tisdag, juli 22, 2008

Antipride del 4.2: Agnarsson vilseleder med statistik

(fortsättning på föregående inlägg)

Den tredje antiprideartikeln i måndagens Världen Idag är en lek med statistik, och har följande rubrik: Antal giftermål ökar kraftigt...
...men intresset för partnerskap minimalt och dessutom minskande

Tidningens VD, Ruben Agnarsson går igenom äktenskapssiffrorna för 2000-talet och jämför dem med partnerskapssiffrorna, och gör ett stort nummer av att "antalet registrerade partnerskap minskar och endast utgör några promille av antalet giftermål". Slutsatsen att intressent minskar drar han av att antalet ingångna partnerskap 2007 minskade med 5 stycken jämfört med föregående år. Ur förändringen på fem färre, drar han den halsbrytande slutsatsen att intresset för partnerskap är "dalande". Det är skrattretande, pinsamt och gravt vilseledande.

Om man studerar statistiken över ingångna partnerskap (se Tabell 2 nedan) kan man istället se att kurvan istället är på uppåtgående, och att antalet homosexuella som "gifter sig" de senaste två åren är uppe på samma nivå som under euforiåret 1995, då lagen var ny. Inte sedan dess har antalet varit över 600. "Dalande", skrev alltså Ruben Agnarsson...

Vill man dra en mer trolig och hederlig slutsats av de fem färre partnerskapen är det rimligare att utgå från att många homosexuella inväntar möjligheten att ingå äktenskap istället. Man undviker halvmesyren partnerskap, för att istället gifta sig på riktigt. Med tanke på vad det kostar med bröllop är det få som har råd med med två stora fester med bara något års mellanrum.

Sedan jämför Agnarsson antalet skilsmässor med antalet upplösta partnerskap, och ubrister att "hela 189" homosexuella separerade 2007. Men om man trollar lite med siffrorna på samma sätt som Agnarsson gör, får man fram att antalet skilsmässor per ingångna äktenskap sedan 2003 i medeltal är 0,46. På tio giftermål går det alltså 4,6 skilsmässor, det vill säga nästan fifty-fifty. Motsvarande siffra för partnerskap är 0,21. Partnerskapet är alltså dubbelt så stabilt som äktenskapet? Homosexuella är dubbelt så bra som heterosexuella att hålla ihop?

Nej, självklart inte. För premissen för uträkningen – och för Agnarssons vilseledande pajaskonster – är felaktig. Av två skäl. För det första är "gruppens kollektiva duktighet" fullständigt irrelevant för enskilda individers sociala och juridiska status. För det andra kan man inte kan jämföra homosexuellas och heterosexuellas giftermål och skilsmässor med blind statistik, eftersom gruppernas förutsättningar för att inleda och upprätthålla relationer ofta är helt olika. På pappret är de lika, och även juridiskt. Men inte i realiteten. Det är oerhört mycket mer komplicerat för homosexuella att ingå partnerskap än vad det är för heterosexuella att gifta sig. Det finns en helt annan problematik kring familj, vänner och samhälle att ta hänsyn till. På många håll i landet och i många familjer är motståndet betydande och oöverkomligt.

Slutligen refererar Agnarsson en SCB-rapport som jag kommenterat tidigare.

Inte heller denna artikel bärs upp av en aktualitet eller en nyhet. Statistiken som artikeln bygger på är inte nypublicerad. SCB har inte släppt någon rapport om äktenskap och partnerskap på länge. Den enda nyhetsbärande faktorn är Pride. Den enda motivet bakom är behovet att framställa homosexuella i dålig dager, och inkapabla och ointresserade av att hålla ihop. Och således ovärdiga äktenskapet. Ja, till och med ovärdiga partnerskapet...

