fredag, juli 18, 2008

Sverige får EN diskrimieringsombudsman

Sveriges fyra antidiskrimieringsmyndigheter (DO, JämO, HO och HomO) slås ihop till en. Det är bra med ett samlat grepp i kampen mot diskrimineringen. Den nya större organisationen kanske blir mer tungfotad, men också – förhoppningsvis – starkare. Med det tidigare systemet kunde de enskilda myndigheternas arbete begatelliseras och bespottas under förevändningen att det endast gynnade särskilda intressegrupper. Nu blir det svårare för diskrimieringsförespråkarna att finna argument – särskilt de konservativt religiösa, eftersom deras intressen framgent alltså kommer att tas till vara av samma myndighet som motarbetar diskriminering på grund av sexuell läggning.

De världenidag-kristna har under HomO:s existens kunnat hävda att diskrimineringsskydd för homosexuella är en otillbörlig social och juridisk förmån. Kommer de att bibehålla denna hållning nu när de kommer att skyddas under samma paraply? (Meningen ändrad i efterhand av tydlighetsskäl.)

Den nya myndigheten kommer att ledas av Katri Linna och börjar sitt arbete den 1 januari 2009.

17 Comments:

Anonymous Anonym said...

"De världenidag-kristna har under HomO:s existens kunnat hävda att diskrimineringsskydd för homosexuella är en otillbörlig social och juridisk förmån. Kommer de att bibehålla denna hållning under det nya systemet, som ger kristna exakt samma skydd?"

Tor har ett bra argument att det blir svårare för konservativt kristna att låtsas som att en gemensam antidiskrimineringsmyndighet är en del av "homolobbyn". Dessutom är Sverige idag faktiskt ensamt i världen att ha en separat ombudsman för diskriminering av homosexuella och bisexuella. Övriga länder har oftast en gemensam myndighet för olika typer av diskriminering vilket alltså även Sverige får från och med 1 januari 2009 då för övrigt alla transpersoner äntligen får skydd mot diskriminering.

Jag vill annars förtydliga att kristna redan idag har exakt samma skydd som homosexuella i lagarna. Det nya är alltså att myndigheten som ansvarar för att bekämpa diskriminering av homosexuella (och bisexuella och heterosexuell) och diskriminering av kristna (och muslimer, judar etc) blir gemensam.

Bengt Held

fredag, juli 18, 2008 10:23:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Det är sant, det kanske inte framgick så tydligt...

fredag, juli 18, 2008 10:34:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Och jag som trodde att diskrimineringsgrunden "könstillhörighet" endast var till hjälp för transsexuella, som faller in under någon av de två lagstadgade könen som finns... Alltså skulle lagen då inte hjälpa andra transpersoner. Detta har iaf tidigare varit ståndpunkten hos BEO (Barn- och ElevOmbudsmannen) gällande just kriteriet "könstillhörighet" när det gäller diskrimering i skolan...

fredag, juli 18, 2008 10:42:00 fm  
Anonymous Anonym said...

men betänk, vi homosexuella människor är ju en ren och skär diskriminering av kristna bara genom vår existens :-)

Åtminstonde tycks kristianisterna resonera så med tanke på deras ihärdiga förföljelse och ständiga påhopp och attacker på oss homosexuella som grupp.

fredag, juli 18, 2008 10:43:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Leo

"Och jag som trodde att diskrimineringsgrunden "könstillhörighet" endast var till hjälp för transsexuella, som faller in under någon av de två lagstadgade könen som finns... Alltså skulle lagen då inte hjälpa andra transpersoner."

Bra att du skriver det. Här är det nämligen vanligt med olika tolkningar av hur lagen är.

Hittills har transsexuella haft ett bättre skydd än övriga transpersoner, det har du rätt i.

Orsaken är att EU uttalat att lagar mot diskriminering p.g.a. kön även skyddar transsexuella, både de som förbereder en operation för ett "könsbyte" eller de som redan opererat sig. De senare är egentligen inte transsexuella (efter operationen identifierar sig de ju med det kön de då biologiskt tillhör) men de kan bli diskriminerade av den orsak att de juridiskt bytt kön.

Däremot har inte övriga transpersoner tex transvestiter som inte vill operera sig och intergenderpersoner som ibland kan identidera sig som män, ibland som kvinnorm haft något skydd mot diskriminering. De blir ju inte heller diskriminerade pga sexuell läggning. Transpersoner kan som bekant vara homo, hetero och bi, de flesta är hetero.

Därför blir det med den nya lagen ett tydligt skydd för alla transpersoner genom ett förbud mot diskriminering pga "könsöverskridande identitet eller uttryck.". En enig riksdag sa ja till förbud mot diskriminering av transpersoner juni 2008.

Idag är det bara tre länder i Europa som förbjuder diskriminering av alla transpersoner, Tyskland, Irland och Ungern.

I januari 2009 blir Sverige alltså fjärde landet i Europa med en sådan lag.

Utanför Europa har en del delstater i USA och Australien förbud mot diskriminering pga könsidentitet.

Bengt Held

fredag, juli 18, 2008 11:07:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Men då är det väl ett framsteg.
Rationalisering som gör nytta.
En pluspoäng för regeringen.

fredag, juli 18, 2008 12:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ordet "religiös" betraktas av en stor majoritet av dem som brukar kallas detta i sverige som ett skällsord i klass med "svartskalle" och diverse skällsord om homosexuella. Främst då det är ett generalliserande ord, en nidbild, formad av fördomar, av vissa människor med ett visst beteende.

fredag, juli 18, 2008 2:37:00 em  
Blogger Kalle said...

