torsdag, januari 29, 2009

KD har ej det stöd de påstår sig ha för sin motion

I en kommentar i förra diskussionen presenterade Bengt Held en utmärkt genomgång av ledarredaktionernas reaktioner på KD:s motion om civilrättslig registrering istället för könsneutrala äktenskap. Här kommer kommentaren i sin helhet. Notera särskilt Barbro Hedvalls reaktion - hon är en av dem som kristna tidningarna har lyft upp som stödjare av KD:s förslag, något som inte visar sig vara sant.

*

Kristdemokraternas "breda stöd" från svenska dagstidningar - två tidningar, Expressen och Kvällposten.

Jag har nu äntligen haft tid att på ett bibliotek kolla igenom dagstidningars ledarsidor från torsdagen 22 januari och fredagen 23 januari. Alltså de två tidningsdagarna direkt efter att m, c och fp respektive kd lämnat sina motioner om äktenskapslagen.

Kd låtsar ju att de har "brett stöd" från media, "många liberala tidningar" säger de ibland.

Vilket stöd har de då? Min research är givetvis inte komplett men jag har granskat ca 30 tidningars ledarartiklar från 22 och 23 januari. Det är nog ungefär 20 av dem som har någon kommentar om riksdagsmotionerna från de borgerliga partierna om äktenskapslag. Vissa har riktiga artiklar, andra notiser.

Svenska tidningar med politisk beteckning brukar vara socialdemokratiska, moderata, liberala eller centerpartistiska. Ingen vanlig dagstidning har någon partibeteckning med koppling till kd, v och mp vad jag vet.

1. Bland de socialdemokratiska tidningarna jag granskade så var de som lämnat kommentarer positiva till en könsneutral äktenskapslag. Ofta var de också kritiska mot att kd inte accepterar reformen. Aftonblandet skrev på ledarplats att man borde tvinga samfund att viga samkönade par men ingen annan av de tidningar jag kollade framförde den åsikten.

2. De flesta moderata tidningar, förutom Svenska dagbladet, har tidigare varit negativa till en könsneutral äktenskapslag. Intressant nog var det INGEN av dem som skrev något negativt om reformen 22 och 23 januari. INGEN av dem berömde heller kd-alternativet. De skrev inte heller något annat om äktenskapslagen de två dagarna på ledarplats. Det verkar som att även konservativa moderata landsbygdstidningar nu accepterat en könsneutral äktenskapslag eller i alla fall inte prioriterar att argumentera emot reformen.Svenska dagbladet skrev en artikel som var ganska positiv till att det blev en motion från m, c och fp om en könsneutral äktenskapslag.

3. Bland centerpartistiska tidningar var de som kommenterade förslaget om en könsneutral äktenskapslag positiva till reformen.

4. Till sist då liberala tidningar som dominerar tidningsmarknaden i Sverige och har gjort så i decennier.

Många liberala tidningar kommenterade äktenskapsförslaget, nästan alla är för en könsneutral civilrättslig ÄKTENSKAPSlag. Göteborgsposten stödde däremot m-c-fp-förslaget där samfunden behåller den juridiska vigselrätten och där samfunden kan vägra viga olika par.

Men intressant är också att de flesta liberala tidningar kritiserar kd:s noja att inte kunna acceptera ordet äktenskap i lagen. Så gör tex Sydsvenska dagbladet, Uppsala nya tidning och många andra av dem.

Dagens nyheter har en notis där man skriver att man, precis som kd, stöder en civilrättslig könsneutral äktenskapslag. När jag ringde Barbro Hedvall som skrivit notisen och berättade att kd inte alls var för en könsneutral ÄKTENSKAPSlag så verkade hon något förvirrad först men sa efter en stund att "givetvis har kd fel och är löjliga som vill byta ut ordet äktenskap" men att tidningen vill ha civiläktenskap och tyckte det var positivt att även kd vill ha en civilrättslig lag. Dagens nyheter stöder alltså INTE kd:s förslag att byta ut ordet äktenskap mot giftermål.

Vilka tidningar är det då som stödde kd:s kompromiss att införa en "civilrättslig könsneutral giftermålslag"? Jo, Expressen och Kvällsposten.

