torsdag, februari 19, 2009

80 % i Svenska kyrkans styrelse är för kyrkliga homoäktenskap.

Här följer en rapport som Bengt Held har sammanställt om var partierna och ledamöterna i Svenska Kyrkans styrelse står i äktenskapsfrågan. (Rapporten har redan blivit nyhet i t.ex. Dagen.)


1. Inledning

I januari 2009 skickade kyrkostyrelsens arbetsutskott ut ett förslag på remiss om att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par. Det betydde inte att arbetsutskottet automatiskt sa ja till förslaget men de ville ge folk inom Svenska kyrkan möjlighet att debattera förslaget och lämna sina yttranden. En nyhet var dock att ärkebiskop Anders Wejryd i samband med remissen berättade att han personligen nu är för homoäktenskap. Så sent som december 2007 var han negativ till reformen och menade då liksom de flesta i kyrkostyrelsen att ordet äktenskap bör reserveras för olikkönade par.

Eftersom ärkebiskopen bytt åsikt de senaste åren är det ju möjligt att även många i andra i kyrkostyrelsen gjort det. Attityderna när det gäller samkönade relationer har ju svängt ganska mycket åt det positiva hållet. Jag har därför i januari-februari i år ringt runt till ledamöter och suppleanter i kyrkostyrelsen, totalt 30 personer. Vad tycker de om förslaget att Svenska kyrkan bör förrätta äktenskap för samkönade par?

Jag ska först säga att jag inte talat med riktigt alla ledamöter. Eftersom de två kyrkostyrelserepresentanterna Hans Wallmark (moderaterna) och Lennart Sacredeus (kristdemokrater i Svenska kyrkan) så tydligt engagerat sig i debatten mot homoäktenskap så placerade jag dem på nej utan att ringa dem. Även ärkebiskopen och hans suppleant, biskopen Esbjörn Hagberg, har tydligt redovisat sina åsikter i den offentliga debatten och därför har jag inte heller kontaktat dem. När det gäller de socialdemokratiska ledamöterna så är det den nomineringsgrupp som tidigast i kyrkostyrelsen sa ja till homoäktenskap och de fem ledamöterna röstade enigt för det december 2007. Jag har därför bara ringt till två av deras ledamöter för att fråga om alla de 10 socialdemokraterna i kyrkostyrelsen är eniga om att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par. De två ledamöterna har båda svarat ja. Orsaken till att jag inte ringt till övriga 8 är för att något effektivisera arbetet.

I övrigt har jag talat i telefon med ledamöter och suppleanter. Alla av dem har känt till debatten om förslaget från kyrkostyrelsens arbetsutskott om att förrätta äktenskap för samkönade par. Många av dem har tydligt sagt att deras svar är preliminära, att de kan ändra åsikt senare. Svaren bör därför tolkas med viss försiktighet. Men majoriteten för homoäktenskap är så tydlig att det vore närmast sensationellt om kyrkostyrelsen inte skulle säga ja vid sitt möte i juni då de slutgiltigt ska lämna sitt förslag inför kyrkomötet i september-oktober 2009. Det är kyrkomötet som avgör Svenska kyrkans officiella åsikt om samkönade äktenskap.

Som bekant är det kyrkoval i september i år. Men valet då kan inte påverka kyrkomötet i höst eftersom de nya kyrkomötesledamöterna inte startar sin mandatperiod förrän 2010. Det är alltså nuvarande kyrkomötesledamöter som ska rösta om förslag till homovigslar i höst.

Till sist ska jag förtydliga att jag givetvis har respekt för att det här är en teologisk debatt inom Svenska kyrkan som för många är komplicerad. Jag förväntar mig att riksdagsledamöter som är för allas lika värde röstar ja till en könsneutral äktenskapslag i riksdagen. Då handlar det om medborgerliga rättigheter. Däremot så kan ju ingen kräva att något samfund, inte heller Svenska kyrkan eftersom det nu inte är någon statskyrka, ska säga ja till homovigslar utan det måste ju vara en intern process för dem där den teologiska debatten är central. Det jag gör i den här rapporten är att redovisa åsikterna bland de som är med i Svenska kyrkans styrelse och att det kan inspirera till debatt.

2. Resultat

Det är en kompakt majoritet för homovigslar inom Svenska kyrkans styrelse. Av de 30 representanterna i kyrkostyrelsen så är 24 (80 %) för att Svenska kyrkan bör förrätta äktenskap för samkönade par, 5 är emot och en ledamot säger möjligen till förslaget. Det är ett tecken på att förslaget med all sannolikhet får majoritet vid kyrkomötet som alltså är det forum som slutgiltigt avgör ärendet.

