fredag, maj 08, 2009

De förljugna förkämparna för barnens bästa

av TOR BILLGREN

"Kris i befolkningsfrågan", är rubriken på Ruben Agnarssons ledare idag. Orsaken? Ja, vad tror ni...

Varför föds så få barn i Sverige? Lever vi i ett barnfientligt samhälle? En sak är i alla fall säker: politiska beslut som främjar tillfälliga förbindelser, homosexuell samlevnad och som försvarar rätten till abort, kommer inte att sätta fart på födelsetalen. Den stora förblindelse som hindrar oss från att se det uppenbara är påtaglig.


Främjandet av homosexuell samlevnad, alltså. Jag undrar vad Agnarsson har för alternativ i bakfickan. Tvångskopulering av lesbiska kvinnor? Konfiskering av bögars säd?

Men självfallet har han fel i sin analys. Homosexuella skaffar barn som aldrig förr. Och anledningen till detta är just främjandet av homosexuell samlevnad. Utan de senaste årens lagar om adoptionsprövning, assisterad befruktning och äktenskap, hade homosexuella inte kunnat eller vågat skaffa barn som nu. Men som alltid försummas dessa barn i den konservativa kristenhetens retorik. De har aldrig existerat för Kristdemokraterna. Och aldrig för Världen Idag, dessa förljugna förkämpar för somliga barns bästa...

19 Comments:

Anonymous Clapham said...

De flesta lesbiska par som jag känner har barn eller funderar på att skaffa barn. I långt högre utsträckning än de heterosexuella paren jag känner.

Ruben borde helt enkelt lära känna lite andra människor.

fredag, maj 08, 2009 10:28:00 fm  
Blogger Jay said...

Bang! Snacka om "slap in the face" åt KD et al.

Bra skrivet!

fredag, maj 08, 2009 10:44:00 fm  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Tja,
Till och med jag kan hålla med om att innehållet i artikeln är lite väl magstark.

Men om nu Världen Idag och KD har fel i sina analyser; hur vore det att rannsaka er egen argumentation? Om allt vore så självklart som det beskrivs på den här bloggen, varför fattar inte alla vi "trögtänkta" detta?

Jag tror att de flesta människor känner någon eller åtminstone vet någon i ens närhet som är homosexuell så att attityden från KD och VI skulle handla om ren illvilja är rent humbug.

Jag lär mig mest av den här bloggen när den inte har så mycket besser-wisserattityd. Detta inlägg från dig Tor räknas tyvärr inte in i något som jag kan kalla lärorikt för min del.

fredag, maj 08, 2009 12:23:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Men vad är det som är invecklat, Lars? Homosexuella har barn. Homosexuella får barn. Lagstiftning som underlättar för homosexuellas samlevnad och liv, underlättar samtidigt tillvaron för deras barn.

Men OK, låt säga att KD och VI inte styrs av illvilja i dessa frågor (tror inte att jag använde det ordet, men låt gå...). Vad är det då? Vad är det som styr, Lars? Jag är nyfiken.

fredag, maj 08, 2009 1:01:00 em  
Anonymous TP said...

Har inte Ruben Agnarsson ett telefonnummer, så att man kan ringa och fråga honom? Fast han kommer inte svara "illvilja", det är ett som är säkert. (Fråga en psykopat och denne kommer säkerligen inte att svara "avsaknad av empati" som skäl till sina handlingar.) Vi kan bara döma Ruben efter effekterna av hans texter, inte hans uppsåt, vilket kan vara hur oskyldigt och gott som helst. Frågan är: Skadar Ruben barn?

fredag, maj 08, 2009 1:52:00 em  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Tor,

Mina invändningar, både här och på min egen blogg, har främst handlat om debattnivån i sig.

Man kan göra olika tolkningar av vad som sägs och skrivs men jag vill nog ändå tolka det som att man i debatten mer eller mindre "idiotförklarar" KD som parti eller skribenter som Agnarsson m.fl. Rätta mig gärna om jag har fel.