Av ca 30 tidningar jag kollade var det alltså 2 (6,7 %) som stödde kd-alternativet. Och det är ironiskt nog nästan exakt samma andel som kd fick i valet 2006, 6,6 %. Om man bara räknar med de tidningar som lämnade en kommentar de där två dagarna så blir det 2 av ca 20 alltså ca 10 % av de främsta dagstidningarna som stödde kd-alternativet.

Brett stöd? Nix.

Nu måste ju inte kd har samma åsikt som de flesta dagstidningar men det vore ju hederligt om de kunde erkänna att de faktiskt sällan fått entydigt stöd av tidningar i äktenskapsdebatten. Inte heller från Humanisterna och RFSU. Däremot från konservativa kristna samfund som ogillar homosexuella relationer.

Bengt Held


****
Uppdatering:

Länk till Dagenartikel den 3 feb.

20 Comments:

Anonymous Anonym said...

KDs desinformation och faktaförvanskning börjar nå sovjetiska höjder, de måste ha läst Världen Idag för mycket.

torsdag, januari 29, 2009 5:23:00 em  
Anonymous Anonym said...

Som sagt var så är givetvis min granskning inte komplett.

Om någon av er bloggläsare vet att kd fått stöd från någon annan dagstidning för en civilrättslig GIFTERMÅLSlag så får ni givetvis berätta det här, och publicera länk om det är möjligt.

Vi är nu i den intressanta situationen att kristdemokraterna är ensamt riksdagsparti att vilja AVSKAFFA äktenskapet från den svenska lagboken. För 30 år sedan var det vpk (som vänsterpartiet hette då) som var ensamt i riskdagen att ha den åsikten, att ordet äktenskap borde bort från lagarna. Kommunisterna i vpk motionerade på 1970-talet om en könsneutral samlevnadslag.

Idag är det ombytta roller. Även vänsterpartiet accepterar nu äktenskapet som institution och i lagboken mdan kristdemokraterna vill få bort ordet äktenskap från lagarna.

Är föreningen Bevara äktenskapet informerade om vem som nu måste vara deras nya fiendeparti i riksdagen?

Bengt Held

torsdag, januari 29, 2009 8:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Skånska dagbladet (centerpartistisk) har idag publicera mitt insändarsvar till en kd-politiker om äktenskapslagen. Jag publicerar mitt insändarsvar här för att ni som vill ska kunna använda, om ni vill, formuleringar från min insändare om någon kd-politiker sprider myter i din egen lokaltidning.

Använd fritt olika meningar om du vill det. Jag lovar att inte använda Ipred-lagen mot dig. :-)


Svar till Lars-Gunnar Geijer (kd) 26.1.

I en insändare sprider Lars-Gunnar Geijer, precis som många andra kristdemokrater, myter i debatten om en könsneutral äktenskapslag. Han skriver att kristdemokraternas "kompromiss", en "civilrättslig giftermålslag", har brett stöd och att alla parter nog är nöjda med det förslaget. Så är det definitivt inte. Kd vill avskaffa ordet äktenskap från lagarna för att de inte tycker samkönade par är värda att kunna få ingå äktenskap. Det är kränkande mot de homopar som vill gifta sig. RFSL, en förening för homosexuella, bisexuella och transpersoner, har kritiserat kd-förslaget. Fakta är dessutom att äktenskapsutredningen gjorde en opinionsmätning 2006 som visade att bara 14 % av svenska folket är för att avskaffa samfundens juridiska vigselrätt dvs det alternativ som kd är för.
Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, skriver i en artikel på debattsiten Newsmill. "Rent osant och vilseledande blir det när Odell (min kommentar, Mats Odell, kd-minister) hävdar att Humanisterna anslutit sig till kristdemokraternas förslag. Samma sak har också hävdats av andra ledande kristdemokrater, men det blir inte mer sant hur många gånger det än upprepas....Allt fler organisationer och samfund har hakat på vårt förslag, men somliga har försökt passa på att kidnappa begreppet ”äktenskap” i den processen. Beklagar, det gick vi inte på. Något monopol på äktenskapsbegreppet blir det inte tal om för kyrkorna."Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU, skriver i ett pressmeddelande 21 januari. "RFSU vänder sig dock starkt emot kd:s intentioner att stryka ordet "äktenskap" ur lagstiftningen i syfte att beröva ordet dess juridiska betydelse så att bara en religiös innebörd kvarstår, och att därmed göra gällande att det är förbehållet heterosexuella par....Äktenskap är den juridiska term som i Sverige och internationellt används för att beskriva förhållandet mellan två gifta människor. Rätten att ingå äktenskap är en mänsklig rättighet och inte enbart en angelägenhet för religiösa samfund"Kristdemokraterna vill ha en ny utredning och det skulle dröja flera år tills riksdagen igen skulle kunna rösta om ett konkret förslag om riksdagen hade sagt ja till kd-motionen. Men det är givetvis medvetet av partiet att försöka fördröja processen genom att i sista stund presentera ett förslag till en ny utredning. De flesta genomskådar deras egentligen syften och de vet själva att de förlorar riksdagsomröstningen senare i vår. Då säger en bred majoritet i riksdagen ja till en könsneutral äktenskapslag som är en viktig jämlikhetsreform.

