fredag, maj 08, 2009

Könstillhörighetslagen. Del 8. Föreningar för transpersoner.

av BENGT HELD

Jag har nu i en artikelserie redogjort för olika delar av debatten om könstillhörighetslagen. Alltså den lag som reglerar hur en människa "byter kön". Det här är sista delen av artikelserien.

Eftersom jag inte själv är transperson så är det lätt att det blir en debatt om "dem" och "deras" rättigheter. Men jag vet ju att den här bloggen även har besökare som identifierar sig som transpersoner och jag hoppas ni känt er inkluderade trots det. Det viktigaste har varit att ge information om de problem som nuvarande könstillhörighetslag orsakar för många transsexuella.

Vad är då en transperson egentligen kanske någon frågar. På RFSL:s hemsida kan man hitta en artikel som har den här definitionen av transpersoner.

Transperson är ett paraplybegrepp som tillkom framförallt för att kunna vara en samlande term i sexualpolitiska frågor och för att inte exkludera någon som kunde antas gynnas av en transvänlig politik. RFSL har ingen definition på begreppet annat än att olika grupper ingår när man talar om transpersoner.Transpersoner definierar sig sällan som detta utan enskilda transpersoner brukar kanske hellre mena att de är bara män, kvinnor, neutrer, eller olika kombinationer av detta. De definierar sig kanske också som transsexuella, transvestiter, transgenderister, drag-Queens, drag-Kings eller något annat.

Eftersom transperson är just en paraplyterm är det viktigt att veta att det finns många olika sätt att vara transperson på. Det finns många olika begrepp och definitioner och därmed är även livssituationer och problematik olika. De begrepp som är de mer kända och som här tas upp är transsexuell, intersexuell, transvestit, transgenderist/ transgendered och drag- Queen/King. De förkortas hädanefter TS, IS, TV, TG och DragQ/K.

Förkortningarna MTF resp. FTM betyder male-to-female och female-to male, ett vanligt sätt att klargöra både vilket kön personen har/hade biologiskt och vilket kön personen känner sig som anser sig ha. Transpersoner kan vara antingen homo-, bi- eller heterosexuella. De kan antingen betrakta sin sexualitet utifrån det kön de upplever sig ha eller utifrån det kön samhället anser de har.

Om det är så att du som bloggbesökare själv känner att du inte passar in i nuvarande könsnormer, att du helt eller delvis identifierar dig med "det motsatta könet", att du kanske även vill operera dig och helt byta kön juridiskt. Då är det flera olika föreningar du kan vända dig till.

RFSL är en förening för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

FPE-S är en förening för transvestiter (alltså människor som inte vill operera sig men helt eller delvis identifierar sig med "det motsatta könet")

Föreningen Benjamin är en förening för transsexuella (människor som vill operera sig och helt byta kön juridiskt)

INIS är en förening för intersexuella alltså människor som fötts med könsorgan som inte varit tydligt manliga eller kvinnliga utan någon kombination av det.

Sedan 1 januari 2009 har Sverige lagar mot diskriminering p.g.a. könsidentitet (transpersoner). Lagen ger samma juridiska skydd för transpersoner som för homosexuella och bisexuella.

Här är de tidigare delarna av min artikelserie om könstillhörighetslagen.

Del 1. Regeringens försening oacceptabel

Del 2. Tvångsskilsmässor

Del 3. Medborgarskapskrav för att få vård

Del 4. Kan transsexuella vara bra föräldrar

Del 5. Sd-nej till sparande av könsceller

Del 6. Ska barn få "byta kön"?

Del 7. Kontakta politiker och RFSL

6 Comments:

Blogger Tor Billgren said...

Det är sannerligen en imponerande bedrift, denna artikelserie. Jag ska se till att den hamnar i referensarkivet här til höger.

lördag, maj 09, 2009 10:26:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Det här blir något internt men det är väl ursäktat efter att jag skrivit åtta artiklar. :-) Tack Tor.

Jag ska göra en rättelse. Föreningen FPE-S som jag berättade om i senaste artikeln, ändrade sina stadgar vid sitt årsmöte i mars i år till att föreningen ska jobba för alla transpersoner, inte bara transvestiter som hitills. Den infon fick jag när jag besökte Switch i fredags, vilket är cafékvällar (i RFSL:s lokaler i Malmö) främst för transpersoner men även öppet för andra som mig då.

Vi som är homosexuella och bisexuella vill ju att även heterosexuella ska visa solidaritet och jobba för våra rättigheter eller hur? Då kan vi som är bögar och lesbiska visa solidaritet med transpersoner för deras rättigheter. För till sist så är det ju inte antalet i en grupp som avgör vilka rättigheter de ska ha.

Förr fick vi homosar ju ibland höra att vi är så få så därför är våra rättigheter inte något som ska prioriteras. Idag är det sällan tack och lov någon som framför den typen av argument. Vi är mycket mer synliga idag. Men transpersoner bemöts ofta ännu med den attityden även om de ofta inte är explicit eftersom det inte är politiskt korrekt att säga så.

Tillsammans kan vi förändra lagar och attityder.

Bengt

lördag, maj 09, 2009 10:45:00 em  
Anonymous Den Mossgröna HBT-bloggen said...

Jätteintressant läsning! Det är hemskt hur s.k. transpersoner ständigt glöms bort i samhällsdebatten (även av oss homosexuella).

söndag, maj 10, 2009 1:37:00 fm  
Anonymous Albin said...

Jättebra blogg & inlägg!
Gillar hur du belyser sådana fråger..

söndag, maj 10, 2009 6:26:00 em  
Blogger Luka(s) said...

Lägg gärna till även KIM till dina länkar Bengt.

Vi har trots allt skrivit remissyttrande på lagförslaget, och är i högsta grad aktiva i frågan.

www.kim.nu

Här finns också ett arkiv med remissyttranden:
http://www.kim.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=67

RFSL Ungdom bör också läggas till, de är inte desamma som RFSL.

Mvh/Lukas Romson, ordf KIM

tisdag, juni 23, 2009 5:50:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Lukas

Bengt medverkar inte längre på bloggen. Jag föreslår att du klistrar in kommentarerna/frågorna på hans egen blogg. Inläggen finns där också:

bengtheld.blogspot.com

tisdag, juni 23, 2009 9:17:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home