Man kan ha olika synpunkter i en fråga; vad är rätt, vad är fel? Finns egentligen inga "sanningar" utan dessa skapas genom normer, värderingar och/eller riksdagsbeslut eller andra beslut. Här kan man ha olika synpunkter och åsikter och när det gäller det senaste exemplet, könsneutrala äktenskap, så är detta beslutat och det finns inte någon anledning att motarbeta detta förslag längre.

Men jag anser att det bör vara högt i tak innan beslut väl är taget. Så upplever inte jag debattklimatet i dessa frågor. Jag bedömer att det kan finnas två skäl till detta:

1) "Inom HBT-rörelsen handlar det om ren illvilja mot KD och oliktänkande".

Min reflektion: Knappast troligt även om debatten många gånger varit mer styrd av känslor än sunt förnuft.

2) "HBT-rörelsen har inte lyckats förmedla sina argument på bästa sätt till alla beslutsfattare".

Min reflektion: Mycket troligt. Du har ju själv i tidigare inlägg nästan omvänt mig (nåja) med argumentet hur synen på homosexuella förhållanden i utlandet påverkas av om du och din man är gifta eller ej. Nu menar jag att det var ni väl tidigare också (tror även att du gjort samma tolkning i tidigare inlägg) men att det tydligen skulle finnas någon nyansskillnad utomlands mellan partnerskap och äktenskap.

Jag menar att det är just sådana argument som behöver lyftas fram mer i debatten och inte det luddiga "samma rättigheter" som förs fram i tid och otid trots att dessa redan fanns före beslutet om könsneutrala äktenskap.

Jag debatterar, oftast, inte om det är rätt eller fel utan jag debatterar nästan alltid själva debatten. Och i själva debatten finns det mycket övrigt att önska.

fredag, maj 08, 2009 4:20:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Lars

"HBT-rörelsen har inte lyckats förmedla sina argument på bästa sätt till alla beslutsfattare".

Min reflektion: Mycket troligt."

Jag skulle vilja säga att HBT-rörelsen varit mycket framgångsrik i att påverka politiker. Partier som representar 93 % av riksdagens ledamöter är för en könsneutral äktenskapslag.

Att sedan kd (sd) ännu inte säger ja till reformen är nog inte för att sakargumenteringen inte varit tillräckligt bra utan har andra orsaker, för många är det religiösa argument som avgör att de menar äktenskap är för två av olika kön. Och det blir svårt påverka dem med sakargument.

Jag brukar säga att politiker kan ha "öppna" argument och "dolda" argument. Det är ju svårt att få folk att byta argument om de inte redovisar varför de egentligen är emot något. det gäller ju inte bara HBT-reformer utan alla andra reformer.

Man sammanfattningvis har "HBT-rörelsen" verkligen kunnat påverka politiker de senaste 10 åren.

Bengt

fredag, maj 08, 2009 5:26:00 em  
Anonymous Sanna said...

"Man kan göra olika tolkningar av vad som sägs och skrivs men jag vill nog ändå tolka det som att man i debatten mer eller mindre "idiotförklarar" KD som parti eller skribenter som Agnarsson m.fl."

Nu vet jag inte om man idiotförklarar dem, men nog tycker jag att deras sätt att tolka statistiken, idiotförklarar sig självt.

Födelsetalet har minskat stadigt sen 1910, med tillfälliga pikar med jämna perioder, på -40, -60 talet och nu är det på väg upp igen efter en nedgång på -90 talet.

Detta har inget att göra med vad RA antyder, utan helt och hållet med den ökade levnadsstandarden under senaste 100 åren att göra.