Bengt Held, liberal
Malmö

torsdag, januari 29, 2009 9:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bevara äktenskapet är inte lika intresserade av att bevara äktenskapet längre, dom verkar driva opinion för KDs förslag om civilrättslig reglering av samlevnad, men jag vet inte hur allvarligt det är, dom verkar inte ha uppdaterat hemsidan sen mitten av november förra året heller.

Lite avslöjande är det om hur Stefan Guvstavsson, Ordföranden för Bevara Äktenskapet, tänker egentligen om människovärdet och jämställdheten, vilka enligt honom är pseudo-argument, samtidigt som han menar att i och med det könsneutrala äktenskapet "ignorerar man barnens naturliga rätt att höra samman med sitt ursprung" inte skulle vara ett pseudo-argument.

torsdag, januari 29, 2009 10:38:00 em  
Anonymous Anonym said...

Så här skriver föreningen Bevara äktenskapet i sitt senaste meddelande på sin hemsida. Jag har kommenterat med RÄTT och FEL efter deras hänvisning till andra som de säger stöder kd-alterantivet. Av fem sådana hänvisningar så är det bara en som är sann, övriga fyra är fel.

Det är dessutom avslöjande att när det väl gällde så var ordet äktenskap inte det viktigaste att ha kvar i lagboken, nej det viktigaste för "Bevara äktenskapet" var att hindra samkönade par att kunna ingå äktenskap.

Föreningen borde kanske ändra sitt namn till "Avskaffa äktenskapet helt om de där homosexuella nu vill kunna gifta sig och envisas med lika rättigheter"

Allvarligt, det här måste vara en av de mest misslyckade föreningarna någonsin. Snacka om att alla som engagerag sig där hamnar i en pinsam situation efter 1 maj i år när de ska försöka förklara att äktenskapet nu har försvunnit från Sverige eftersom bögar och lesbiska kan gifta sig. Vad ska de kalla det för när de själva och deras vänner ska gifta sig efter 1 maj? Äktenskapet är ju inte kvar enligt dem då?

http://www.bevaraaktenskapet.se/sida.asp?p=1226079153

"Därför mobiliserar vi för en civilrättslig lösning"

"Inför civilrättslig registrering av samlevnad (OBS! inte civiläktenskap som några kallat det), ta bort äktenskapsbegreppet ur lagstiftningen och ge det tillbaka till kyrkorna.... Förslaget har också fått uppbackning från många olika håll: RFSU, (FEL) Humanisterna, (FEL) ledarsidorna i ett antal tidningar som DN, (FEL) Expressen (RÄTT) och UNT (FEL)och från ett flertal kyrkoledare."

Bengt Held

torsdag, januari 29, 2009 11:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jättebra Bengt att du skriver insändare och reder ut begreppen, för jag tror att det är många som inte riktigt har förstått vad det var Kd ville. Både RFSU och Humanisterna borde kontakta "Bevara äktenskapet" och kräva att de ändrar sina felaktiga påståenden på sin hemsida. Rätt ska vara rätt.

/Emma

fredag, januari 30, 2009 3:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

Emma

Ja, det är viktigt att många besvarar den här typen av myter. Vi som är engagerade i debatten kan tycka det är självklart att de flesta vet hur de olika förslagen är, men många vanliga människor känner inte till detaljerna och jag klandrar dem inte heller för det, man kan inte följa alla politiska områden i detalj. Risken om vi inte bemöter kd är att de får cred av folk som tycker de verkar "konstruktiva" trots att kd bara har ett syfte, att hindra samkönade par att kunna ingå äktenskap.