I kyrkostyrelsen så är förutom ärkebiskopen (och hans suppleant, biskopen i Karlstad) representanter för sex olika nomineringsgrupper med. Nomineringsgrupper kallar man de "partier" som har listor med kandidater inför kyrkovalen. Hur tycker då de olika nomineringsgruppernas representanter i kyrkostyrelsen? Jo, inom flera nomineringsgrupper är det enighet inom kyrkostyrelsen om att säga ja till homovigslar. Så är det bland Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartister i Svenska kyrkan. De två från Kristdemokrater i Svenska kyrkan är båda emot förslaget.

Oenighet råder däremot inom Moderaterna och nomineringsgruppen Partipolitiskt obunda inom Svenska kyrkan (Posk) där folk har olika åsikter om homovigslar även om majoriteten i båda grupperna säger ja till det.

Ärkebiskop Anders Wejryd är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par medan hans suppleant i kyrkostyrelsen, biskopen i Karlstad, Esbjörn Hagberg, är emot förslaget.

3. Nomineringsgrupperna och kyrkostyrelsen om att Svenska kyrkan bör förrätta äktenskap för samkönade par.

Ledamot: Ärkebiskop Anders Wejryd Ja
Suppleant: Biskopen i Karlstad Esbjörn Hagberg Nej

Socialdemokraterna
Är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par.
Alla de 10 representanterna i kyrkostyrelsen säger ja.

Moderaterna
Har som nomineringsgrupp ännu inte någon officiell åsikt. Moderaternas partistyrelse ska anta ett program inför kyrkovalet senare i år. Som parti är annars moderaterna för en könsneutral äktenskapslag.
Av de 6 representanterna i kyrkostyrelsen säger 4 ja och 2 nej.

Centerpartiet
Är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par.
Alla de 4 representanterna i kyrkostyrelsen säger ja.

Partipolitiskt obundna i kyrkan (posk)
Har som nomineringsgrupp ännu inte någon officiell åsikt.
Av de 4 representanterna i kyrkostyrelsen säger 3 ja och 1 säger möjligen.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Är emot att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par
Båda de två representanterna i kyrkostyrelsen säger nej.

Folkpartister i Svenska kyrkan
Är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par.
Båda de två representanterna i kyrkostyrelsen säger ja.

Några andra nomineringsgrupper som har ledamöter vid kyrkomötet i höst men som inte är med i kyrkostyrelsen:

Frimodig kyrka
Är emot att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par

Öppen kyrka
Är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par

Miljöpartister i Svenska kyrkan
Är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par

Sverigedemokraterna
Är emot att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par.

Vänstern i Svenska kyrkan
Är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par

Jag redovisar i kapitel 5 i den här rapporten alla nomineringsgrupper som har ledamöter vid kyrkomötet i höst.

4. Jämförelse "partipolitiker" och "icke-politiker" i Svenska kyrkan.

Ibland sprider de som är emot homoäktenskap budskapet att det är teologiskt ointresserade partipolitiker i Svenska kyrkan som vill tvinga på samfundet samkönade äktenskap trots att de som inte är politiker oftast skulle vara emot reformen. Som min rapport visar så är det en myt när man granskar kyrkostyrelsen. För enkelhetens skull så kallar jag även ledamöterna från Folkpartister i Svenska kyrkan och Kristdemokrater i Svenska kyrkan för partipolitiker eftersom de har en partikoppling i namnet och oftast är engagerade även inom respektive parti.

Bland de 24 i kyrkostyrelsen som är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par så har 20 (83 %) partipolitisk koppling. Bland de 5 i kyrkostyrelsen som är emot homoäktenskap så har 4 (80 %) partipolitisk koppling. Det är två representanter i kyrkostyrelsen som även är riksdagsledamöter och är med och röstar i riksdagen senare i vår om en könsneutral äktenskapslag. Båda två, Hans Wallmark (m) och Lennart Sacredeus (kd) är emot att Svenska kyrkan ska förrätta samkönade äktenskap. Det här visar alltså att det är en myt att partipolitiker och icke-partipolitiker skulle ha helt olika åsikter om homoäktenskap och att den förstnämnda gruppen generellt skulle vara mycket mer positiv till reformen.
Tvärtom så har det visat sig att de som främst jobbar emot reformen oftast själva är partipolitiker.

Man kan givetvis vara emot partipolitiseringen av Svenska kyrkan av andra orsaker. Själv så tycker jag det är fel att nomineringsgrupper i Svenska kyrkan har någon som helst koppling till olika partier men det är ju en helt annan debatt som inte har med äktenskapsdebatten att göra.

