söndag, augusti 10, 2008

Självinsikt?

I en ledare förra veckan uppmärksammade Carin Stenström sjukdomen aids "25-årsjubileum". Hon konstaterar bland annat:
All forskning visar att en monogam livsstil befrämjar psykisk och fysisk hälsa, liksom välstånd och trygghet. På samma sätt är det väl dokumenterat att en promiskuös livsstil leder till psykisk och fysisk ohälsa, känslomässiga störningar, missbruk, otrygghet och oförmåga att leva i nära relationer.

Ingenstans i artikeln ber hon dock om ursäkt för att hon under hela sitt opinionsbildande liv har gjort allt för att hindra vissa människor från att leva monogamt. Genom alla år har hon motarbetat lagar och reformer som syftat till att befrämja homosexuellas möjligheter att reglera sina förhållanden och relationer. Man får förmoda att ursäkten föll bort i redigeringen.

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

Carin, O Carin...att hon aldrig lär sig den största läxan från hennes läromästare Jesus, nämligen att älska sin nästa....

Sorgliga Carin Stenström hand i hand med kompisen på Livets Ord, Ulf Ekman i den mest trista paraden man kan tänka sig av trångsynthet och fördommar....allt långt ifrån kristus....

Jag tror ett "Liljeholmens" går upp för Fru Stenström på den yttersta dagen och kanske då kommer även Carin förstå att "hat" mot sina bröder och systrar inte riktigt var "grejjen" Jesus menade utan istället KÄRLEK!

söndag, augusti 10, 2008 7:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor

Du har en poäng. Men i din kommentar ifrågasätter du inte hennes uttalande om monogami. Även det kan man göra eftersom konservativt kristna sällan har någon sanningslidelse när det gäller att hänvisa till forskning.

När läste du senast någon konservativt kristn referera till den forskning som visar att barn i samkönade familjer har samma sociala och emotionella utveckling som barn i olikkönade familjer?

Så här skriver hon

"All forskning visar att en monogam livsstil befrämjar psykisk och fysisk hälsa, liksom välstånd och trygghet.
På samma sätt är det väl dokumenterat att en promiskuös livsstil leder till psykisk och fysisk ohälsa, känslomässiga störningar, missbruk, otrygghet och oförmåga att leva i nära relationer."

Var finns den forskningen? Jag försökte först söka på Google med sökorden "promiskiuös livsstil" men det blev nästan bara konservativa kristna siter då. Förr var det vanligt att använda ordet promiskiuös som ett föraktande ord för att ha många sexuella partnera ett år. Idag är det väl bara tack och lov konservativt kristna som använder den retoriken.

Sedan sökte jag efter "promiskuös livsstil" och "forskningsrapport" men hittade ingen då heller.

Har inte testat engelska orden men det är intressant att man inte enkelt kan hitta någon sådan där forskning som enligt konservativt kristna det existerar många rapporter om.

Jag säger inte att det inte skulle existera rapporter som visar att folk i monogama relationer i medel skulle må något bättre än folk som har många sexpartners. Jag har dock inte sett någon sådan rapport. Och om den existerar måste man ju fråga sig vad som är orsak och vad som är verkan.

Människor som mår dåligt, har drogproblem eller som haft en tuff barndom har en tendens att vara mer riskbenägna och självföraktande. Det gäller oavsett sexuell läggning. Tex så är andelen som är prostituerade eller tillämpar osäker sex oftare folk med dålig självkänsla och som haft en historia av sexuella övergrepp och eller stigmatisering.

Det betyder ju inte i sig att folk som har osäker sex eller många partners blir narkomaner eller börjar psykiskt dåligt. Utan att det är deras psykiska eller sociala problem som driver dem till något som ofta är självdestruktivt tex prostitution eller osäker sex.

Därmed inte sagt att alla prostituerade mår dåligt men många gör det. Och jag har sett hivpreventiva rapporter som visat att tex män som har sex med män och har en trygg identitet, är stolta över vem de är etc oftare tillämpar säkrare sex. Av den enkla orsaken att de värderar sig själv mer än de män som har sex med män och som inte accepterar själv sin homosexualitet.

"Promiskuitet" eller många sexpartners är ofta i sig inget problem utan det blir det om personerna inte tillämpar säkrare sex och om personerna blir "sexmissbrukare" alltså där det främsta syftet är att fly sin vardag.

Och den bästa metoden att undvika att folk gör det är att se till att folk kan vara trygga i sin sexuella identitet. Folk som gör det undviker oftare de destruktiva delarna av sexualiteten oavsett hur många sexpartners man har.

Bengt Held

söndag, augusti 10, 2008 8:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag använde även sökorden "sexpartners" och "forskningsrapport" utan att hitta något.

