tisdag, juli 08, 2008

Radikal? Höger? Konservativ?

Föregående inlägg gav upphov till en diskussion om vad man ska kalla de kristna som har det som en viktig del av sin tro att demonisera och motsätta sig homosexuellas förbättrade villkor och rättigheter i samhället. Det är en intressant och viktig fråga, och det har kommit många bra synpunkter.

Aqurette menade att höger må funka i USA, men inte i Sverige, eftersom höger här har kommit att beteckna både konservatism och liberalism. Istället föreslår han ordet radikalkristna, eller radikal kristendom, och jämför med islam, där man ju talar om radikala muslimer och inte högermuslimer. Det är en bra synpunkt. Han föreslår också en import av begreppet kristiansim, "som alltså motsvarar begreppet islamism, d.v.s. politiserad kristendom/islam". Ab föreslår extremkristna och kristextremister, och Bengt Held är inne på samma spår och säger kristna extremister eller konservativa kristna. Sanna säger värdekonservativa och Hapax radikalkonservativt kristna. Det blev en imponerande ordsamling det här...

Själv har jag mest använt mig av högerkristna, framförallt för att amerikanskans the christian right är ett välfungerande och tydligt begrepp. För mig har höger i detta sammanhang inte det minsta med höger i betydelsen borgerlig att göra (lika lite som i högerextremism). Det är viktigt att skilja skalorna åt och inte blanda ihop de politiska och religiösa med varandra. Höger har inget på förhand definierat innehåll, utan betecknar endast en position (eller riktning) på en viss skala. Innehållet på just den positionen är helt beroende på vilken skala det är frågan om. Ibland kan innehållet sammanfalla mellan skalorna, men det är i så fall som jag ser det högst slumpmässigt.

Må diskussionen fortsätta.

45 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det kan ju ha något att göra med att de partier som kallar sig för "höger" fta tycker illa homosexuella?

Så även med de flesta jag känner, de som kallar sig vänster brukar vara öppna för homosexualitet och de som kallar sig höger brukar bli äcklade av det.

Det är så som ord fylls med värderingar, därav HÖGERkristna.

tisdag, juli 08, 2008 4:49:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

...men må diskussionen inte urarta i jämförelser av historiska försyndelser mot homosexuella. Den i särklass mest homohetsande tidningen i svensk historia torde vara Arbetaren (vilket den har bett om ursäkt för), så politisk skitkastning i detta ämne hamnar i en utpräglad återvändsgränd.

tisdag, juli 08, 2008 4:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor, tycker du att det är konstigt att många homosexuella känner sig mer hotade av högern än vänstern?

Jag förstår att du som liberal inte vill förknippas med den homohatande delen av högern, men du kan inte bara förändra vad ordet Höger betyder för folk.

tisdag, juli 08, 2008 5:05:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Så började sandlådespelet ändå. Jag förstår inte varför vissa roas så oerhört av denna larviga lek.

Jag ser mig lika lite förknippad med den homohatande delen av högern, som jag ser mig förknippad med den marxistiskt gapande hbt-vänstern. Jag har ingen anledning att bli personligt stött av "högerns" många försyndelser mot homosexuella, jag har tvärtom skrivit utförligt om dem: Borgerlig historierevisionism i hbt-frågor

tisdag, juli 08, 2008 5:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det som roar är att du tycker att "homohatande delen av högern" och "den marxistiskt gapande hbt-vänstern" är lika illa.

Gapande marxist-hbt-vänsterfolk är jobbiga, det håller jag med om, men de misshandlar inte homosexuella.

Roas är kanske fel, men jag blir nyfiken på hur du resonerar.

tisdag, juli 08, 2008 5:24:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Nej, jag säger inte att de är "lika illa". Jag säger att jag inte känner mig befryndad med varesig de ena eller de andra. Om jag säger att varken Mat-Tina eller Hitler är min idol, betyder inte det att jag på något sätt jämför dem. Förstår du?

tisdag, juli 08, 2008 5:29:00 em  
Anonymous Anonym said...

Håller med.
Men om man säger att man ogillar både Mat-Tina och Hitler så kan det kanske vara värt att säga att man ogillar Hitler betydligt mer.

tisdag, juli 08, 2008 5:42:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Troligtvis är antalet HBT -individer fördelade politiskt från vän ster till höger eller för att vara politiskt neutral från höger till vänster. Staten skall regeras sekulärt och inte religiöst - anser jag som är kyrkvärd.

tisdag, juli 08, 2008 5:48:00 em  
Anonymous Anonym said...