5. Lista på alla nomineringsgrupper och deras antal ledamöter vid kyrkomöten 2006-2010.

Socialdemokraterna 71
Moderaterna 45
Centerpartiet 41
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 34
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 17
Folkpartister i Svenska kyrkan 15
Frimodig kyrka 7
Öppen kyrka 7
Miljöpartister i Svenska kyrkan 4
Sverigedemokraterna 4
Vänstern i Svenska kyrkan 3
Gabriel 1
Kyrklig samverkan i Visby 1
Seniorpartiet 1

Totalt 251

6. Relevanta länkar

Svenska kyrkan
http://www.svenskakyrkan.se

Ledamöterna och suppleanterna i Svenska kyrkans styrelse
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=40936&ptid=0

Kyrkans tidning (tidning för Svenska kyrkan)
http://www.kyrkanstidning.com

Socialdemokraterna i Svenska kyrkan
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/Socialdemokraterna-i-Svenska-kyrkan

Moderaterna i Svenska kyrkan
http://www.moderat.se/web/kyrka.aspx

Centerpartiet i Svenska kyrkan
http://www.centerpartiet.se/defaultnormal.aspx?id=65591

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk)
http://www.posk.se/viewNavMenu.do?menuID=7

Kristdemokrater i Svenska kyrkan
http://www.svenskakyrkan.kristdemokrat.se

Folkpartister i Svenska kyrkan
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/AreaContentPage____12222.aspx

Frimodig kyrka
http://www.frimodigkyrka.se

Öppen kyrka
http://www.oppenkyrka.se

Miljöpartister i Svenska kyrkan
http://mp.se/templates/mct_77.aspx?number=81699&avdnr=12579

Sverigedemokraterna i Svenska kyrkan
http://www.fadernaskyrka.se

Vänstern i Svenska kyrkan
http://www.visk.se/default.aspxBengt Held
Malmö

14 Comments:

Anonymous Anonym said...

"Myt" = livsförklarande berättelse iaf i religionssammanhang, och det får väl detta anses vara.

Så att partipolitiskt obundna röstar annorlunda är alltå en livsförklarande berättelse enligt Bengt;-)

Lite seriösare: Oavsett hur man ställer sig till enkönade äktenskap, så är det nåt konstigt när ett trossamfund styrs av partipolitiska preferenser.

Men jag är ju inte medlem så det är kanske inte mina problem.... fast det kanske det är än då.

Mattias

torsdag, februari 19, 2009 8:05:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mattias

"Oavsett hur man ställer sig till enkönade äktenskap, så är det nåt konstigt när ett trossamfund styrs av partipolitiska preferenser."

Jag har ungefär samma budskap i min rapport. Så här skriver jag i rapporten.

"Man kan givetvis vara emot partipolitiseringen av Svenska kyrkan av andra orsaker. Själv så tycker jag det är fel att nomineringsgrupper i Svenska kyrkan har någon som helst koppling till olika partier men det är ju en helt annan debatt som inte har med äktenskapsdebatten att göra."

Kul du alltså håller med mig.

När det gäller ordet myt så har det inte automatiskt någon religiös betydelse bara för att det handlar om en kyrkostyrelse. Det är mycket man kan kommentera om kyrkstyrelseledamöterna utan att det måste vara från ett teologiskt perspektiv. Om någon säger att alla i kyrkstyrelsen är gråhåriga pensionärer och någon visar att flera av dem är yngre än 50 år och är bruhåriga så är det inte heller en teologisk bedömning. Bevarar det om nu din kommentar var seriöst menad.

Bengt Held

torsdag, februari 19, 2009 8:19:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Lelle Gabriel, då?

Han/hon/den/det (1 mandat) måste väl vara lätt att fråga?

torsdag, februari 19, 2009 8:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Göran

Jag har inte redovisat de grupper som bara har ett mandat eftesom jag vill begränsa rapporten.

Bra fråga i och för sig annars.

Gabriel är inför valet i höst en del av gruppen Partipolitiskt obundna i kyrkan (posk). Men vad jag vet har det Gabriel varit en homovänlig nomineringsgrupp när de gjorde program inför förra kyrkovalet.

Den som formellt är med i Kyrklig samverkan i Visby stift är i praktiken med i centerpartiets grupp. Det var tydligen bara en valteknisk samverkan den gruppen.

