ditt sätt att uttrycka dig polerat men under ytan framstår det som skrovligt. Det är i alla fall min tolkning av ditt synsätt.

Sedan är det generellt intressant som du och andra gjort tidigare på inlägg här och på din blogg, nämligen att hävda att kristna inte får säga sin mening om dessa frågor, t.ex. att det skulle råda kristofobi och hetsjakt på kristna och KD. Alltså, kristna får (du också och det är ju det du gör) säga precis vad de vill i samhället, t.o.m. att homosexualitet är en cancersvulst på samhällskroppen. Det finns ingen kristofobi i Sverige och det finns heller ingen hetsjakt på kristna. Det som finns är en stor majoritet ickeaktiva kristna i Sverige som reagerar på konservativa kristnas ibland ologiska argument och därför ifrågasätter dem och deras uttalanden. Detta kallas yttrandefrihet, nåt som du annars brukar förespråka, men som du om det handlar om ifrågasättande av kristnas uttalande tar som kristofobi. Snacka om hyckleri.

Glad påsk!

fredag, april 10, 2009 11:50:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Johan, jag sympatiserar starkt med tankarna i detta inlägg.

fredag, april 17, 2009 10:09:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home