Leif, så du menar att det är lika stor andel homosexuella i alla politiska organisationer? Oberoende av organisationernas åsikter om homosexuella?

tisdag, juli 08, 2008 5:53:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Anonym

Jag skulla aldrig någonsin förödmjuka mig med att offentligt bedyra vem av Mat-Tina och Hitler jag tycker mest illa om.

tisdag, juli 08, 2008 5:56:00 em  
Anonymous Anonym said...

stön, det förstår jag givetvis, det var du som kom med de exempeln.

Du förödmjukar dig säkert inte heller med att säga om du tycker mer illa om "den homohatande delen av högern" eller "den marxistiskt gapande hbt-vänstern".

tisdag, juli 08, 2008 6:01:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Anonym

Det är ingen helt enkel fråga att besvara, eftersom det är helt beroende på vad som gapas. Om det är "död åt borgarsvinen" eller "Svarta och vita tillsammans mot de rika" eller "Arbetarmakt - borgarslakt", så är det nog hugget som stucket.

tisdag, juli 08, 2008 6:07:00 em  
Anonymous Anonym said...

@ Tor

Ja, och om "den marxistiskt gapande hbt-vänstern" hade skrikit "Arbetarmakt - Bögslakt" så antar jag att vi hade kunnat anklaga dem för att hata homosexuella också.

Vi pratade om att "motsätta sig homosexuellas förbättrade villkor och rättigheter i samhället". Är det konstigt om jag tycker att högerpartier/organisationer är de som sysslar mest med sånt?

/ Sofia

tisdag, juli 08, 2008 6:53:00 em  
Blogger Noa Resare said...

Intressant och svår fråga. Jag tycker att högerkristen är en rimlig kompromiss just eftersom det finns en tydlig koppling till det etablerade amerikanska begreppet.

Att bygga utifrån ledet radikal- är lite problematiskt eftersom det finns en inte obetydlig del av kristenheten som ser sig själv och beskriver sig själv som radikal men på intet sätt tar avstånd från HBT-personers rättigheter. Exempel på detta är den kristna studentorganisationen KRISS, en rörelse som identifierar sig som själv som radikal och som tydligt och aktivt tar ställning för förbättrade villkor för HBT-personer.

Jag skulle vilja hävda att Jesus, så som han beskrivs i evangelierna är radikalt inkluderande av annars marginaliserade och förtryckta grupper i sin samtid.

tisdag, juli 08, 2008 7:38:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sofia:
"Är det konstigt om jag tycker att högerpartier/organisationer är de som sysslar mest med sånt?"

Att du har den inställningen beror sannolikt på att du inte känner till att många av de grövsta övergreppen mot homosexuella begåtts av hängivna vänsteraktivister. Eftersom jag sysslar med religionsvetenskap så träffar jag ofta vänsterstudenter som är upprörda över Åke Greens homofobi men som inte drar sig för att bära en tröja med Che Guevaras porträtt, trots att den senare faktiskt systematiskt mördade homosexuella. Många blir lite generade när jag berättar om hur denne vänsterikon förde bort och avrättade alla homosexuella i Havanna i syfte att rensa bort den borgerliga dekendensen och att denna inställningen genomsyrade hela den kommunistiska rörelsen i världen fram till sent 1970-tal. Få vet att även den svenska vänstern hatade homosexuella och att vänsterpartisten Jörn Svensson fick ta mycket skit när han i början av 1970-talet skrev en bok som tog avstånd från den av Moskva påbjudna homofobin. Han riskerade sin riksdagsplats när han 1973 la fram en första motion om registrerat partnerskap.

Det finns en djup okunskap inom vänstern i dessa frågor, och så fort någon yppar kritik rabblar man upp diverse konservativa regimer som begått liknande brott. Men två fel ger inte rätt, så vänstern smutsiga byk blir inte ren bara för att många högerpolitiker behandlat homosexuella lika illa som vänsterpolitiker gjort.

Tor:
Diskussionen visar med tydlighet varför prefixet höger är problematiskt när vi pratar om radikal kristendom.

tisdag, juli 08, 2008 8:38:00 em  
Anonymous Anonym said...

@ Christopher Aqurette

Jag gissar att studenterna inte blev generade för att de gillade Ches illdåd mot homosexuella. Att vara okunnig om historien är inte det samma som att hata homosexuella.

Delar av den svenska vänstern HATADE homosexuella, helt rätt. Hur mycket av detta hat kan du hitta idag? Delar av svenska högern HATADE och HATAR fortfarande homosexuella. En viss skillnad.