Så jäkla enkelt är det faktiskt, vi kvinnor har enkelt annat i livet att göra än trycka ut småttingar stup i kvarten i ett kör, iaf jag, två får räcka för min del..... iaf tillsvidare.... kanske.

fredag, maj 08, 2009 6:33:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Lars, jag håller verkligen med dig om vikten av att vara konkret i debatten. Där är vi fullständigt överens. Och det är just det jag tycker att jag är i det här inlägget. Agnarsson påstår att främjandet av homosexuell samlevnad leder till lägre födelsetal. Jag menar att detta är ett absurt påstående, eftersom de senaste årens lagar som främjat homosexuell samlevnad, just har fokuserat på barnen i homosexuella familjer. Homosexuella har alltid haft, och kommer framgent fortsätta att skaffa barn. De senate årens lagar underlättar detta. Hade lagarna inte stiftats, hade homosexuella sannolikt inte skaffat barn i samma utsträckning som nu. Följdaktligen hade födseltalen sjunkit.

Jag påpekade också att barn i homosexuella familjer alltid har varit osynliga i Världen Idag och i KD:s politik. Det är ett faktum. Dessa barns bästa har det aldrig handlat om i deras retorik.

För mig är detta mycket konkreta och tydliga exempel. Tycker du att jag är för hård mot Agnarsson och KD genom att påtala det uppenbara?

fredag, maj 08, 2009 6:56:00 em  
Blogger Bengt Held said...

För tydlighetens skull ska det väl sägas att kd inte har uttalat att det är homoadoptionslagens fel att det inte blir tillräckligt med barn i Sverige. Det är något som Världen idag framför. Inte kd.

Däremot har ju kd och den tidningen en del gemensamma åsikter om föräldraskapspolitiken.

Det jag menar är allvarligast för kd:s del är inte att de är emot internationella homoadoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor. Även om jag inte håller med dem så har jag respekt för att ett konservativt parti vill att ett barn ska bo "med en pappa och en mamma". Det jag däremot menar är helt absurt är att kd ännu är emot närståendeadoptioner för samkönade par, en reform som syftar till att barn som redan är i homofamiljer (tex via att någon av dem haft med sig barn från en tidigare olikkönad relation) rätt till samma juridiska trygghet som andra barn.

Om nu kd menar att närståendeadoptioner i sig vore problemet (att det i vissa situationer kan försämra kontakten med en av de biologiska föräldarna) så borde man ju jobba för att avskaffa hela systemet med möjlighet till närståendeadoptioner. Och det vill inte kd. De vill behålla möjligheten för heteropar men avskaffa den för homopar.

Notera att närståendeadoptioner används nästan bara när en av de biologiska föräldrarna har dött.

Tom sverigdemokraterna (och kdu) har nu fattat att det är inte är till barnets bästa att ha ett förbud mot närståendeadoptioner för homopar.

Alla barn är värda lika trygghet för kd? Barnets bästa? Yeah, right.

Bengt

fredag, maj 08, 2009 7:34:00 em  
Blogger Johan said...

Lars skrev:
Men om nu Världen Idag och KD har fel i sina analyser; hur vore det att rannsaka er egen argumentation? Om allt vore så självklart som det beskrivs på den här bloggen, varför fattar inte alla vi "trögtänkta" detta?

Svar:
Du kommer med samma argument hela tiden. Man skulle kunna vända på detta och skriva "Om nu HBT-rörelsen eller denna blogg har fel i sina analyser; hur vore det att rannsaka er egen argumentation? (dvs din och andra konservativa kristnas bloggsidors argumentation etc).

Lars skrev:
Jag lär mig mest av den här bloggen när den inte har så mycket besser-wisserattityd. Detta inlägg från dig Tor räknas tyvärr inte in i något som jag kan kalla lärorikt för min del.

Svar:
Som jag påpekat för dig tidigare så är din blogg och kommentarerna från dina vänner där fulla med utstuderad ironi om s.k. lättkränkta homosexuella, och tydliga besser-wisser-attityder. Jag försökt få dig att förstå hur du själv framför din argumentation, dvs på det sätt som du inte vill att andra här ska bedriva sin argumentation. Så varför kastar du ideligen sten i glashus Lars?

Lars skrev:
Man kan göra olika tolkningar av vad som sägs och skrivs men jag vill nog ändå tolka det som att man i debatten mer eller mindre "idiotförklarar" KD som parti eller skribenter som Agnarsson m.fl. Rätta mig gärna om jag har fel.