* * * * *

Appendix

Nedan länkar jag till många av de många texter jag skrivit om statistikbedrägerier hos Världen Idag och andra konservativt kristna opinionsbildare (sök på "statistik" här på blogen för att få ett mer fylligt resultat):

Det dödliga våldet minskar (se även de länkade texterna)

Varför behövs partnerskapet

Antigayretorik och äktenskapsstatistik

Antigayretoriken och vetenskap

Desinformation om svenska äktenskap/partnerskap

Antigayretoriskt haveri hos FRC


Tabell 1: Äktenskap och skilsmässor 2003-2007

giftermål _ skilsmässor

2003: 39041 _ 21130
2004: 43088 _ 20106
2005: 44381 _ 20000
2006: 45551 _ 20295
2007: 47898 _ 20669


Tabell 2: Partnerskap och separationer (avregistreringar)

Siffrorna anges enligt följande mall:

män + kvinnor = totalt

partnerskap _ avregistrering

1995: 498 + 167 = 665 _ inga avregistreringar
1996: 201 + 118 = 319 _ inga avregistreringar
1997: 158 + 104 = 262 _ inga avregistreringar
1998: 158 + 92 = 250 _ 45 + 16 = 61
1999:154 + 133 = 287 _ 42 + 38 = 80
2000: 218 + 139 = 357 _ 53 + 48 = 101
2001: 195 + 186 = 381 _ 45 + 62 = 107
2002: 212 + 210 = 422 _ 47 + 45 = 92
2003: 240 + 257 = 497 _ 61 + 52 = 113
2004: 285 + 282 = 567 _ 59 + 56 = 115
2005: 244 + 349 = 593 _ 64 + 70 = 134
2006: 278 + 382 = 660 _ 95 + 106 = 201
2007: 262 + 388 = 650 _ 78 + 111 = 189

Statistiken är hämtad från SCB:s tabell om "Partnerskapsförändringar i riket efter civilstånd och kön"

11 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag och min man sedan 15 år väntar på lagändringen innan vi gifter oss. Många av mina vänner gör detsamma.

Lögnförsamligen Livets Ord genom sin majoritetsägda tidning är ett hån mot all sanning och hederlighet och lögnarna som står bakom gör nog inte direkt Jesus glad skulle jag tro.....

tisdag, juli 22, 2008 7:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag och min fru funderar på att avregistrera vårt partnerskap för att gifta oss igen när lagen införs, jag känner ett par andra par som funderar på att göra detsamma.

tisdag, juli 22, 2008 8:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det som är intressant är konservativt kristnas argumentaton om antalet samkönade par som vill gifta sig. Något som du kommenterar Tor.

För det första kan vi ju konstatera att antalet i sig aldrig kan vara ett kriterium för en grupps medborgerliga rättigheter. Att antalet medlemmar i Livets ord är marginellt jämfört med antalet medlemmar i Svenska kyrkan kan inte vara någon orsak att förvägra Livets ord några av de religionfrihete som medlemmar i Svenska kyrkan har.

Och antalet judar i Sverige är ca 0,2 % av befolkningen. Få kristna eller andra för den delen skulle mena att ett förbud mot synagogor är motiverat med hänvisning till att judarnas är så få.

För det andra att konservativt kristna talar emot sig själv. Å ena sidan menar de att antalet samkönade par som vill gifta sig är få. Å andra sidan så tycks de mena att de här få paren, i relation till de olikkönade paren som vill gifta sig, ska krossa det heterosexuella äktenskapet genom att de får möjlighet till samma rättigheter. De försöker få det till att barnen blir förvirrade när vart och varannat äktenskap i liberalerans och socialisternas Sverige blir samkönade äktenskap.

Oavsett vad man tycker om de två argumenten kan de inte vara riktiga samtidigt.

Bengt Held

tisdag, juli 22, 2008 9:09:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Publikationen Världen i dag tycks vara som ärten i H C Andersens sagor.
Det hjälper föga att artikel efter artikel påpekar hur fel tidningen har.

Läs Dagen i stället - en balanserad
tidning .

HBT är en del av samhället - om äktenskapet blir sekulariserat dvs.
statlig registrering så får alla sekter plus Svenska Kyrkan som bara delvis är sekteristiskt packa och rätta sig efter läget.
En sådan lag tror jag har Guds välsignelse. Och kyrkorna kan välsigna sina äkta par.