/ Sofia

tisdag, juli 08, 2008 9:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag vill mana till sans i debatten. Det blir så tråkigt med debatter där folk av partipolitiska orsaker ska försöka få halva svenska folket att bli rasister eller homofober för att de är borgerliga eller vänster. Fakta är att båda blocken har problem med intoleranta sympatisörer. Därför bör båda "sidor" vara så självkritiska så man kan erkänna det.

Dessbättre görs det ju attitydmätningar så man kan granska hur det verkligen är istället för spekulationer efter att man träffat några till höger och några till vänster i sin bekantskapskrets.

Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier gjorde 2003 en undersökning av vad svenska folket anser om homosexuella. De har säkert gjorts liknande attitydmätningar senare men den här infon har jag sparat i min dator och siffrorna lär inte ha förändrats dramatiskt de senaste åren förutom möjligen att andelen negativa till homosexuella minskat något i alla grupperna.

Det finns sju svarsalternativ från "Tycker alltigenom bra om homosexuella" till "Tycker alltigenom dåligt om homosexuella". Ett mellanalternativ är "Tycker varken bra eller dåligt om homosexuella". Det sistnämnda svaret behöver ju inte tyda på någon intolerans utan att man tycker att homosexuella är som folk är mest.

Däremot måste ju rimligen negativa åsikter tyda på homofientlighet. Och i så fall är 24 % i Sverige homofientliga. 34 % har positiva åsikter medan 34 % tycker varken bra eller dåligt om homosexuella.
Mest toleranta är ungdomar, kvinnor, fp- mp- och v-sympatisörer samt akademiker. Från diskrimineringssynvinkel så är det givetvis inte bra att egna företagare är en av de grupper där homofientlighet är vanligast. Orsaken till att egna företagare oftare är homonegativ är sannolikt för att många av dem är män och relativt gamla. Män är ju generellt mer homonegativa än kvinnor och äldre mer homonegativa än ungdomar.

Sossar och moderater har samma andel homonegativa. Vilket visar att det inte är enkelt att placera homofientlighet bland ena blockets sympatisörer.

Siffrorna visar också att det är en fördom att gissa att alla kd-sympatisörer är homonegativa. Visserligen är det den grupp som har störst andel homonegativa, men de flesta, 60 %, är INTE homonegativa bland kd-sympatisörerna.

Andel inom olika grupper som har negativa åsikter om homosexuella.

Män 34 %
Kvinnor 17 %

Miljöpartister 11 %
Folkpartister 17 %
Vänsterpartister 18 %
Socialdemokrater 28 %
Moderater 30 %
Centerpartister 32 %
Kristdemokrater 40 %.

18-29 år 11 %
30-43 år 23 %
44-56 år 22 %
57-73 år 32 %
74-80 ÅR 39 %

Egna företagare 37 %
LO-medlemmar 31 %
TCO-medlemmar 14 %
SACO-medlemmar 10 %

Storstadsbor 15 %
Annan stad med mer än 30 000 invånare 23 %
Ort med mellan 4000 och 30000 invånare 27 %
Landsbygd 34 %

Bengt Held

tisdag, juli 08, 2008 9:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Förklaring till något jag skrev i förra meddelandet.

"Sossar och moderater har samma andel homonegativa"

Ja, jag vet att andelen för s är 28 % och andelen för m är 30 % men det är inom felmarginalen vid den här typen av attitydmätningar.

Det som lär vara statistiskt säkerställt är att mp- fp- och v-sympatisörerna avviker åt det positiva hållet medan kd-sympatisörerna avvikter åt det negativa hållet.

Bengt Held

tisdag, juli 08, 2008 9:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sofia:
Ja, men då är vi där igen. Medan vänstern är klart definierad som socialistisk har högern blivet ett samlingsbegrepp för både liberalism och konservatism. Anledningen är naturligtvis att denna förenkling speglar svensk blockpolitik. Men resultatet är att begreppet "höger" blivit helt oanvändbart i en svensk diskussion om teologi och religion. Många av de värsta homofoberna inom svensk kristenhet och islam röstar vänster av anledningar som inte har med homosexuellas rättigheter att göra.

tisdag, juli 08, 2008 9:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

@Christopher Aqurette

Vad får du det ifrån? Är KD plötsligt ett vänsterparti? Alla homofoba muslimer och kristna som jag känner röstar på M eller KD.

Vi lever hog helt enkelt i olika världar. De homofober som jag känner skulle aldrig få för sig att kalla sig för något annat än Höger.
För dem är vänster och bög samma sak.