Nineve:

Har du något förslag på vad man ska kalla dessa personer för, om "religiös" är kränkande?

(I parallellfallet tycker jag att "bög" i sig inte är speciellt otrevligt, det är vad jag kallar mig själv och vad mina kompisar kallar mig)

fredag, juli 18, 2008 3:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det förefaller mig det inte minsta svårt att justera retoriken.

"De koncentrerar sig bara på homosexfall! Alla kristna däremot.."

It's so easy!

fredag, juli 18, 2008 8:33:00 em  
Anonymous Anonym said...

karl

ja istället bör ord som personen själv identintifierar sig med användas. Jag identifierar mig som kristen. Jag vill att man om mig säger kristen istället för religiös. Sen finns det, buddhist, muslim, hindu...osv.

Jag vill inte på ett generaliserande sätt klumpas ihop med all världens olika trosföreställningar....min övertygelse är ju dessutom mer lik en sekulärsvensk än en hindu i indinens tro....när de folkgrupper man klumpar ihop har så vitt skilda övertygelser förstår jag inte heller varför sekulärsvensken ska slippa denna stämpel,käns bara orättvist.

fredag, juli 18, 2008 10:14:00 em  
Blogger Kalle said...

Nineve:

Då är jag med. Det borde betyda att jag även fortsättningsvis borde kunna använda ordet "religiös" om jag menar till exempel både muslimer och kristna?

Som i "många religiösa tycker att samkönade äktenskap är fel".

Men att jag borde använda till exempel "Mormoner", "vissa liberala judar" "Katoliker" mm om jag menar specifika grupper.

Hoppas jag har förstått dig rätt.

lördag, juli 19, 2008 2:10:00 em  
Anonymous Anonym said...

Karl vi lever i ett fritt land, du får uttrycka dig som du vill. Jag uppfattar det fortfarande som ett skällsord även om du avser två grupper...eftersom det är steriotypt generalliserande.....menar du kristna och muslimer tycker jag du ska säga kristna och muslimer...."religiösa" kan ju beteckna de flesta i hela världen och säger dessutom ingenting om vilka du pratar om......

lördag, juli 19, 2008 6:17:00 em  
Blogger Kalle said...

Jag håller med om att "religiösa" är ett mycket vitt begrepp, och att det av den anledningen är oanvändbart i vissa fall. Jag tycker att man bör använda sig av så stringenta argument och begrepp som möjligt, och där tror jag att vi är överens.

Jag hoppas att vi också är överens om att det ibland finns poänger med att använda vissa breda generella begrepp, som till exempel svenskar, män, homo-, bi- respektive heterosexuella.

Om inte annat blir det omöjligt att diskutera diskriminering, som den här tråden väl ursprungligen handlade om.

söndag, juli 20, 2008 5:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

Karl det finns ingen anledning att använda skällsord inte ens när man avser en hel grupp människor.

söndag, juli 20, 2008 8:06:00 em  
Blogger Kalle said...

Om det är nedsättande eller inte får ju var och en som känner sig träffad ta ställning till, så klart.

Funkar "troende"! som alternativ? Det jag är ute efter är ett ord som innehåller flera konfessioner än en, annars kan man ju, som du tidigare föreslagit, använda religionsnamnet.

Jag tycker inte att "troende" egentligen är ett lika bra ord, eftersom jag det jag är ute efter är ett ord som både innehåller (Guds)tro och tillhörighet till en organisation. Trots det kanske det fungerar i väntan på ett bättre ord.

söndag, juli 20, 2008 9:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

karl nej jag tycker inte att det funkar, tycker inte "troende" på samma sätt är nedlåtande....men allt för odefinierat.

1% av världens befolkning är ateister, alla andra ägnar sig åt någon annan religion. Inom den gruppen av 1% ateister sysslar många med horoskop, yoga, skrock, tarot, de tror också på sig själva, sina vänner och sin familj som många andra...så jag vet inte vem är det som inte igår i gruppen "troende"

måndag, juli 21, 2008 12:03:00 fm  
Blogger Kalle said...

Vi verkar vara överens om att ”troende” inte är ett bra ord. Jag får fortsätta leta helt enkelt.

Du skriver längre ner i ditt inlägg två saker som får mig att reagera:

1.Om man inte har en religion, så är man ateist.
2.1 % av världens befolkning är ateister.

I 1. ovan blir ateister en restpost för att få hela befolkningen att hamna i något av facken ”ateist” eller ”(guds)troende”. Det går naturligtvis att invända mot det, inte minst borde det vara lätt att hitta folk som inte är troende, men samtidigt inte är beredda att skriva under på att det inte existerar någon gud.

Men om man accepterar din väldigt vida definition av ateism, förefaller nummer 2. ovan som lätt löjlig.

En snabbsökning på Internet verkar tyda på att antalet ateister är ca 5% av världens befolkning och ickereligiösa (de verkar skilja på ”aktiv” och ”passiv” ateism) är ca 15% (Siffrorna är från 1995 och kommer från Encyclopedia Britannica). Länk: http://www.zpub.com/un/pope/relig.html

Med en snävare definition av ateism, så ser det ut som om det är i storleksordningen en kvarts miljard ateister i alla fall.

måndag, juli 21, 2008 1:47:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home