fredag, september 25, 2009

Nazireferenser i Världen Idag: #34

av TOR BILLGREN

34.
2009-09-25: Darwin, rasbiologins fader
Adolf Hitlers tänkande hade också i allt väsentligt byggt på Darwins och hans lärjungars tänkande. Om man vill hävda att Darwins tänkande utgör en vetenskaplig sanning, är det svårt att undgå hans sociala slutsatser.

9 Comments:

Anonymous TP said...

Nazireferenser i all ära. Jag reagerar över den totala bristen på källhänvisning. Jag orkar inte läsa igenom min Darwin för att se vad han säger om den engelska överklassen. Men även Darwin var ett barn av sin tid (även om han var före de flesta), och det säger ingenting om de principer av t.ex. naturligt och sexuellt urval som han beskrev. Det finns ingen bäst före-datum på dessa då de gång på gång på gång bekräftas i studier av naturen. Att idéerna (vems de nu är) om den engelska överklassen har bäst före-datum är mer troligt, och jag hoppas det är dessa arikelförfattarna syftar på i meningarna:

"Om man däremot intar den moderna inställningen till vetenskap, kan man hantera det bättre. Då ser man nämligen vetenskapliga resultat som förklaringsmodeller med tidsbegränsad giltighet."

På tal om vetenskap så är det viktigt att hålla isär vem som påstår vad. "Darwin och hans lärljungar." Vilka är dessa?

Deras avslutande slutsats är totalt obegriplig. (Om man inte tolkar in en hel drös kristna föreställningar om universum och giltigheten i en gammal bok om detta. Men om detta har ju inte artikeln handlat... väl.)

"Det innebär att den mänskliga samlevnaden måste bygga på en fastare grund än ideologiskt präglade och tidsfärgade vetenskapliga resultat av darwinistisk typ."

P.S. Är det inte märkligt att några som får antas tro på ett evigt liv kan baktala en död människa så mycket?

fredag, september 25, 2009 10:17:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Jag har tidigare ställt frågan vad som är heterofobi. Din gode vän Bengt Held har koll på de olika partierna. Socialdemokraterna har mycket ordentligt tagit ställning för att befästa HBT-folkets rättigheter. Men en liten hint i slutetav Bengts svar uttrycker oro för att resten av de som S skall behandla var heteronormativt1
Alltså partiet vill införa homonormativa skrivningar i sin utredning och kommentaren blev men resten av skrivningen är heteronormativ. Man kanske skall kolla Darwin i alla fall.
Människan är en högstående individ i djurens värld. Beteendeförändringar som studeras
kanske har med utvecklingen ,att göra. En grupp som inte av naturliga skäl kan föröka sig själva gör som andra varelser ikampen för att förökas och överleva. Göken lägger ägg i annas bo och ser till försörjningen av det nya livet. Människan ordnar med tekniska lösningar som utnyttjar att båda könen ingår i gruppen. Alltså är möjligheten till ,att säkerställa gruppens fortlevnad och utveckling.
Det kan tänkas bli en balans mellan de normativa sätten att fortleva. Men jag anar ungefär vad kritiken av heteronomativet hamnar kan det möjligen kallas hetrofobi?

fredag, september 25, 2009 10:40:00 fm  
Anonymous Sanna said...

En kreationist förespråkare som demoniserar Darwin, så ovanligt.....not.

Kreationismen är i första hand en ideologisk grundad kritik av evolutionsteorin, även naturvetenskapen i sig, och eftersom kreationister inte har en vetenskapliga grund för sin kritik, så är de hänvisade till att svartmåla Charles Darwin och evolutionsteorin som ursprunget till rasismen.

--

"En grupp som inte av naturliga skäl kan föröka sig själva gör som andra varelser ikampen för att förökas och överleva."

Även om jag är homosexuell, så kan jag om jag skulle välja att göra det, föröka mig precis som vilka heterosexuella som helst, men jag tackar Gud för att vetenskapen har nått dit att jag har fått en valmöjlighet.