/ Sofia

tisdag, juli 08, 2008 10:27:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Bengt, när man som mest behöver det kommer du med dina siffror. Utmärkt.

Sofia, har du några exempel på svenska högerpartier / organisationer som motsätter sig homosexuellas förbättrade villkor?

tisdag, juli 08, 2008 10:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

@Tor

KD, KDU, SD, SDU Info14, NSF, ND
osv..

/ Sofia

tisdag, juli 08, 2008 11:19:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sofia

"Alla homofoba muslimer och kristna som jag känner röstar på M eller KD."

Christopher får ju svara för sig själv. Jag gissar att hans tes kanske inte är helt riktig när det gäller kristna (vänsterkristna homofober existerar men enligt min bedömning är de betydligt färre än högerkristna homofober) men definitivt när det gäller muslimer.

Jag har själv 2001-2006 varit ledamot i Rosengårds stadsdelsnämnd. För de som inte känenr till stadsdelen är det ett av Sveriges invandrartätaste områden. Majoriteten av befolkningen är muslimer men det är även många som är kristna med invandrarursprung (från fd Jugoslavien, Polen etc) och en del etniska svenskar. Men andelen med invandrarursprung är mer än 80 %.

När jag jobbade där och pratade med folk och lobbade för HBT-rättigheter var det tydligt att homosexualitet mycket mer än i andra stadsdelar i Malmö är tabu för många. Sannolikt är majoriteten av befolkningen homofober i meningen att de ogillar homosexuella relationer. Många skolor vågar inte ha ordentlig information om homosexualitet i Rosengård eftersom de är oroliga för att föräldrarna då flyttar sina elever till friskolor istället. Något som jag kritiserat, det är oacceptabelt att resonera så.

RFSL har varit ute i många områden i Malmö och det har ofta fungerat bra men i Rosengård har elever ibland kastat sten efter dem. Så har inte elever betett sig inom de flesta andra områden i Malmö enligt de skolinformatörer jag talat med. Det bertyder givevis inte att alla eller ens de flesta elever i Rosengård betett sig så men det är tydligt problemen är värre där än i övriga Malmö när det gäller homofientlighet.

Givetvis bor det annars många som själv är homosexuella i Rosengård men få av dem berättar det för sina närmaste. Dessutom är det givetvis en del homovänliga heterosexuella även där men enligt min bedömning så är homosexualitet tabu för majoriteten av befolkningen ännu. De muslimer som är liberala och homovänliga bor ofta i andra områden där integrationen fungerar bättre.

Hur röstar då folk i Rosengård? Jo, s, v och mp får mer än 80 % av rösterna. M, fp, c och kd tillsammans ca 10-15 %.

I det område, Herrgården, där andelen konservativa muslimer är flest, får m och kd tillsammans 3-4 % av rösterna.

Bengt Held

tisdag, juli 08, 2008 11:22:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt, har du frågat dem VARFÖR de röstar på s, v och mp?
Var det för att de partierna stödde deras homofobi eller andra osaker?

De homofoba religösa som jag känner (kan inte tala för några andra såklart) röstar på M och KD PÅ GRUND AV sin homofobi. Det viktigaste för dem är kärnfamiljens bevarande.
(en sa dock att han röstar på M för att de vill sänka skatten, skatten är enligt honom skapad av onda Judar)

/ Sofia

tisdag, juli 08, 2008 11:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sofia

"Var det för att de partierna stödde deras homofobi eller andra osaker?"

Nej, det var det säkert inte. Men de som ogillar homosexuella och som röstar på m gör det säkert inte heller för att stödja någon homofobi. M är för en könsneutral äktenskapslag och Reinfeldt har som förste statsminister i Sverige besökt Stockholm Pride.

Jag tycker inte Info-14, sd, nd etc är några högerpartiet för övrigt. De lånar ideologiskt både från vänster och höger. Sd försvarar facket mot EU-domar. Nd vill att staten ska styra näringslivet mer än idag och är emot frihandel och kapitalets globalisering. Nsf är nationalSOCIALISTER.

Det blir ärligt talat något absurt att slå nsf i huvudet på moderater. För nazister och nationaldemokrater är moderaterna landsförrädare och styrda av "jude- invandrar- och homolobbyn".