Dessutom sprider många kristdemkrater även indirekt myter. Charlie Weimers, ordförande i kdu sa ungefär så här i en artikel i Metro.

"Visst med vårt förslag så får samfunden möjlighet att vägra viga homosexuella par. Men vi i kd tycker det är en del av religionsfriheten"

Formellt är det han säger sant men han formulerar det försåtligt så att han antyder att m, c och fp vill tvinga samfunden viga homopar trots att det inte är sant. Det är oetiskt och fult oavsett vad man tycker i sak om kd-alternativet.

Men här visar hur svaga kd:s argument är när de måste förvränga andra partiers alternativ för att så folk att gilla deras eget förslag.

Bengt Held

fredag, januari 30, 2009 6:00:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag är liberal och jobbar mer och mer för att kd ska försvinna från alliansen.

Folk skrattar åt mig när jag i nuläget beskriver alliansen som liberal. "Varför drar ni då runt med homohatarna i kd" osv
Och jag börjar hålla med, det här är pinsamt.

söndag, februari 01, 2009 10:46:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Kristdemokrater och Portugals socialister

Mats

Jag är enig med dig om att kd:s homopolitik är ett problem men att kalla dem för homohatare håller jag inte med om. De flesta hatar inte homosexuella relationer men däremot är många närmast fixerade vid att hindra ett likställande av homosexuella och heterosexuella relationer. De flesta i kd vill ha ett A-lag och ett B-lag när det gäller relationer.

Men alla kristdemokrater är inte eniga. Fler och fler kd-politiker reagerar och protesterar mot den här politiken och jobbar för att partiet ska få en mer inkluderande familjepolitik. Det är en intern debatt i partiet om det.

Senaste nytt är annars att ännu ett land kanske säger ja till en könsneutral äktenskapslag om något år.

Portugals statsminister José Socrates har lämnat en motion till socialistpartiets kongress i februari om att partiet bör säga ja till en könsneutral äktenskapslag. Socialisten Socrates har tidigare sagt nej till homoäktenskap och lovade inför valet 2005 att det inte skulle bli någon könsneutral äktenskapslag mandatperioden 2005-2009 och därför sa han också i höstas nej till motioner från kommunistpartiet och de gröna som i flera år jobbat för en jämlik äktenskapslag.

Det betyder att om socialistpartiet vinner valet i september i år så får Portugal med all sannolikhet en könsneutral äktenskapslag. Först ska givetvis socialistpartiets kongress säga ja, men även om homoäktenskap är kontroversiellt inom partiet så hade nog inte Socrates lämnat motionen om han inte gissat att det skulle bli ett ja. Socrates förslag ger INTE rätt till homoadoptioner för samkönade par men Portugals gayrörelse är trots det positiv eftersom det här nog är det bästa förslaget som är möjligt idag i Portugal som den politiska situationen är.

Det största oppositionpartiet, högerpartiet PSD, har inte någon officiell åsikt om en könsneutral äktenskapslag och har sagt att det blir fri röstning för partiets ledamöter när det är omröstningar i parlamentet. Men de allra flesta i partiet är ännu negativa till en könsneutral äktenskapslag. En minoritet i partiet, främst från huvudstaden Lissabon är homovänlig och för en könsneutral äktenskapslag.

Det kristdemokratiska partiet PP är emot reformen.

Men alla partier har idag accepterat Portugals sambolag med begränsade rättigheter och som gäller för både samkönade och olikkönade par.

Bengt Held

söndag, februari 01, 2009 11:15:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Självklart finns det olika åsikter inom kd men jag har hört tillräckligt med snack för att inte vilja ha med dem i alliansen (om alliansen ska kunna kallas liberal).
Åsikten om ett A-lag och ett B-lag när det gäller relationer är som du säger utbredd och den vill jag inte förknippas med.

Goda nyheter från portugal!
Och lesbisk statsminister på island!

söndag, februari 01, 2009 2:05:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Om alla parrelationer avsedda för livslång gemenskap registreras av Staten medelst ett juridiskt bindande avtal är väl alla utsatta för likabehandling.
De kyrkliga samfunden måste få fatta sina egna beslut - inte Svenska Kyrkan förståss - där regerar ju de politiska partierna.

måndag, februari 02, 2009 5:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

Leif

Saken är ju den att det är precis vad alliansen, förutom kd, och anhängarna av det förslaget vill. De vill att inte samfunden ska bestämma över ordet äktenskap - och kommer använda det hur de vill utanför en religiös kontext.