Är det någon här som vet länken till någon seriös rapport om hur det påverkar människor att vara gifta, monogama, ha många sexpartners så blir jag tacksam om ni lämnar den här. Jag ska då läsa den med intresse.

I annat fall är det ju risk att konservativt kristna sprider saker som inte är sanna eller dom de vinklat själv utan stöd av forskarna som gjort rapporterna.

Bengt Held

söndag, augusti 10, 2008 8:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Den monogama livsstilen är ett ideal uppdiktat av patriarker som vill försäkra att de uppfostrar sina egna barn, dvs. när kyskhetsbälten went out of fashion.

Monogamt sex minskar spridningen av HIV av självklara statistiska skäl på samma sätt som undvikande av bilar minskar antalet bilolyckor. Men kopplingen mellan monogamt sex och en massa andra ting, säg mental hälsa, är inte ett direkt orsakssamband, precis som kopplingen mellan undvikandet av bilar och en massa andra ting, säg mental hälsa, inte är det.
Mänsklig variation är för komplex för enkla förhållningsregler. "Monogam livsstil" är inte för alla.

måndag, augusti 11, 2008 7:58:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Jag valde att lyfta upp en uppenbar paradox hos Stenström, istället för att kritisera henne i detalj.

måndag, augusti 11, 2008 8:03:00 fm  
Blogger Andreas Holmberg said...

Men du Tor - nog kan man väl leva monogamt t.o.m. som homosexuell utan att gifta sej eller ens "registrera partnerskap"? Har Carin Stenström verkligen HINDRAT vissa människor från att leva monogamt?

Att Carin Stenström motsatt sej enkönade äktenskap innebär väl inte att hon tycker att det är lika bra att homosexuella lever promiskuöst som att de är trogna mot en enda partner? Jag vet att det finns somliga kristna som tycker det, men de allra flesta, även bland konservativa, klarar nog av att föredra det ena framför det andra, även om man förklarar sej ogilla båda delarna.

Äktenskapslagstiftning m.m. i all ära - men sedan straffbestämmelserna togs bort 1944 har det rimligen varit fritt fram även för homosexuella att leva precis hur monogamt de vill. Har de inte gjort det, så inte har det varit för att Carin Stenström hindrat dem.

måndag, augusti 11, 2008 4:24:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Det var en ovanligt naiv kommentar, Andreas. Visst, det har varit fritt fram för homosexuella att leva tillsammans i alla tider, men utanför lagen och utan möjligheter att reglera relationen vad gäller arv, juridik och andra rättigheter. Den möjligheten kom först i samband med partnerkskapslagen.

Man hade lika gärna kunna skriva att det är OK för kristna att ha gudstjänster i talibankvarteren i Kabul. Bara de gör det i smyg...

måndag, augusti 11, 2008 4:51:00 em  
Blogger Andreas Holmberg said...

Nja Tor, jag vill nog fortsätta kritisera din formulering. Du hade lika gärna kunnat skriva att heterosexuella sambor inte kunde leva monogamt innan det kom en särskild sambolagstiftning.

Förutsatt att afghansk lag numera tillåter kristna gudstjänster i hela landet (det är ju 150-årsjubileum av konventikelplakatets avskaffande här i Sverige, förresten) så är din jämförelse träffande om vi tänker oss homosexuellt samliv i Kuttainen eller Husbondliden 1944. Jag medger att det är naivt att tro att man enkelt kunde leva öppet som homosexuell bara för att straffen togs bort. Det har naturligtvis skett en gradvis utveckling i attityder sedan 1944. Men å andra sidan är det naivt att tro att vare sej homo- eller heterosexuella hänvisades till promiskuitet bara för att sambo- (och senare partnerskaps-) lagstiftning saknades (se min inledande mening). Nog har det särskilt i vissa bygder (de svenska "talibankvarteren"?) varit socialt mindre accepterat att leva ihop som heterosambo än som gift - men avgjort mer accepterat än att knulla runt. Det har varit svårare för homosambor, förstås. Men det är ganska starka ord att säga att de på typ 1980-talet hindrades från att leva monogamt p.g.a. avsaknad av partnerskapslagstiftning. (Eller idag p.g.a. rådande äktenskapslagstiftning?). Jag tycker, utan att vilja förneka lagstiftningens betydelse, att du förminskar det personliga ansvaret alldeles för mycket. Ungefär som även en del liberaler verkar vänta på lagstiftning och 50 kronors skatt per liter bensin innan de minskar sitt bilåkande. Men ingen hindrar oss, särskilt inte oss stadsbor, från att redan idag köra som OM bensinen kostade 50 kronor litern - hur socialt oaccepterat det än kan vara i vissa bygder (jo jag vet att jämförelsen haltar, särskilt om man jämför med homosexuellt samliv eller kristna gudstjänster i talibankvarteren).

onsdag, augusti 13, 2008 10:24:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home