Bengt Held

tisdag, juli 08, 2008 11:59:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sofia:
Jag skulle gissa att dina vänner röstade på moderaterna för att de delar dina idéer om vad "högern" är. Hade de läst valmanifestet skulle de ha sett att partiet värnar homosexuellas rättigheter.

onsdag, juli 09, 2008 12:04:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Lade till ett inlägg i tråden nedan först och ser att tråden övergick här så jag tar mig friheten att kopiera:
------------------
Jag är höger och jag är kristen. Jag har en bakgrund i frikyrkan. Dessutom är jag homosexuell och öppet kritisk till mycket av den dynga och de fördomar som sprids och närs hos Sveriges frikyrkliga idag.

Jag ogillar också att använda ordet "högerkristen" som en benämning på de mest fundamentala och bokstavstroende rörelserna i Sverige. Jag tycker Kristianism låter bättre eller varför inte Kristextremister....

Jag brukade försöka mynta ett nytt ord för några ord sedan då jag kallade dessa grupperingar för "bokstavskristna" för att visa vad det handlar om :-)

Det är viktigt att vi i ivern att bemöta homohatarnas argument inte använder benämningar som gör gällande att det skulle röra sig om:

1. Högerfolk generellt
2. Kristna generellt

Därför anser jag också att benämningen högerkristna är olycklig och ska försöka undvika den.

onsdag, juli 09, 2008 7:26:00 fm  
Anonymous Anonym said...

@ Björn & Christopher

Ni krånglar till det onödigt. Homofoberna som jag känner anser helt enkelt att de själva är höger och att högerpartier stödjer deras homofobi. Det är sånt som ger ord betydelser.

Vilka organisationer tror ni att folk tänker på när man säger extremhögern och ultrahögern??
Jag kan lova att det är organisationer/partier inte älskar homosexuella precis.

/ Sofia

onsdag, juli 09, 2008 9:31:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Men på vilket sätt menar du att extrem- och ultrahögern har något med moderat och liberal politik att göra?

onsdag, juli 09, 2008 10:00:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag är mer vänster än höger i min politiska inriktning, röstar på sossarna, och upplevt att motståndet mot lika rättigheter och lika värde förekommer i båda läger, dock med överslag för högerinriktade ideologier, men värdekonservativa falanger hittar man i alla läger, det är inte unikt vare sig höger eller vänster, inte heller för religionsutövare.

De bästa exemplen på värdekonservatism är bevarandet av den traditionella kärnfamiljen, traditionella värden för manligt och kvinnligt. Uppfattningen att gamla principer, dygder och värden bör försvaras för samhällets bästa och för att samhället ska utvecklas i en moraliskt "sund" riktning.

Över 70% av människorna i Sverige är för ett könsneutral äktenskapslagstiftning, dessa över 70% kommer från höger-, vänster- och religiösa grupper, de representerar att vi i Sverige har en utveckling från ett konservativt värde till ett progressivt värde, som är baserad på en konesekvensetisk grund istället för en pliktetisk grund.

Därför tycker jag att "höger" är missvisande, och värdekonservativ en riktigare benämning för de som är mot en utveckling mot ett samhälle där lagar och förordningar inte är statiska utan baseras på konsekvensen att samhället och människorna är stadda i en värdemässig utveckling.

onsdag, juli 09, 2008 10:34:00 fm  
Blogger hapax said...

Nån får väl maila till Världen idag och fråga vad de vill bli kallade... =)

onsdag, juli 09, 2008 11:23:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Åh, snälla snälla, kan inte någon göra det!?

(Jag törs inte, då kommer de säkret att försöka ta ifrån mig mitt barn!)

onsdag, juli 09, 2008 11:51:00 fm  
Anonymous Anonym said...

@ Tor
Moderaterna och FRA-liberalerna har inget emot att samarbeta med KD, sveriges mest homofoba parti. Alla är höger. Det är sånt som gör att folk kopplar höger med homofobi.
Sen går såklart extremhögern längre i sitt homohat.

@ Hapax
Tror inte att Världen Idag har något emot att kallas "homosexualitetshatande kristna"

/ Sofia

onsdag, juli 09, 2008 12:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sofia

"Vilka organisationer tror ni att folk tänker på när man säger extremhögern och ultrahögern??
Jag kan lova att det är organisationer/partier inte älskar homosexuella precis."

Men det är ju precis det som många kritiserar här, att man kallar nazister för "högerextremister", att det blivit så etablerat att många då buntar ihop moderater,
med nazister och nationaldemokrater.

Sanningen är ju att moderaterna och nazisterna nästan inte har någon gemensam åsikt idag. Nu vill ju moderaterna tom banta försvaret. Visserligen gillar ju både moderaterna och nazisterna monarkin men räcker det för att ha gemensam ideologi? Många bögar är ju förtjusta i att Carl-Philip är prins och är monarkister. Är de då också i samma grupp som nazisterna?

