tisdag, juli 01, 2008

Antalet anmälda hatbrott ökar

Den 25 juli invigs Europride i Stockholm och som alltid publiceras BRÅ:s statistik om hatbrott mycket lägligt nu några veckor före festivalen. En av förutsättningarna för att HBT-personer ska få fira och vara stolta tycks vara att det samtidigt måste vara lite synd om dem.

Jag saxar ur RFSL:s pressmeddelande:

2007 anmäldes 3500 hatbrott, en ökning med 8 % jämfört med året innan. Av dessa utgjorde 20% [700 st] hatbrott med homofoba motiv. [...] De flesta homofobiska hatbrotten sker i vardagen och i 25% av fallen rör det sig om våldsbrott, det är en högre andel jämfört med de övriga hatbrotten. [...] Ca 50% av förövarna av homofobiska hatbrott är under 20 år.


Välregisserat publiceringsdatum eller inte – denna form av brottslighet är ett allvarligt problem. Och förmodligen är pridetider när allt kommer omkring den bästa tidpunkten att uppmärksamma det.

Även Sydsvenskan skriver om hatbrott idag och publicerar en intervju med en ung man som för tre år sedan utsattes för misshandel för att han är homosexuell:

”Jävla bögdjävlar”. Sen kom första smällen. Det var på midsommarnatten för tre år sedan. Rickard Szedelyi och hans dåvarande pojkvän gick hand i hand på väg hem från en fest när en okänd kille kom mot dem och skrek.

Rickard Szedelyis pojkvän fick en knytnäve i ansiktet. Tre andra killar dök upp. Det blev ett myller av armar som slogs och ben som sparkade. Rickard Szedelyi blev slagen i magen och i bröstet. Han försökte springa för att komma undan. En kille sprang efter, slog ner Rickard till marken och kastade en glasflaska mot hans huvud. Den missade. Sedan blev det plötsligt lugnt. Richard tittade upp och såg sin pojkvän ligga en bit bort på marken i fosterställning. Tre eller fyra killar hoppade och sparkade på honom.

[...]

När Rickard Szedelyi går ut tänker han på att inte skylta med sin sexualitet. Han och hans förra pojkvän försökte hålla varandra i handen en gång efter misshandeln.
– Så fort någon kom släppte vi. Jag fick inte längre den där fina känslan av att tycka om någon, utan det kändes bara obehagligt.


Personligen har jag aldrig råkat ut för någon form av attack, varken verbal eller fysisk. Men så har jag och min pojkvän också en mycket välutvecklad intuition för när det är dags att släppa varandras händer...

* * *

Fotnot

Några hatbrottsrelaterade texter (de flesta kommentarer på Världen Idag-artiklar, förstås)


Mord oviktig brottslighet enligt Agnarssons retorik

Desinformation om hatbrott i Världen Idag

Världen Idag och bagatelliserandet av hatbrott

Hatbrott och demokrati, hänger ihop med Artikel som motmedel

Hatbrottsstatistiken i USA för 2006

Intressant enkät om hatbrott i Dagen

Inkonsekvent kritik av hatbrottsbegreppet

5 Comments:

Blogger Leif Ekstedt said...

Hur definieras slagsmål mella homosexuella. Hatbrott?

tisdag, juli 01, 2008 3:10:00 em  
Anonymous Anonym said...

Från polisens hemsida

http://www.polisen.se/inter/nodeid=36332&pageversion=1.jsp

"HatbrottHatbrott används ofta som ett samlingsbegrepp för rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska (gärningar som begås mot judar eller judiska egendomar och symboler), och homofobiska brott (gärningar som motiveras av offrets sexuella läggning) samt olaga diskriminering.

Hatbrott är ingen brottstyp, det är ett brott som grundar sig på gärningsmannens hat mot grupper och individer på grund av etnisk tillhörighet, religiös uppfattning eller sexuell läggning. Med sexuell läggning avses i lagstiftningen hetero-, homo- och bisexuell läggning.
Hatbrott handlar ytterst om alla människors lika värde och om grundläggande mänskliga rättigheter. Hatbrott angår därför hela samhället.

Polisen samverkar i allt större utsträckning med föreningar, organisationer och myndigheter som kan bidra till att påverka brottsutvecklingen. För att bekämpa hatbrotten använder sig polisen av underrättelsearbete, systematisk kartläggning och analyser av rasistiska grupper.

Vid bedömning av straffvärdet av ett brott anses det som en ”försvårande omständighet” om motivet för brottet varit att kränka en individ eller en grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller liknande omständighet. Hatbrott kan, förutom hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, innebära allt ifrån ofredande till mord.

Det är viktigt att polisen kan identifiera hatbrotten, det vill säga förstå motivet bakom det som inledningsvis förefallit vara en ”vanlig” skadegörelse. Det är även viktigt att den som utsatts för ett hatbrott vågar berätta om det inträffade och får stöd."

Bengt Held

tisdag, juli 01, 2008 3:19:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag noterar att du spelar dum, Leif. Det hade jag inte väntat mig från dig. Nå, för säkerhets skull ska jag besvara din fråga seriöst, trots att den inte är seriöst ställd:

Hatbrott är det när själva motivet för brottet är offrets sexuella läggning (eller etnicitet/ras/trosbekännelse etc). Sålunda är det inte särdeles troligt att det handlar om hatbrott om en homosexuell person angriper en annan homosexuell person (såvida det inte handlar om ett invecklat system av självhat). Om våldet sker inom en relation klassas det som partnervåld. Precis som i heterosexuella sammanhang.

tisdag, juli 01, 2008 3:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Som komplement till det Tor skriver kan sägas att en homosexuell vit person givetvis kan vara ansvarig för ett rasistiskt hatbrott och en heterosexuell svart person vara ansvarig för ett homofobt hatbrott.

Det är alltså inte så att minoritetspersoner aldrig kan bli åtalade för hatbrott. Som Tor säger är motivet avgörande om de ska definieras som hatbrott eller inte.

Det betyder dessutom att alla brott som riktas mot svarta, judar, homosexuella, invandrare etc är hatbrott. Det kan ju vara helt andra motiv, ekonomiska, att de två blivit ovänner därför att de ogillar varann som individer etc.

Även om Leif kanske inte frågade helt seriöst kan det ju vara andra här som funderar vad ett hatbrott egentligen är.

Bengt Held

tisdag, juli 01, 2008 3:58:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Jag fick svaret och tackar för det. Frågan gällde om någon kontroll gjordes för statistikens skull. För några år sedan var ju många brott enligt uppgift mot feminister - men var i verkligehet någo thelt annat.
Svaret jag fick var vad jag frågade efter - om två personer av samma etniska ursprung bråkar och är våldsamma mot varandra så är det inte hatbrott. Men det var bra att få fram förklaringarna.

tisdag, juli 01, 2008 6:28:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home