/Smaklös

måndag, februari 02, 2009 8:59:00 em  
Anonymous Anonym said...

Smaklös

"De vill att inte samfunden ska bestämma över ordet äktenskap"

De får bestämma över sitt samfunds definition av vad ett äktenskap är. Varför skulle samfunden sedan ha monopol på definitionen av vad ett borgerligt äktenskap är? De som gifter sig borgerlig gör det ju ofta just för att det inte ska vara någon koppling till något samfund.

Bengt Held

måndag, februari 02, 2009 9:58:00 em  
Anonymous Anonym said...

Erinrar mig att för fem-sex år sedan skrev kd:s rättspolitiska talesman Peter Althin tillsammans med troligen (om jag minns rätt) Yvonne Andersson en artikel i Kristdemokraten eller Kristdemokratisk Debatt ett förslag att göra "registrerad partner" till ett särskilt civilstånd. De andra är som bekant ogift, gift, skild, änka/änkling. Något entusiastiskt mottagande fick förslaget inte.

Visserligen hade förre partiledaren Alf Svensson sagt att kd inte skulle försöka avskaffa partnerskapslagen, men det var vad de flesta kristdemokrater (inkl undertecknad - jag var ju då kd) ville. Men partiledningen körde som vanligt över medlemmarna. Obs att det alltså inte handlade om en gemensam äktenskapslag med olika benämningar för hetero- resp. homopar, utan just ett särskilt civilstånd, varken gift eller ogift.

Den teologiskt väsentliga frågan är ju inte om homoparen blir ett särskilt civilstånd eller ej, utan om staten ska "legitimera" homoförhållanden rättsligt - eller bara acceptera att vissa människor inte lever som religionen lär. Alltså acceptera villigt och aktivt eller motvilligt och passivt.

Att införa ett särskilt civilstånd för homopar, hade ju varit ett aktivt accepterande av homosexuella relationer, alltså i strid med syndaläran lika mycket som partnerskap och äktenskap för homosexuella. Varför den enda faktiska konsekvensen av förslaget hade blivit olikhet inför lagen, till ingen nytta alls: Ingen synd hade ju förhindrats.

De viktiga frågorna är i stället: 1) Vilken rätt har jag att via lagstiftningen tvinga människor, som inte delar min religiösa övertygelse, att rätta sig efter min religiösa övertygelse?
2) Vilken rätt har människor, som inte delar min religiösa övertygelse, att tvinga präster och pastorer som delar min religiösa övertygelse att handla mot sina samveten?

Med detta skulle vi kunna nöja oss, och rentav enas om. Men det finns farhågor om att präster och pastorer, som inte vill viga homopar, kan komma att trakasseras. Då tycker jag att vi ska förebygga detta, i stället för att till vilket pris som helst hindra homoparen att bli likställda med heteroparen inför de jordiska lagarna. Kd borde lära sig att förlora, utan att förlora allt.

Det är ett spel för galleriet om de kristna väljarna, men konsekvensen kan bli att de, som hela tiden utpekas som fiender i detta spel, går till motoffensiv. Och då stegras risken att vigselvägrande präster och pastorer verkligen blir trakasserade. Kd:s agerande påminner något om Hamas' raketbeskjutning mot Israel.

tisdag, februari 03, 2009 2:33:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Gissa vem som skrivit det här.

Vem har skrivit citaten jag bifogar i det här meddelande, om en könsneutral äktenskapslag. Vältalig konservatism från en demokrat som är för allas lika värde? Eller diskriminerande resonemang från en populist? Ja, bedöm själv.

Är den som skrivit det

1. Göran Hägglund?
2. Lennart Sacredeus?
3. Ulf Ekman?
4. Siewert Öholm?

Den som först svarar rätt får en gratis kanelbulle
:-)

Bengt Held

Artikel från XX

"Frågan är alltså främst principiell. Det anses diskriminerande att inte homosexuella par har samma rättighet som heterosexuella att ingå äktenskap. Därför ska äktenskapsbalken göras könsneutral. Jag tycker inte att det är riktigt så enkelt.