Vad är alltså poängen med att bunta ihop dem.

Man kan likaväl säga att vi har nyliberaler på ena extremen, en nattväktarstat där statens inflytande är minimalt. Och nazister och kommunister på andra extremen, ideologier som tycker kollektivet är allt och individen ska offra sig för kollektivets bästa i varje situation.

Mot det kan man ju invända att både nyliberaler och nazister är emot idén om att man ska ge offentligt stöd åt alla männsikor som bevöver det för att de är fattiga, sjuka, arbetslösa etc. Nyliberaler är emot det helt medan nazister vill begränsa det till det "egna folket". Medan socialliberaler och socialister ideologiskt vill ge alla social trygghet.

Man kan alltså vända det åt olika håll och det visar att även om vi av slentrian använder ordet "högerextremister" om nazister, ordet är bra av en orsak, de flesta vet vad det betyder, så är det verkligen inte enkelt att placera in grupper som sd, nd och nazister på den vanliga politiska höger-vänsterskalan.

Både sd och nd kallar sig för övrigt "nationella mittenpartier". Nazisterna identifierar sig inte själv som höger eller vänster. Hitler var visserligen antikommunist men han hatade USA också där man lät kapitalistiska judar "fördärva ekonomin" och där man accepterade "negermusik" som jazz.

Hitler sa också att de bästa nazistiska partiarbetarna var fd kommunister för fd kommunister var vana att lyda sitt parti och inte ifrågasätta att individen ska offra sig för kollektivet. Något som både nazister och kommunister var för som bekant.

Bengt Held

onsdag, juli 09, 2008 12:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sofia

"Moderaterna och FRA-liberalerna har inget emot att samarbeta med KD, sveriges mest homofoba parti. Alla är höger."

Du gör det verkligen enkelt för dig. Och ditt uttalande blir något historierlöst.

Kanske dags för en historielektion.

Kristdemokraterna (som då hette kristen demokratiska samling, kds) och startade 1964 var från början utanför de båda blocken i svensk politik. De menade att de i vissa frågor mest hade gemensamt med vänstern, i andra frågor med borgerligheten. Det var först 1982 när socialdemokraterna ville införa löntagarfonder (fonder som skulle socialisera delar av näringslivet men som blev avskaffade av den borgerliga regeringen 1992 och som sossarna inte vill ha tillbaka igen idag) som kds valde block, det borgerliga blocket. Kds var nämligen helt emot löntagarfonderna. Därmed blev partiet också i praktiken ett borgerligt parti.

1984 inledde centern och kds ett valsamarbete för att borgerligheten inte skulle förlora kds-rösterna inför valet 1985. Men sossarna vann valet trots det det året.

1991 ökade kd:s opinionsiffror och övriga borgerliga partier hade då att välja mellan att acceptera kd inom borgerligheten och ha chans att få majoritet (vilket man dock inte fick utan blev beroende av ny demokrati) eller att inte kunna vinna över sossarna.

Faktum är att sossarna aldrig har kritiserat kristdemokraterna för att vara homofober förrän de senaste åren, sedan Sahlin blev ordförande. Olof Palme, Ingvar Carlsson och Göran Persson hade aldrig någonsin några egentliga problem med deras homofientlighet och kritiserade dem aldrig offentligt för det.

Socialdemokraterna var för övrigt eniga med kristdemokraterna inom delar av familjepolitiken. på 1980-talet sa s (precic som borgerligheten) nej till en könsneutral äktenskapslag, nej till homoadoptioner och nej till inseminationer för lesbiska med argumenten att ett barn behöver både "pappa och en mamma" och att svenska folket menar att äktenskapet är till för "en man och en kvinna".

Och vi kan ju kolla hur situationen ser ut i Europa idag där vi har diverse homofientliga eller homonegativa kristdemokratiska partier.

I Danmark tillhör kristdemokraterna vänsteroppositionen mot den borgerliga regeringen men de lyckades inte komma in i parlamentet förra valet.

I Norge har kristdemokraterna oftast samarbetat med andra borgerliga partier, men sossarna har aldrig sagt kategoriskt nej till att samarbeta med dem i en regering. Sossarna i Norge har däremot sagt nej till höyre (som är homovänliga) som regeringspartner.

I Tyskland är det idag en regering med socialdemokrater och kristdemokrater.

I Nederländerna är det en regering med ett socialdemokratiskt parti och två kristdemokratiska partier, varav ett av dem är homofientligt.

