fredag, augusti 21, 2009

Nazireferenser i Världen Idag: #33

av TOR BILLGREN

33.
2009-08-21: Storebror ser oss bättre än någonsin
Redan i dag har den globala rädslan för terrorism bland annat i Sverige lett till den beryktade FRA-lagen, som på flera punkter gör avsteg från nämnda FN-konvention: ”Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens…” (artikel 12).

Konventionen om de mänskliga rättigheterna skrevs efter Andra världskriget, då man fortfarande hade nazisternas fruktansvärda kontrollstat i färskt minne.

6 Comments:

Anonymous Stefan Pehrson said...

Nazireferenser i Världen Idag på Antigayretorik # 33

fredag, augusti 21, 2009 9:16:00 fm  
Blogger Johan said...

Konstigt att Världen Idag hänvisar till deklarationen om de mänskliga rättigheterna, när man betänker att deras medarbetare Stefan Pehrson anser att denna deklaration är en bluff. Inser inte andra medarbetare på VI detta, dvs är de helt okunniga? Om så är fallet (dvs att de besitter så pass lite kunskap på VI) borde det väl inte finnas någon anledning för Stefan att befatta sig med denna tidning mer.

fredag, augusti 21, 2009 9:55:00 fm  
Anonymous Stefan Pehrson said...

Att ha internationell lag är inget problem. Men den kan inte räknas som en högre moralisk ordning, som sista ordet.

Det stämmer också, som det står i citatet, att de skrevs pga nazisternas illdåd. Desperata inför den mänskliga verkligheten kastade man sig tillbaka på den högre ordning som bara blir begriplig som given ovanifrån.
Men ännu hade den stolta suveräna mänsklighetssynen inte gjort så stort intryck (utom i DN och sådana humanosekteristiska organ), utan man kunde låna religionens/kristendomens syn på en given ordning, liksom som en gammal vana.

Sedan dess har man arbetat och stretat med att undvika kraven på redovisning och skyla över att man faktiskt står för två olika saker: 1) mänsklig suveränitet och 2) ordning som måste vara given ovanifrån.

Syndromet är tydligt: Sverige (som ett slags huvudland) bygger på godtyckligt behållande av vad man vill, kombinerat med godtyckligt tillägg av vad man vill.
När man börjar vara konsekvent och spela rent kommer man att stå där, antingen utan en högre ordning eller med den högre ordning som kan finnas, den som är given av Gud.

Världen idag publicerade 3 juni min insändare Mänsklig lag med universella anspråk, om EU-fördraget.
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=4462&Itemid=29

fredag, augusti 21, 2009 10:50:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Hej Tor, Du kanske redan skrivit om detta men numera kan man alltså kommentera artiklarna på Världen idags hemsida. Har för mig att du uttryckte för några månader sedan att något sådant aldrig skulle hända, men jag kan ha förväxlat det med något annat. Kan i vilket fall vara bra att veta eftersom tidningen fortfarande tycks uppta mycket av din tid och av bloggens innehåll.

MVH
Samuel

måndag, augusti 24, 2009 9:40:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Samuel

Nästan. Jag skrev att Världen Idag inte kommer att införa Twingly. Det vill säga omodererade blogglänkar. Det var dock innan Felicia Svarerens redaktörskap. Med henne vid rodret är det ingen omöjlighet.

Jag har noterat kommentarerna, skrivit om tjänsten och använt den.

måndag, augusti 24, 2009 9:50:00 em  
Anonymous Patrik said...

Vill bara tacka för en bra blogg.

onsdag, augusti 26, 2009 12:43:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home