onsdag, juni 03, 2009

Nazireferenser i Världen Idag: #24

av TOR BILLGREN

24.
2009-06-03: Nya kättare och inkvisitorer
Man stod heroiskt och förtjänstfullt emot Hitler i vars rike det inte fanns yttrandefrihet. Men nu vill socialdemokraternas broderparti på eget bevåg nedmontera grundstenarna i en demokrati: yttrandefrihet, religionsfrihet och organisationsfrihet.

Tidigare inlägg:


Naziferefernser i Världen Idag: #23

Naziferefernser i Världen Idag: #22

Nazireferenser i Världen Idag: #20-#21

Nazireferenser i Världen Idag: #19

Nazireferenser i Världen Idag: #18

Nazireferenser i Världen Idag: #17

Nazireferenser i Världen Idag: #16

Nazireferenser i Världen Idag: #15

Nazireferenser i Världen Idag: #13-14

Nazireferenser i Världen Idag: #11-12

Nazireferenser i Världen Idag: #1-10