Seniorpartiet har jag inte heller brytt mig om att granska eftersom de också bara har ett mandat. Men jag har tidigare granskat partiet politik inför riksdagsvalen 2002 och 2006 och de hade då inga officiella åsikter om någon HBT-reform. Kollade snabbt partiets aktuella partiprogram för några dagar sedan och inte där är med något om äktenskapslagen eller någon HBT-reform.

Man kan givetvis tycka jag borde ringt många fler men jag lovar att det är tillräckligt jobb att få tag i de ledamöter och suppleanter jag talat med, ibland måste man först kontakt någon gruppsekreterare etc för att få deras mobilnr.

Att diskutera teologiska aspekter av samkönade äktenskap med de jag gjort har varit intressant men helt tillräckligt med teologi för mig för stunden. :-)

Bengt Held

torsdag, februari 19, 2009 8:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Både Göteborgsposten

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=477779

och tidningen Dagen

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=163051

har haft artiklar om min rapport om kyrkostyrelsen.

Med anledning av att en av dem, Göteborgsposten, presenterar mig som "folkpartist" så vill jag återigen här på bloggen förtydliga att jag INTE är medlem i något politiskt parti sedan 1 januari 2009. Det är iofs inte något dramatiskt i det. Orsaken är att jag inte känner mig motiverad att vara med i något parti idag. Jag ser tvärtom en fördel, tex när jag sänder mina HBT-nyhetsbrev, att jag är helt fri att kritisera alla partier utan att ha några som helst lojaliteter mot någon av dem.

Politiskt är jag liberal och borgerlig, det kan jag ärligt berätta, men när jag gör mina nyhetsbrev så försöker jag vara så neutral som möjligt. I en del länder tex i Sydeuropa är det ju främst vänstern som är homovänlig och då skriver jag det.

Vad jag ska rösta på i nästa val har jag inte avgjort, det mest sannolika kanske är folkpartiet i riksdagsvalet men det kan även bli moderaterna eller centern eftersom jag tycker de tre partierna idag politiskt är nära varann, liberala partier i sin helhet även om jag givetvis ibland är kritisk mot delar av deras politik.

Jag har avgjort att jag inte ska skicka något dementimail till de tidningar tex Göteborgsposten som skriver jag är "folkpartist" eftersom jag vet att de helst vill kunna berätta något om vem som gjort någon rapport och jag har ju varit medlem i folkpartiet från 1984 till 2008.

Däremot så protesterar jag när någon tidning skriver att jag är "fp-politiker" för det är definitivt inte sant, jag har inte ens varit på något fp-möte de senaste två åren.

Detta var som sagt en kommentar i marginalen. Fokusera nu återigen på rapporten innehåll. :-)

Bengt Held

torsdag, februari 19, 2009 9:59:00 em  
Anonymous Anonym said...

Intressant att läsning, kanske. Om man tycker att den gruppen är viktig i detta sammanhang. Politiker som tack vare det jobbar med "kyrkan".

Visst är det så att det visar att många är för en samkönad balk men var ligger intresset för denna kyrkogrupp? jag missar hela poängen i detta tror jag. Haussa gör man men något nytt och revolutionerande. Vet inte om detta anses vara det.

fredag, februari 20, 2009 12:03:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Calle

"Intressant att läsning, kanske. Om man tycker att den gruppen är viktig i detta sammanhang. Politiker som tack vare det jobbar med "kyrkan"."

Men gruppen kyrkostyrelseledamöter ÄR viktig. Det är de som ska presentera ett förslag i juni år till om de vill att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par.

Du kanske inte vet hur Svenska kyrkan fungerar organisatoriskt men det är inte så att riksdagen eller någon statlig nämnd utser vilka som ska vara med i kyrkostyrelsen. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan har möjlighet att rösta på olika nomineringsgrupper till kyrkomötet. Sedan utser nomineringsgrupperna i sin tur PROPORTIONELLT EFTER HUR MÅNGA RÖSTER DE FICK I KYRKOVALET ledamöter i kyrkostyrelsen. Till sist är det alltså medlemmar i Svenska kyrkan som avgjort vilken fördelning det ska vara i kyrkostyrelsen.

Tycker medlemmar i Svenska kyrkan att det ska vara färre partipolitiker på kyrkomötet och i kyrkostyrelsen ja då har man möjlighet att rösta in flera ombud och ledamöter som tillhör grupper utan någon partipolitisk koppling.

"Visst är det så att det visar att många är för en samkönad balk men var ligger intresset för denna kyrkogrupp?"

Det där får du nog utveckla. Svenska kyrkan är det absolut största samfundet i Sverige, och utför en betydande andel av vigslarna i Sverige, skulle det samfundets åsikter inte vara intressanta i äktenskaps- och samhällsdebatten?