I Belgien har kristdemokrater ofta varit i regeringskoalitioner med både liberaler och socialister.

I Italiern så har kristdemokrater, socialister, gröna och kommunister samarbetat i den sk Olivalliansen. En sak de var oeniga om var en sambolag för samkönade par som ett kristdemokratiska var emot, men trots de vill de röd-gröna partierna samarbeta med det kristdemokratiska partiet. Idag är vissa kristdemokratiska grupper en del av vänsteroppositionen i Italien.

I Österrike så är det idag en regering med ett socialdemokratiskt och konservativ-kristdemokratiskt parti.

I Schweiz så har det ofta varit samlingsregeringar med högerpartier, liberaler, socialdemokrater och kristdemokrater.

Faktum är att Sverige är ett av få länder i Västeruopa där vänsterpartier aldrig varit i regering med något kristdemokratiskt. Orsaken är givetvis att sossarna ofta klarat sig med stöd av kommunister och sedan även miljöpartiet. Och att kd blev ett borgerligt parti på 1980-talet.

Betyder det att vänstern i Västeuropa varit homofientlig för att de bildat regeringar med kristdemokratiska partier ibland. Nej, de har istället bildat sådana regeringar för att de varit eniga om ANNAT än homopolitiken. Alltså samma orsak till att fp, c och m idag bildar regering med kd.

Bengt Held

onsdag, juli 09, 2008 1:00:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nu svävar du iväg Bengt.

Det enda jag menade var att om Högern i sverige har samarbetat med det mest homofoba partiet i 25 år så är det inte så konstigt om folk förknippar högern med homofobi.
Att sedan extremhögern hatar homosexuella gör det inte mycket bättre.

Att ni inte vill kalla extremhögern för höger är en annan fråga. Orsaken till att den heter så var du inne på nyss
"socialliberaler och socialister ideologiskt vill ge alla social trygghet."
Det är detta som för mig är vänster/socialism.

Höger är viljan att välja vilka utsatta grupper som man ska minska stödet till.
Tex M, C och FP = minskat stöd till fattiga, sjuka, arbetslösa.
ND, NSF, SD = minskat stöd till invandrare och homosexuella.
KD = Minskat stöd till bla homosexuella.

/ Sofia

onsdag, juli 09, 2008 1:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag ansluter mig till Noas kommentar. "Radikal kristendom" används ofta som en självidentifikation av (t.ex. mig själv) de kristna som strävar efter förändring och förnyelse, alltså radikal i motsats till konservativ. Min forskning syftar t.ex. till att bidra till en "radically queer theology" som det heter i min projektplan.

För att ytterligare förvirra begreppen finns den i huvudsak brittiska rörelsen "radical orthodoxy", som identifierar sig själva som sociopolitiskt åt vänster, men samtidigt "radikalt ortodoxa", med vilket skall förstås en önskan att återgå till kristendomens rötter, dock med en medvetenhet om det postmoderna tillstånd vi befinner oss i.

Högerkristna tycker jag alltså även fortsättningsvis fungerar bra, även om jag förstår Tors ambivalens inför detta uttryck.

onsdag, juli 09, 2008 2:55:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sofia:
"Höger är viljan att välja vilka utsatta grupper som man ska minska stödet till."

Förstår du inte att detta är en klassisk halmdocka? Den "höger" du beskriver finns inte annat än i vänsterns retorik. Det är en nidbild. Du gör precis som homofoberna som pratar om att den homosexuella livsstilen är ett hot mot familjen.

onsdag, juli 09, 2008 5:25:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ja, vilken nidbild att säga att homofoba och rasistiska högerpartier inte vill stödja utsatta invandrare eller homosexuella. Sånt kan bara komma från vänsterns mörkaste propagandahålor :)

/ Sofia

onsdag, juli 09, 2008 6:55:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sofia

Jag tycker du svävar iväg när du buntar ihop m och nsf.

Att nazister historiskt blivit kallade högerextremister var för att de hade ganska mycket gemensamt med dåtidens höger som var KONSERVATIV och ANTI-LIBERAL , för militarism, för nationalism, emot internationellt samarbete (hade det existerat något EU för 100 år sedan hade nog den svenska högern varit emot att Sverige ska bli medlem där) för starkt försvar, aborter ska vara förbjudna, homosexuella relationer ska inte vara tillåtna, skepticism mot demokrati, ibland positivt till dödstraff etc.

Så är inte moderaternas politik idag utan den är främst liberal. Jag är inte själv moderat men rätt ska vara rätt.

