fredag, augusti 29, 2008

Världen Idag försöker reparera anseendet efter nd-fadäsen

Efter att jag den 11 augusti avslöjande att Världen Idag i sin iver att publicera en antihomosexuell debattartikel fick en massa högst närbesläktad antisemitism på köpet, har tidningens dementi- och reparationsmaskineri gått på högvarv för att bedyra att de varken är rasister, antisemiter eller antidemokrater.

De har uppmärksammat att Nationaldemokraterna uppmanar sina anhängare att stödja missionsprovinsen, och varnat för den "förrädiska nd-retoriken". De har även varnat för sverigedemokraternas retorik, och skrivit flera artiklar om att de som tidning står på judarnas sida. I artikeln Glöm inte judarna (25 augusti) utmålar Ruben Agnarsson Världen Idag som det enda uppriktiga israelvänliga alternativet i Sverige, och kritiserar Dagen för att de på Israels 60-årsdag hade mage att även skildra jubileet ur ett palestinskt perspektiv. Läs gärna Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlunds utmärkta svar på den helt sanslösa attacken.

Idag publicerar Agnarsson en text som närmast är att betrakta som en ursäkt för påhoppet, där han delvis förklarar tjuvnypet med hans privata missnöje över hur Dagens bloggare skildrade Jesusmanifestationen. Det ovillkorslösa nedläggandet av stridsyxan beror förmodligen också på att han insett Dagens oerhörda storsinthet gentemot Världen Idag, när de på ett mycket generöst sätt skonade tidningen från komprometterande skriverier i samband med publiceringen av nationaldemokraten Jan Ermefjälls antisemitiska debattartikel.

1 Comments:

Blogger Technicolor said...

Problemet med den "förrädiska nd-retoriken" är just att den alltför ofta har likheter med Världen Idags egen retorik, framför allt vad gäller logiska luckor och det ansträngda sättet man försöker hitta argument för de åsikter man redan bestämt sig för.

söndag, augusti 31, 2008 5:12:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home