Bengt Held

fredag, februari 20, 2009 12:48:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Vill också passa på dementera sånt som konservativa debattörer säger ibland, att det är "ateistiska sossar och annan vänster" som styr Svenska kyrkan. Förutom att de socialdemokrater som är med i kyrkostyrelsen säkert menar sig vara lika kristna som tex de kristdemokratiska ledamöterna så är det fel i sak.

Socialdemokraterna har 10av 30 representanter i kyrkostyrelsen. Där är ingen miljöpartist eller vänsterpartist. Det säger sig ju självt att det då inte är "vänstern och sossarna" som styr Svenska kyrkan.

Sedan har kyrkostyrelsen 14 borgerliga ledamöter, 6 moderater, 4 centerpartister, 2 folkpartister och 2 kristdemokrater.

Av de 14 borgerliga ledamöterna är 10 FÖR att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par. Alltså en tydlig majoritet bland de som är från borgerliga nomineringsgrupper.

Av de representanter som inte har någon partikoppling så är 4 av 6 för att Svenska kyrkan bör förrätta äktenskap.

Det är alltså en majoritet bland alla de tre grupperna. Det visar att homoäktenskap har ett brett stöd i Svenska kyrkan och inte bara bland "vänsterkristna".

Sedan kan ju folk tycka olika i sak om det är bra att det är så eller inte men det är fakta.

Bengt Held

fredag, februari 20, 2009 2:03:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Kyrkomötet omfattas 251 ledamöter.
Valmetoden innefattar möjligheten för partierna att nominera.
Föregående val nominerade alla partier och fick följande utdelning.
Socialdemokrater 71 mandat
Moderaterna 45 mandat
Centerpartiet 41 mandat
Enbart dessa har majoritet i Kyrkomötet.
Mitt eget parti har gått i spinn på frågan om kyrkan skall vara skild från staten d.v.s. privatstyrd.
Jag vet varfö de röstar i Kyrkovalet under partibeteckning.
" Alla andra partier gör ju det"
Självständigt som bara den.

fredag, februari 20, 2009 9:40:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Vissa kristdemokrater har som bekant försökt sprida myten att majoriteten i riksdagen vill tvinga samfund viga samkönade par. Så är det inte. Tvärtom så förtydligas det i den nya lagen att präster etc inte har vigseltvång. Det har tidigare varit praxis men nu bli det alltså även med i äktenskapslagen från 1 maj 2009.

Här är förslaget från m, c, fp, s, v och mp i riksdagens civilutskott om vilka som ska vara behöriga att förrätta vigslar och att det inte ska vara något vigseltvång för präster etc som har juridisk vigselrätt.

http://www.riksdagen.se/upload/dokument/utskotteunamnd/200809/prot_cu_200809_16_bilaga2.pdf

Äktenskapsbalken

Kapitel 4 § 3

"Behörig att vara vigselförrättare är

1. sådan präst eller annan befattningshavare
i ett trossamfund som
har förordnande enligt lagen
(1993:305) om rätt att förrätta vigsel
inom trossamfund, eller

2. den som länsstyrelsen har
förordnat.

Den som är behörig enligt första
stycket 1 är inte skyldig att förrätta
vigsel."

Bengt Held

fredag, februari 20, 2009 1:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

Präster, imamer, rabbiner etc får med den nya lagen givetvis rätt att vägra viga inte bara homopar utan även svarta par, grönhåriga par etc.

Bengt Held

fredag, februari 20, 2009 1:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt:

Det där om "myt" var mest på skämt, även om jag personligen tycker att det är synd att det kommit att bli synonymt med lögn.

Ha det gott.

Mattias

fredag, februari 20, 2009 4:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det jag menar är att kyrkofullmäktige bör avskaffas.

Kyrkan skall själv välja vilka som styr, idag är det delvis så, men jag tycker inte att personerna skall tillhöra ett parti.

Min syn är att staten därefter helt skall ta över den juridiska delen av ett äktenskap.

Avslutningsvis, därefter är det upp till varje enskilt samfund (däribland svenska kyrkan) att ta ställning i frågan.

söndag, februari 22, 2009 9:11:00 em  
Anonymous X said...

En liten rättelse:
Kyrklig samverkan i Visby stift är inte en del av Centerpartiets grupp. Det är en formellt partipolitiskt obunden grupp som främst består av folk från Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet. I Visby stift blev Centern största parti följt avKyrklig samverkan och hack i häl på dessa kom POSK.

tisdag, maj 19, 2009 5:53:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home