Svar:
Det är konstigt att du bara upprepar vad du säger i inlägg efter inlägg och blogg efter blogg, trots att jag och andra har argumenterat emot dig att det inte finns nån hetsjakt eller idiotförklaring av KD, bara motargument och motinlägg mot KD's egna inlägg. Varför är det så svårt att fatta att detta är ett tecken på demokratisk yttrandefrihet snarare än idiotförklaring etc av KD (snacka om att vara lättkränkt). Man måste väl få lov att säga emot en människa eller en grupps åsikter utan att det ska förklaras som hetsjakt etc, eller? Kom med nån ny typ av inlägg nästa gång, och inte dessa uttjatade ord och tankar.

Lars skrev:
Men jag anser att det bör vara högt i tak innan beslut väl är taget. Så upplever inte jag debattklimatet i dessa frågor.
Jag debatterar, oftast, inte om det är rätt eller fel utan jag debatterar nästan alltid själva debatten. Och i själva debatten finns det mycket övrigt att önska.

Svar:
Det är nog högre i tak än du tror i denna debatt. Och om det finns övrigt att önska i debatten så är det troligen pga båda sidors känsloladdade involvering. Jag har ännu inte sett speciellt mycket av självkritik från din sida gällande detta, och inte heller att du verkligen förstår att du ensidigt lyfter fram en aspekt, eller att du inte lyssnar på andras argument (mina såväl som andras). Kort sagt, du är lite av en besser-wisser Lars! och det är nog så de flesta upplever dig.

lördag, maj 09, 2009 7:23:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Här har jag raderat ýtterligare en pervers spya från nazisten Randor...

söndag, maj 10, 2009 10:54:00 fm  
Anonymous Björn said...

Livets Ords röst i etern, Tidningen Världen idag, har som tradition att alltid hålla oss homosexuella som ansvariga till allsköns elände på jorden. Allt ifrån miljöförstöring, naturkatastrofer, väldtäkter och sjukdomar samt nu även minskat barnafödande är jag som är homosexuell tylidgen bakom.....

Sjuka patetiska fanatiska fundo- kristna puckon är vad dom är.

måndag, maj 11, 2009 8:23:00 fm  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Bengt,
Håller med dig, närståendeadoptioner borde gälla alla.

Johan,
Det är möjligt att jag upprepar mig men i så fall är jag ju i gott sällskap här. Jag är också medveten om att jag raljerar en hel del men jag har också beskrivit varför. Jag anser inte att jag har rätt alla gånger och har svaret på alla frågor. Men jag strider för att olika synpunkter och ståndpunkter ska få komma fram utan att någon ska behöva bli "idiotförklarad".

Än en gång, även jag tyckte att artikeln i VI var väl magstark även för mig. Men jag betvivlar ändå inte att de tänker på barnens bästa även om de kan ha fel i flera frågor.

tisdag, maj 12, 2009 10:49:00 fm  
Blogger Johan said...

Ok, men kan du förklara mer i detalj hur du definierar att "bli idiotförklarad"? Det är väl inte att bli idiotförklarad för att andra inte håller med och att ens åsikter kritiseras. Inte ens att personer med andra åsikter ironiserar eller raljerar är att idiotförklara nån egentligen, för då skulle man kunna säga att var och varannan person utsätts för detta dagligen eftersom detta har blivit ett vanligt grepp i debatten (vad man än tycker om det). Om man tycker att det är fruktansvärt att kristna blir kritiserade och ironiserade så får man väl i så fall stå upp för att det är fruktansvärt att alla blir det, annars blir man patetiskt selektiv. Det är det som är min poäng.