Världen i dag är som ärten men riskerar att bli stekt genom sin egen sjävtillräcklighet.

onsdag, juli 23, 2008 10:58:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Äktenskapet är av GUD givet mellan En Man och En Kvinna.
1Mos 1:27 :"Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem.
Om äktenskap och skilsmässa kan man läsa t ex i Mark 10:1-12. Jesus svarade fariseerna att Mose tillät att man skrev skilsmässobrev därför att de är förstockade. Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan inte skilja åt. Om mannen skiljer sig och gifter om sig är han äktenskapsbrytare och om kvinnan skiljer sig och gifter om sig är hon äktenskapsbryterska. Lika för bägge alltså.
Om äktenskap och skilsmässa kan man läsa t ex i Mark 10:1-12. Jesus svarade fariseerna att Mose tillät att man skrev skilsmässobrev därför att de är förstockade. Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan inte skilja åt. Om mannen skiljer sig och gifter om sig är han äktenskapsbrytare och om kvinnan skiljer sig och gifter om sig är hon äktenskapsbryterska. Lika för bägge alltså.

onsdag, juli 23, 2008 12:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

En sekteristisk församling utmärks på det viset att församlingsmedlemmarna inte har insyn eller inflytande över församlingens ledning, till exempel Livets Ord som är ett registrerad stiftelse. Som registrerad stiftelse har de inga medlemsregister eller redogörelsekrav till medlemmarna.

Till skillnad från de flesta frikyrkorna som är ideella föreningar och därför har en viss demokratiform som skydd mot, till exempel makt- och medelsmissbruk.

Tanken bakom detta är att i demokratiska frikyrkor så talar Gud till alla, men i sekretistiska samfund talar Gud endast till ledningen som i sin tur har naturligtvis tolkningsföreträdet till "sanningen" och "Guds vilja".

Ett annat utmärkande drag vad det gäller sekterism är så kallad karasmatism, dvs en ledare som har sanningen, hela sanningen och inget annat än sanning.

Världen Idag är språkrör för Sveriges största sekteristiska församling, Livets Ord, det är ur det perspektivet man måste läsa och "förstå" varför de anser att just deras beskrivning av verklighet och fakta är "sanning", för alla andra framstår de som rena rama patetiska lögnare.

onsdag, juli 23, 2008 12:47:00 em  
Anonymous Anonym said...

Anonym

"Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. De är inte längre två utan ett."

Betyder det där citatet att alla ska ingå heterosexuella äktenskap? Då är det ju i princip inte någon katolsk präst som följer kristen lära? Påven måste vara bland de värsta syndarna han tom skryter offentligt med att han är ogift.

"Läs Dagen i stället - en balanserad
tidning."

Balanserad på nyhetsplats men homofientlig på ledarplats. Där liknar deras resonemang om homosexuella det som sd har om invandrare. Notera att sd inte hatar invandrare generellt och Dagens ledarsida hatar inte homosexuella generellt. Men de vill att "svenskhet" respektive
"heterosexualitet" ska vara ett ideal som alla bör följa.

Bengt Held

onsdag, juli 23, 2008 12:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

sanna: Dax att kolla upp dina fakta? Eller är det som jag tror att du inte själv kollat upp utan drar slutsatser utifrån hörsägner. seriöst...
"Som registrerad stiftelse har de inga medlemsregister eller redogörelsekrav till medlemmarna."
Fel, det finns ett tydligt medlemsregister. Ekonomin redogörs regelbundet vid avsedda tillfällen, likaså sköter ett stort revisionsföretag räkenskaperna.

"Till skillnad från de flesta frikyrkorna som är ideella föreningar och därför har en viss demokratiform som skydd mot, till exempel makt- och medelsmissbruk."
Stiftelse eller föreningsform hindrar eller frammanar på intet sätt sekteristiska beteenden. Ett sådant påstående finns det inget belägg för. Knutby drevs mig veterligen i pingstanda, dvs som förening.

"Tanken bakom detta är att i demokratiska frikyrkor så talar Gud till alla, men i sekretistiska samfund talar Gud endast till ledningen som i sin tur har naturligtvis tolkningsföreträdet till "sanningen" och "Guds vilja".
Det stämmer inte alls överens med hur det är på Livets ord där man uppmanas att själva söka och se om det som sägs är sanningen. Att det finns ledare och att alla predikar är en annan femma och det gör alla företag, kyrkor och organisationer till sekter med din logik.