Länge leve vetenskapen. ;)

fredag, september 25, 2009 12:47:00 em  
Anonymous TP said...

Jag gillar Leifs referens till göken som lägger ägg i andras bon :)

Varje stund jag inte dör selekteras i min potentella avkomma alla de genetiska komponenter som varit förutsättningar för att jag överlevt hittills. HUR JAG ÄN HAR LYCKATS MED DET. (Det är troligt att samma miljö finns tillgänglig för min avkomma och konststycket kan upprepas.)

De lesbiska som var modiga nog att inseminera sig trots att det var olagligt har gett världen fler barn med förutsättningarna att utveckla samma mod som vuxna och trotsa inseminationslagar. Eller de som har uthållighet nog att ta sig igenom byråkratin ger världen fler potentiellt uthålliga barn. Leve vardagsselektionen!

fredag, september 25, 2009 6:04:00 em  
Blogger Michael G. Helders said...

Sanna: sjätte kapitel: http://www.gutenberg.org/etext/2300 återkom när du har läst...så kanske du ser att det finns en god grund i denna artikel. Boken är "Descent of man" av Charles Darwin...Kan ju vara bra att ha läst på lite innan man sågar på!

måndag, september 28, 2009 10:39:00 em  
Anonymous Sanna said...

Michael G. Helders, jag behöver inte läsa den boken online, jag har den i bokhyllan, plus några till böcker av och om Darwin. Min bild av Darwin är följande,

1. Han var inte en politiks ideolog, han var en vetenskapsman, han propagerade inte för hur saker och ting bör vara, utan hur saker och ting är ur ett vetenskapligt perspektiv.

2. Darwin var varken mer eller mindre rasist än någon annan vetenskapsman på den tiden, dessutom skapade inte Darwin rasismen, rasismen hade existerat i tusentals år innan Darwin.

3. Darwin var inte socialdarwinist, han var emot det eftersom han förstod skillnaden mellan vetenskap och politik.

4. Darwin levde och verkade i en tid då det var allmänt accepterad att det fanns skillnader mellan "raser" av människor, att vissa var predestinerade att vara lägre utvecklade och andra högre utvecklade, och dessa högre utvecklade skulle vara herrar till de lägre utvecklade, (en ide som hade starkt kyrkligt stöd på den tiden, uppenbarligen fanns det stöd för det i bibeln?).

Darwins "Descent of man" gick emot den allmänt rådande iden om "raser" eftersom han konstaterade att alla människor är en och samma art och delade ett gemensamt ursprung, och tack vare det, skulle jag påstå, påverkades utvecklingen i riktning mot ett samhälle där alla människor kan och bör betraktas som jämlika oavsett ursprung eller etnicitet.

Jag vet att man kan tolka vissa av Darwins textstycken så att han framstår som en rasist, eller ursprunget till rasbiologin, men om man läser "Decent of man" och förstår helheten, (alltså utan att citera/tolka textstycken utanför sitt sammanhang och tidsanda), och ändå menar att Darwin var ursprunget till rasbiologin och rasismen, ja då vantolkar man "Decent of man".

tisdag, september 29, 2009 7:13:00 fm  
Anonymous Sanna said...

Michael G. Helders betänk också följande, bibeln skrevs långt före Darwin skrev "Decent of man", och att det fortfarande finns kristna som med stöd av bibeln påstår att den vita rasen är överlägsen alla andra raser, är det då rätt att påstå att bibeln är den egentliga ursprunget till rasismen?

tisdag, september 29, 2009 7:22:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Mycket bra, Sanna. Darwin måste vara en av historiens mest förtalade person. Och de som förtalar honom mest, är de vars heliga bok förbjuder just baktalande.

tisdag, september 29, 2009 8:17:00 fm  
Anonymous mirakelpojken said...

Bra Sanna!

tisdag, september 29, 2009 5:42:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home