Det här håller på att bli en traditionell höger-vänsterdebatt. Av respekt för Tor och syftet med hans blogg ska jag inte förlänga den annat än att säga att jag visat att det är problematiskt att placera in nazister, sd och nd till höger utan mer rättvist är att säga de hämtar inspiration både från höger och vänster. De som besöker Tors blogg kan läsa de argument jag presenterat.

Bengt Held

onsdag, juli 09, 2008 7:29:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det var just för att prefixet "höger" automatiskt leder till denna typ av diskussion som jag menade att det blir fel att prata om högerkristna. Det framgår ju med tydlighet av diskussionen ovan att begreppet syftar till att beskriva något diffust anti-socialistiskt snarare än att faktiskt definiera konservatism, fundamentalism och traditionalism. Även om många av oss som har vana av att diskutera sexualpolitik vet vad vi menar när vi pratar om kristen höger så uppfattar många andra det helt annorlunda. Jag väckte frågan i en tidigare diskussionstråd just för att jag under föreläsningar märkt att många tror att jag pratar om kristna som röstar borgerligt eller kristna nyliberaler.

Vill man påverka samhällsdebatten är det viktigt att vara tydlig. Ofta skadar det inte att vara övertydlig. Som sagt, "Christian Right" fungerar som uttryck i USA eftersom höger fortfarande betyder konservativ där. Men i vårt politiska klimat har "höger" blivit ett diffust samlingsbegrepp för allt som inte är socialdemokrati och kommunism.

onsdag, juli 09, 2008 8:40:00 em  
Blogger Johan said...

Jag förstår inte varför människor alltid måste delas in i fack och kategorier. Det är ju självklart att det blir lättare att diskutera olika grupper av människor om man gör så men det har egentligen väldigt lite att göra med hur dessa människor ser på världen, livet och andra medmänniskor. Det finns säkert lika många sätt att se på homosexualitet etc inom kristna och andra religiösa grupperingar, och inom politiska grupperingar etc. som det antal människor som finns inom dessa grupper. Därför tjänar det egentligen inget till att ha ett enhetligt begrepp eller term för dessa homofoba kristna människor. Det är nog ett arv från naturvetenskapen (en vetenskap som jag själv tillhör som forskare) att alltid försöka kategorisera, men det är inte speciellt lyckat att göra det inom humana discipliner (inte heller alltid inom naturvetenskapen kanske). Detta pga att variationen är alltför stor, den biologiska såväl som den sociala och mänskliga "tänkande"-variationen. Därför tycker jag man kan använda olika begrepp på de homofoba kristna som har gjorts kontinuerligt på dessa sidor etc., t.ex. konservativa kristna, bokstavstrogna kristna, radikalkristna etc etc beroende på sammanhang. Men om ett enda begrepp måste användas, varför inte då bara säga homofoba kristna om de kristna som är emot ökade rättigheter för homosexuella, för då skulle man ju direkt säga vad man pratar om för människor istället för att linda in den grupp man talar om i andra ord och betydelser (t.ex. i politiska beklädnader)och därmed dra en massa andra kristna över en och samma kam.

onsdag, juli 09, 2008 9:06:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Bengt, du går från klarhet till klarhet.

Aqurette, jag inser att det inte är fungerar särskilt bra att använda högerkristen, trots att höger för mig som sagt inte är ett innehåll, utan en position på en viss skala.

Johan, du har också rätt. Egentligen är mitt sätt att närma sig ämnet lite smaklöst. Objektifierande och väldigt distanserat. Jag kommer dock aldrig att använda uttrycket "homofob", utan kanske snarare "antihomosexuell".

onsdag, juli 09, 2008 9:16:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Eller snarare, "anti-hbt"... Nej, aldrig...

onsdag, juli 09, 2008 9:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag har en "höger"-kristen bakgrund i bagaget, och jag har mötts av en attityd från många moralkonservativa kristna inom de frikyrkliga samfunden som jag inte kan identifiera som annat än en fobisk förhållningsätt mot homosexuella och homosexualitet.

Det fobiska förhållnigssättet visas i retoriken som går ut på att utmåla den "homosexuella livsstilen" och därmed homosexuella själva som ett samhällsproblem som måste, t.ex. på ett eller annat sätt behandlas, botas, likt en cancervulst i människokroppen

Jag kommer i fortsättning, när jag så anser är påkallat, använda ordet homofob/-i för att markera hur viss retorik är inget annat än ren och skär demonisering av icke-heterosexuella personer.

Homofobi är ett samhällsproblem.

tisdag, juli 15, 2008 10:41:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home