Du har gått från att säga att det var hetsjakt på kristna och KD (t.o.m. har du använt termen kristofobi) till att säga att de är idiotförklarade. Det finns en viss skillnad här, för du kanske har insett att det inte finns hot eller hatbrott mot kristna eller KD-anhängare i det svenska samhället som det finns mot homosexuella t.ex. Problemet med ditt resonemang är att du på nåt sätt vill likställa dessa problem, hot och hatbrott mot homosexuella och kritik och ironi mot kristna och KD-anhängare. Och sen ironiserar du över att homosexuella är så lättkränkta när deras verklighet i samhället ser ut som den gör i förhållande till hur kristnas ser ut. Det är detta som blir osmakligt.

tisdag, maj 12, 2009 11:27:00 fm  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Johan,
Jag är medveten om att jag kan vara provokativ men jag provocerar inte medvetet dvs. jag gör det inte av illvilja.

Men jag är en frekvent läsare av den här bloggen eftersom jag är nyfiken och intresserad av det som skrivs här. Och här ska både Tor och Bengt ha var sin eloge eftersom det i de flesta fall är mycket god journalistik oavsett vad man anser om innehållet. Jag har lärt mig mycket även om jag inte alltid håller med. Men jag återkommer med ytterligare vidareutveckling på min egen blogg framöver.

tisdag, maj 12, 2009 1:10:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Lars

"Jag är medveten om att jag kan vara provokativ men jag provocerar inte medvetet dvs. jag gör det inte av illvilja."

Du talar säkert sanning när du säger det. Men det gäller nog de flesta av oss. Vi skriver inte saker främst för att vara elaka. Däremot kan det vi skriver såra människor ibland, och här har vi alla ett ansvar. Men det ansvaret gäller ju oavsett om vi är HBT, kristna, tyskar, grönhåriga eller vad det nu är.

Bengt

tisdag, maj 12, 2009 2:28:00 em  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Bengt,
Håller med dig helt och hållet. Utmaningen ligger väl i att försöka förstå hur andra tänker och resonerar och VARFÖR de gör så.

Detta gäller säkert de flesta av oss.

/ Lars

tisdag, maj 12, 2009 4:31:00 em  
Blogger Johan said...

Ja, i de sista inläggen håller jag helt med Bengt och Lars, dvs att vi bör försöka förstå varandra, hur man på olika "sidor" tänker, känner och resonerar. Det är viktigt, inte bara i denna debatt, utan i alla diskussioner, konflikter och mänskliga interaktioner. Israel-Palestina och västvärlden-Islam konflikterna är kända globala exempel på detta. Ingen sida förstår den andre, och en massa propaganda sprids som sanningar från båda sidor.

Men det är när man blandar ihop äpplen och päron, och försöker få det att framstå som en genom historien privilegierad grupp människor är lika utsatt som en kraftigt ogynnad minoritet som det blir fel. Jag är medveten om att Sverige är ett mycket sekulariserat land, och att det kan kännas svårt att öppet och bland en grupp människor säga att man är kristen eller gudstroende. Man kan få kommentarer som sårar. Jag är själv inte kristen men jag har en gudstro, och jag vet att det är svårt att våga föra fram detta i ljuset och erkänna det bland andra i Sverige, eftersom människor tittar konstigt på en (speciellt om man som jag samtidigt är vetenskapsman). (Detsamma gäller egentligen andra sätt att leva också, som att vara vegetarian t.ex. som jag är). Och det är inte bra, men det är inte detsamma som att det råder en kristofobi eller fobi mot andliga eller religiösa personer i Sverige. Däremot är homofobi ett reellt inslag i Sverige, och det är inte svårt att se att detta eller annan homofientlighet är djupt kränkande för de människor som är homo- eller bisexuella etc.

Nu blev jag kanske lite väl personlig, men jag ville skilja på tanken och känslan av ett reellt hot och sämre rättigheter i samhället.

Lars, jag ser fram emot din vidareutveckling om detta ämne på din blogg så småningom. Men se inte mina potentiella motinlägg och kritik på detta som en hetsjakt eller idiotförklaring på dig, dina tankar, KD eller kristna i allmänhet. Jag kommer aldrig att låta det som jag inte håller med om stå oemotsagt.

tisdag, maj 12, 2009 5:02:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home