"Ett annat utmärkande drag vad det gäller sekterism är så kallad karasmatism, dvs en ledare som har sanningen, hela sanningen och inget annat än sanning."
Och du menar att så är det på Livets ord? Och vilka bevis har du för det? Kommer man sådana här allvarliga anklagelser räknar jag självklart med att du har rejält på benen. Så, hur lyder dessa bevis?

"Världen Idag är språkrör för Sveriges största sekteristiska församling, Livets Ord"
Fel Vi är en fristående ekumenisk tidning vars största läsekrets finns inom pingst, följt av Sv kyrkan, EFK, trosrörelse mfl. Och återigen kallar du Livets ord sekt. Det är skrattretande hur oppurtunistisk du är i dina antaganden. Du häver ur dig skamfyllda epitet utan ett uns faktaunderlag. Har du ens besökt den kyrka du sektstämplar? Varit utanför? Pinsamt, var ordet.

onsdag, juli 23, 2008 1:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Svar till den anonyme Livets Ord representanten ovan. Du vet och jag vet att ni maskerar och döljer er inblandning och finansiering som del av er agenda att genom infiltrering kunna påverka. Era alltid lika brinnande försvarstal är ju enkom pinsamma om något. Kolla in vad Per Kornhall avslöjar om er på:

http://www.perkornhall.se/LivetsOrd/index.htm

Kanske anledningen till att ni har så få som öppet vågar kritisera er är just det att ni har en härskare som uttalar sig hotfullt och föraktfullt om männniskor som "vågar" kritisera honom och hävdar att dom "kolavippar" om dom gör det.

Er sekt är genom- sjuk och rutten i botten, du vet det och jag vet det och i takt med att flera av era medlemmar börjar våga tala så kommer flera att veta det.

onsdag, juli 23, 2008 2:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är intressant hur man kan använda statistik för sina egna syften, och förvränga det lite hursomhelst så att det passar. Javisst är de bokstavs- och högerkristna inkonsekventa, de utmålar det som att det är få som vill gifta sig och ingå partnerskap samtidigt som de utmålar dessa som samhällsfarliga. Om de vore så få, varför då vara rädda för dem? Varför hänga upp sig på Pride osv. Undrar vad Världen Idag skulle fylla sina tidningssidor med om inte homosexuella fanns? Tala om att ha hang ups... Läsarna av deras tidning måste bli uttråkade till slut.
/Emma

onsdag, juli 23, 2008 5:26:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag har inte läst Ruben Agnarssons artikel förrän nu. Tor har förklarat hur vinklade Agnarssons siffror är.

Men en sak tycker jag är intressant av det Agnarsson skriver.

"En SCB-rapport från år 2006 visade att ungefär en femtedel av de manliga och en tredjedel av de kvinnliga partnerskapen så har åtminstone en av partnerna tidigare varit gift med en person av motsatt kön och har dessutom barn från ett sådant heterosexuellt äktenskap."

Ruben Agnarsson erkänner här själv att bland de som ingår partnerskap så är det drygt en fjärdedel som har barn sedan tidigare olikkönade relationer.

Det här visar ju också att om man tycker att äktenskapet i sig ger legitimitet och trygghet för ett barn (något som konservativt kristna ofta säger) så måste det ju vara klandervärt att neka VISSA barn den legitimiteten och tryggheten. Då straffar man ju barnen för att man inte tycker deras föräldrar borde blivit förälskade och flyttat ihop med någon av samma kön.

I riksdagen är kd ännu för att avskaffa möjligheten till närståendeadoptioner för samkönade par. Oavsett vad man tycker om att homopar ska kunna adoptera barn i övrigt är det en gåta hur någon idag kan vara emot att de barn som redan existerar inom samkönade familjer ska förnekas samma juridisk trygghet som sina kompisar som bor i olikkönade familjer.

Bengt Held

onsdag, juli 23, 2008 11:34:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home