För det första är jag övertygad om att vissa traditioner och normer har ett stort värde för samhället och dess utveckling. Äktenskapet mellan man och kvinna är en oerhört gammal institution, inte bara i vårt land. Det är, tvärtom, något universellt och sedan urminnes tider etablerat inom samtliga världsreligioner. Att kasta bort något så beprövat till följd av framgångsrik lobbyism och utifrån vad som för tillfället anses vara politiskt korrekt vore förvisso väldigt tidstypiskt men samtidigt, med min utgångspunkt, oroande och riskfyllt.

För det andra: Äktenskapet har tjänat och tjänar såväl samhället som de enskilda individerna väl genom det faktum att gifta par håller ihop längre än andra par. Barn som växer upp med sina biologiska föräldrar mår bättre och trygga och välmående barn ger ett tryggare samhälle. Denna ekvation kan dock inte föras över på homosexuella par, då de inte kan få barn och enligt vår djupt grundande ståndpunkt, att varje barn bör ha rätt till både en mor och far, inte heller bör få adoptera. Vi befarar att en förskjutning av äktenskapsbegreppet kommer att medföra ytterligare förskjutning av familjebegreppet, så att denna självklara rätt för barnen blir ännu svårare att återupprätta i framtiden.

Det tredje rör just diskrimineringsargumentet. Det är idag i det närmaste fritt fram att gifta sig med vem man vill. Lagen sätter dock upp vissa begränsningar vad gäller exempelvis ålder, antal och kön. Att enbart ta bort begränsningen med avseende på kön förändrar inte det faktum att det fortfarande kommer att finnas grupper i det svenska samhället som upplever att de är negativt särbehandlade på grund av sin sexuella läggning. Varför inte också ta bort antalsbegränsningen? Jag kan inte se vad i argumentationen för samkönade äktenskap som inte också skulle kunna användas för att tillåta polygami. Varför gör man inte allt nu när man ändå är inne och petar i lagen? Eller blir månggifte nästa steg?

(Utöver ovanstående innebär beslutet att regeringen med berått mod kastar ut den redan svårt sargade Svenska kyrkan i en uppslitande strid som riskerar att vara i decennier eller att splittra denna kulturbärande institution i flera konkurrerande samfund.)

....Homosexuella par har sedan något decennium tillbaka möjlighet att ingå partnerskap - ett slags civilrättsligt avtal som ger samma juridiska skydd som äktenskapet. Därmed har det svenska samhället visat acceptans för homosexualitet och att även homosexuell kärlek ska vara legitimerad i lag. Äktenskapet är däremot något mellan en man och en kvinna, och i mitt Sverige förblir det så."

onsdag, februari 04, 2009 6:42:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det är så sött när vissa kristna säger att homoäktenskap kan leda till polygami. Ve och fasa!
Polygami är ändå något som en hel del kristna församlingar tycker är ok.

onsdag, februari 04, 2009 9:55:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Rätt svar

Den som skrev kommentaren ovan (där jag lämnade citat) varför han är emot en könsneutral äktenskapslag är....

Jimmie Åkesson, ordförande i sverigedemokraterna.

Från hans nyhetsbrev "Åkesson om...." vecka 45 2008.

www.sverigedemokraterna.se

Klicka på nyhetsbrev från hans senaste nyhetsbrev så får du fram även hans gamla nyhetsbrev.

Det här visar hur lik retoriken är mellan å ena sidan kristdemokraterna och vissa religiösa samfund och å andra sidan sverigedemokraterna. Ironiskt nog kan Sverigedemokraterna och de muslimska samfunden hand i hand jobba emot en könsneutral äktenskapslag med nästan samma typ av argument trots att de annars säger sig ogilla varann.

Många som är emot homosexuella relationer och har koppling till kristna samfund har en självbild av att de är resonerande och minsann inte "hatar homosexuella". Medan sådana som sd gör det enligt dem.

En ledarartikel i tidningen Dagen kommenterade förra sommaren min rapport om partiernas HBT-politik med att det är fel av mig att bunta ihop kd och sd eftersom kd "inte hatar homosexuella". Det var dubbelt fel resonerat av Dagen.

1. Jag har aldrig sagt i mina rapporter att kd eller något annat parti för den delen hatar homosexuella eller är homofientliga. Det jag redovisat är att kd och sd är emot eller är ointresserade av många viktiga reformer för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Men det är givetvis illa nog.

