onsdag, september 02, 2009

Den kristna högerns favorit-vårdnadstvist

av TOR BILLGREN

Det pågår miljontals vårdnadstvister i världen där barn sitter i kläm eller kastas mellan stridande mödrar och fäder som inte kan komma överens. Men det finns ett fall som den kristna högern i USA har tagit till sitt hjärta och gjort en stor affär av de senaste fem åren, nämligen tvisten mellan Janet Jenkins och Lisa Miller. Nu har även Dagen fått upp ögonen för fallet.

Det delikata i sammanhanget är att Miller har blivit kristen och inte vill låta Jenkins träffa barnet, eftersom Jenkins fortfarande lever lesbiskt - "en livsstil som Miller inte vill utsätta sin dotter för", som tidningen skriver.

Det är obegripligt att det kan bli så mycket ståhej och bråk av detta. För vad kan vara mer självklart än att stödja Jenkins anspråk på att få träffa barnet, som kom till under tiden hon var gift med Miller? Hur kan man ens komma på tanken att motarbeta hennes önskan?

Men inget är omöjligt för den kristna högern i USA. Den linje de förespråkar är att homosexuella är en sämre sorts människor som inte förtjänar samma rättigheter som heterosexuella. De skall till varje pris stötas ut och särbehandlas negativt. Och det är precis detta som den extremistiska tankesmedjan Liberty Counsel, som Dagen helt okritiskt citerar, argumenterar för. I juni skrev jag om ett fall där de protesterade mot ett domstolsbeslut som gav en homosexuell man umgängesrätt med sina biologiska barn. Olämpligt, ansåg organisationen, eftersom barnen därigenom riskerar att utsättas för "homosexuella miljöer". Liberty Counsels utgångspunkt är alltså att faderns homosexualitet är så pass graverande att det är bättre för barnen att aldrig mer träffa honom. Att homosexualiteten fråntar fadern rätten att träffa och ta hand om sina barn. Kärleksfullt? Kristet? Medmänskligt? Barnens bästa?

Box Turtle Bulletin har följt det tragiska fallet med Miller/Jenkins under en längre tid. Texterna ligger samlade här, med en överskådlig tidslinje.

4 Comments:

Blogger sMARTAss said...

Tack för inlägget! Jag reagerade också på det när jag läste det på Dagens hemsida. Märkligt (eller kanske inte?) att de använder samma ordval som organisationen. En vanlig tidning hade väl satt situationstecken kring en hel del? Eller valt andra uttryck...

onsdag, september 02, 2009 7:49:00 em  
Anonymous AT said...

Vid sidan av HBT-tidningar är nog Dagen en av de tidningar som skriver mest om denna grupp... Sedan ojar sig dess läsare över att homosexuella breder ut sig.

torsdag, september 03, 2009 10:42:00 fm  
Anonymous JEG said...

Det kanske mest intressanta med just Dagens artikel är att man flyttar upp en av Stavers anklagelser (att Jenkins inte vill att dottern ska växa upp i ett kristet hem) till ingressen. Huruvida det är sant eller inte (jag lutar åt "taget ur sammanhanget) vet jag inte, men Staver är en van lögnare vilket resten av hans påståenden bevisar.

Om man bara tittat på länken från startsidan hade man fått intrycket att det är Jenkins som vill hindra Miller från att träffa Isabella och inte tvärtom.

Själv är jag mycket imponerad av att Jenkins kan förhålla sig så lugn och samlad under det nakna hat hon utsätts för från mörkerkrafterna i USA.

lördag, september 05, 2009 9:14:00 fm  
Anonymous Adam Weisshaupt said...

Man kan jämföra detta med situationen i Sverige där pappor ej ses som lämpliga pga kön, kanske vore det något att blogga om; dessa mörkermänniskor som förhindrar barn rätten till sina fäder!?
Think global act local

måndag, oktober 05, 2009 11:47:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home