2. Inte heller är det sant att sd generellt skulle "hata homosexuella" som Dagen tycks gissa. Istället är det ofta samma resonemang som från kristdemokratiska politiker, om att man visst då ska respektera homosexuella och att vi har faktiskt partnerskapslagen etc. men att det är fel att likställa homorelationer och heterorelationer.

Både kd och sd accepterar homorelationer - som ett B-lag.

För att visa hur lika kd och sd är varann inom HBT-politiken ska jag till sist redovisa de poäng som partierna får enligt det system jag brukar ha i mina HBT-rapporter.

Varje "ja" till en HBT-reform ger 2p, varje "möjligen" 1p och varje "nej" op. För varje HBT-reform ett parti vill avskaffa får det -1p. Då blir partierna poäng följande februari 2009.

Bedömning av partierna åsikter om 12 aktuella HBT-reformer, en könsneutral äktenskapslag, avskaffande av diskriminerande delar i könstillhörighetslagen ("lagen om könsbyten"), förbud mot hets mot transpersoner, förbud mot diskriminering av HBT-personer i regeringsformen etc. Maxpoäng 24 poäng.

Centerpartiet 24p
Folkpartiet 24p
Vänsterpartiet 24p
Miljöpartiet 24p
Socialdemokraterna 22p
Moderaterna 14p
Kristdemokraterna 10p
Sverigedemokraterna 9p

Bengt Held

torsdag, februari 05, 2009 6:39:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Vilken HBTreform är socialdemokraterna emot? :O

torsdag, februari 05, 2009 3:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Partiernas HBT-åsikter februari 2009.

Anonym

Sossarna säger ja till alla HBT-reformer förutom följande två.

Att tillåta alla transpersoner att fritt välja förnamn, även till förnamn som är "typiska för det motsatta könet".
Att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet (alltså skydd för transpersoner)

Hela listan på vad partierna tycker idag om 12 viktiga aktuella HBT-reformer hittar du här.

1. Sverige ska införa en könsneutral äktenskapslag

Ja: s, m, c, fp, v, mp
Möjligen:
Nej: kd, sd

2. Avskaffa förbudet för män som har sex med män att bli blodgivare

Ja: s, m, c, fp, v, mp
Möjligen: kd, sd
Nej:

3. Tillåt transpersoner att fritt byta namn, även till namn som är typiska för ”det motsatta könet”.

Ja: c, fp, v, mp
Möjligen: s, m, kd, sd
Nej:

4. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få ”byta kön”.

Ja: s, c, fp, v, mp
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

5. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få ”byta kön”.

Ja: s, c, fp, v, mp
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

6. Tillåt transsexuella att spara könsceller för att de ska kunna bli föräldrar efter ”könsbytet”.

Ja: s, c, fp, v, mp
Möjligen: m, kd,
Nej: sd

7. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet

Ja: s, c, fp, kd, v, mp
Möjligen: m, sd
Nej:

8. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen 2 kapitlet

Ja: c, fp, v, mp
Möjligen: s, m, kd, sd
Nej:

9. Lagen om hets mot folkgrupp ska även skydda transpersoner

Ja: s, c, fp, v, mp
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

10. Straffskärpningsregeln vid hatbrott ska även skydda transpersoner

Ja: s, c, fp, v, mp
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

11. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN

Ja: s, c, fp, v, mp
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

12. Sverige ska jobba för en internationell HBT-konferens

Ja: s, c, fp, v, mp
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

Två av partierna, kd och sd, vill avskaffa HBT-reformer som riksdagen redan sagt ja till.

Kd vill avskaffa tre HBT-reformer.

Möjlighet till närståendeadoptioner för samkönade par
Möjlighet till internationella adoptioner för samkönade par
Möjlighet till inseminationer vid kliniker för lesbiska par

Sd vill avskaffa två HBT-reformer

Möjlighet till internationella adoptioner för samkönade par
Möjlighet till inseminationer vid kliniker för lesbiska par

fredag, februari 06, 2009 5:44:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tja vad ska man säga här går du ut och anklagar KD för skenhelighet sen fifflar du själv med statistik i slutet av artikeln, låtsas du vara oförstående till vad jag menar så bekymra dig inte om att besvara mitt inlägg överhuvudtaget. Sen undrar jag om ni regelbundet rensar bloggen från kritiska atriklar då alla verkar lika eniga som partikongressen under Stalins dagar.

tisdag, mars 10, 2009 7:22:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home